Trening za predstavnike/ce relevantnih državnih institucija i organizacija civilnog društva

Ženska soba je 19. i 20. 06. 2009. održala trening za predstavnike i predstavnice relevantnih državnih institucija i organizacija civilnog društva naziva “Uspostavljanje međusektorske suradnje na suzbijanju seksualnog nasilja”. Trening je održan u sklopu projekta “Nulta tolerancija prema seksualnom nasilju” kojeg podržava Europska komisija i “DA! Za Protokol!” Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva. Trenerice su bile Maja Mamula, koordinatorica Ženske sobe i Neda Pavić, zamjenica državnog odvjetnika. Treningu je prisustvovalo 29 predstavnika i predstavnica relevantnih institucija i nevladinih organizacija.

Ovo je priopćenje nastalo uz financijsku potporu Europske unije. Za sadržaj priopćenja je odgovorna Ženska soba i ni u kojem slučaju se priopćenje ne može uzeti kao stav Europske unije.

Trening za nevladine organizacije

Ženska soba je od 28. – 31. 05. 2009. organizirala četverodnevni „Specijalizirani trening za organizacije civilnog društva za unaprjeđivanje pružanja usluga žrtvama seksualnog nasilja, te za monitoriranje jave politike o suzbijanju seksualnog nasilja“ u Termama Jezerčica. Trening je održan u sklopu projekta „nulta tolerancija na seksualno nasilje“ kojeg podržava Europska komisija. Trenerice su bile Maja Mamula (Ženska soba), Maja Vukmanić (Ženska soba) i Lepa Mlađenović (Autonomni ženski centar Beograd). Treningu je prisustvovalo 25 predstavnica nevladinih organizacija sa područja cijele Hrvatske koje rade na problematici seksualnog nasilja.

 

Ovo je priopćenje nastalo uz financijsku potporu Europske unije. Za sadržaj priopćenja je odgovorna Ženska soba i ni u kojem slučaju se priopćenje ne može uzeti kao stav Europske unije.

Ovo je priopćenje nastalo uz financijsku potporu Europske unije. Za sadržaj priopćenja je odgovorna Ženska soba i ni u kojem slučaju se priopćenje ne može uzeti kao stav Europske unije.

Posjet Demokratskoj Republici Kongo

Od 15. – 24. 05. 2009. Maja Mamula je zajedno s aktivistkinjama iz Bosne i Hercegovine i predstavnicama švedske organizaciije Žene za žene (Kvinna till Kvinna) bila u posjeti Demokratskoj Republici Kongo s ciljem razmjene iskustava o seksualnom nasilju u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj i DR Kongo. Kakvi su utisci s tog putovanja možete pročitati na našem blogu.