ŽENSKA SOBA

Održana prva dva modula “Specijalizirane edukacije stručnih osoba koje rade sa žrtvama seksualnog nasilja”

Dana 20. i 21. svibnja 2016. godine Ženska soba – Centar za seksualna prava održana su prva dva modula “Specijalizirane edukacije stručnih osoba koje rade sa žrtvama seksualnog nasilja”, odnosno Modul 1: Seksualno nasilje – oblici, rasprostranjenost, indikatori i posljedice te Modul 2: Zakonska perspektiva seksualnog nasilja.. Sudionice/i edukacije bili/e…

Više...

Najava održavanja “Specijalizirane edukacije stručnih osoba koje rade sa žrtvama seksualnog nasilja”

Dana 20. i 21. svibnja 2016. godine Ženska soba – Centar za seksualna prava započinje s provedbom “Specijalizirane edukacije stručnih osoba koje rade sa žrtvama seksualnog nasilja” kada će se održati prva dva u nizu modula. Edukacija će se odvijati kroz 4 modula (2016./2017.), svaki modul u trajanju od jednog…

Više...


Odsjek za psihologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu u suradnji s Hrvatskim društvom za traumatski stres poziva na radionice i predavanja

Odsjek za psihologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu u suradnji s Hrvatskim društvom za traumatski stres (HDTS) poziva na tri zanimljiva događanja u lipnju (radionice i predavanja). Niže prenosimo poziv. Prvi događaj je radionica o radu u području mentalnog zdravlja izbjeglica i tražitelja azila iz vrlo različitih kultura. Radionica će se…

Više...


Održan trening za volontere/ke pod nazivom „Suzbijanje nasilja nad ženama u Hrvatskoj i uloga organizacija civilnog društva i volontera/ki u tome“

Dana 13. svibnja 2016. godine proveden je trening za volonterke i volontere pod nazivom „Suzbijanje nasilja nad ženama u Hrvatskoj i uloga organizacija civilnog društva i volontera/ki u tome“ organiziran od strane Ženske sobe – Centar za seksualna prava. Na treningu su se obrađivale  teme nasilja nad ženama (oblici, rasprostranjenost,…

Više...

Suzbijanje nasilja nad ženama u Hrvatskoj i uloga organizacija civilnog društva i volontera/ki u tome

Ženska soba organizirati će i održati jednodnevni trening „Suzbijanje nasilja nad ženama u Hrvatskoj i uloga organizacija civilnog društva i volontera/ki u tome“, namijenjen studentima/cama. Trening će se održati 13.05.2016. u Zagrebu. Na treningu će se obrađivati slijedeće teme: nasilje nad ženama (oblici, rasprostranjenost, posljedice), uloga i važnost samoorganiziranja građana/ki,…

Više...


Održan prvi trening u okviru „Studentske edkacije o sekusalnom nasilju i volontiranju u organizacijama civilnog društva”

Održan prvi trening u okviru „Studentske edkacije o sekusalnom nasilju i volontiranju u organizacijama civilnog društva”

Dana 6. svibnja 2016. godine započeta je provedba edukacijskog program „Studentska edkacija o sekusalnom nasilju i volontiranju u organizacijama civilnog društva” koju organizira Ženska soba – Centar za seksualna prava, a koja je započela jednodnevnim treningom. Edukacijski program je kombinacija radionica i predavanja, a obrađivat će se teme seksualnog nasilja…

Više...

Hrvatsko društvo za seksualnu terapiju pokreće program edukacije za savjetovatelje/ice iz područja seksualnog zdravlja i seksualne psihoterapeute/kinje

Hrvatsko društvo za seksualnu terapiju, koje je član Europske seksološke federacije, pokreće program edukacije za savjetovatelje/ice iz područja seksualnog zdravlja i seksualne psihoterapeute/kinje Uvjeti za upis u edukaciju za savjetovatelje/ice iz područja seksualnog zdravlja su: Psiholozi, socijalni radnici, socijalni pedagozi, socijalni rehabilitatori, liječnici, više/visoke medicinske sestre i tehničari ili Osobe…

Više...