Okrugli stol: Seksualno nasilje – upoznavanje institucija Vukovarsko–srijemske županije sa problemom

Ženska soba – Centar za seksualna prava, u suradnji sa Ružicom Mandić, organizirala je okrugli stol povodom Nacionalnog dana suzbijanja nasilja nad ženama, 22.09. u Vukovaru. Okrugli stol facilitirale su Maja Mamula, koordinatorica Ženske sobe i Ružica Mandić, aktivistkinja i feministkinja.  Prisustvovalo je 17 osoba iz relevantnih državnih institucija Vukovarsko – srijemske županije, održavanje okruglog stola omogućila je Europska komisija i Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva.

Ovo je priopćenje nastalo uz financijsku potporu Europske unije. Za sadržaj priopćenja je odgovorna Ženska soba i ni u kojem slučaju se priopćenje ne može uzeti kao stav Europske unije.

Radionica za članove/ice multidisciplinarnog tima za suzbijanje trgovanja ljudima

U Jezerčici je 04. 09. 2009. Maja Mamula održala radionicu sa temom: “Trgovanje ljudima i seksualno nasilje” u sklopu treninga, kojeg je za 16 članova i članica multidisciplinarnog tima za suzbijanje trgovanja ljudima Požeško-slavonske županije pod nazivom: “Multidisciplinarni tim generator prevencije trgovanja ljudima i edukacije”, organizirala udruga Delfin iz Pakraca.