Započela provedba EU projekta „Seksualno nasilje – edukacijski i preventivni program online“

Dana 1. ožujka 2022. godine započela je provedba europskog projekta „Seksualno nasilje – edukacijski i preventivni program online (SNEP Online tool)“ (engl. Sexual Violence – Educational and Prevention Program Onlline (SVEP Online tool)) No. 101049540. Provedba projekta financirana je od strane Europske unije u okviru Programa građani, jednakost, prava i vrijednosti (CERV-2021-DAPHNE). Nositeljica projekta je Ženska soba, a partner na projektu je Otvorena medijska grupacija.

Projekt se provodi u trajanju od dvije godine, na području cijele Republike Hrvatske.

Opći cilj projekta je prevencija seksualnog nasilja nad djecom kroz razvoj online edukativne platforme, podizanje razine kapaciteta stručnjaka/inja i senzibiliziranje o seksualnom nasilju.

Specifični ciljevi su:

 1. Razviti SNEP Online platfomu s ciljem prevencije seksualnog nasilja nad djecom, posebice za vrijeme pandemije COVID-19;
 2. Aktivno uključiti djecu i mlade u prevenciju seksualnog nasilja;
 3. Povećati dostupnost usluga u okviru Centra za žrtve seksualnog nasilja za mlade i roditelje;
 4. Povećati kapacitete relevantnih dionika i stručnjaka/inja u području prevencije seksualnog nasilja nad djecom kroz povećanje razine znanja i jačanje multisektorske suradnje;
 5. Senzibilizirati i osvijestiti širu javnost o problematici seksualnog nasilja nad djecom i promovirati SNEP Online tool.

O svim projektnim aktivnostima redovno će se izvještavati na web stranicama Ženske sobe i partnera na projektu. Potpora Europske unije u provedbi projekta ne predstavlja potporu sadržaju koji održava samo stavove nositeljice i Europska unija ne može biti odgovorna za uporabu sadržanih informacija.

Započela provedba dvogodišnjeg europskog projekta „Seksualno nasilje – edukacijski i preventivni program 2 – Junior“

Seksualno nasilje – edukacijski i preventivni program 2 – Junior1

Dana 1. veljače 2021. godine započela je provedba europskog projekta „Seksualno nasilje – edukacijski i preventivni program 2 – Junior (SNEP 2 – Junior)“ (engl. Sexual Violence – Educational and Prevention Program 2 – Junior (SVEP 2 – Junior)) No. 101005462. Provedba projekta financirana je od strane Europske unije u okviru Programa o pravima, jednakosti i građanstvu (2014. – 2020.), REC-AG-2020/REC-RDAP-GBV-AG-2020. Nositeljica projekta je Ženska soba, a partneri na projektu su Pravobraniteljica za djecu Republike Hrvatske, CESI – Centar za edukaciju, savjetovanje i istraživanje, Udruga sudaca za mladež, obiteljskih sudaca i stručnjaka za djecu i mladež, OŠ Dragutina Tadijanovića Petrinja, OŠ ”Kantrida” Rijeka, OŠ Bedekovčina, OŠ ”Slava Raškaj” Ozalj, OŠ ”Antun Mihanović” Slavonski Brod, OŠ Veruda Pula, OŠ Matka Laginje Zagreb, Rape Crisis Network Ireland i Change Attitude (Švedska).

Projekt se provodi u trajanju od dvije godine, na području cijele Republike Hrvatske.

Opći cilj projekta je prevencija seksualnog nasilja nad djecom.

Specifični ciljevi su:

 1. povećati kapacitete relevantnih dionika i stručnjaka/inja u području prevencije seksualnog nasilja nad djecom kroz povećanje razine znanja i jačanje multisektorske suradnje
 2. razviti, pilotirati, implementirati i evaluirati SNEP 2 – junior (program prevencije seksualnog nasilja za više razrede osnovnih škola) te procijeniti njegov učinak
 3. aktivno uključiti djecu u prevenciju seksualnog nasilja te senzibilizirati i osvijestiti širu javnost o problematici seksualnog nasilja nad djecom
 4. osigurati specijalizirane, pristupačne i visoko kvalitetne usluge osobama koje su preživjele seksualno nasilje, s naglaskom na djecu od 16 do 18 godina te njihove roditelje.

O svim projektnim aktivnostima redovno će se izvještavati na web stranicama Ženske sobe i partnera na projektu. Potpora Europske unije u provedbi projekta ne predstavlja potporu sadržaju koji održava samo stavove nositeljice i Europska unija ne može biti odgovorna za uporabu sadržanih informacija.

Mjesečna obavijest o ponudi poslova na području Brodsko-posavske i Požeško-slavonske županije

U organizaciji Ženske sobe svakog 15. u mjesecu je planirana objava i informiranje o dostupnim radnim mjestima na području Požeško-slavonske i Brodsko-posavske županije pomoću newslettera „Novi dan, novi posao – Moja prilika za budućnost“.

Mjesečna analiza otvorenih i oglašenih radnih mjesta na području ovih dviju županija za ožujak 2023. je kreirana s ciljem pružanja drugačije metode informiranja osoba koje su preživjele/doživljavaju nasilje u obitelji kako bi lakše pronašle raspoložive oglase za radna mjesta u svojoj županiji stanovanja. Newsletteri su dostupni u prostorima Ženske sobe, Centra za podršku i razvoj civilnog društva „Delfin“, Hrvatskog zavoda za socijalni rad, Županijske službe Brodsko-posavske županije, Područnog ureda Slavonski Brod i Hrvatskog zavoda za socijalni rad, Županijske službe Požeško-slavonske županije, Područnog ureda Požega, kao i na mrežnim stranicama navedenih organizacija i institucija.

Više informacija možete saznati tako da otvorite newsletter na poveznicama koje se nalaze niže u tekstu:

Newsletter: Brodsko-posavska županija
Newsletter: Požeško-slavonska županija

Program „Edukacija, osnaživanje i suradnja – moja prilika za budućnost!“ provodi Ženska soba – Centar za seksualna prava u partnerstvu s Hrvatskom zavodom za zapošljavanje, Centrom za podršku i razvoj civilnog društva „Delfin“, Hrvatskim zavodom za socijalni rad, Županijskom službom Brodsko-posavske županije, Područnim uredom Slavonski Brod i Hrvatskim zavodom za socijalni rad, Županijskom službom Požeško-slavonske županije, Područnim uredom Požega. Program se provodi uz financijsku podršku Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Republike Hrvatske.

Sudjelovanje na tribini u OŠ Okučani

28. veljače 2023. sudjelovale smo na tribini u OŠ Okučani povodom obilježavanja Dana ružičastih majica! Tema tribine je bila seksualno nasilje, a tribinu su vodili učenici i učenice! Zahvaljujemo OŠ Okučani na pozivu. OŠ Okučani uključena je u provedbu EU projekta “Seksualno nasilje – edukacijski i preventivni program – SNEP2 – Junior” (engl. Sexual Violence – Educational and Prevention Program 2 – Junior (SVEP 2 – Junior)) No. 101005462. Provedba projekta financirana je od strane Europske unije u okviru Programa o pravima, jednakosti i građanstvu (2014. – 2020.), REC-AG-2020/REC-RDAP-GBV-AG-2020. Nositeljica projekta je Ženska soba, a partneri na projektu su Pravobraniteljica za djecu Republike Hrvatske, CESI – Centar za edukaciju, savjetovanje i istraživanje, Udruga sudaca za mladež, obiteljskih sudaca i stručnjaka za djecu i mladež, OŠ Dragutina Tadijanovića Petrinja, OŠ ”Kantrida” Rijeka, OŠ Bedekovčina, OŠ ”Slava Raškaj” Ozalj, OŠ ”Antun Mihanović” Slavonski Brod, OŠ Veruda Pula, OŠ Matka Laginje Zagreb, Rape Crisis Network Ireland i Change Attitude (Švedska).  Opći cilj projekta je prevencija seksualnog nasilja nad djecom.

Opis fotografije nije dostupan.

ZIP – zaštiti i prepoznaj! Zbirka aktivnosti za prevenciju seksualnog nasilja nad djecom s teškoćama u razvoju

U sklopu projekta “ZIP – zaštiti i prepoznaj! Zaštita djece s teškoćama u razvoju od seksualnog nasilja.”, koji provodi Ženska soba u partnerstvu s OŠ Grigora Viteza u Zagrebu, a uz financijsku podršku Grada Zagreba, Gradskog ureda za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom izrađena je elektronička zbirka ZIP – zaštiti i prepoznaj! Zbirka aktivnosti za prevenciju seksualnog nasilja nad djecom s teškoćama u razvoju.

U suradnji s članicama Ženske sobe, aktivnosti u zbirci su osmislili te u proveli učitelji i učiteljice u posebnim razrednim odjelima OŠ Grigora Viteza koji su sudjelovali na trodnevnoj edukaciji na temu seksualnog nasilja nad djecom i specifično nad djecom s teškoćama u razvoju.

Zbirku možete pronaći na našoj web stranici OVDJE.

Nadamo se da će Vam zbirka biti od koristi u radu s Vašim učenicima i učenicama!

EUROPSKI DAN ŽRTAVA KAZNENIH DJELA

Dana 22. veljače svake godine obilježava se Europski dan žrtava kaznenih djela.

Žrtve kaznenih djela trebaju sustavnu, besplatnu i povjerljivu pomoć i podršku. S tim razlogom u Hrvatskoj od 2018. godine djeluje Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela. U sklopu Mreže djeluje 11 organizacija civilnog društva, koje pružaju pomoć i podršku žrtvama i svjedocima/kinjama  svih kaznenih djela. Program se provodi uz financijsku podršku Ministarstva pravosuđa i uprave.

Od 2018. godine do danas više od 3340 žrtava kaznenih djela dobilo je podršku kroz više od 28160 različitih usluga u okviru rada Mreže podrške i suradnje za žrtve i svjedoke/inje kaznenih djela. U 2022. godini došlo do porasta broja korisnika/ca za 47% u odnosu na 2021. godinu, a broja pruženih usluga za 37%.

Pružanje svih usluga u okviru rada „Mreže podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela” u potpunosti je besplatno za sve korisnike/ce koji/e nam se obrate za pomoć i podršku.

Za pomoć i podršku možete se obratiti telefonskim putem, e-mailom ili osobno u prostorijama organizacija. Svi kontakti, informacije i materijali dostupni su na web stranici Mreže: https://mrezapodrskeisuradnje.com/hr/ .

Održano predstavljenje publikacije „Žrtve kaznenih djela u hrvatskom kaznenopravnom sustavu – rezultati istraživanja i iskustva iz prakse“

Danas smo održale okrugli stol s ciljem obilježavanja Europskog dana žrtava kaznenih djela (22. veljače 2023.) i kako bi predstavile rezultate provedenih istraživanja o položaju i pravima žrtava kaznenih djela u hrvatskom kaznenopravnom sustavu.

Okrugli stol organiziran je u sklopu projekta „Organizacije civilnoga društva kao ključni akteri u standardizaciji sustava za podršku žrtvama i svjedocima/kinjama kaznenih djela“. Nositeljica projekta je Ženska soba, a partneri na projektu su Udruga za podršku žrtvama i svjedocima, Hrvatski pravni centar i Samtok um kvennaathvarf (The Women’s Shelter) sa Islanda. Projekt se provodi uz financijsku podršku Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP grantova.

Proteklih godina pitanje prava i položaja žrtava kaznenih djela postalo je pitanje od značajnijeg interesa stručne javnosti i usklađivanja zakonodavstva s međunarodnim standardima. Pitanje zaštite žrtava od ponovljene viktimizacije i traumatizacije prepoznato je kao jedno od ključnih područja u koje je potrebno daljnje ulaganje od strane svih dionika u sustavu. Međutim, usprkos navedenim pozitivnim promjenama, i dalje postoje problemi u praksi i nestandardizacija u postupanju i ostvarivanju prava žrtava kaznenih djela.

S ciljem provedbe cjelovite i sveobuhvatne analize o položaju i pravima žrtava kaznenih djela u hrvatskom kaznenopravnom sustavu Ženska soba provela je istraživanje čiji su rezultati objavljeni u publikaciji  „Žrtve kaznenih djela u hrvatskom kaznenopravnom sustavu – rezultati istraživanja i iskustva iz prakse“.

U istraživanju je sudjelovalo 177 sudionika/ca (predstavnici/e policije, državnog odvjetništva, sudova, žrtve kaznenih djela, službe za podršku žrtvama).

Na okruglom stolu su izlagali članovi i članice istraživačkog tima:

 • Anamaria Drožđan-Kranjčec, mag. iur., Ženska soba
 • prof. dr. sc. Elizabeta Ivičević Karas, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 • izv. prof. dr. sc. Zoran Burić, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 • mr. sc. Ivana Eterović, Hrvatski pravni centar
 • Miren Špek, dipl. iur., Udruga za podršku žrtvama i svjedocima
 • Nives Jozić Kvastek, mag. soc., Ženska soba

Rezultati svih provedenih istraživanja dostupni su na sljedećem linku: http://zenskasoba.hr/wp-content/uploads/2023/02/%C5%BDrtve-kaznenih-djela-u-hrvatskom-kaznenopravnom-sustavu-rezultati-istra%C5%BEivanja.pdf?fbclid=IwAR1Gaiw9nzMKv65uuFkh_8YDsJbwGOqXdnsNfUsVqWlqy-5lRGa8MGISXd8

Mjesečna obavijest o ponudi poslova na području Brodsko-posavske i Požeško-slavonske županije

U organizaciji Ženske sobe svakog 15. u mjesecu je planirana objava i informiranje o dostupnim radnim mjestima na području Požeško-slavonske i Brodsko-posavske županije pomoću newslettera „Novi dan, novi posao – Moja prilika za budućnost“.

Mjesečna analiza otvorenih i oglašenih radnih mjesta na području ovih dviju županija za siječanj 2023. je kreirana s ciljem pružanja drugačije metode informiranja osoba koje su preživjele/doživljavaju nasilje u obitelji kako bi lakše pronašle raspoložive oglase za radna mjesta u svojoj županiji stanovanja. Newsletteri su dostupni u prostorima Ženske sobe, Centra za podršku i razvoj civilnog društva „Delfin“, Hrvatskog zavoda za socijalni rad, Županijske službe Brodsko-posavske županije, Područnog ureda Slavonski Brod i Hrvatskog zavoda za socijalni rad, Županijske službe Požeško-slavonske županije, Područnog ureda Požega, kao i na mrežnim stranicama navedenih organizacija i institucija.

Više informacija možete saznati tako da otvorite newsletter na poveznicama koje se nalaze niže u tekstu:

Newsletter: Brodsko-posavska županija
Newsletter: Požeško-slavonska županija

Program „Edukacija, osnaživanje i suradnja – moja prilika za budućnost!“ provodi Ženska soba – Centar za seksualna prava u partnerstvu s Hrvatskom zavodom za zapošljavanje, Centrom za podršku i razvoj civilnog društva „Delfin“, Hrvatskim zavodom za socijalni rad, Županijskom službom Brodsko-posavske županije, Područnim uredom Slavonski Brod i Hrvatskim zavodom za socijalni rad, Županijskom službom Požeško-slavonske županije, Područnim uredom Požega. Program se provodi uz financijsku podršku Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Republike Hrvatske.

Ženska soba zapošljava – natječaj za radno mjesto Voditelj/ica ureda

Ženska soba objavljuje natječaj za radno mjesto: Voditelj/ica ureda

VRSTA UGOVORA: ugovor o radu na određeno vrijeme – 1 godina s mogućnošću produljenja ugovora.

POČETAK RADA:  01.04.2023. godine (probni rok: 3 mjeseca)

UVJETI:

 • srednja stručna sprema
 • visoka razina osobne odgovornosti
 • spremnost za uključenje u timski rad i procedure
 • sposobnost timskog i samostalnog rada
 • pouzdana, predana i povjerljiva osoba
 • dobre organizacijske sposobnosti, komunikativnost
 • visoki stupanj odgovornosti i povjerljivosti u provedbi radnih zadataka
 • sustav vrijednosti baziran na poštovanju i uvažavanju ljudskih prava
 • osnovno poznavanje rada na računalu (Word, Excell, elektronska pošta)
 • visoka motivacija za rad s osobama koje su preživjele seksualno nasilje
 • visoka motivacija za rad sa ženama koje su preživjele nasilje u obitelji i druge oblike nasilja

PREDNOST:

 • iskustvo u obavljanju administrativnih poslova
 • iskustvo u radu s ranjivim skupinama
 • iskustvo rada u organizaciji civilnoga društva
 • vozačka dozvola B kategorije

OPIS RADNOG MJESTA:

 • administrativni poslovi u Ženskoj sobi (asistencija u pripremi izvještaja, fotokopiranje, priprema materijala za edukacije, nabavljanje uredske opreme i pribora, odlazak na poštu,  organizaciji sastanaka i dr.)
 • administrativni poslovi u Centru za žrtve seksualnog nasilja (dogovaranje i praćenje termina, vođenje evidencija, pomoć u obradi statističkih podataka i izradi izvještaja i dr.)
 • primanje klijentica/ata, telefonska i elektronička komunikacija sa klijenticama/ma
 • vođenje i pohrana poslovne dokumentacije
 • procesuiranje ulazne i izlazne pošte
 • administrativna potpora u provedbi aktivnosti (npr. edukacija, sastanaka i slično)
 • poslovi vezani uz održavanje i svakodnevno funkcioniranje ureda
 • ostali poslovi prema uputama i nalozima poslodavca

NUDIMO:

 • stabilno radno mjesto u iznimno prijateljskoj timskoj atmosferi
 • besplatne edukacije u svrhu unapređenja kvalifikacija za obavljanje posla (npr. osnove telefonskog savjetodavnog rada)
 • posao u dobro uhodanom, profesionalnom timu u kojem se cijene kvalitetni odnosi i međusobna povezanost i suradnja
 • iznimne uvjete za osobni i profesionalni rast i razvoj
 • okruženje u kojemu su različitosti visoko cijenjene i integrirane u radno okruženje
 • priliku za suradnju s nacionalnim i međunarodnim stručnjacima/kinjama u području seksualnog nasilja i nasilja nad ženama

KAKO SE PRIJAVITI:

Ukoliko ste zainteresirane/i i zadovoljavate navedene uvjete, molimo da pismenu prijavu pošaljete najkasnije do 20. veljače 2023. godine na e-mail: zenska.soba@zenskasoba.hr.

Pismena prijava treba sadržavati:

 1. Životopis
 2. Motivacijsko pismo (maksimalno 900 riječi) koje sadrži opis dosadašnjeg iskustva, stečenih vještina i znanja relevantnih za navedeno radno mjesto te motiviranosti za rad u Ženskoj sobi

Za sve druge informacije zainteresirani/e se mogu direktno obratiti u Žensku sobu (01/ 61 19 174; zenska.soba@zenskasoba.hr).

Veselimo se Vašoj prijavi!

Održana edukacija za SOS Viroviticu

Od 17. do 19. siječnja 2023. članice Ženske sobe, na poziv SOS Virovitice, održale su edukaciju za stručnjakinje i stručnjake koji rade sa ženama žrtvama nasilja i žrtvama nasilja u obitelji u Termama Jezerčica u sklopu projekta “Centar za podršku savjetovanje i osnaživanje”, UP 02.2.2.11.0002. Nositelj projekta je Virovitičko-podravska županija, a partner je S.O.S. Virovitica.

Može biti slika sljedećeg: 7 ljudi i ljudi stoje
Može biti slika sljedećeg: 10 ljudi i ljudi stoje

Mjesečna obavijest o ponudi poslova na području Brodsko-posavske i Požeško-slavonske županije

U organizaciji Ženske sobe svakog 15. u mjesecu je planirana objava i informiranje o dostupnim radnim mjestima na području Požeško-slavonske i Brodsko-posavske županije pomoću newslettera „Novi dan, novi posao – Moja prilika za budućnost“.

Mjesečna analiza otvorenih i oglašenih radnih mjesta na području ovih dviju županija za siječanj 2023. je kreirana s ciljem pružanja drugačije metode informiranja osoba koje su preživjele/doživljavaju nasilje u obitelji kako bi lakše pronašle raspoložive oglase za radna mjesta u svojoj županiji stanovanja. Newsletteri su dostupni u prostorima Ženske sobe, Centra za podršku i razvoj civilnog društva „Delfin“, Centra za socijalnu skrb Slavonski Brod te Centra za socijalnu skrb Požega, kao i na mrežnim stranicama navedenih organizacija i institucija.

Više informacija možete saznati tako da otvorite newsletter na poveznicama koje se nalaze niže u tekstu:

Newsletter: Brodsko-posavska županija
Newsletter: Požeško-slavonska županija

Program „Edukacija, osnaživanje i suradnja – moja prilika za budućnost!“ provodi Ženska soba – Centar za seksualna prava u partnerstvu s Hrvatskom zavodom za zapošljavanje, Centrom za podršku i razvoj civilnog društva „Delfin“, Centrom za socijalnu skrb Slavonski Brod i Centrom za socijalnu skrb Požega. Program se provodi uz financijsku podršku Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Republike Hrvatske.

Održana edukacija za jačanje kapaciteta za dobro upravljanje, strateško vođenje, kreiranje politika i donošenje odluka

Dana 16. prosinca 2022. godine održana je cjelodnevna edukacija za dobro upravljanje, strateško vođenje, kreiranje politika i donošenje odluka- interni dokumenti, evaluacija rada i druga pitanja važna za organizaciju za sve članice Ženske sobe.

Edukaciju je vodila Mirela Stanić Popović te je svrha same edukacije bila razmijeniti potrebne informacije i primjere pozitivne prakse kako bi se završio proces institucionalne izgradnje udruge.

Edukacija je održana u okviru projekta “Organizacije civilnoga društva kao ključni akteri u standardizaciji sustava za podršku žrtvama i svjedocima/kinjama kaznenih djela” koji je financijski podržan od strane Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP i Norveških grantova.

Mjesečna obavijest o ponudi poslova na području Brodsko-posavske i Požeško-slavonske županije

U organizaciji Ženske sobe svakog 15. u mjesecu je planirana objava i informiranje o dostupnim radnim mjestima na području Požeško-slavonske i Brodsko-posavske županije pomoću newslettera „Novi dan, novi posao – Moja prilika za budućnost“.

Mjesečna analiza otvorenih i oglašenih radnih mjesta na području ovih dviju županija za prosinac 2022. je kreirana s ciljem pružanja drugačije metode informiranja osoba koje su preživjele/doživljavaju nasilje u obitelji kako bi lakše pronašle raspoložive oglase za radna mjesta u svojoj županiji stanovanja. Newsletteri su dostupni u prostorima Ženske sobe, Centra za podršku i razvoj civilnog društva „Delfin“, Centra za socijalnu skrb Slavonski Brod te Centra za socijalnu skrb Požega, kao i na mrežnim stranicama navedenih organizacija i institucija.

Više informacija možete saznati tako da otvorite newsletter na poveznicama koje se nalaze niže u tekstu:

Newsletter: Brodsko-posavska županija
Newsletter: Požeško-slavonska županija

Program „Edukacija, osnaživanje i suradnja – moja prilika za budućnost!“ provodi Ženska soba – Centar za seksualna prava u partnerstvu s Hrvatskom zavodom za zapošljavanje, Centrom za podršku i razvoj civilnog društva „Delfin“, Centrom za socijalnu skrb Slavonski Brod i Centrom za socijalnu skrb Požega. Program se provodi uz financijsku podršku Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Republike Hrvatske.

Provedba vršnjačkih aktivnosti u sklopu projekta SNEP2 – Junior

Posljednjih dana pristužu nam fotografije, letci, brošure naših vršnjačkih edukatora/ica koji provode aktivnosti u svojim školama. Danas su svoje aktivnosti proveli edukatori i edukatorice OŠ D. Tadijanovića iz Petrinje uz podršku svojih mentorica.

Hvala im što aktivno rade na prevenciji seksualnog nasilja i što o temi seksualnog nasilja informiraju svoje vršnjake/inje!

Provedba vršnjačkih aktivnosti sastavni je dio europskog projekta „Seksualno nasilje – edukacijski i preventivni program 2 – Junior (SNEP 2 – Junior)“ (engl. Sexual Violence – Educational and Prevention Program 2 – Junior (SVEP 2 – Junior)) No. 101005462. Provedba projekta financirana je od strane Europske unije u okviru Programa o pravima, jednakosti i građanstvu (2014. – 2020.), REC-AG-2020/REC-RDAP-GBV-AG-2020. Projekt je sufinanciran od strane Ureda za udruge Vlade RH i Grada Zagreba.

Može biti slika sljedećeg: stol, balon i u zatvorenom

Opis fotografije nije dostupan.
Može biti slika sljedećeg: 4 ljudi, ljudi stoje, balon i u zatvorenom

Može biti slika sljedećeg: 3 ljudi, dijete, ljudi stoje i u zatvorenom
Opis fotografije nije dostupan.

Provedba aktivnosti za učenike u sklopu projekta “ZIP – zaštiti i prepoznaj!”

Učiteljice i učitelji naše partnerske škole, OŠ Grigora Viteza u Zagrebu, marljivo provode preventivne aktivnosti za učenike i učenice s teškoćama u razvoju usmjerene na prevenciju seksualnog nasilja. Aktivnosti se provode u sklopu projekta ‘ZIP – Zaštiti i prepoznaj! Zaštita djece s teškoćama u razvoju od seksualnog nasilja’.Projekt je financiran od strane Grada Zagreba, Gradskog ureda za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom.

Opis fotografije nije dostupan.
Možda je ilustracija

Provedba aktivnosti za učenika/ce u sklopu projekta ZIP

Učiteljice i učitelji naše partnerske škole, OŠ Grigora Viteza u Zagrebu, marljivo provode preventivne aktivnosti za učenike i učenice s teškoćama u razvoju usmjerene na prevenciju seksualnog nasilja.

Aktivnosti se provode u sklopu projekta ‘ZIP – Zaštiti i prepoznaj! Zaštita djece s teškoćama u razvoju od seksualnog nasilja’.Projekt je financiran od strane Grada Zagreba, Gradskog ureda za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom.

Opis fotografije nije dostupan.
Opis fotografije nije dostupan.

Vršnjačke aktivnosti u sklopu projekta SNEP2 – Junior

U okviru EU projekta “SNEP 2 – Junior” vršnjački edukatori i edukatorice OŠ Matka Laginje osmislili su i proveli brojne aktivnosti – educirali su svoje vršnjake/inje, osmislili edukativne materijale te odigrali nogometnu utakmicu protiv seksualnog nasilja! Iznimno smo ponosne na njih i veseli nas vidjeti djecu koja aktivno doprinose suzbijanju seksualnog nasilja!

Može biti slika sljedećeg: 5 ljudi, ljudi stoje i u zatvorenom
Može biti slika sljedećeg: Jedna osoba
Može biti slika sljedećeg: 10 ljudi, ljudi stoje i u zatvorenom

Održana edukacija Uvod u društveno poduzetništvo

Dana 30. studenog 2022. godine održana je cjelodnevna edukacija Uvod u društveno poduzetništvo za članice Ženske sobe.

Edukaciju su vodile Andrijana Parić i Diana Bekavac kojima je cilj bio upoznati članice Ženske sobe sa društvenim poduzetništvom i njegovim zakonodavnim okvirom.

Edukacija je održana u okviru projekta “Organizacije civilnoga društva kao ključni akteri u standardizaciji sustava za podršku žrtvama i svjedocima/kinjama kaznenih djela” koji je financijski podržan od strane Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP i Norveških grantova.

Održan okrugli stol „Seksualno nasilje u Hrvatskoj 2022. godine – što je učinjeno i što nam predstoji“

Povodom Međunarodnog dana protiv nasilja nad ženama, Ženska soba i Povjerenstvo za ravnopravnost spolova Grada Zagreba organizirali su 23.studenog 2022. godine okrugli stol pod nazivom „Seksualno nasilje u Hrvatskoj 2022. godine – što je učinjeno i što nam predstoji“ u Gradskoj skupštini Grada Zagreba.

Cilj okruglog stola je bio na jednom mjestu predstaviti sve učinjene pozitivne pomake, kao i predstojeće korake vezano uz važnu temu seksualnog nasilja u Hrvatskoj, koja još uvijek ne dobiva dovoljnu pažnju. Stoga su na okruglom stolu izlagali predstavnice i predstavnici nadležnih tijela, institucija i organizacija civilnog društva koji rade na ovom području i koji su govorili o svim suvremenim doprinosima iz svog područja djelovanja:

• Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova, gđa. Višnja Ljubičić, dipl. iur.

• Pravobraniteljica za djecu, gđa. Helenca Pirnat Dragičević, dipl. iur.

• Ministarstvo unutarnjih poslova RH, Voditeljica Odjela maloljetničke delinkvencije i kriminaliteta na štetu mladeži i obitelji iz Uprave kriminalističke policije Ravnateljstva policije, gđa Anita Matijević

• Ministarstvo pravosuđa i uprave, pomoćnica ministra Uprave za kazneno pravo gđa. Vedrana Šimundža-Nikolić, dipl. iur.

• Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, Uprava za obitelj i socijalnu politiku, mr. Sandra Batlak

• Ministarstvo zdravstva, mr.sc. Anđelka Bedrica

• Agencija za odgoj i obrazovanje, Središnji ured Zagreb, Odjel za srednje školstvo, gđa Alma Rovis Brandić, mag. paed. soc.

• Vladin ured za ravnopravnost spolova, Maja Sporiš

• Gradski ured za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom, Grada Zagreba, mr.sc. Iva Prpić, dipl.socijalna radnica, Voditeljica Odjela za podršku djeci i obiteljima

• Povjerenstvo za ravnopravnost spolova Grada Zagreba, predsjednica mr. sc. Rada Borić

• Koordinatorica Ženske sobe, dr. sc. Maja Mamula

Održavanje okruglog stola financijski su podržali Grad Zagreb – Gradski ured za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom, Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike i Ministarstvo zdravstva Republike Hrvatske.

Održano predavanje za roditelje u sklopu projekta “ZIP – zaštiti i prepoznaj!”

21. studenog održano je predavanje za roditelje u sklopu projekta ‘ZIP – Zaštiti i prepoznaj! Zaštita djece s teškoćama u razvoju od seksualnog nasilja’ na kojem su roditelji čuli osnovne informacije o seksualnom nasilju općenito, seksualnom nasilju nad djecom i nad djecom s teškoćama specifično te o važnosti prevencije.

Projekt je financiran od strane Grada Zagreba, Gradskog ureda za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom.

Može biti slika sljedećeg: 8 ljudi, ljudi sjede i u zatvorenom

Mjesečna obavijest o ponudi poslova na području Brodsko-posavske i Požeško-slavonske županije

U organizaciji Ženske sobe svakog 15. u mjesecu je planirana objava i informiranje o dostupnim radnim mjestima na području Požeško-slavonske i Brodsko-posavske županije pomoću newslettera „Novi dan, novi posao – Moja prilika za budućnost“.

Mjesečna analiza otvorenih i oglašenih radnih mjesta na području ovih dviju županija za studeni 2022. je kreirana s ciljem pružanja drugačije metode informiranja osoba koje su preživjele/doživljavaju nasilje u obitelji kako bi lakše pronašle raspoložive oglase za radna mjesta u svojoj županiji stanovanja. Newsletteri su dostupni u prostorima Ženske sobe, Centra za podršku i razvoj civilnog društva „Delfin“, Centra za socijalnu skrb Slavonski Brod te Centra za socijalnu skrb Požega, kao i na mrežnim stranicama navedenih organizacija i institucija.

Više informacija možete saznati tako da otvorite newsletter na poveznicama koje se nalaze niže u tekstu:

Newsletter: Brodsko-posavska županija
Newsletter: Požeško-slavonska županija

Program „Edukacija, osnaživanje i suradnja – moja prilika za budućnost!“ provodi Ženska soba – Centar za seksualna prava u partnerstvu s Hrvatskom zavodom za zapošljavanje, Centrom za podršku i razvoj civilnog društva „Delfin“, Centrom za socijalnu skrb Slavonski Brod i Centrom za socijalnu skrb Požega. Program se provodi uz financijsku podršku Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Republike Hrvatske.

Održan treći dio trodnevne edukacije za učitelje/ice u sklopu projekta ZIP

Danas održavamo treći i zadnji dio edukacije ‘Prevencija seksualnog nasilja nad i među djecom s teškoćama u razvoju’ za učitelje/ice OŠ Grigora Viteza koji rade s učenicima/ama s teškoćama u razvoju u sklopu projekta ‘ZIP – Zaštiti i prepoznaj! Zaštita djece s teškoćama u razvoju od seksualnog nasilja’. Projekt je financiran od strane Grada Zagreba, Gradskog ureda za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom.

Može biti slika sljedećeg: 14 ljudi i u zatvorenom

Može biti slika sljedećeg: 11 ljudi, ljudi sjede i u zatvorenom

Održan drugi dio trodnevne edukacije za učitelje/ice u sklopu projekta ZIP

Danas smo održale drugi dio edukacije ‘Prevencija seksualnog nasilja nad i među djecom s teškoćama u razvoju’ za učitelje/ice OŠ Grigora Viteza koji rade s učenicima/ama s teškoćama u razvoju u sklopu projekta ‘ZIP – Zaštiti i prepoznaj! Zaštita djece s teškoćama u razvoju od seksualnog nasilja’.Projekt je financiran od strane Grada Zagreba, Gradskog ureda za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom.

Može biti slika sljedećeg: 7 ljudi i u zatvorenom

Održan prvi dan trodnevne edukacije za učitelje/ice u sklopu projekta ZIP

Danas održavamo prvi dio edukacije ‘Prevencija seksualnog nasilja nad i među djecom s teškoćama u razvoju’ za učitelje/ice OŠ Grigora Viteza koji rade s učenicima/ama s teškoćama u razvoju u sklopu projekta ‘ZIP – Zaštiti i prepoznaj! Zaštita djece s teškoćama u razvoju od seksualnog nasilja’. Projekt je financiran od strane Grada Zagreba, Gradskog ureda za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom.

Može biti slika sljedećeg: 10 ljudi i u zatvorenom
Može biti slika sljedećeg: 9 ljudi i u zatvorenom

Održan drugi modul edukacije na stručnjake/inje u sklopu projekta SNEP2 – Junior

Jučer i danas održavamo dvodnevnu edukaciju o seksualnom nasilju za stručnjakinje i stručnjake koje rade s djecom (drugi model). Nakon dva modula edukacija u 33 osnovne škole s područja cijele RH bit će implementiram program prevencije seksualnog nasilja za više razrede osnovnih skola (SNEP 2 – Junior). Ova aktivnost sastavni je dio europskog projekta „Seksualno nasilje – edukacijski i preventivni program 2 – Junior (SNEP 2 – Junior)“ (engl. Sexual Violence – Educational and Prevention Program 2 – Junior (SVEP 2 – Junior)) No. 101005462. Provedba projekta financirana je od strane Europske unije u okviru Programa o pravima, jednakosti i građanstvu (2014. – 2020.), REC-AG-2020/REC-RDAP-GBV-AG-2020. Nositeljica projekta je Ženska soba, a partneri na projektu su Pravobraniteljica za djecu Republike Hrvatske, CESI – Centar za edukaciju, savjetovanje i istraživanje, Udruga sudaca za mladež, obiteljskih sudaca i stručnjaka za djecu i mladež, OŠ Dragutina Tadijanovića Petrinja, OŠ ”Kantrida” Rijeka, OŠ Bedekovčina, OŠ ”Slava Raškaj” Ozalj, OŠ ”Antun Mihanović” Slavonski Brod, OŠ Veruda Pula, OŠ Matka Laginje Zagreb, Rape Crisis Network Ireland i Change Attitude (Švedska). Opći cilj projekta je prevencija seksualnog nasilja nad djecom.

Može biti slika sljedećeg: 5 ljudi, ljudi stoje i u zatvorenom
Može biti slika sljedećeg: 4 ljudi i ljudi stoje

Može biti slika sljedećeg: 15 ljudi i ljudi stoje

Održana dvodnevna edukacija za volontere/ke u sklopu projekta SNEP Online Tool

Dana 18. i 19.10.2020. održale smo dvodnevnu edukaciju za volontere i volonterke tijekom koje su sudinici/e imali priliku naučiti više o temi seksualnog nasilja, SNEP programu te podijeliti svoje ideje za razvoj SNEP online platforme. Sudionici/e na edukaciji bile su studentice raznih pomagačkih studija Sveučilišta u Zagrebu te učenice i učenici trećih razreda pet zagrebačkih sredjih škola.

Edukacija je provedena u sklopu europskog projekta „Seksualno nasilje – edukacijski i preventivni program online (SNEP Online tool)“ (engl. Sexual Violence – Educational and Prevention Program Onlline (SVEP Online tool)) No. 101049540. Provedba projekta financirana je od strane Europske unije u okviru Programa građani, jednakost, prava i vrijednosti (CERV-2021-DAPHNE). Nositeljica projekta je Ženska soba, a partner na projektu je Otvorena medijska grupacija.

Projekt se provodi u trajanju od dvije godine, na području cijele Republike Hrvatske.

Opći cilj projekta je prevencija seksualnog nasilja nad djecom kroz razvoj online edukativne platforme, podizanje razine kapaciteta stručnjaka/inja i senzibiliziranje o seksualnom nasilju.

Mjesečna obavijest o ponudi poslova na području Brodsko-posavske i Požeško-slavonske županije

U organizaciji Ženske sobe svakog 15. u mjesecu je planirana objava i informiranje o dostupnim radnim mjestima na području Požeško-slavonske i Brodsko-posavske županije pomoću newslettera „Novi dan, novi posao – Moja prilika za budućnost“.

Mjesečna analiza otvorenih i oglašenih radnih mjesta na području ovih dviju županija za listopad 2022. je kreirana s ciljem pružanja drugačije metode informiranja osoba koje su preživjele/doživljavaju nasilje u obitelji kako bi lakše pronašle raspoložive oglase za radna mjesta u svojoj županiji stanovanja. Newsletteri su dostupni u prostorima Ženske sobe, Centra za podršku i razvoj civilnog društva „Delfin“, Centra za socijalnu skrb Slavonski Brod te Centra za socijalnu skrb Požega, kao i na mrežnim stranicama navedenih organizacija i institucija.

Više informacija možete saznati tako da otvorite newsletter na poveznicama koje se nalaze niže u tekstu:

Newsletter: Brodsko-posavska županija
Newsletter: Požeško-slavonska županija

Program „Edukacija, osnaživanje i suradnja – moja prilika za budućnost!“ provodi Ženska soba – Centar za seksualna prava u partnerstvu s Hrvatskom zavodom za zapošljavanje, Centrom za podršku i razvoj civilnog društva „Delfin“, Centrom za socijalnu skrb Slavonski Brod i Centrom za socijalnu skrb Požega. Program se provodi uz financijsku podršku Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Republike Hrvatske.

Održana dvodnevna edukacija u sklopu projekta “Prepoznaj, osnaži se, prijavi!”

Danas i sutra održavamo dvodnevnu specijaliziranu edukaciju”Prevencija seksualnog nasilja” za 25 odgojno-obrazovnih djelatnika/ca. Nakon edukacije, sve sudionice će u svojim školama implementirati program prevencije seksualnog nasilja (SNEP)!Edukacija je sastavni dio projekta “Prepoznaj, osnaži se, prijavi!” koji je financiran od strane Središnjeg ureda za demografiju i mlade.

Može biti slika sljedećeg: zaslon

Može biti slika sljedećeg: 12 ljudi i ljudi stoje

Održam prvi modul edukacije za stručnjake/inje u sklopu projekta SNEP2 – Junior

Danas i sutra održavamo dvodnevnu edukaciju o seksualnom nasilju za stručnjakinje i stručnjake koje rade s djecom (prvi model). Nakon dva modula edukacija u novih 26 osnovnih škola s područja cijele RH bit će implementiram program prevencije seksualnog nasilja za više razrede osnovnih skola (SNEP 2 – Junior). Neizmjerno nam je drago da škole pokazuju sve veću i veću zainteresiranost i prepoznaju važnost rada na prevenciji seksualnog nasilja!Ova aktivnost sastavni je dio europskog projekta „Seksualno nasilje – edukacijski i preventivni program 2 – Junior (SNEP 2 – Junior)“ (engl. Sexual Violence – Educational and Prevention Program 2 – Junior (SVEP 2 – Junior)) No. 101005462. Provedba projekta financirana je od strane Europske unije u okviru Programa o pravima, jednakosti i građanstvu (2014. – 2020.), REC-AG-2020/REC-RDAP-GBV-AG-2020. Nositeljica projekta je Ženska soba, a partneri na projektu su Pravobraniteljica za djecu Republike Hrvatske, CESI – Centar za edukaciju, savjetovanje i istraživanje, Udruga sudaca za mladež, obiteljskih sudaca i stručnjaka za djecu i mladež, OŠ Dragutina Tadijanovića Petrinja, OŠ ”Kantrida” Rijeka, OŠ Bedekovčina, OŠ ”Slava Raškaj” Ozalj, OŠ ”Antun Mihanović” Slavonski Brod, OŠ Veruda Pula, OŠ Matka Laginje Zagreb, Rape Crisis Network Ireland i Change Attitude (Švedska). Opći cilj projekta je prevencija seksualnog nasilja nad djecom.

Može biti slika sljedećeg: 12 ljudi i ljudi stoje
Može biti slika sljedećeg: 7 ljudi i ljudi stoje

POZIV NA SUDJELOVANJE NA DVODNEVNOJ EDUKACIJI ZA VOLONTERE/KE U OKVIRU PROJEKTA „SEKSUALNO NASILJE – EDUKACIJSKI I PREVENTIVNI PROGRAM ONLINE (SNEP ONLINE TOOL)“

Ženska soba trenutno provodi projekt „Seksualno nasilje – edukacijski i preventivni program online (SNEP Online Tool)“, financiran od strane Europske unije u okviru Programa građani, jednakost, prava i vrijednosti (CERV-2021-DAPHNE). Projekt se provodi u partnerstvu s Otvorenom medijskom grupacijom.

Opći cilj projekta jest prevencija seksualnog nasilja nad djecom i mladima, a jedna od aktivnosti jest razvoj online edukativne platforme.

Kako bismo razvile platformu koja će biti zanimljiva i edukativna mladima, organiziramo dvodnevnu edukaciju za volontere i volonterke namijenjenu učenicama i učenicima trećih razreda srednjih škola te studentima i studenticama s područja Grada Zagreba . U sklopu edukacije imat ćete priliku naučiti više o temi seksualnog nasilja nad i među djecom i mladima, kao i steći znanja i vještine za rad na prevenciji seksualnog nasilja. Na kraju edukacije bit će formirana radna skupina volonterki i volontera koji će s timom Ženske sobe nastaviti raditi na prilagodbi programa i razvoju online edukativne platforme u narednim mjesecima u sklopu volonterskog angažmana.

Edukaciju će voditi članice Ženske sobe, Kristina Mihaljević, mag. paed. soc., Andrea Domitrović Šmida, mag. psych. i Svea Kučinić, mag. rehab. educ., koje imaju višegodišnje iskustvo rada na području prevencije seksualnog nasilja.

Sudjelovanje na edukaciji je besplatno te će u sklopu edukacije biti osigurana osvježenja i ručak.

Edukacija će se održati 18. i 19. listopada 2022. u Zagrebu (točnu lokaciju ćemo javiti naknadno).

OBVEZE SUDIONIKA/CA EDUKACIJE:

 1. Obvezno je prisustvovanje tijekom cjelokupnog trajanja edukacije.
 2. Po završetku edukacije odraditi 30 volonterskih sati po osobi do 1. lipnja 2023. kroz rad na prilagodbi, razvoju i testiranju online platforme u suradnji s članicama Ženske sobe.

Sudionici/ce će na samoj edukaciji potpisati ugovor o volontiranju te će po izvršenim obvezama svi sudionici/e će primiti potvrdu o sudjelovanju na edukaciji i projektnim aktivnostima. Odrađeni volonterski sati također mogu biti uneseni u volontersku knjižicu.

Putem ove edukacije učenici/e će imati priliku:

 • unaprijediti svoja znanja o problematici seksualnog nasilja nad i među djecom i mladima
 • detaljno se upoznati sa programom prevencije seksualnog nasilja SNEP
 • pružiti svoj uvid i mišljenje o najadekvatnijem pristupu približavanja teme prevencije seksualnog nasilja djeci i mladima
 • aktivno doprinijeti prevenciji i suzbijanju seksualnog nasilja nad i među djecom i mladima

Prijava za sudjelovanje moguća je putem poveznice: https://forms.gle/zDZibX6qvS4w6HBg7

Krajnji rok za prijavu je 10. listopada 2022. Broj mjesta na edukaciji je ograničen.

Stojimo Vam na raspolaganju za sva pitanja putem e-maila (zenska.soba@zenskasoba.hr) i telefona (01/6119-174). Bilo bi nam iznimno drago kada biste se odazvali našem pozivu i zajedno s nama doprinijeli razvoju edukativne online platforme za prevenciju seksualnog nasilja!

Mjesečna obavijest o ponudi poslova na području Brodsko-posavske i Požeško-slavonske županije

U organizaciji Ženske sobe svakog 15. u mjesecu je planirana objava i informiranje o dostupnim radnim mjestima na području Požeško-slavonske i Brodsko-posavske županije pomoću newslettera „Novi dan, novi posao – Moja prilika za budućnost“.

Mjesečna analiza otvorenih i oglašenih radnih mjesta na području ovih dviju županija za rujan 2022. je kreirana s ciljem pružanja drugačije metode informiranja osoba koje su preživjele/doživljavaju nasilje u obitelji kako bi lakše pronašle raspoložive oglase za radna mjesta u svojoj županiji stanovanja. Newsletteri su dostupni u prostorima Ženske sobe, Centra za podršku i razvoj civilnog društva „Delfin“, Centra za socijalnu skrb Slavonski Brod te Centra za socijalnu skrb Požega, kao i na mrežnim stranicama navedenih organizacija i institucija.

Više informacija možete saznati tako da otvorite newsletter na poveznicama koje se nalaze niže u tekstu:

Newsletter: Brodsko-posavska županija
Newsletter: Požeško-slavonska županija

Program „Edukacija, osnaživanje i suradnja – moja prilika za budućnost!“ provodi Ženska soba – Centar za seksualna prava u partnerstvu s Hrvatskom zavodom za zapošljavanje, Centrom za podršku i razvoj civilnog društva „Delfin“, Centrom za socijalnu skrb Slavonski Brod i Centrom za socijalnu skrb Požega. Program se provodi uz financijsku podršku Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Republike Hrvatske.

Održan webinar u organizaciji partnerske organizacije Change Attitude

Dana 30. kolovoza 2022. putem platforme ZOOM održan je webinar pod naslovom ” Online Seminar about preventive work against sexual exploitation of children in Swedish schools within the EU project Sexual Violence – Educational and Prevention Program 2 – Junior ” u sklopu projekta “Seksualno nasilje – edukacijski i preventivni program – SNEP2 – Junior”. Webinar je održala partnerska organizacija iz Švedske Change Attitude. Webinaru je prisustvovalo 25 osoba, nastavnica iz partnerskih škola, predstavnica drugih partnerskih organizacija, vanjska evaluatorica te volonterke Ženske sobe. Tijekom webinara predstavljeni su preventivni program za spriječavanje seksualnog nasilja namijenjen švedskim školama, preventivno-edukacijski alat “Respect! My body!” te rad švedske Državne agencije za obrazovanje na prevenciji seksualnog nasilja u švedskim školama.

Provedba partnerskog sastanka sastavni je dio europskog projekta „Seksualno nasilje – edukacijski i preventivni program 2 – Junior (SNEP 2 – Junior)“ (engl. Sexual Violence – Educational and Prevention Program 2 – Junior (SVEP 2 – Junior)) No. 101005462. Provedba projekta financirana je od strane Europske unije u okviru Programa o pravima, jednakosti i građanstvu (2014. – 2020.), REC-AG-2020/REC-RDAP-GBV-AG-2020. Nositeljica projekta je Ženska soba, a partneri na projektu su Pravobraniteljica za djecu Republike Hrvatske, CESI – Centar za edukaciju, savjetovanje i istraživanje, Udruga sudaca za mladež, obiteljskih sudaca i stručnjaka za djecu i mladež, OŠ Dragutina Tadijanovića Petrinja, OŠ ”Kantrida” Rijeka, OŠ Bedekovčina, OŠ ”Slava Raškaj” Ozalj, OŠ ”Antun Mihanović” Slavonski Brod, OŠ Veruda Pula, OŠ Matka Laginje Zagreb, Rape Crisis Network Ireland i Change Attitude (Švedska).  Opći cilj projekta je prevencija seksualnog nasilja nad djecom.

Mjesečna obavijest o ponudi poslova na području Brodsko-posavske i Požeško-slavonske županije

U organizaciji Ženske sobe svakog 15. u mjesecu je planirana objava i informiranje o dostupnim radnim mjestima na području Požeško-slavonske i Brodsko-posavske županije pomoću newslettera „Novi dan, novi posao – Moja prilika za budućnost“.

Mjesečna analiza otvorenih i oglašenih radnih mjesta na području ovih dviju županija za kolovoz 2022. je kreirana s ciljem pružanja drugačije metode informiranja osoba koje su preživjele/doživljavaju nasilje u obitelji kako bi lakše pronašle raspoložive oglase za radna mjesta u svojoj županiji stanovanja. Newsletteri su dostupni u prostorima Ženske sobe, Centra za podršku i razvoj civilnog društva „Delfin“, Centra za socijalnu skrb Slavonski Brod te Centra za socijalnu skrb Požega, kao i na mrežnim stranicama navedenih organizacija i institucija.

Više informacija možete saznati tako da otvorite newsletter na poveznicama koje se nalaze niže u tekstu:

Newsletter: Brodsko-posavska županija
Newsletter: Požeško-slavonska županija

Program „Edukacija, osnaživanje i suradnja – moja prilika za budućnost!“ provodi Ženska soba – Centar za seksualna prava u partnerstvu s Hrvatskom zavodom za zapošljavanje, Centrom za podršku i razvoj civilnog društva „Delfin“, Centrom za socijalnu skrb Slavonski Brod i Centrom za socijalnu skrb Požega. Program se provodi uz financijsku podršku Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Republike Hrvatske.

Započela provedba online kampanje “Virtualno, ali realno!”

Dana 9. kolovoza 2022. započele smo s provedbom online kampanje “Virtualno, ali realno!”. Kampanja je usmjerena na senzibiliziranje i informiranje mladih o elektroničkom seksualnom nasilju, njegovim oblicima, načinima prevencije i reagiranja te mehanizmima zaštite i podrške u slučaju preživljenog nasilja. Kampanju će se odvijati na Instagramu (@sherajmoodgovorno) te na Facebook stranici Sherajmo odgovorno!

Kampanja „Virtualno, ali realno!“ sastavni je dio projekta “PREPOZNAJ, OSNAŽI SE, PRIJAVI!“, koji provodi Ženska soba – Centar za seksualna prava. Opći cilj projekta je prevencija seksualnog nasilja nad i među mladima u svrhu očuvanja kvalitete života mladih. Programske aktivnosti provode se uz financijsku potporu Središnjeg ureda za demografiju i mlade.

Newsletter “ACT – Aktivno do promjene!”

U okviru projekta „ACT – Aktivno do promjene“ izrađen je newsletter u kojem je pružen kratki pregled projekta i postignutih projektnih rezultata. Newsletter možete pronaći OVDJE.

Opći cilj projekta je unapređenje kvalitete života kroz osnaživanje i poticanje mladih za preuzimanje aktivne uloge na području zaštite ljudskih prava, s naglaskom na prevenciju seksualnog nasilja.

Projekt je financijski podržan od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske.

Mjesečna obavijest o ponudi poslova na području Brodsko-posavske i Požeško-slavonske županije

U organizaciji Ženske sobe svakog 15. u mjesecu je planirana objava i informiranje o dostupnim radnim mjestima na području Požeško-slavonske i Brodsko-posavske županije pomoću newslettera „Novi dan, novi posao – Moja prilika za budućnost“.

Mjesečna analiza otvorenih i oglašenih radnih mjesta na području ovih dviju županija za srpanj 2022. je kreirana s ciljem pružanja drugačije metode informiranja osoba koje su preživjele/doživljavaju nasilje u obitelji kako bi lakše pronašle raspoložive oglase za radna mjesta u svojoj županiji stanovanja. Newsletteri su dostupni u prostorima Ženske sobe, Centra za podršku i razvoj civilnog društva „Delfin“, Centra za socijalnu skrb Slavonski Brod te Centra za socijalnu skrb Požega, kao i na mrežnim stranicama navedenih organizacija i institucija.

Više informacija možete saznati tako da otvorite newsletter na poveznicama koje se nalaze niže u tekstu:

Newsletter: Brodsko-posavska županija
Newsletter: Požeško-slavonska županija

Program „Edukacija, osnaživanje i suradnja – moja prilika za budućnost!“ provodi Ženska soba – Centar za seksualna prava u partnerstvu s Hrvatskom zavodom za zapošljavanje, Centrom za podršku i razvoj civilnog društva „Delfin“, Centrom za socijalnu skrb Slavonski Brod i Centrom za socijalnu skrb Požega. Program se provodi uz financijsku podršku Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Republike Hrvatske.

Studijska posjeta partnerskog organizaciji Rape Crisis Network Ireland (RCNI)

Od 3.7. do 7.7. bile smo u studijskoj posjeti organizaciji Rape Crisis Network u Dublinu. Posjetile smo različite organizacije civilnoga društva specijalizirane za seksualno nasilje i nasilje nad ženama (One in Four, Safe Ireland, Ruhama) i održale sastanke s predstavnicama i predstavnicima različitih institucija (DPSU jedinica u sklopu policije, SATU jedinica u sklopu bolnice Rotunda, parlament). Bilo nam je odlično i edukativno iskustvo, a sva nova znanja i poznanstva zasigurno će pridonijeti našem daljnjem radu. Zahvaljujemo Clioni Saidlear i RCNI-u na bogatom i odlično osmišljenom programu.
Održavanje studijske posjete sastavni je dio europskog projekta „Seksualno nasilje – edukacijski i preventivni program 2 – Junior (SNEP 2 – Junior)“ (engl. Sexual Violence – Educational and Prevention Program 2 – Junior (SVEP 2 – Junior)) No. 101005462. Provedba projekta financirana je od strane Europske unije u okviru Programa o pravima, jednakosti i građanstvu (2014. – 2020.), REC-AG-2020/REC-RDAP-GBV-AG-2020. Nositeljica projekta je Ženska soba, a partneri na projektu su Pravobraniteljica za djecu Republike Hrvatske, CESI – Centar za edukaciju, savjetovanje i istraživanje, Udruga sudaca za mladež, obiteljskih sudaca i stručnjaka za djecu i mladež, OŠ Dragutina Tadijanovića Petrinja, OŠ ”Kantrida” Rijeka, OŠ Bedekovčina, OŠ ”Slava Raškaj” Ozalj, OŠ ”Antun Mihanović” Slavonski Brod, OŠ Veruda Pula, OŠ Matka Laginje Zagreb, Rape Crisis Network Ireland i Change Attitude (Švedska). Opći cilj projekta je prevencija seksualnog nasilja nad djecom!

Održan partnerski sastanak projekta „Seksualno nasilje – edukacijski i preventivni program 2 – junior (SNEP 2 – junior)”

Dana 27. lipnja 2022. putem platforme ZOOM održan je partnerski sastanak u sklopu projekta “Seksualno nasilje – edukacijski i preventivni program – SNEP2 – Junior”. Sastanku je prisustvovala 16 predstavnica svih institucija i organizacija uključenih u projekt, kao i vanjska evaluatorica, Juliette Janušić. Tijekom sastanka raspravljalo se o aktivnostima koje su do sada provedene u sklopu projekta te o aktivnostima koje nam predstoje u nadolazećem razdoblju, uključujući provedbu vanjske evaluacije.

Provedba partnerskog sastanka sastavni je dio europskog projekta „Seksualno nasilje – edukacijski i preventivni program 2 – Junior (SNEP 2 – Junior)“ (engl. Sexual Violence – Educational and Prevention Program 2 – Junior (SVEP 2 – Junior)) No. 101005462. Provedba projekta financirana je od strane Europske unije u okviru Programa o pravima, jednakosti i građanstvu (2014. – 2020.), REC-AG-2020/REC-RDAP-GBV-AG-2020. Nositeljica projekta je Ženska soba, a partneri na projektu su Pravobraniteljica za djecu Republike Hrvatske, CESI – Centar za edukaciju, savjetovanje i istraživanje, Udruga sudaca za mladež, obiteljskih sudaca i stručnjaka za djecu i mladež, OŠ Dragutina Tadijanovića Petrinja, OŠ ”Kantrida” Rijeka, OŠ Bedekovčina, OŠ ”Slava Raškaj” Ozalj, OŠ ”Antun Mihanović” Slavonski Brod, OŠ Veruda Pula, OŠ Matka Laginje Zagreb, Rape Crisis Network Ireland i Change Attitude (Švedska).  Opći cilj projekta je prevencija seksualnog nasilja nad djecom.

Održan follow up sastanak u sklopu projekta ACT – aktivno do promjene!

Dana 20.06.2022. održan je follow up sastanak sa studenticama i studentima socijalne pedagogije na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu koji su sudjelovali u provedbi projekta “ACT – aktivno do promjene!”. Follow up sastanak održan je s ciljem dobivanja povratnih informacija o njihovom zadovoljstvu, poteškoćama, kao i mogućnostima za unaprjeđenje. Svim studentima/cama dodijeljene su potvrde o završenim edukacijama i aktivnom uključivanju u prevenciju seksualnog nasilja.

Projekt ACT provodi Ženska soba u partnerstvu sa Škola za grafiku, dizajn i medijsku produkciju i Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Zagreb, a projekt je financiran od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja.

Održan trening za vršnjačke edukatore/ice u OŠ “Slava Raškaj” Ozalj

Naše partnerice na projektu CESI – Centar za edukaciju, savjetovanje i istraživanje dana 14. i 15. lipnja 2022. održale su dvodnevni trening na temu prevencije seksualnog nasilja za vršnjačke edukatore i edukatorice u OŠ “Slava Raškaj” u Ozlju. Na treningu sudjeluju učenice i učenici 6. i 7. razreda! Ova aktivnost sastavni je dio europskog projekta „Seksualno nasilje – edukacijski i preventivni program 2 – Junior (SNEP 2 – Junior)“ .Provedba projekta financirana je od strane Europske unije u okviru Programa o pravima, jednakosti i građanstvu. Nositeljica projekta je Ženska soba, a partneri na projektu su Pravobraniteljica za djecu Republike Hrvatske, CESI – Centar za edukaciju, savjetovanje i istraživanje, Udruga sudaca za mladež, obiteljskih sudaca i stručnjaka za djecu i mladež, OŠ Dragutina Tadijanovića Petrinja, OŠ ”Kantrida” Rijeka, OŠ Bedekovčina, OŠ ”Slava Raškaj” Ozalj, OŠ ”Antun Mihanović” Slavonski Brod, OŠ Veruda Pula, OŠ Matka Laginje Zagreb, Rape Crisis Network Ireland i Change Attitude (Švedska). Opći cilj projekta je prevencija seksualnog nasilja nad djecom.

Mjesečna obavijest o ponudi poslova na području Brodsko-posavske i Požeško-slavonske županije

U organizaciji Ženske sobe svakog 15. u mjesecu je planirana objava i informiranje o dostupnim radnim mjestima na području Požeško-slavonske i Brodsko-posavske županije pomoću newslettera „Novi dan, novi posao – Moja prilika za budućnost“.

Mjesečna analiza otvorenih i oglašenih radnih mjesta na području ovih dviju županija za lipanj 2022. je kreirana s ciljem pružanja drugačije metode informiranja osoba koje su preživjele/doživljavaju nasilje u obitelji kako bi lakše pronašle raspoložive oglase za radna mjesta u svojoj županiji stanovanja. Newsletteri su dostupni u prostorima Ženske sobe, Centra za podršku i razvoj civilnog društva „Delfin“, Centra za socijalnu skrb Slavonski Brod te Centra za socijalnu skrb Požega, kao i na mrežnim stranicama navedenih organizacija i institucija.

Više informacija možete saznati tako da otvorite newsletter na poveznicama koje se nalaze niže u tekstu:

Newsletter: Brodsko-posavska županija
Newsletter: Požeško-slavonska županija

Program „Edukacija, osnaživanje i suradnja – moja prilika za budućnost!“ provodi Ženska soba – Centar za seksualna prava u partnerstvu s Hrvatskom zavodom za zapošljavanje, Centrom za podršku i razvoj civilnog društva „Delfin“, Centrom za socijalnu skrb Slavonski Brod i Centrom za socijalnu skrb Požega. Program se provodi uz financijsku podršku Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Republike Hrvatske.

Održane fokus grupe s učenicama i učenicima srednjih škola u sklopu projekta SNEP Online Tool

Dana 15.06.2022. održale smo dvije fokus grupe s učenicama i učenicima srednjih škola. U provedbi fokus grupa sudjelovali su učenici i učenici iz šest srednjih škola diljem Hrvatske, odnosno iz Upravne škole Zagreb, I. gimnazije u Zagrebu, Škole za grafiku, dizajn i medijsku produkciju, Srednje škole “Ivan Švear” Ivanić Grad, Medicinske škole Osijek, te Ekonomske i turističke škole Daruvar.

Fokus grupe provedene su u sklopu europskog projekta „Seksualno nasilje – edukacijski i preventivni program online (SNEP Online tool)“ (engl. Sexual Violence – Educational and Prevention Program Onlline (SVEP Online tool)) No. 101049540. Provedba projekta financirana je od strane Europske unije u okviru Programa građani, jednakost, prava i vrijednosti (CERV-2021-DAPHNE). Nositeljica projekta je Ženska soba, a partner na projektu je Otvorena medijska grupacija.

Projekt se provodi u trajanju od dvije godine, na području cijele Republike Hrvatske.

Opći cilj projekta je prevencija seksualnog nasilja nad djecom kroz razvoj online edukativne platforme, podizanje razine kapaciteta stručnjaka/inja i senzibiliziranje o seksualnom nasilju.

Održan drugi partnerski sastanak u sklopu projekta “ACT – aktivno do promjene!”

Dana 14.06.2022. putem platforme ZOOM, održan je drugi partnerski sastanak u sklopu projekta “ACT – aktivno do promjene!”. Na sastanku su predstavljeni rezultati projekta ostvareni dosadašnjom provedbom. Rezultati su sljedeći:

 • Održano predavanje o seksualnom nasilju, s naglaskom na seksualno uznemiravanje za 42 studenata/ica Edukacijsko – rehabilitacijskog fakulteta.
 • Održana dvodnevna edukacija o seksualnom nasilju, s naglaskom na seksualno uznemiravanje za 10 zainteresiranih studenata/ica Edukacijsko – rehabilitacijskog fakulteta.
 • Održano predavanje o Ljudskim pravima, toleranciji i prihvaćanju različitosti za 37 studenata/ica Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta.
 • Osmišljeno 2 peer to peer aktivnost od strane studentica koje su sudjelovale na edukaciji (napisana brošura namijenjena studentima/cama i SŠ za rad na prevenciji seksualnog nasilja i provedene radionice).
 • Održana javna akcija na kampusu Borongaj (studentice/i osmislili vizual promotivnih materijala – šalice, torbe), plaćena promocija vijesti na FB – 13 800 pregleda videa.
 • Provedene 2 radionice za 24 učenika/ca Škole za grafiku, dizajn i medijsku produkciju (radionice vodile studentice ERF-a) uz mentorstvo i sudjelovanje članice Ženske sobe.
 • Osmišljen upitnik o seksualnom uznemiravanju studenata/ica s područja cijele RH, odobren od strane Etičkog povjerenstva, provedeno istraživanje (plaćena promocija – 54 000 doseg).
 • Kreiran letak o seksualnom uznemiravanju namijenjen populaciji mladih.
 • Tiskano 500 letaka „Seksualno uznemiravanje“.

Projekt ACT provodi Ženska soba u partnerstvu sa Škola za grafiku, dizajn i medijsku produkciju i Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Zagreb, a projekt je financiran od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja.

Održan partnerski i intervizijski sastanak “Mreže podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela”

Dana 9. i 10. lipnja, u Šumećanima, održani su partnerski i intervizijski sastanak svih članica Mreže podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela.

Program se provodi u partnerstvu s 10 organizacija civilnoga društva: Udruga za podršku žrtvama i svjedocima, Centar za građanske inicijative Poreč, Delfin Pakrac, Deša Dubrovnik, Udruga Hera Križevci, Ženska grupa Karlovac Korak- Odjel za razvoj i projekte, SOS Virovitica, Podrška žrtvama i svjedocima KZŽ; Udruga ZvoniMir; Informativno pravni centar – IPC.

Ženska soba je nositeljica programa “Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela” kojeg financijski podržava Ministarstvo pravosuđa i uprave Republike Hrvatske.

Održan trening za vršnjačke edukatore/ice u OŠ Antuna Mihanovića Slavonski Brod

Dana 9. i 10. lipnja održale smo trening za vršnjačke edukatore i edukatorice OŠ A. Mihanovića Slavonski Brod. Na treningu sudjeluju učenice i učenici 6. i 7. razreda!
Ova aktivnost sastavni je dio europskog projekta „Seksualno nasilje – edukacijski i preventivni program 2 – Junior (SNEP 2 – Junior)“ (engl. Sexual Violence – Educational and Prevention Program 2 – Junior (SVEP 2 – Junior)) No. 101005462. Provedba projekta financirana je od strane Europske unije u okviru Programa o pravima, jednakosti i građanstvu (2014. – 2020.), REC-AG-2020/REC-RDAP-GBV-AG-2020. Nositeljica projekta je Ženska soba, a partneri na projektu su Pravobraniteljica za djecu Republike Hrvatske, CESI – Centar za edukaciju, savjetovanje i istraživanje, Udruga sudaca za mladež, obiteljskih sudaca i stručnjaka za djecu i mladež, OŠ Dragutina Tadijanovića Petrinja, OŠ ”Kantrida” Rijeka, OŠ Bedekovčina, OŠ ”Slava Raškaj” Ozalj, OŠ ”Antun Mihanović” Slavonski Brod, OŠ Veruda Pula, OŠ Matka Laginje Zagreb, Rape Crisis Network Ireland i Change Attitude (Švedska). Opći cilj projekta je prevencija seksualnog nasilja nad djecom.

Održan trening za vršnjačke edukatore/ice u OŠ Matka Laginje u Zagrebu

Naše partnerice na projektu CESI – Centar za edukaciju, savjetovanje i istraživanje dana 7. i 8. lipnja 2022. održale su dvodnevni trening na temu prevencije seksualnog nasilja za vršnjačke edukatore i edukatorice u OŠ Matka Laginje u Zagrebu. Na treningu sudjeluju učenice i učenici 6. i 7. razreda! Ova aktivnost sastavni je dio europskog projekta „Seksualno nasilje – edukacijski i preventivni program 2 – Junior (SNEP 2 – Junior)“ .Provedba projekta financirana je od strane Europske unije u okviru Programa o pravima, jednakosti i građanstvu. Nositeljica projekta je Ženska soba, a partneri na projektu su Pravobraniteljica za djecu Republike Hrvatske, CESI – Centar za edukaciju, savjetovanje i istraživanje, Udruga sudaca za mladež, obiteljskih sudaca i stručnjaka za djecu i mladež, OŠ Dragutina Tadijanovića Petrinja, OŠ ”Kantrida” Rijeka, OŠ Bedekovčina, OŠ ”Slava Raškaj” Ozalj, OŠ ”Antun Mihanović” Slavonski Brod, OŠ Veruda Pula, OŠ Matka Laginje Zagreb, Rape Crisis Network Ireland i Change Attitude (Švedska). Opći cilj projekta je prevencija seksualnog nasilja nad djecom.

Održan webinar “Seksualno nasilje u ratu” u organizaciji Rape Crisis Network Ireland i Ženske sobe

Dana 7. lipnja 2022. godine Rape Crisis Network Ireland organizirao je webinar “Seksualno nasilje u ratu”. Na webinaru su izlagale dr.sc. Maja Mamula, koordinatorica Ženske sobe i Marijana Senjak, savjetodavka u Centru za žrtve seksualnog nasiilja.

Tijekom webinara obrađene su sljedeće teme:

 • Mitovi i činjenice o seksualnom nasilju u ratu
 • Žensko tijelo kao bojno polje
 • Fenomenološki aspekti ratnih silovanja (prezentacija je dostupna OVDJE)
 • Preživjeti seksualno nasilje u ratu (prezentacija je dostupna OVDJE).

Uskoro će biti dostupna i snimka webinara.

Izvor: https://www.rcni.ie/rcni-to-host-webinar-on-surviving-sexual-violence-in-war/

Održan okrugli stol u Karlovcu u sklopu programa „Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela“

25. svibnja 2022. sudjelovale smo na okruglom stolu u organizaciji Ženske grupe Korak iz Karlovca na temu „Uloga policije u sustavu podrške žrtvama kaznenih djela” u okviru programa „Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela“ kojeg financijski podržava Ministarstvo pravosuđa i uprave RH. Teme okruglog stola bile su: predstavljanje iskustava u direktnom radu sa žrtvama, međusobna suradnja policije i organizacija civilnog društva koje pružaju podršku i pomoć žrtvama kaznenih djela, upućivanje žrtava od strane policije na službe za podršku žrtvama i svjedocima, primjeri dobre prakse te prostor za unaprjeđenje suradnje.O navedenim su temama govorile: Maida Pamuković iz Službe za podršku žrtvama i svjedocima iz Ministarstvo pravosuđa i uprave Republike Hrvatske, Ana Jedličko i Kristina Filipović, policijske službenice Odjela za maloljetničku delinkvenciju i kriminalitet na štetu mladeži i obitelji iz Ravnateljstvo Policije, Sandra Turkanović, voditeljica aktivnosti programa “Mreža podrške“ ŽGK „Korak“, Nives Jozić Kvastek, stručna suradnica na programima i projektima Ženska soba – centar za seksualna prava, Marina Švagelj Jažić, predsjednica Udruga Hera Križevci, Mirjana Bilopavlović, koordinatorica udruge Delfin Zamir“, Pakrac te Tea Dabić, voditeljica programa Ljudska prava i pravosuđe iz Kuća ljudskih prava Zagreb / Human Rights House Zagreb koja je prisutnima govorila više o zločinu iz mržnje. Okrugli stol su svojim prisustvom i aktivnim sudjelovanjem podržali predstavnici/e: Policijske uprave karlovačke, policijskih postaja Karlovac, Ozalj i Ogulin, Općinskog državnog odvjetništva u Karlovcu, centara za socijalnu skrb iz Karlovca i Duga Rese, Udruge osoba s invaliditetom Karlovačke županije, Udruge slijepih USKA te medija. Program „Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela“ na području 17 županija provod 11 organizacija civilnog društva: Ženska soba – centar za seksualna prava te Udruga za podršku žrtvama i svjedocima; Centar za građanske inicijative Poreč; Delfin Zamir; Desa Dubrovnik; HERA Križevci– za zaštitu i promicanje ljudskih prava; Informativno pravni centar – IPC; Ženska grupa Karlovac KORAK; SOS Virovitica; SOS telefon za žene žrtve nasilja Krapinsko – zagorske županije, Zagorje; Udruga ZvoniMir.

Može biti slika sljedećeg: 12 ljudi, ljudi stoje i u zatvorenom

Održana dvodnevna edukacija “Seksualno nasilje – razumijevanje problema i podrška žrtvama” u suradnji s organizacijom SOS Rijeka

2. i 3. lipnja 2022. koordinatorica Ženske sobe dr.sc. Maja Mamula i Anamaria Drožđan Kranjčec, mag. prava, voditeljica pravnog tima Ženske sobe održale su edukaciju u Rijeci za Savjetovalište SOS-a za žrtve obiteljskog, partnerskog i seksualnog nasilja pod nazivom “Seksualno nasilje – razumijevanje problema i podrška žrtvama”. Edukacija se odvija u suradnji sa Sveučilištem u Rijeci u sklopu projekta “Podrška osobama koje su proživjele nasilje – jačanje novih centara za podršku”, čiji je nositelj SOS Rijeka, a kojeg financijski podržava Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike. Ženska soba sudjeluje na projektu kao partner.

Može biti slika sljedećeg: Jedna osoba, stajati i u zatvorenom

Održan trening za vršnjačke edukatore/ice u OŠ Bedekovčina

31. svibnja i 1. lipnja 2022. održavle smo trening za vršnjačke edukatore i edukatorice OŠ Bedekovčina. Na treningu su sudjelovale učenice i učenici 6. i 7. razreda – jako nas veseli vidjeti mlade koji žele aktivno raditi na prevenciji seksualnog nasilja!Ova aktivnost sastavni je dio europskog projekta „Seksualno nasilje – edukacijski i preventivni program 2 – Junior (SNEP 2 – Junior)“ (engl. Sexual Violence – Educational and Prevention Program 2 – Junior (SVEP 2 – Junior)) No. 101005462. Provedba projekta financirana je od strane Europske unije u okviru Programa o pravima, jednakosti i građanstvu (2014. – 2020.), REC-AG-2020/REC-RDAP-GBV-AG-2020. Nositeljica projekta je Ženska soba, a partneri na projektu su Pravobraniteljica za djecu Republike Hrvatske, CESI – Centar za edukaciju, savjetovanje i istraživanje, Udruga sudaca za mladež, obiteljskih sudaca i stručnjaka za djecu i mladež, OŠ Dragutina Tadijanovića Petrinja, OŠ ”Kantrida” Rijeka, OŠ Bedekovčina, OŠ ”Slava Raškaj” Ozalj, OŠ ”Antun Mihanović” Slavonski Brod, OŠ Veruda Pula, OŠ Matka Laginje Zagreb, Rape Crisis Network Ireland i Change Attitude (Švedska). Opći cilj projekta je prevencija seksualnog nasilja nad djecom.

Može biti slika sljedećeg: 8 ljudi, ljudi stoje i u zatvorenom

31. svibnja i 1. lipnja 2022. održavle smo trening za vršnjačke edukatore i edukatorice OŠ Bedekovčina. Na treningu su sudjelovale učenice i učenici 6. i 7. razreda – jako nas veseli vidjeti mlade koji žele aktivno raditi na prevenciji seksualnog nasilja!Ova aktivnost sastavni je dio europskog projekta „Seksualno nasilje – edukacijski i preventivni program 2 – Junior (SNEP 2 – Junior)“ (engl. Sexual Violence – Educational and Prevention Program 2 – Junior (SVEP 2 – Junior)) No. 101005462. Provedba projekta financirana je od strane Europske unije u okviru Programa o pravima, jednakosti i građanstvu (2014. – 2020.), REC-AG-2020/REC-RDAP-GBV-AG-2020. Nositeljica projekta je Ženska soba, a partneri na projektu su Pravobraniteljica za djecu Republike Hrvatske, CESI – Centar za edukaciju, savjetovanje i istraživanje, Udruga sudaca za mladež, obiteljskih sudaca i stručnjaka za djecu i mladež, OŠ Dragutina Tadijanovića Petrinja, OŠ ”Kantrida” Rijeka, OŠ Bedekovčina, OŠ ”Slava Raškaj” Ozalj, OŠ ”Antun Mihanović” Slavonski Brod, OŠ Veruda Pula, OŠ Matka Laginje Zagreb, Rape Crisis Network Ireland i Change Attitude (Švedska). Opći cilj projekta je prevencija seksualnog nasilja nad djecom.

Održan trening za vršnjačke edukatore/ice u OŠ Veruda u Puli

24. i 25. svibnja 2022. održale smo trening za vršnjačke edukatore i edukatorice OŠ Veruda, Pula. Na treningu su sudjelovale učenice i učenici 6. i 7. razreda koji će na jesen provoditi preventivne aktivnosti u svojoj školi.Ova aktivnost sastavni je dio europskog projekta „Seksualno nasilje – edukacijski i preventivni program 2 – Junior (SNEP 2 – Junior)“ (engl. Sexual Violence – Educational and Prevention Program 2 – Junior (SVEP 2 – Junior)) No. 101005462. Provedba projekta financirana je od strane Europske unije u okviru Programa o pravima, jednakosti i građanstvu (2014. – 2020.), REC-AG-2020/REC-RDAP-GBV-AG-2020. Nositeljica projekta je Ženska soba, a partneri na projektu su Pravobraniteljica za djecu Republike Hrvatske, CESI – Centar za edukaciju, savjetovanje i istraživanje, Udruga sudaca za mladež, obiteljskih sudaca i stručnjaka za djecu i mladež, OŠ Dragutina Tadijanovića Petrinja, OŠ ”Kantrida” Rijeka, OŠ Bedekovčina, OŠ ”Slava Raškaj” Ozalj, OŠ ”Antun Mihanović” Slavonski Brod, OŠ Veruda Pula, OŠ Matka Laginje Zagreb, Rape Crisis Network Ireland i Change Attitude (Švedska). Opći cilj projekta je prevencija seksualnog nasilja nad djecom.

Može biti slika sljedećeg: 8 ljudi, ljudi stoje, ljudi sjede, u zatvorenom i tekst "four: Globe est. my"

Održano predavanje za ŽSV školskih preventivnih programa Karlovačke i Istarske županije

Dana 1. lipnja 2022. smo održale predavanje “Prevencija seksualnog nasilja” za članove i članice Županijskog stručnog vijeća za školske preventivne programe Karlovačke županije te Županijskog stručnog vijeća za školske preventivne programe osnovnih škola  i Županijskog stručnog vijeća za školske preventivne programe srednjih škola i učeničkih domova Istarske županije.

Predavanje je sastavni dio projekta “Prepoznaj, osnaži se, prijavi!” koji je financijski podržan od strane Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade.

Opći cilj projekta jest prevencija seksualnog nasilja nad i među mladima u svrhu očuvanja kvalitete života mladih.

Održan trening za vršnjačke edukatore/ice u OŠ Kantrida u Rijeci

Naše partnerice na projektu CESI – Centar za edukaciju, savjetovanje i istraživanje dana 19. i 20. svibnja 2022. održale su dvodnevni trening na temu prevencije seksualnog nasilja za vršnjačke edukatore i edukatorice u OŠ Kantrida u Rijeci. Na treningu sudjeluju učenice i učenici 6. i 7. razreda! Ova aktivnost sastavni je dio europskog projekta „Seksualno nasilje – edukacijski i preventivni program 2 – Junior (SNEP 2 – Junior)“ .Provedba projekta financirana je od strane Europske unije u okviru Programa o pravima, jednakosti i građanstvu. Nositeljica projekta je Ženska soba, a partneri na projektu su Pravobraniteljica za djecu Republike Hrvatske, CESI – Centar za edukaciju, savjetovanje i istraživanje, Udruga sudaca za mladež, obiteljskih sudaca i stručnjaka za djecu i mladež, OŠ Dragutina Tadijanovića Petrinja, OŠ ”Kantrida” Rijeka, OŠ Bedekovčina, OŠ ”Slava Raškaj” Ozalj, OŠ ”Antun Mihanović” Slavonski Brod, OŠ Veruda Pula, OŠ Matka Laginje Zagreb, Rape Crisis Network Ireland i Change Attitude (Švedska). Opći cilj projekta je prevencija seksualnog nasilja nad djecom.

Održano predavanje za ŽSV školskih preventivnih programa Grada Zagreba

Dana 19. svibnja 2022. smo održale predavanje “Prevencija seksualnog nasilja” za članove i članice Županijskog stručnog vijeća za voditelje školskih preventivnih programa osnovnih škola Grada Zagreba.

Predavanje je sastavni dio projekta “Prepoznaj, osnaži se, prijavi!” koji je financijski podržan od strane Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade.

Opći cilj projekta jest prevencija seksualnog nasilja nad i među mladima u svrhu očuvanja kvalitete života mladih.

Studenti/ce održali javnu aktivnost u sklopu projekta ACT

Studentice i studenti koji sudjeluju u projektu “ACT – Aktivno do promjene” 19.05.2022. održali su akciju na kampusu Borongaj! Cilj akcije bio je informirati njihove kolege i kolegice o seksualnom nasilju i ključnim elementima pristanka na seksualnu aktivnost.

Iznimno smo ponosne na njih i hvala im!

Projekt ACT provodi Ženska soba u partnerstvu sa Škola za grafiku, dizajn i medijsku produkciju i Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Zagreb, a projekt je financiran od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja.

Održan trening za vršnjačke edukatore/ice u OŠ Dragutina Tadijanovića Petrinja

17. i 18. svibnja 2022. provele smo u OŠ Dragutina Tadijanovića u Petrinji gdje smo održavale trening za vršnjačke edukatore i edukatorice. Veselimo se aktivnostima koje će učenici i učenice osmisliti i provesti u svojoj školi.Ova aktivnost sastavni je dio europskog projekta „Seksualno nasilje – edukacijski i preventivni program 2 – Junior (SNEP 2 – Junior)“ (engl. Sexual Violence – Educational and Prevention Program 2 – Junior (SVEP 2 – Junior)) No. 101005462. Provedba projekta financirana je od strane Europske unije u okviru Programa o pravima, jednakosti i građanstvu (2014. – 2020.), REC-AG-2020/REC-RDAP-GBV-AG-2020. Nositeljica projekta je Ženska soba, a partneri na projektu su Pravobraniteljica za djecu Republike Hrvatske, CESI – Centar za edukaciju, savjetovanje i istraživanje, Udruga sudaca za mladež, obiteljskih sudaca i stručnjaka za djecu i mladež, OŠ Dragutina Tadijanovića Petrinja, OŠ ”Kantrida” Rijeka, OŠ Bedekovčina, OŠ ”Slava Raškaj” Ozalj, OŠ ”Antun Mihanović” Slavonski Brod, OŠ Veruda Pula, OŠ Matka Laginje Zagreb, Rape Crisis Network Ireland i Change Attitude (Švedska). Opći cilj projekta je prevencija seksualnog nasilja nad djecom.

Održano predavanje za ŽSV školskih preventivnih programa Primorsko-goranske županije

Dana 16. svibnja 2022. smo održale predavanje “Prevencija seksualnog nasilja” za članove i članice Županijskog stručnog vijeća za voditelje školskih preventivnih programa osnovnih škola Primorsko-goranske županije.

Predavanje je sastavni dio projekta “Prepoznaj, osnaži se, prijavi!” koji je financijski podržan od strane Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade.

Opći cilj projekta jest prevencija seksualnog nasilja nad i među mladima u svrhu očuvanja kvalitete života mladih.

Mjesečna obavijest o ponudi poslova na području Brodsko-posavske i Požeško-slavonske županije

U organizaciji Ženske sobe svakog 15. u mjesecu je planirana objava i informiranje o dostupnim radnim mjestima na području Požeško-slavonske i Brodsko-posavske županije pomoću newslettera „Novi dan, novi posao – Moja prilika za budućnost“.

Mjesečna analiza otvorenih i oglašenih radnih mjesta na području ovih dviju županija za svibanj 2022. je kreirana s ciljem pružanja drugačije metode informiranja osoba koje su preživjele/doživljavaju nasilje u obitelji kako bi lakše pronašle raspoložive oglase za radna mjesta u svojoj županiji stanovanja. Newsletteri su dostupni u prostorima Ženske sobe, Centra za podršku i razvoj civilnog društva „Delfin“, Centra za socijalnu skrb Slavonski Brod te Centra za socijalnu skrb Požega, kao i na mrežnim stranicama navedenih organizacija i institucija.

Više informacija možete saznati tako da otvorite newsletter na poveznicama koje se nalaze niže u tekstu:

Newsletter: Brodsko-posavska županija
Newsletter: Požeško-slavonska županija

Program „Edukacija, osnaživanje i suradnja – moja prilika za budućnost!“ provodi Ženska soba – Centar za seksualna prava u partnerstvu s Hrvatskom zavodom za zapošljavanje, Centrom za podršku i razvoj civilnog društva „Delfin“, Centrom za socijalnu skrb Slavonski Brod i Centrom za socijalnu skrb Požega. Program se provodi uz financijsku podršku Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Republike Hrvatske.

Studentice Edukacijsko – rehabilitacijskog fakulteta u Zagrebu održale radionice za učenike Škole za grafiku, dizajn i medijsku produkciju u okviru projekta „ACT- Aktivno do promjene!

U okviru projekta „ACT – Aktivno do promjene!“, 28. travnja i 5. svibnja 2022. godine, studentice Edukacijsko – rehabilitacijskog fakulteta u Zagrebu održale su dvije radionice za učenike Škole za grafiku, dizajn i medijsku produkciju. Teme radionica bile su predrasude o seksualnom nasilju i pristanak.

Projekt „ACT – Aktivno do promjene“ provodi Ženska soba u partnerstvu s Edukacijsko-rehabilitacijskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu i Školom za grafiku, dizajn i medijsku produkciju. Projekt je financijski podržan od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske.

Mjesečna obavijest o ponudi poslova na području Brodsko-posavske i Požeško-slavonske županije

U organizaciji Ženske sobe svakog 15. u mjesecu je planirana objava i informiranje o dostupnim radnim mjestima na području Požeško-slavonske i Brodsko-posavske županije pomoću newslettera „Novi dan, novi posao – Moja prilika za budućnost“.

Mjesečna analiza otvorenih i oglašenih radnih mjesta na području ovih dviju županija za travanj 2022. je kreirana s ciljem pružanja drugačije metode informiranja osoba koje su preživjele/doživljavaju nasilje u obitelji kako bi lakše pronašle raspoložive oglase za radna mjesta u svojoj županiji stanovanja. Newsletteri su dostupni u prostorima Ženske sobe, Centra za podršku i razvoj civilnog društva „Delfin“, Centra za socijalnu skrb Slavonski Brod te Centra za socijalnu skrb Požega, kao i na mrežnim stranicama navedenih organizacija i institucija.

Više informacija možete saznati tako da otvorite newsletter na poveznicama koje se nalaze niže u tekstu:

Newsletter: Brodsko-posavska županija
Newsletter: Požeško-slavonska županija

Program „Edukacija, osnaživanje i suradnja – moja prilika za budućnost!“ provodi Ženska soba – Centar za seksualna prava u partnerstvu s Hrvatskom zavodom za zapošljavanje, Centrom za podršku i razvoj civilnog društva „Delfin“, Centrom za socijalnu skrb Slavonski Brod i Centrom za socijalnu skrb Požega. Program se provodi uz financijsku podršku Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Republike Hrvatske.

Održano predavanje za studentice i studente u sklopu projekta “PREPOZNAJ, OSNAŽI SE, PRIJAVI!”

11. travnja održano je online predavanje za studente i studentice u sklopu projekta “Prepoznaj, osnaži se, prijavi!”, koji provodi Ženska soba – Centar za seksualna prava uz financijsku podršku Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade. Opći cilj projekta jest prevencija seksualnog nasilja nad i među mladima u svrhu očuvanja kvalitete života mladih. Predavanje su održale članice Ženske sobe, Kristina Mihaljević, mag.paed.soc. i Andrea Domitrović, mag.psych., koje imaju višegodišnje iskustvo rada na problematici seksualnog nasilja. Na predavanju su sudjelovali studenti i studentice s društvenih, humanističkih i zdravstvenih studija diljem Hrvatske.

Održan follow-up sastanak s partnerskim organizacijama i radnom skupinom za razvoj SNEP2 – Junior programa

8. travnja održan je follow-up sastanak s partnerskim organizacijama i radnom skupinom za razvoj SNEP2 – Junior programa. Tijekom follow-up sastanka, nastavnice iz partnerskih škola dale su povratnu informaciju o pilot provedbi radionica za učenike i učenice u svrhu unaprijeđenja programa. Ova aktivnost sastavni je dio europskog projekta „Seksualno nasilje – edukacijski i preventivni program 2 – Junior (SNEP 2 – Junior)“ (engl. Sexual Violence – Educational and Prevention Program 2 – Junior (SVEP 2 – Junior)) No. 101005462. Provedba projekta financirana je od strane Europske unije u okviru Programa o pravima, jednakosti i građanstvu (2014. – 2020.), REC-AG-2020/REC-RDAP-GBV-AG-2020. Nositeljica projekta je Ženska soba, a partneri na projektu su Pravobraniteljica za djecu Republike Hrvatske, CESI – Centar za edukaciju, savjetovanje i istraživanje, Udruga sudaca za mladež, obiteljskih sudaca i stručnjaka za djecu i mladež, OŠ Dragutina Tadijanovića Petrinja, OŠ ”Kantrida” Rijeka, OŠ Bedekovčina, OŠ ”Slava Raškaj” Ozalj, OŠ ”Antun Mihanović” Slavonski Brod, OŠ Veruda Pula, OŠ Matka Laginje Zagreb, Rape Crisis Network Ireland i Change Attitude (Švedska). Opći cilj projekta je prevencija seksualnog nasilja nad djecom.

Održane radionice u sklopu projekta “Znaj bolje, čini više!”

U sklopu projekta “Znaj bolje, čini više!” održane su 23 preventivne radionice s učenicima partnerskih osnovnih škola, OŠ Nikole Tesle i OŠ Prečko. Teme radionica bile su prevencija seksualnog i elektroničkog seksualnog nasilja nad i među djecom i mladima te mehanizmi zaštite. Radionice su provedene s učenicima od prvog do osmog razreda, a provodili su ih učitelji i učiteljice koji su završili dvodnevnu edukaciju u sklopu projekta.

Projekt „Znaj bolje, čini više!“ provodi Ženska soba – Centar za seksualna prava u partnerstvu s Osnovnom školom Nikole Tesle Zagreb i Osnovnom školom Prečko Zagreb. Projekt je financiran od strane Grada Zagreba, Gradskog ureda za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom.

Održana trodnevna specijalizirana edukacija za rad sa žrtvama i svjedocima kaznenih djela

Dana 28. – 30. ožujka 2022. godine održana je trodnevna specijalizirana edukacija za članice „Mreže podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela“.

Na edukaciji su predavale članice Ženske sobe Anamaria Drožđan – Kranjčec i dr.sc. Maja Mamula, Nikica Hamer Vidmar iz Ministarstva pravosuđa i uprave Službe za podršku žrtvama i svjedocima, Branka Lučić iz Odjela za podršku žrtvama i svjedocima pri Županijskom sudu u Vukovaru, Miren Špek iz Udruge za podršku za žrtvama i svjedocima, Fani Bugarin Šoljan iz Centra za građanske inicijative Poreč i Matea Babić, viša stručna savjetnica Odjela za mladež na Županijskom sudu u Zagrebu.

Teme edukacije su bile: Sustav podrške žrtvama i svjedocima, oblici pomoći i podrške i uloga osobe od povjerenja; Pojedinačna procjena žrtava kaznenih djela, međunarodni i nacionalni propisi i faze kaznenog postupka; Emocionalna podrška žrtvama/svjedocima u svim fazama postupka; Utjecaj traume na žrtve.

Edukacija je sastavni dio programa “Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela” kojeg financijski podržava Ministarstvo pravosuđa i uprave Republike Hrvatske. Ženska soba je nositeljica programa u partnerstvu s 10 organizacija civilnoga društva: Udruga za podršku žrtvama i svjedocima, Centar za građanske inicijative Poreč, Delfin Pakrac, Deša Dubrovnik, Udruga Hera Križevci, Ženska grupa Karlovac Korak- Odjel za razvoj i projekte, SOS Virovitica, Podrška žrtvama i svjedocima KZŽ; Udruga ZvoniMir; Informativno pravni centar – IPC.

Brošura “Pročitaj, prepoznaj, prijavi!”

U sklopu projekta “Znaj bolje, čini više!” izrađena je brošura pod nazivom “Pročitaj, prepoznaj, prijavi!”. Svrha brošure je informirati djecu i mlade te stručno osoblje škola o seksualnom i elektroničkom seksualnom nasilju, kao i o mehanizmima pomoći, podrške i zaštite.

Brošura je dostupna za preuzimanje OVDJE.

Projekt „Znaj bolje, čini više!“ provodi Ženska soba – Centar za seksualna prava u partnerstvu s Osnovnom školom Nikole Tesle Zagreb i Osnovnom školom Prečko Zagreb. Projekt je financiran od strane Grada Zagreba, Gradskog ureda za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom. Opći cilj projekta je suzbijanje seksualnog i elektroničkog seksualnog nasilja nad i među djecom i mladima.

Održan prvi redovni sastanak projektnog tima u sklopu projekta SNEP Online Tool

Prvi redovni partnerski sastanak održan je dana 25. 3. 2022. u prostorijama Otvorene medijske grupacije u Zagrebu, od 12.00 do 16.00 sati.

Na sastanku su definirani zadaci svakog partnera za iduće četvreomjesečno razdoblje, odrađena je priprema sastanka upravljačkog tijela projekta te je dogovoren način izvještavanja partnerske organizacije, kao i zajedničko prikupljanje sredstava za sufinanciranje.

Započela provedba EU projekta „Seksualno nasilje – edukacijski i preventivni program online“

Dana 1. ožujka 2022. godine započela je provedba europskog projekta „Seksualno nasilje – edukacijski i preventivni program online (SNEP Online tool)“ (engl. Sexual Violence – Educational and Prevention Program Onlline (SVEP Online tool)) No. 101049540. Provedba projekta financirana je od strane Europske unije u okviru Programa građani, jednakost, prava i vrijednosti (CERV-2021-DAPHNE). Nositeljica projekta je Ženska soba, a partner na projektu je Otvorena medijska grupacija.

Projekt se provodi u trajanju od dvije godine, na području cijele Republike Hrvatske.

Opći cilj projekta je prevencija i rana detekcija i zaštita djece i mladih od seksualnog nasilja kroz obrazovne aktivnosti, jačanje kapaciteta i podizanje svijesti.

Specifični ciljevi su:

 1. Razviti SNEP Online platfomu s ciljem prevencije seksualnog nasilja nad djecom, posebice za vrijeme pandemije COVID-19;
 2. Aktivno uključiti djecu i mlade u prevenciju seksualnog nasilja;
 3. Povećati dostupnost usluga u okviru Centra za žrtve seksualnog nasilja za mlade i roditelje;
 4. Povećati kapacitete relevantnih dionika i stručnjaka/inja u području prevencije seksualnog nasilja nad djecom kroz povećanje razine znanja i jačanje multisektorske suradnje;
 5. Senzibilizirati i osvijestiti širu javnost o problematici seksualnog nasilja nad djecom i promovirati SNEP Online tool.

O svim projektnim aktivnostima redovno će se izvještavati na web stranicama Ženske sobe i partnera na projektu. Potpora Europske unije u provedbi projekta ne predstavlja potporu sadržaju koji održava samo stavove nositeljice i Europska unija ne može biti odgovorna za uporabu sadržanih informacija.

Poziv na predavanje za studentice i studente

Pozivamo sve zainteresirane studentice i studente diljem Hrvatske da se prijave na besplatno predavanje u sklopu projekta “PREPOZNAJ, OSNAŽI SE, PRIJAVI!” koji provodi Ženska soba – Centar za seksualna prava uz financijsku podršku Središnjeg ureda za demografiju i mlade.Na predavanju ćete imati priliku educirati se o problematici seksualnog nasilja nad i među mladima te mehanizmima zaštite. Nakon predavanja, bit će ostavljen prostor za pitanja i diskusiju.

Predavanje će održati članice Ženske sobe, Kristina Mihaljević, mag.paed.soc. i Andrea Domitrović, mag.psych., koje imaju višegodišnje iskustvo rada na problematici seksualnog nasilja. Predavanje će se održati dana 11. travnja 2022. godine od 16:00 do 17:30 sati putem platforme Zoom.

Sudjelovanje na predavanju je besplatno te će svi koji se odazovu pozivu na predavanje imati priliku kasnije aktivno sudjelovati u ostalim projektnim aktivnostima.

Prijava na predavanje moguća je putem POVEZNICE.

Poziv na predavanje možete pronaći na poveznici OVDJE.

Održana dvodnevna edukacija “Aktivno građanstvo i volontiranje u organizacijama civilnog društva”

Dana 15. i 16. ožujka 2022. održana je dvodnevna edukacija “Aktivno građanstvo i volontiranje u organizacijama civilnog društva”. Edukaciju su vodile/i članovi/ce Ženske sobe i Udruge za podršku žrtvama i svjedocima.

Cilj edukacije je bio ojačati kapacitet Mreže podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela kroz volonterski angažman.

Na edukaciji su predavale članica Ženske sobe Anamaria Drožđan – Kranjčec i Kristina Mihaljević, Miren Špek iz Udruge za podršku za žrtvama i svjedocima te Maja Štahan i Ena Juričić iz Nacionalnog pozivnog centra.

Teme edukacije su bile: Organizacije članice i rad Mreže podrške i suradnje za žrtve i svjedoke; Sustav podrške žrtvama i svjedocima u RH i prava žrtava kaznenih djela; Ključni problemi u sustavu podrške žrtava i svjedocima – nužni koraci; Volontiranje, aktivno građanstvo i organizacije civilnoga društva – postizanje pozitivnih društvenih promjena; Predstavljanje javnih aktivnosti Mreže podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela – inovativni i kreativni alati; Volonterski program. Na edukaciji je sudjelovalo 25 osoba.

Edukacija je bila sastavni dio projekta “Organizacije civilnoga društva kao ključni akteri u standardizaciji sustava za podršku žrtvama i svjedocima/kinjama kaznenih djela” koji je financijski podržan od strane Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP i Norveških grantova.

Održano predavanje za studente/ice Edukacijsko – rehabilitacijskog fakulteta u Zagrebu u okviru projekta „ACT- Aktivno do promjene!“

U okviru projekta „ACT – Aktivno do promjene!“ 01. ožujka 2022. godine održano je predavanje za studente i studentice Edukacijsko – rehabilitacijskog fakulteta u Zagrebu.

Predavanje je održala Cvijeta Senta sa Centra za mirovne studije putem Zoom platforme na temu Ljudska prava, tolerancija i prihvaćanje različitosti.

Projekt „ACT – Aktivno do promjene“ provodi Ženska soba u partnerstvu s Edukacijsko-rehabilitacijskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu i Školom za grafiku, dizajn i medijsku produkciju. Projekt je financijski podržan od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske.

Mjesečna obavijest o ponudi poslova na području Brodsko-posavske i Požeško-slavonske županije

U organizaciji Ženske sobe svakog 15. u mjesecu je planirana objava i informiranje o dostupnim radnim mjestima na području Požeško-slavonske i Brodsko-posavske županije pomoću newslettera „Novi dan, novi posao – Moja prilika za budućnost“.

Mjesečna analiza otvorenih i oglašenih radnih mjesta na području ovih dviju županija za ožujak 2022. je kreirana s ciljem pružanja drugačije metode informiranja osoba koje su preživjele/doživljavaju nasilje u obitelji kako bi lakše pronašle raspoložive oglase za radna mjesta u svojoj županiji stanovanja. Newsletteri su dostupni u prostorima Ženske sobe, Centra za podršku i razvoj civilnog društva „Delfin“, Centra za socijalnu skrb Slavonski Brod te Centra za socijalnu skrb Požega, kao i na mrežnim stranicama navedenih organizacija i institucija.

Više informacija možete saznati tako da otvorite newsletter na poveznicama koje se nalaze niže u tekstu:

Newsletter: Brodsko-posavska županija
Newsletter: Požeško-slavonska županija

Program „Edukacija, osnaživanje i suradnja – moja prilika za budućnost!“ provodi Ženska soba – Centar za seksualna prava u partnerstvu s Hrvatskom zavodom za zapošljavanje, Centrom za podršku i razvoj civilnog društva „Delfin“, Centrom za socijalnu skrb Slavonski Brod i Centrom za socijalnu skrb Požega. Program se provodi uz financijsku podršku Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Republike Hrvatske.

Međunarodni dan žena: panel o rodnoj neravnopravnosti, položaju žena u društvu i borbi protiv nasilja nad ženama (Elle active)

U povodu obilježavanja Međunarodnog dana žena Ženska soba – Centar za seksualna prava i magazin Elle organizirali su prigodan panel na temu rodne neravnopravnosti, položaj žena u društvu i borbi protiv nasilja nad ženama.

Konferencija se održala u utorak, 8. ožujka 2022. godine s početkom u 11 sati u Velvet Caféu u Zagrebu.

Sugovornice na panel – press konferenciji bile su:

•             Ured za ravnopravnost spolova Vlade Republike Hrvatske: mr. sc. Helena Štimac Radin, ravnateljica Ureda

•             Ženska soba – Centar za seksualna prava: dr. sc. Maja Mamula, osnivačica i koordinatorica Ženske sobe

•             Ella Dvornik – Pearce, ambasadorica projekta Elle ACTIVE!

•             Nambi Kezić, glavna urednica magazina Elle Hrvatska

Robert Gašpert za Elle Hrvatska
Robert Gašpert za Elle Hrvatska

‘Seksualno nasilje i dalje ostaje obavijeno tišinom i obilježeno velikom količinom predrasuda. Te predrasude imaju uvijek isti smjer: minimiziraju proživljeno iskustvo, a odgovornost počinitelja prebacuju na žrtvu. Ako svi rastemo u društvu gdje znamo da će nam prebaciti odgovornost, gdje će tražiti kako smo mi doprinijele svojim ponašanjem, izborom odjeće…ako poznajemo sustav i norme koje se očekuju, onda je velika vjerojatnost da nam nitko neće vjerovati. A bez povjerenja nema šanse da će se stvari promijeniti. Zato je iznimno važno da stalno govorimo o tome.’ Istaknula je dr.sc. Maja Mamula, koordinatorica Ženske sobe.

Robert Gašpert za Elle Hrvatska

Ovaj panel dio je inicijative Elle Active koju su pokrenuli hrvatsko izdanje magazina Elle i Ženska soba s ciljem osvještavanja javnosti o važnosti kontinuirane borbe za ravnopravnost i borbu protiv seksualnog nasilja.  

Shadow report o implementaciji Istanbulske konvencije

RH je 2018. godine, u okolnostima snažnog otpora i dezinformacija o „rodnoj ideologiji“, ratificirala Konvenciju Vijeća Europe o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji, poznatiju kao Istanbulska konvencija.

Potpisivanjem i ratifikacijom ovog dokumenta država je preuzela određene obaveze koje se tiču

– prevencije rodno uvjetovanog nasilja,

– pružanja podrške i zaštite žrtvama,

– sankcioniranja počinitelja te

– donošenja politka koje omogućuju sveobuhvatni odgovor na nasilje prema ženama.

O provedbi Konvencije države su dužne periodično izvještavati GREVIO, stručnu skupinu zaduženu za praćenje provedbe Konvencije. Vlada RH je svoje izvješće usvojila 18. veljače 2022. te ga uputila tijelu GREVIO na evaluaciju.

Koordinirana od strane udruge SOS Rijeka – centar za nenasilje i ljudska prava, skupina organizacija i konzultantkinja podnijela je Vijeću Europe izvješće u sjeni (shadow report) o implementaciji Istanbulske konvencije.

Izvješće države se, očekivano, bazira na iznošenju pozitivnih pomaka u području zaštite žrtava rodno uvjetovanog nasilja. Svojim izvješćem u sjeni pokušale smo osigurati da GREVIO budu raspoložive alternativne informacije – informacije prikupljene u praksi, „na terenu“, u izravnom radu sa ženama žrtvama rodno uvjetovanog nasilja.

Ono je rezultat nastojanja stručnjakinja i njihovog dugogodišnjeg rada za žrtvama nasilja da ukažu na to kako sustav, pa i usvojene novine, uistinu funkcioniraju ili ne funkcioniraju u praksi. Stoga, izvješće u sjeni uz argumente i dokaze manjkavosti sustava sadrži i naše konkretne za daljnje usklađivanje s Istanbulskom Konvencijom.

Izvješće možete pročitati na: 1680a5b42d (coe.int)

U izradi izvješća sudjelovale su:

Lana Bobić

U Dobroj Vjeri

Dunja Bonacci Skenderovic

CESI – Centar za edukaciju, savjetovanje i istraživanje

Centar za mirovne studije

Udruga Domine

Maja Munivrana

RODA – Roditelji u akciji

Nataša Škrbić

Udruga UZOR

Ženska grupa Karlovac Korak- Odjel za razvoj i projekte

Ženska soba – centar za seksualna prava

Održan drugi modul edukacije za tim Centra za žrtve seksualnog nasilja u okviru EU projekta “SNEP 2 – junior”

Dana 3. i 4. ožujka 2022. godine je u Hotelu Terme Jezerčica, Donja Stubica, održan je drugi modul edukacije za tim Centra za žrtve seksualnog nasilja.  

Edukaciju su vodile članice Incest Trauma Centra Beograd Dušica Popadić i dr. Ljiljana Bogavac. Tijekom edukacije naglasak je stavljen na poznavanje svih koraka procesa direktnog rada s adolescentima/kinjama koje su preživjele seksualno nasilje.

Na edukaciji je sudjelovalo 6 članica Ženske sobe, odnosno tima Centra za žrtve seksualnog nasilja.

Ova aktivnost sastavni je dio europskog projekta „Seksualno nasilje – edukacijski i preventivni program 2 – Junior (SNEP 2 – Junior)“ (engl. Sexual Violence – Educational and Prevention Program 2 – Junior (SVEP 2 – Junior)) No. 101005462. Provedba projekta financirana je od strane Europske unije u okviru Programa o pravima, jednakosti i građanstvu (2014. – 2020.), REC-AG-2020/REC-RDAP-GBV-AG-2020. Nositeljica projekta je Ženska soba, a partneri na projektu su Pravobraniteljica za djecu Republike Hrvatske, CESI – Centar za edukaciju, savjetovanje i istraživanje, Udruga sudaca za mladež, obiteljskih sudaca i stručnjaka za djecu i mladež, OŠ Dragutina Tadijanovića Petrinja, OŠ ”Kantrida” Rijeka, OŠ Bedekovčina, OŠ ”Slava Raškaj” Ozalj, OŠ ”Antun Mihanović” Slavonski Brod, OŠ Veruda Pula, OŠ Matka Laginje Zagreb, Rape Crisis Network Ireland i Change Attitude (Švedska).  Opći cilj projekta je prevencija seksualnog nasilja nad djecom.

Edukacija za koordinatorice za žrtve nasilja u obitelj Hrvatskog zavoda za zapošljavanje

Edukacija naziva „Jačanje kapaciteta koordinatorica za žrtve nasilja u obitelji u područnim službama i uredima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje“ održana je 23. veljače 2022. putem ZOOM komunikacijske platforme.

Edukaciju je organizirala Ženska soba u suradnji s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje, Središnjim uredom u Zagrebu, a na istoj su sudjelovale koordinatorice iz područnih službi i područnih ureda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Na edukaciji su predavale članica Ženske sobe, Marijana Senjak, psihologinja i psihoterapeutkinja, Paula Bogović, psihologinja organizacije UZOR te dr. sc. Željka Barić, socijalna radnica i ravnateljica Doma za djecu i odrasle žrtve obiteljskog nasilja „Duga“ Zagreb.

Teme edukacije su bile usmjerene na utjecaj traume na žene koje su preživjele nasilje u obitelji, specifičnosti u radu sa ženama koje su preživjele nasilje i u obitelji, s naglaskom na žene iz posebno ranjivih skupina (žene s invaliditetom, žene Romkinje, žene pripadnice LGBTIQ zajednice) te iskustva iz rada skloništa u zapošljavanju žena žrtava nasilja u obitelji i suradnja s HZZ-om.

Edukacija je sastavni dio programa „Edukacija, osnaživanje i suradnja – moja prilika za budućnost“ kojeg provodi Ženska soba – Centar za seksualna prava u partnerstvu s Hrvatskom zavodom za zapošljavanje, Centrom za podršku i razvoj civilnog društva „Delfin“, Centrom za socijalnu skrb Slavonski Brod i Centrom za socijalnu skrb Požega. Program se provodu uz financijsku podršku Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Republike Hrvatske.

Održana javna akcija povodom Europskog dana žrtava kaznenih djela

Ženska soba – Centar za seksualna prava je dana 22. veljače 2022. godine održala javnu akciju „Obilježavanje Europskog dana žrtava kaznenih djela – sustav podrške žrtvama u Hrvatskoj“.

Javna akcija se održala na trgu Petra Preradovića (Cvjetni trg) s ciljem podizanja razine svijesti javnosti o pravima žrtava kaznenih djela.

Članice Ženske sobe i volonterke su građanima i građankama dijelile materijale s informacijama o programu „Mreže podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela“ te ih upoznale s mogućnostima pomoći i podrške diljem Republike Hrvatske, dostupnim uslugama žrtvama i svjedocima/kinjama kaznenih djela kao i o važnosti i ulozi podrške od strane stručnih osoba. U sklopu programa djeluje 11 organizacija civilnog društva, koje pružaju pomoć i podršku žrtvama i svjedocima/kinjama  svih kaznenih djela.

Od 2018. godine do danas više od 2400 žrtava kaznenih djela dobilo je podršku kroz više od 19712 različitih usluga u okviru rada Mreže podrške i suradnje za žrtve i svjedoke/inje kaznenih djela.

Pružanje svih usluga u okviru rada „Mreže podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela” u potpunosti je besplatno za sve korisnike/ce koji/e nam se obrate za pomoć i podršku.

Za pomoć i podršku možete se obratiti telefonskim putem, e-mailom ili osobno u prostorijama organizacija. Svi kontakti, informacije i materijali dostupni su na web stranici Mreže: https://mrezapodrskeisuradnje.com/hr/ .

Program se provodi petu godinu zaredom na području 13 županija, s najavom da se od 2022. godine program širi na još 4 županije. Program je financijski podržan od strane Ministarstva pravosuđa i uprave Republike Hrvatske. Ženska soba – Centar za seksualna prava nositeljica je programa, a program se provodi u partnerstvu s 10 organizacija civilnog društva: Udruga za podršku žrtvama i svjedocima; Centar za građanske inicijative Poreč; Centar za podršku i razvoj civilnog društva DELFIN; DEŠA – Dubrovnik; Udruga HERA Križevci – za zaštitu i promicanje ljudskih prava; Informativno pravni centar; Ženska grupa Karlovac KORAK; S.O.S. Virovitica – savjetovanje, osnaživanje, suradnja; SOS telefon za žene žrtve nasilja Krapinsko – zagorske županije, Zagorje; Udruga ZvoniMir.

Održan intervizijski sastanak “Mreže podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela”

Dana 17. veljače smo u okviru programa “Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela”, održali online intervizijski sastanak svih članica mreže tijekom kojeg je dr. sc. Maja Mamula održala predavanje na temu rada sa psihijatrijskim bolesnicima/ama, dok se u drugom dijelu sastanka govorilo o primjerima iz prakse.

Ženska soba je nositeljica programa “Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela” kojeg financijski podržava Ministarstvo pravosuđa i uprave Republike Hrvatske.

Izrađena brošura “Osoba od povjerenja”

U sklopu programa “Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela ” izrađena je brošura “Osoba od povjerenja”. Brošuru možete preuzeti OVDJE.

Ženska soba je u svrhu promocije instituta osobe od povjerenja, pružanja informacija stručnoj javnosti o tom pravu, koristi za žrtve, utjecaju na smanjenje straha i stresa kod žrtava te komparativni prikaz tog prava u drugim EU zemljama izradila brošuru o navedenim temama.

Mrežu podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela pokrenula je Ženska soba na inicijativu i uz financijsku podršku Ministarstva pravosuđa i uprave 2018. godine. Novi trogodišnji ciklus nastavljen je 2021. godine.

Usluge koje članice Mreže podrške i suradnje pružaju su: pružanje općih informacija, informacija o pravima žrtava i svjedoka, emocionalna podršku, pravno savjetovanje, psihološko savjetovanje te pratnje na sudove i ostale institucije. Sve usluge za korisnike/ce su besplatne, a pružaju se osobama bez obzira jesu li kazneno djelo prijavile te također i nakon završetka sudskog postupka.

Mjesečna obavijest o ponudi poslova na području Brodsko-posavske i Požeško-slavonske županije

U organizaciji Ženske sobe svakog 15. u mjesecu je planirana objava i informiranje o dostupnim radnim mjestima na području Požeško-slavonske i Brodsko-posavske županije pomoću newslettera „Novi dan, novi posao – Moja prilika za budućnost“.

Mjesečna analiza otvorenih i oglašenih radnih mjesta na području ovih dviju županija za veljaču 2022. je kreirana s ciljem pružanja drugačije metode informiranja osoba koje su preživjele/doživljavaju nasilje u obitelji kako bi lakše pronašle raspoložive oglase za radna mjesta u svojoj županiji stanovanja. Newsletteri su dostupni u prostorima Ženske sobe, Centra za podršku i razvoj civilnog društva „Delfin“, Centra za socijalnu skrb Slavonski Brod te Centra za socijalnu skrb Požega, kao i na mrežnim stranicama navedenih organizacija i institucija.

Više informacija možete saznati tako da otvorite newsletter na poveznicama koje se nalaze niže u tekstu:

Newsletter: Brodsko-posavska županija
Newsletter: Požeško-slavonska županija

Program „Edukacija, osnaživanje i suradnja – moja prilika za budućnost!“ provodi Ženska soba – Centar za seksualna prava u partnerstvu s Hrvatskom zavodom za zapošljavanje, Centrom za podršku i razvoj civilnog društva „Delfin“, Centrom za socijalnu skrb Slavonski Brod i Centrom za socijalnu skrb Požega. Program se provodi uz financijsku podršku Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Republike Hrvatske.

Održan partnerski sastanak u sklopu pograma “Centar za žrtve seksualnog nasilja“

Održan je partnerski sastanak u sklopu pograma “Centar za žrtve seksualnog nasilja“, koji provodi Ženska soba – Centar za seksualna prava u partnerstvu sa Gradom Zagrebom, Gradskim uredom za zdravstvo i Neuropsihijstrijskom bolnicom dr. Ivan Barbot Popovača. Program je usmjeren na pružanje psihosocijalne podrške žrtvama seksualnog nasilja i nasilja u obitelji te na edukaciju osoba iz sustava zdravstvene skrbi s ciljem zaštite i unaprjeđenja mentalnog zdravlja žrtava.
Održavanjem partnerskog sastanka obilježen je početak treće i završne godine programa.
Programske aktivnosti provode se uz financijsku potporu Ministarstva zdravstva.

Poziv na edukaciju za volontere/ke: „Aktivno građanstvo i volontiranje u organizacijama civilnoga društva“

Zadovoljstvo nam je pozvati sve zainteresirane volontere i volonterke na dvodnevnu edukaciju „Aktivno građanstvo i volontiranje u organizacijama civilnoga društva“ koju organizira Ženska soba u suradnji s Udrugom za podršku žrtvama i svjedocima:

dana 15. i 16. ožujka 2022. godine

u trajanju od 10h do 16h

hotel Sheraton (Zagreb)

Sudjelovanje na edukaciji je besplatno. Svim sudionicima/cama edukacije osigurani su putni troškovi (osobni automobil ili javni prijevoz), smještaj, radni materijali, osvježenje i ručak oba dana.

Na edukaciji će se obrađivati slijedeće teme: rad organizacija članica i same Mreže podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela, sustav podrške žrtvama i svjedocima/kinjama u Republici Hrvatskoj, aktivno građanstvo, uloga organizacija civilnoga društva i volontera/ki u postizanju pozitivnih društvenih promjena.

Edukaciju će voditi stručnjakinje i stručnjaci s dugogodišnjim iskustvom rada s volonterima/kama u organizacijama civilnoga društva: Anamaria Drožđan-Kranjčec, mag.iur., voditeljica pravnog tima Ženske sobe, Kristina Mihaljević, mag.paed.soc., voditeljica preventivnog programa Ženske sobe, Miren Špek, dipl.iur., izvršni direktor Udruge za podršku žrtvama i svjedocima i Maja Štahan, koordinatorica Nacionalnog pozivnog centra za žrtve i svjedoke kaznenih djela.

OBVEZE SUDIONIKA/CA EDUKACIJE:

 • Sudjelovanje na oba dana edukacije.
 • Po završetku edukacije ostvariti minimalno 10 volonterskih sati u organizaciji članici Mreže podrške za žrtve i svjedoke kaznenih djela.
 • U suradnji s organizacijama članicama Mreže podrške za žrtve i svjedoke kaznenih djela organizirati javnu akciju s ciljem promocije Mreže  

Popis organizacija u kojima je moguće volontirati nakon edukacije:

 1. Udruga ”HERA” Križevci – za zaštitu i promicanje ljudskih prava – Koprivničko-križevačka županija
 2. Centar za građanske inicijative Poreč – Istarska županija
 3. Ženska grupa Karlovac „KORAK“ – Karlovačka županija
 4. S.O.S. telefon za žene žrtve nasilja Krapinsko – zagorske županije

Sudionici/e će po izvršenim obvezama dobiti potvrdu o završenoj edukaciji te volonterskom angažmanu.

Rok za prijave na edukaciju je 1. ožujak 2022. godine. Molimo sve zainteresirane, da do isteka roka, pošalju svoju prijavu na e-mail Ženske sobe (zenska.soba@zenskasoba.hr). U prijavi je potrebno istaknuti ime i prezime, e-mail, broj telefona i organizaciju u kojoj želite volontirati. S obzirom na broj ograničenih mjesta za sudjelovanje na treningu, prvenstvo sudjelovanja imat će osobe prema redoslijedu zaprimanja prijava.

Stojimo Vam na raspolaganju i veselimo se Vašim prijavama!

Dvodnevna edukacija sastavni je dio projekta  „Organizacije civilnoga društva kao ključni akteri u standardizaciji sustava za podršku žrtvama i svjedocima/kinjama kaznenih djela“ kojeg provodi Ženska soba –  Centar za seksualna prava u partnerstvu s Udrugom za podršku žrtvama i svjedocima, Hrvatskim pravnim centrom i partnerskom organizacijom s Islanda, Samtok um kvennaathvarf (The Women’s Shelter). Projekt je podržan sa 138.985,00 € financijske podrške Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP i Norveških grantova.

Održana dvodnevna edukacija o seksualnom nasilju za studente/ice socijalne pedagogije

U okviru projekta „ACT – Aktivno do promjene!“ 27. i 28 siječnja 2022. godine održana je dvodnevna edukacija za studente i studentice socijalne pedagogije Edukacijsko – rehabilitacijskog fakulteta u Zagrebu.

Edukacija je održana u Timeout Heritage hotelu u Zagrebu na temu rodna ravnopravnost i seksualno nasilje, te su ju vodile članice Ženske sobe, Kristina Mihaljević, Andrea Domitrović i Svea Kučinić. Nakon održane edukacije, studenti/ce osmišljavat će i provodit peer to peer aktivnosti i radionice vezane uz prevenciju seksualnog nasilja.

Projekt „ACT – Aktivno do promjene“ provodi Ženska soba u partnerstvu s Edukacijsko-rehabilitacijskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu i Školom za grafiku, dizajn i medijsku produkciju. Projekt je financijski podržan od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske.

Održan partnerski sastanak projekta “Seksualno nasilje – edukacijski i preventivni program – SNEP 2 – junior”

Dana 28. siječnja 2022. godine održaj je partnerski sastanak s predstavnicama partnerskih organizacija iz Irske (Rape Crisis Network Ireland) i Švedske (Change Attitude) putem platforme Zoom. Provedba partnerskog sastanka sastavni je dio europskog projekta „Seksualno nasilje – edukacijski i preventivni program 2 – Junior (SNEP 2 – Junior)“ (engl. Sexual Violence – Educational and Prevention Program 2 – Junior (SVEP 2 – Junior)) No. 101005462. Provedba projekta financirana je od strane Europske unije u okviru Programa o pravima, jednakosti i građanstvu (2014. – 2020.), REC-AG-2020/REC-RDAP-GBV-AG-2020. Nositeljica projekta je Ženska soba, a partneri na projektu su Pravobraniteljica za djecu Republike Hrvatske, CESI – Centar za edukaciju, savjetovanje i istraživanje, Udruga sudaca za mladež, obiteljskih sudaca i stručnjaka za djecu i mladež, OŠ Dragutina Tadijanovića Petrinja, OŠ ”Kantrida” Rijeka, OŠ Bedekovčina, OŠ ”Slava Raškaj” Ozalj, OŠ ”Antun Mihanović” Slavonski Brod, OŠ Veruda Pula, OŠ Matka Laginje Zagreb, Rape Crisis Network Ireland i Change Attitude (Švedska).  Opći cilj projekta je prevencija seksualnog nasilja nad djecom.

Održana dva predavanja za roditelje u okviru EU projekta “SNEP 2 – junior”

Dana 24. i 27. siječnja 2022. godine održale smo dva predavanja za roditelje iz partnerskih škola, OŠ „Antun Mihanović“ Slavonski Brod, OŠ Veruda, OŠ Kantrida, OŠ Matka Laginje, te OŠ Dragutina Tadijanovića u sklopu europskog projekta “SNEP 2 – junior”. Predavanja je održala članica Ženske sobe, Anamaria Droždan-Kranjčec, a na predavanjima je ukupno sudjelovao 81 roditelj.

Edukacija za učitelje/ice u sklopu projekta “Znaj bolje, čini više!”

25. i 26. siječnja 2022. održale smo dvodnevnu edukaciju za učiteljice i učitelje partnerskih škola, OŠ Prečko i OŠ Nikole Tesle, u sklopu projekta “Znaj bolje, čini više!” na temu prevencije seksualnog i elektroničkog seksualnog nasilja.
Projekt „Znaj bolje, čini više!“ provodi Ženska soba – Centar za seksualna prava u partnerstvu s Osnovnom školom Nikole Tesle Zagreb i Osnovnom školom Prečko Zagreb. Projekt je financiran od strane Grada Zagreba, Gradski ured za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom.
Cilj projekta „Znaj bolje, čini više!“ je suzbijanje seksualnog i elektroničkog seksualnog nasilja nad i među djecom i mladima u školama Grada Zagreba, ali i kod šire javnosti.

Održan dvodnevni trening o seksualnom nasilju nad i među djecom i mladima za partnerske organizacije i radnu grupu za razvoj SNEP 2 – Junior programa

13. i 14. siječnja održan dvodnevni trening o seksualnom nasilju nad i među djecom i mladima za partnerske organizacije i radnu grupu za razvoj SNEP 2 – Junior programa. Tijekom dva dana, sudionicima/ama je predstavljen program prevencije seksualnog nasilja za više razrede osnovnih škola koji će biti pilotiran u 7 partnerskih škola. Ova aktivnost sastavni je dio europskog projekta „Seksualno nasilje – edukacijski i preventivni program 2 – Junior (SNEP 2 – Junior)“ (engl. Sexual Violence – Educational and Prevention Program 2 – Junior (SVEP 2 – Junior)) No. 101005462. Provedba projekta financirana je od strane Europske unije u okviru Programa o pravima, jednakosti i građanstvu (2014. – 2020.), REC-AG-2020/REC-RDAP-GBV-AG-2020. Nositeljica projekta je Ženska soba, a partneri na projektu su Pravobraniteljica za djecu Republike Hrvatske, CESI – Centar za edukaciju, savjetovanje i istraživanje, Udruga sudaca za mladež, obiteljskih sudaca i stručnjaka za djecu i mladež, OŠ Dragutina Tadijanovića Petrinja, OŠ ”Kantrida” Rijeka, OŠ Bedekovčina, OŠ ”Slava Raškaj” Ozalj, OŠ ”Antun Mihanović” Slavonski Brod, OŠ Veruda Pula, OŠ Matka Laginje Zagreb, Rape Crisis Network Ireland i Change Attitude (Švedska). Opći cilj projekta je prevencija seksualnog nasilja nad djecom.

Mjesečna obavijest o ponudi poslova na području Brodsko-posavske i Požeško-slavonske županije

U organizaciji Ženske sobe svakog 15. u mjesecu je planirana objava i informiranje o dostupnim radnim mjestima na području Požeško-slavonske i Brodsko-posavske županije pomoću newslettera „Novi dan, novi posao – Moja prilika za budućnost“.

Mjesečna analiza otvorenih i oglašenih radnih mjesta na području ovih dviju županija za siječanj 2022. je kreirana s ciljem pružanja drugačije metode informiranja osoba koje su preživjele/doživljavaju nasilje u obitelji kako bi lakše pronašle raspoložive oglase za radna mjesta u svojoj županiji stanovanja. Newsletteri su dostupni u prostorima Ženske sobe, Centra za podršku i razvoj civilnog društva „Delfin“, Centra za socijalnu skrb Slavonski Brod te Centra za socijalnu skrb Požega, kao i na mrežnim stranicama navedenih organizacija i institucija.

Više informacija možete saznati tako da otvorite newsletter na poveznicama koje se nalaze niže u tekstu:

Newsletter: Brodsko-posavska županija
Newsletter: Požesko-slavonska županija

Program „Edukacija, osnaživanje i suradnja – moja prilika za budućnost!“ provodi Ženska soba – Centar za seksualna prava u partnerstvu s Hrvatskom zavodom za zapošljavanje, Centrom za podršku i razvoj civilnog društva „Delfin“, Centrom za socijalnu skrb Slavonski Brod i Centrom za socijalnu skrb Požega. Program se provodi uz financijsku podršku Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Republike Hrvatske.

Dodjela uvjerenja o uspješno završenom osposobljavanju za gerontodomaćicu

Dana 23.prosinca 2021. godine, u Požegi u POU OBRIS, dodjeljena su uvjerenja o uspješno završenom osposobljavanju polaznicama osposobljavanja za gerontodomaćicu u sklopu programa ” Edukacija, osnaživanje i suradnja – moja prilika ta budućnost”. Program “Edukacija, osnaživanje i suradnja – moja prilika ta budućnost” trogodišnji je program financijski podržan od Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Republike Hrvatske.Nositeljica programa je Ženska soba – centar za seksualna prava , a partneri na projektu su Centar za podršku i razvoj civilnog društva DELFIN Pakrac, HZZ, CZSS Pozega i CZSS Slavonski Brod. Čestitamo svim polaznicama na uspješno završenom osposobljavanju!

Održano predavanje za studente/ice Edukacijsko – rehabilitacijskog fakulteta u Zagrebu na temu seksualnog nasilja

U okviru projekta „ACT – Aktivno do promjene!“ 21. prosinca 2021. godine održano je predavanje za studente i studentice Edukacijsko – rehabilitacijskog fakulteta u Zagrebu. Predavanje je održano putem Zoom platforme, te je sudjelovalo 42 studenata/ica.

Tijekom predavanja obrađene su teme: seksualno nasilje s naglaskom na seksualno uznemiravanje, pravna perspektiva i mehanizmi zaštiti.

Nakon održanog predavanja, zainteresirani studenti/ce će se moći uključiti u daljnju provedbu projekta i njegove aktivnosti.

Projekt „ACT – Aktivno do promjene“ provodi Ženska soba u partnerstvu s Edukacijsko-rehabilitacijskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu i Školom za grafiku, dizajn i medijsku produkciju. Projekt je financijski podržan od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske.

Održana tri predavanja za roditelje u okviru EU projekta “SNEP 2 – junior”

Dana 1., 9. i 15. prosinca 2021. godine održana su tri predavanja za roditelje iz partnerskih škola, OŠ Bedekovčina i OŠ ”Slava Raškaj” Ozalj. Predavanja je održala članica Ženske sobe, Anamarija Droždan-Kranjčec.

Na predavanjima je sudjelovalo ukupno 85 roditelja.

Ova aktivnost sastavni je dio europskog projekta „Seksualno nasilje – edukacijski i preventivni program 2 – Junior (SNEP 2 – Junior)“ (engl. Sexual Violence – Educational and Prevention Program 2 – Junior (SVEP 2 – Junior)) No. 101005462. Provedba projekta financirana je od strane Europske unije u okviru Programa o pravima, jednakosti i građanstvu (2014. – 2020.), REC-AG-2020/REC-RDAP-GBV-AG-2020. Nositeljica projekta je Ženska soba, a partneri na projektu su Pravobraniteljica za djecu Republike Hrvatske, CESI – Centar za edukaciju, savjetovanje i istraživanje, Udruga sudaca za mladež, obiteljskih sudaca i stručnjaka za djecu i mladež, OŠ Dragutina Tadijanovića Petrinja, OŠ ”Kantrida” Rijeka, OŠ Bedekovčina, OŠ ”Slava Raškaj” Ozalj, OŠ ”Antun Mihanović” Slavonski Brod, OŠ Veruda Pula, OŠ Matka Laginje Zagreb, Rape Crisis Network Ireland i Change Attitude (Švedska).  Opći cilj projekta je prevencija seksualnog nasilja nad djecom.

Započela provedba projekta “ACT – Aktivno do promjene” i održan prvi partnerski sastanak u sklopu projekta

Dana 8. studenoga 2021. godine započela je provedba projekta „ACT – Aktivno do promjene!“ Provedba projekta financirana je od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske.

Nositeljica projekta je Ženska soba, a partneri na projektu su Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Zagreb i Škola za grafiku, dizajn i medijsku produkciju.  

Projekt se provodi na području Grada Zagreba, u trajanju od 10 mjeseci.

Opći cilj projekta je unaprjeđenje kvalitete života kroz osnaživanje i poticanje mladih za preuzimanje aktivne uloge na području zaštite ljudskih prava, s naglaskom na prevenciju seksualnog nasilja.

Specifični ciljevi projekta su:

 1. povećati razinu informiranosti i znanja mladih o zaštiti ljudskih prava i problematici seksualnog nasilja
 2. unaprijediti vještine mladih, osnažiti ih i potaknuti za aktivno građanstvo i postizanje pozitivnih društvenih promjena na području zaštite ljudskih prava i prevencije seksualnog nasilja
 3. osnažiti i potaknuti mlade za uključivanje u rad organizacija civilnoga društva
 4. povećati znanje učenika/ca o seksualnom nasilju i mehanizmima zaštite i aktivno ih uključiti u rad na prevenciji seksualnog nasilja
 5. osvijestiti i senzibilizirati širu javnost i predstavnike/ce relevantnih državnih institucija o nužnosti aktivnog građanstva na području promicanja i zaštite ljudskih prava, s naglaskom na suzbijanje seksualnog nasilja

 U okviru provedbe projekta, 16. prosinca 2021. godine održan je početni sastanak na kojem su sudjelovale 4 predstavnice Ženske sobe, Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta i Zagrebu i Škole za grafiku, dizajn i medijsku produkciju.

Tijekom sastanaka, predstavljene su sve projektne aktivnosti, plan provedbe istih, kao i obveze i uloge svih uključenih u projekt.

Mjesečna obavijest o ponudi poslova na području Brodsko-posavske i Požeško-slavonske županije

U organizaciji Ženske sobe svakog 15. u mjesecu je planirana objava i informiranje o dostupnim radnim mjestima na području Požeško-slavonske i Brodsko-posavske županije pomoću newslettera „Novi dan, novi posao – Moja prilika za budućnost“.

Mjesečna analiza otvorenih i oglašenih radnih mjesta na području ovih dviju županija za prosinac 2021. je kreirana s ciljem pružanja drugačije metode informiranja osoba koje su preživjele/doživljavaju nasilje u obitelji kako bi lakše pronašle raspoložive oglase za radna mjesta u svojoj županiji stanovanja. Newsletteri su dostupni u prostorima Ženske sobe, Centra za podršku i razvoj civilnog društva „Delfin“, Centra za socijalnu skrb Slavonski Brod te Centra za socijalnu skrb Požega, kao i na mrežnim stranicama navedenih organizacija i institucija.

Više informacija možete saznati tako da otvorite newsletter na poveznicama koje se nalaze niže u tekstu:

Newsletter: Brodsko-posavska županija
Newsletter: Požeško-slavonska županija

Program „Edukacija, osnaživanje i suradnja – moja prilika za budućnost!“ provodi Ženska soba – Centar za seksualna prava u partnerstvu s Hrvatskom zavodom za zapošljavanje, Centrom za podršku i razvoj civilnog društva „Delfin“, Centrom za socijalnu skrb Slavonski Brod i Centrom za socijalnu skrb Požega. Program se provodi uz financijsku podršku Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Republike Hrvatske.

Održan prvi dan dvodnevne edukacije za jačanje kapaciteta za dobro upravljanje, strateško vođenje, kreiranje politika i donošenje odluka

Dana 09.12.2021. godine održan je prvi dan dvodnevne edukacije za jačanje kapaciteta za dobro upravljanje, strateško vođenje, kreiranje politika i donošenje odluka. Na edukaciji su sudjelovale sve članice Ženske sobe, a vodile su je predstavnice Paritera (Obrt za poslovno savjetovanje. Osnovni cilj edukacije jest jačanje kapaciteta Ženske sobe za upravljanjem inicijativama s većim brojem partnera, unutar organizacijsko upravljanje i efikasna raspodjela poslova i uloga unutar organizacije, strateško donošenje odluka i kreiranje politika za održivost organizacije.

Nakon dvije dvodnevne edukacije, Ženska soba će kreirati smjernice o potrebama organizacije u ovom području i sukladno tome angažirat će stručnjake/inje za provedbu edukacija, a sve s ciljem što kvalitetnijeg rada organizacije.

Edukacija je sastavni dio projekta „Organizacije civilnoga društva kao ključni akteri u standardizaciji sustava za podršku žrtvama i svjedocima/kinjama kaznenih djela“ kojeg provodi Ženska soba – Centar za seksualna prava u partnerstvu s Udrugom za podršku žrtvama i svjedocima, Hrvatskim pravnim centrom i partnerskom organizacijom s Islanda, Samtok um kvennaathvarf (The Women’s Shelter). Projekt je podržan sa 138.985,00 € financijske podrške Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP i Norveških grantova (www.eeagrants.org / www.norwaygrants.org).