“Žene protiv seksualnog nasilja”

Ženska soba je 26.04. – 28.04.2008 održala trodnevni  trening u sklopu projekta „Žene protiv seksualnog nasilja“ na kojem je sudjelovalo devet predstavnica različitih nevladinih organizacija iz cijele Hrvatske.

Cilj  trodnevnog treninga bio je educirati i potaknuti ženske nevladine organizacije da počnu raditi na prevenciji i osvještavanju svoje lokalne zajednice o problemu seksualnog nasilja.

Nakon početnih predavanja o seksualnom nasilju, oblicima, indikatorima seksualnog nasilja, o predrasudama prema žrtvama seksualnog nasilja, predavanja oProtokolu o postupanju u slučaju seksualnog nasilja sudionice su osmislile akcije koje će provesti u lokalnoj zajednici.
Polaznice treninga će uz suradnju sa Ženskom sobom kroz nadolazeće mjesece provoditi predavanja, radionice, okrugle stolove protiv seksualnog nasilja u svojoj lokalnoj zajednici.

Treningu su prisustvovale Renata Ćuk – B.a.B.e., Blanka Hatibović- Ženska akcija Rijeka – ŽAR, Radmila Miletić Borčić – Domine feministička organizacija za promicanje ženskih prava i razvoj civilnog društva, Darja Đorđević – Centar za građanske inicijative Poreč; Suzana Grašo – CENZURA, Udruga za promicanje ljudskih prava i medijskih sloboda, Borka Vidaković i  Marina Vulinović – Centar za podršku i razvoj civilnog društva – DELFIN, Pakrac, Ružica Mandić – Udruga žena Vukovar i Vesna Nedić – Mirovna grupa Oaza Beli Manastir, te trenerice Maja Mamula, Dunja Bonacci Skenderović i Maja Vukmanić.

Trening se održao zahvaljujući financijskoj potpori „Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva”.

Image

Predavanje “Seksualno nasilje” za poslijediplomski stručni studij iz školske medicine

Zagreb, Škola narodnog zdravlja „Andrija Štampar“
14.04.2008.

Ženska soba – Centar za seksualna prava je u suradnji sa Školom narodnog zdravlja „Andrija Štampar“ 14.04.2008. organizirala predavanje „Seksualno nasilje“. Predavanje je održano u okviru poslijediplomskog stručnog studija iz Školske medicine, u trajanju od 4 sata.

Predavale su Maja Mamula i Voljana Kapelina, a sudjelovalo je 10 liječnica koje pohađaju ovaj stručni studij.

Cilj treninga je bio pružiti osnovne informacije o seksualnom nasilju: oblicima, rasprostranjenosti, indikatorima koji ukazuju na seksualno nasilje, kao i posljedicama. Poseban naglasak je bio stavljen na zaštitu mladih osoba od seksualnog nasilja, kroz upoznavanje sa Protokolom o postupanju u slučaju seksualnog nasilja u školama, osnovnim elementima zaštite mladih, te je predstavljen nacrt Protokola o postupanju u slučaju seksualnog nasilja, koji razvija radna skupina u okviru Ureda za ravnopravnost spolova Vlade RH.

Osim izlaganja učesnice su imali prilike i uvježbavati konkretne akcije kroz nekoliko primjera iz prakse.

Seksualna prava i mladi

Mali Lošinj
11. i 12.04.2008.

Ženska soba – Centar za seksualna prava je u suradnji sa Centrom za zdravo odrastanje – Mali Lošinj 11. i 12.04.2008. godine održala  dvodnevnu radionicu „Seksualna prava“ u Malom Lošinju.

Radionicu su održale Maja Mamula i Voljana Kapelina  za 16 učenica i učenika prvih, trećih i četvrtih razreda srednje škole.

Cilj radionice je bio upoznati učenike/ce sa seksualnim pravima, konceptom seksualnog zdravlja,  te im pružiti osnovne informacije o zaštiti reproduktivnog zdravlja.

Radionica je prošla u odličnoj radnoj atmosferi, sa puno primjera, diskusija i smijeha.

Drugo prošireno izdanje Kreacije! Također i na engleskom!

ImageDrugo prošireno i dopunjeno izdanje Kreacije spola? roda? na većem broju stranica, i sa većim fontovima:-), i dalje propituje kreiranje pojmova spola i roda na društvenom i individualnom nivou, a na područjima zakonodavstva, medicine, biologije, jezika, seksualnosti, obrazovanja, povijesti, politike, aktivizma i ljudskih prava.

Primarnie korisnicei kojima je Kreacija namijenjena su: aktivisticei, studenticei, škole, sveučilišta, javne biblioteke, mreže civilnog društva, relevantne institucije i organizacije za ljudska, ženska te LGBTIQ prava u regiji.

Ovo izdanje Kreacije dostupno je i na engleskom jeziku kao Creation of Sex? Gender?.

Kreiranje je omogućeno uz financijsku potporu Astraea Lesbian Foundation for Justice i COC Netherlands /HIVOS .

Kreacija se može downloadati sa www.zenskasoba.hr a za svoju papirnatu kopiju, obratite se Ženskoj sobi ili Udruženju Q te na emailove jelena.postic@gmail.com, sdurkovic74@yahoo.com i hodzic@policy.hu.

Uživajte u Kreaciji!