Završen trening za volonterke Centra za žrtve seksualnog nasilja

29.04.2009. je održan zadnji dan dvotjednog treninga za volonterke Centra za žrtve seksualnog nasilja.  Volonterkama su dodijeljene potvrde o završenoj edukaciji te je sa svakom volonterkom potpisan ugovor o volontiranju. Trening su vodile članice Ženske sobe: Maja Mamula (koordinatorica organizacije), Maja Vukmanić (Voditeljica Centra za žrtve seksualnog nasilja), Paula Zore (Voditeljica financija i ureda), Mirna[…]

Trening za profesore/ice i stručne suradnike/ice u I. Gimnaziji Osijek

Ženska soba je 25. 04. 2009. organizirala cjelodnevni trening za profesore/ice i stručne suradnike/ice u I. Gimnaziji Osijek o prevenciji seksualnog nasilja. Trening je održan u sklopu programa „Implementacija prevencijskog programa protiv seksualnog nasilja u školama“ kojeg financira Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa. Trenerice su bile Maja Mamula, Jelena Bićanić i Maja Vukmanić. Treningu je[…]