Održana je 1. regionalna konferencija o seksualnom nasilju

Seksualno nasilje – nadilaženje instituacionalnih, socijalnih i osobnih prepreka
Ženska soba – Centar za seksualna prava, Zagreb i Autonomni ženski centar, Beograd, u suradnji sa Liz Kelly i CARE International-om organizirali su prvu regionalnu konferenciju o seksualnom nasilju od 12. do 14. lipnja 2008. godine u Zagrebu.

Na konferenciji je kao glavna gošća i predavačica sudjelovala feministička profesorica i vodeća stručnjakinja Savjeta Europe za seksualno nasilje Liz Kelly, te 38 predstavnica ženskih nevladinih organizacija iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije i Crne Gore. U okviru konferencije održano je i javno predavanje za predstavnike/ce relevantnih institucija.

Na konferenciji su ostvareni svi glavni ciljevi:

  1. Upoznavanje sa međunarodnim dokumentima, statistikama, suvremenim trendovima u prevenciji, zaštiti i dobrim praksama razvijanja servisa i institucionalne podrške za žene koje su preživjele seksualno nasilje, uključujući europske standarde i dokumente.
  2. Razmjena iskustava i  primjera dobre prakse u suzbijanju seksualnog nasilja u regiji.
  3. Razvoj zajedničkih strategija za rad na problematici seksualnog nasilja u regiji.

Osim toga, ostvaren je još jedan, izuzetno važan korak – ustanovljena je Regionalna mreža protiv seksualnog nasilja, koja uključuje 18 nevladinih organizacija iz svih spomenutih zemalja, a koja planira sa nastavkom i intenziviranjem zajedničkog rada na prevenciji i suzbijanju seksualnog nasilja, kao i zaštiti žrtava.

Promocija knjige “Preživjeti seksualno nasilje”

Ženska soba – Centar za seksualna prava je u suradnji sa Forumom žena SDP-a, organizirao promociju prvog hrvatskog izdanja knjige Liz Kelly „Preživjeti seksualno nasilje“, 13. lipnja 2008. godine u Tribinama grada Zagreba.

Promociju je vodila i moderirala Vesna Kesić, novinarka i aktivistkinja, a o samoj knjizi i problemu seksualnog nasilja govorile su Maja Mamula (Ženska soba) i Lepa Mlađenović (Autonomnog ženskog centra iz Beograda). Nakon kratkih izlaganja slijedio je razgovor sa samom autoricom knjige, profesoricom Liz Kelly, vodećom stručnjakinjom na području rodno uvjetovanog nasilja i seksualnog nasilja.

Na promociji je sudjelovalo više od 40 osoba, uglavnom predstavnica ženske civilne scene, nekoliko predstavnica institucija i medija.

Knjiga je objavljena u suizdavaštvu Ženske sobe – Centra za seksualna prava i KruZak d.o.o.

Možete ju posuditi za čitanje u Ženskoj sobi, a ako je želite kupiti, javite se izvršnom izdavaču knjige KruZak d.o.o. ( kruzak@kruzak.hr, www.kruzak.hr ).

Seksualno nasilje: situacija u Hrvatskoj u 2007. godini

U skladu sa svojom dosadašnjom praksom, Ženska soba je izradila izvještaj o seksualnom nasilju u Hrvatskoj u protekloj godini. U izvještaju možete naći podatke o istraživanjima, službene podatke MUP-a o broju prijavljenih slučajeva, iskustva direktnog rada na tematici nekoliko ženskih, nevladinih organizacija, značajne promjene vezane uz seksualno nasilje u 2007. godini, kao i neophodne hitne mjere vezane uz prijavu i sankcioniranje seksualnog nasilja i zaštitu žrtava.

Izvjestaj o seksualnom nasilju u Hrvatskoj u 2007. godini