Feministička ljetna škola u Gruziji

Maja Mamula (Ženska soba) i Željka Jelavić (Centar za ženske studije) su na poziv Women’s Political Resource Center-a iz Tbilisija sudjelovale na prvoj feminističkoj ljetnoj školi u Gruziji. Škola je nastala po uzoru na našu domaću Feminističku ljetnu školu (FLJUŠ), koja je održana 5 puta za članice Ženske mreže Hrvatske.

Gruzijska feministička ljetna škola održana je u Kobuletiju, gradiću na Crnom moru, od 25.06. do 03.07.2008. godine. Sudjelovalo je 25 predstavnica ženskih nevladinih organizacija i političkih stranaka. Teme su bile raznolike: od uvoda u feminizam, sestrinstva i solidarnosti, koncepta ženskih ljudskih prava, do nasilja protiv žena i seksualnih prava.

I trenerice i sudionice su izuzetno zadovoljne održanim treningom, kvalitetom predavanja i radionica, kao i diskusija i razmjene iskustava.

Kvinna till Kvinna iz Švedske je omogućila održavanje ove feminističke škole, ne samo direktnom financijskom podrškom, nego i umrežavanjem feministkinja i aktivistkinja iz različitih zemalja.

Radionica “Seksualno nasilje u školama” u Čakovcu

Dana 27. 05 2008. godine održana je follow up  radionica za profesore i profesorice te stručne suradnike i suradnice Međimurske županije na temu Seksualno nasilje u školama. Na radionici je bilo 17 osoba koje su predstavile svoj rad sa učenicima na temu seksualnog nasilja u školama. Svi/e prisutni/e su bili jako zadovoljni/e održanim radionicama, ali i samim programom, te su izrazili želju za nastavkom suradnje i provođenjem radionica u njihovim školama.

Seksualnost osoba treće životne dobi

U ponedjeljak, 30.lipnja  tim Ženske sobe je održao predavanje o „Seksualnosti osoba treće životne dobi“ u Domu za starije i nemoćne osobe Sisak. Predavanju je prisustvovalo 40 osoba starije životne dobi, predstavnici vladinih organizacija te osoblje doma. Svima koji su prisustvovali predavanju podijeljene su brošure «Seksualnost osoba treće životne dobi – Identifikacija i uklanjanje postojećih predrasuda» koje je krajem 2007. godine izdala Ženska soba uz podršku Grada Zagreba Gradskog ureda za zdravstvo, rad, socijalnu skrb i branitelje.