“Žene protiv seksualnog nasilja”

Ženska soba je 26.04. – 28.04.2008 održala trodnevni  trening u sklopu projekta „Žene protiv seksualnog nasilja“ na kojem je sudjelovalo devet predstavnica različitih nevladinih organizacija iz cijele Hrvatske. Cilj  trodnevnog treninga bio je educirati i potaknuti ženske nevladine organizacije da počnu raditi na prevenciji i osvještavanju svoje lokalne zajednice o problemu seksualnog nasilja. Nakon početnih[…]

Predavanje “Seksualno nasilje” za poslijediplomski stručni studij iz školske medicine

Zagreb, Škola narodnog zdravlja „Andrija Štampar“ 14.04.2008. Ženska soba – Centar za seksualna prava je u suradnji sa Školom narodnog zdravlja „Andrija Štampar“ 14.04.2008. organizirala predavanje „Seksualno nasilje“. Predavanje je održano u okviru poslijediplomskog stručnog studija iz Školske medicine, u trajanju od 4 sata. Predavale su Maja Mamula i Voljana Kapelina, a sudjelovalo je 10[…]

Seksualna prava i mladi

Mali Lošinj 11. i 12.04.2008. Ženska soba – Centar za seksualna prava je u suradnji sa Centrom za zdravo odrastanje – Mali Lošinj 11. i 12.04.2008. godine održala  dvodnevnu radionicu „Seksualna prava“ u Malom Lošinju. Radionicu su održale Maja Mamula i Voljana Kapelina  za 16 učenica i učenika prvih, trećih i četvrtih razreda srednje škole.[…]

Drugo prošireno izdanje Kreacije! Također i na engleskom!

Drugo prošireno i dopunjeno izdanje Kreacije spola? roda? na većem broju stranica, i sa većim fontovima:-), i dalje propituje kreiranje pojmova spola i roda na društvenom i individualnom nivou, a na područjima zakonodavstva, medicine, biologije, jezika, seksualnosti, obrazovanja, povijesti, politike, aktivizma i ljudskih prava. Primarnie korisnicei kojima je Kreacija namijenjena su: aktivisticei, studenticei, škole, sveučilišta,[…]