Završen trening za volonterke Centra za žrtve seksualnog nasilja

29.04.2009. je održan zadnji dan dvotjednog treninga za volonterke Centra za žrtve seksualnog nasilja.  Volonterkama su dodijeljene potvrde o završenoj edukaciji te je sa svakom volonterkom potpisan ugovor o volontiranju. Trening su vodile članice Ženske sobe: Maja Mamula (koordinatorica organizacije), Maja Vukmanić (Voditeljica Centra za žrtve seksualnog nasilja), Paula Zore (Voditeljica financija i ureda), Mirna Zolić (Voditeljica edukacijskog programa), Iva Prskalo (asistentica na projektu) i Dalibor Stanić (asistent na projektu).

Zahvaljujemo svim volonterkama koje su prisustvovale treningu i vanjskim predavačima/cama (Ksenija Maslo, Ida Šamanović, Jelena Levak) koje su podijelile svoja znanja i iskustva sa volonterkama.

Sample Image

Ovo je priopćenje nastalo uz financijsku potporu Europske unije. Za sadržaj priopćenja je odgovorna Ženska soba i ni u kojem slučaju se priopćenje ne može uzeti kao stav Europske unije.

Trening za profesore/ice i stručne suradnike/ice u I. Gimnaziji Osijek

Ženska soba je 25. 04. 2009. organizirala cjelodnevni trening za profesore/ice i stručne suradnike/ice u I. Gimnaziji Osijek o prevenciji seksualnog nasilja. Trening je održan u sklopu programa „Implementacija prevencijskog programa protiv seksualnog nasilja u školama“ kojeg financira Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa. Trenerice su bile Maja Mamula, Jelena Bićanić i Maja Vukmanić. Treningu je prisustvovalo 17 profesora/ica i stručnih suradnika/ica iz tri različite srednje škole sa područja Osječko – baranjske županije.
Sample Image

U tijeku trening za volonterke Ženske sobe

Tijekom vikenda 17. i 18. 04. 2009. održan je dvodnevni trening za volonterke Ženske sobe u hotelu Palace u Zagrebu na kojem su volonterke upoznate s pojmom feminizma i rodno uvjetovanog nasilja (kroz studije konkretnih slučajeva), te s temama emocionalne pismenosti u radu s klijentima/cama, kao i potrebama seksualnih i rodnih manjina. Kroz analizu filma “Optužena” i diskusiju u drugom dijelu treninga, sudionice su se upoznale s međunarodnim i praksama u Hrvatskoj u postupanju u slučaju seksualnog nasilja. Na trening se prijavio velik broj osoba koje su bile jako zainteresirane za daljnju edukaciju o ovoj tematici, pa su stoga organizirana dodatna predavanja / treninzi u večernjim satima tijekom tjedna u prostorijama Ženske sobe. Predavanja i treninge vode, osim članova/ica Ženske sobe i stručnjaci/kinje vanjski/e suradnici/e iz različitih područja koji/e u svakidašnjem radu diretno rade sa žrtvama seksualnog nasilja, te na taj način svoje dugogodišnje iskustvo prenose na volonterke našeg Centra. Tijekom cjelokupne edukacije koja će trajati 26 sati, volonterke će proći cjelokupni proces rada sa žrtvama seksualnog nasilja, od inicijalnog razgovora sa žrtvom, do savjetodavnog rada s naglaskom na feminističke principe rada sa žrtvama i njima bliskim osobama, kao i pravne i policijske procedure prema Hrvatskom zakonodavstvu.

Active Image
Active Image

Ovo je priopćenje nastalo uz financijsku potporu Europske unije. Za sadržaj priopćenja je odgovorna Ženska soba i ni u kojem slučaju se priopćenje ne može uzeti kao stav Europske unije.