ŽENSKA SOBA

Proslavile smo 15. rođendan Ženske sobe

Ženska soba – Centar za seksualna prava osnovana je 29. studenog 2002. godine. Ove godine proslavile smo naš 15. rođendan. Tijekom ovih 15. godina aktivno smo se zalagale za unaprjeđivanje za prava i poboljšanje kvalitete života osoba koje su preživjele seksualno nasilje; za spolnu i rodnu ravnopravnost te za osnaživanje…

Više...

Tematska sjednica Povjerenstva za ravnopravnost spolova Grada Zagreba, Odbora za nacionalne manjine i Gradske koordinacije za ljudska prava

U prostorijama Gradske skupštine Grada Zagreba, dana 12. prosinca 2017. godine održana je zajednička tematska sjednica Povjerenstva za ravnopravnost spolova Grada Zagreba, Odbora za nacionalne manjine i Gradske koordinacije za ljudska prava na temu: „Femicid – situacija u Republici Hrvatskoj“. U ime pravobraniteljice, pravni savjetnik, Nebojša Paunović iznio je iskustva…

Više...

Održan partnerski sastanak na projektu „Zajednički za sigurno odrastanje“

Ženska soba – Centar za seksualna prava je sredinom listopada 2017.započela s provedbom projekta „Zajednički za sigurno odrastanje“. Provedbu projekta financijski podržava Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, a cilj projekta je suzbijanje seksualnog nasilja nad djecom i mladima. Kako bi provedba projekta bila što kvalitetnija u Zagrebu…

Više...


Održan trening o retrogresiji i reproduktivnim pravima u Centralnoj i Istočnoj Europi

U organizaciji Centra za reproduktivna prava iz Ženeve (Center for Reproductive Rights) i Centra za edukaciju, savjetovanje i istraživanje je održana dvodnevna edukacija naziva „Retrogresija i reproduktivna prava u Centralnoj i Istočnoj Europi“ u Zagrebu 29. i 30. studenog 2017. godine. Ispred Ženske sobe je sudjelovala Josipa Tukara Komljenović, dok…

Više...


Početak provedbe projekta „Razvoj socijalnih i emocionalnih vještina s ciljem suzbijanja seksualnog nasilja nad i među djecom i mladima u riziku“

Ženska soba – Centar za seksualna prava je započela s provedbom projekta „Razvoj socijalnih i emocionalnih vještina s ciljem suzbijanja seksualnog nasilja nad i među djecom i mladima u riziku“. Ženska soba projekt provodi samostalno, a provedbu projekta podržava Grad Zagreb, Gradski ured za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom.…

Više...


Održano predstavljanje EU projekta „Izgradnja učinkovitije zaštite: promjena sustava za borbu protiv nasilja prema ženama“ u Hrvatskom saboru

Dana 21. studenog 2017. godine održano je predstavljanje projekta „Izgradnja učinkovitije zaštite: promjena sustava za borbu protiv nasilja prema ženama“ u Hrvatskom saboru. Projekt je započeo 1. travnja 2017. godine, nositeljica projekta je Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova, dok je Ženska soba – Centar za seksualna prava partnerica na projektu. Pridruženi…

Više...

Održana jednodnevna međusektorska edukacija o problemu nasilja nad ženama i femicidu

Dana 23. studenog 2017. godine je održana jednodnevna međusektorska edukacija o problemu nasilja nad ženama i femicidu. Edukacija je održana u Zagrebu, u Hotelu International, u trajanju od 09:30h do 16:00h. Na edukaciji je sudjelovalo 38 predstavnica i predstavnika nadležnih tijela, institucija i organizacija civilnog društva koji se u svakodnevnom…

Više...