Radionice „Prevencija seksualnog nasilja” u srednjim školama

Ženska soba je 26. 03. 2009. održala 4 radionice za učenike i učenice srednjih škola u Vukovaru o prevenciji seksualnog nasilja. Radionice su održane u sklopu programa „Implementacija prevencijskog programa protiv seksualnog nasilja u školama” kojeg financira Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa. Trenerice Maja Vukmanić i Mirna Zolić su održale radionice u Ekonomskoj gimnaziji Vukovar[…]

Predavanje za postdiplomantice školske medicine

Maja Mamula i Voljana Kapelina iz Ženske sobe su 25. 03. 2009. održale predavanje “Seksualno nasilje” na Školi narodnog zdravlja “Andrija Štampar” za postdiplomantice školske medicine. Uključene teme bile su: oblici seksualnog nasilja, rasprostranjenost, posljedice, te protokol o postupanju u slučaju seksualnog nasilja nad učenicima i učenicama. Predavanje je potaknulo živu diskusiju baziranu na brojnim[…]

Ženska soba učestvovala na međunarodnoj konferenciji u Ljubljani

Od 20. – 22. 03. 2009. Ženska soba je učestvovala na međunarodnoj konferenciji u Ljubljani: “Ways of Implementing the EU Directives on Violence against Women, Children and Youth: Good Practice and Recomendations”. U sklopu konferencije Maja Mamula iz Ženske sobe i Lepa Mlađenović iz Autonomnog ženskog centra iz Beograda su predstavile rad: “Justice for sexual violence survivors:[…]

V-day – dok nasilje ne prestane

2. travnja 2009. Eve Ensler gostuje u Zagrebu u Kinu Europa u 14.00 sati Vaginini monolozi u Zagrebačkom kazalištu lutaka, scena Travno u 20.00 sati   Centar za ženske studije, u suradnji s Centrom za žene žrtve rata i Ženskom sobom, organizira V-Day dan protiv nasilja nad ženama. Ovogodišnji V-Day obilježava  i deset godina  izvođenja Vagininih monologa u regiji  – predstava[…]

Trening za volonterke Centra za žrtve seksualnog nasilja

Organiziramo besplatni 26-satni trening. Teme treninga će biti: seksualno nasilje, posljedice seksualnog nasilja, mehanizmi potpore za žrtve seksualnog nasilja,  Protokol o postupanju u slučaju seksualnog nasilja, direktan rad sa žrtvama seksualnog nasilja i njima bliskim osobama i osnovne savjetodavne vještine. Cilj treninga: Nakon treninga ćete biti osposobljene za direktan rad sa žrtvama seksualnog nasilja. Trening[…]

Trening za policiju: Nula tolerancije protiv seksualnog nasilja

Ženska soba je u sklopu PHARE programa Nula tolerancije protiv seksualnog nasilja organizirala jednodnevni trening za policijske službenike i službenice u Zagrebu, Hotel Palace, 27. veljače 2009. godine. Na treningu je sudjelovalo 20 policijskih službenika/ca različitih policijskih postaja PU zagrebačke, većina iz linije rada krvnih i seksualnih delikata. Cilj treninga bio je edukacija i senzibilizacija policijskih službenika/ca za specifične[…]

Održano predavanje „Rodno uvjetovano nasilje“

Maja Mamula iz Ženske sobe sudjelovala je 01. ožujka 2009. godine kao predavačica na treninguPolitička participacija žena na mjestima odlučivanja i moći, koji je organizirao Centar za podršku i razvoj civilnog društva – Delfin iz Pakraca. Održala je predavanje „Rodno uvjetovano nasilje“. Trodnevni trening održavao se u Termama Jezerčica u Donjoj Stubici, a na njemu su sudjelovale[…]