ŽENSKA SOBA


Tematska sjednica o problematici seksualnog nasilja i važnosti Direktive 2012/29 EU o uspostavi minimalnih standarda za prava, potporu i zaštitu žrtava kaznenih djela

Ženska soba – Centar za seksualna prava i SOS Virovitica organizirale su tematsku sjednicu o problematici seksualnog nasilja i važnosti Direktive 2012/29 EU o uspostavi minimalnih standarda za prava, potporu i zaštitu žrtava kaznenih djela u Virovitici, 11. travnja 2017. godine. Na sjednici su sudjelovali članovi i članice Županijskog međuresornog…

Više...Tematska sjednica o seksualnom nasilju u Požegi

U organizaciji Ženske sobe – Centra za seksualna prava te Mirjane Jugović, dipl. soc. radnice iz Centra za socijalnu skrb Požega, Podružnica Obiteljski centar, održana je tematska sjednica “Problem seksualnog nasilja  i primjena Protokola o postupanju u slučaju seksualnog nasilja u praksi“ za predstavnice i predstavnike Županijskog tima za prevenciju…

Više...

Održan partnerski sastanak u Zagrebu

Dana 9. ožujka 2017. godine u prostoru Ženske sobe je održan redovan sastanak partnerskih organizacija na projektu “Relevantne institucije i organizacije civilnog društva – glas za žrtve seksualnog nasilja”. Tijekom sastanka su usuglašeni datumi održavanja sljedeća dva modula “Specijalizirane edukacije stručnih osoba koje rade sa žrtvama seksualnog nasilja”, datumi održavanja…

Više...


Udružene za Jezik ravnopravnosti!

Povodom javne kampanje „Pričajmo jezikom ravnopravnosti“ i obilježavanja Međunarodnog dana žena, danas ćete imati priliku susresti se s malo drugačijim nazivima udruga. Naime, brojna poznata udruženja u Hrvatskoj su odlučila staviti svoja imena u ženski rod. Ako niste primijetili, u Hrvatskoj je vrlo čest slučaj da nazivi udruga zvuče kao…

Više...

Analiza „Praćenja promjena i primjena relevantnih javnih politika o ulozi i održivosti organizacija civilnog društva i njihovoj ulozi u suzbijanju nasilja nad ženama“

Ženska udruga “IZVOR” (Tenja) uspješno je analizirala sve relevantne promjene i događanja u periodu od 01.01.2016. do 28.02.2017. godine u okviru projekta „Novom snagom protiv nasilja nad ženama“ te kreirala dokument naziva „Praćenja promjena i primjena relevantnih javnih politika o ulozi i održivosti organizacija civilnog društva i njihovoj ulozi u…

Više...