Okrugli stol „Seksualno nasilje – potreba za standardizacijom prakse“

Ženska soba i Povjerenstvo za ravnopravnost spolova Gradske skupštine Grada Zagreba povodom Međunarodnog dana protiv nasilja protiv žena održali su 24.11.2009. godine okrugli stol „Seksualno nasilje – potreba za standardizacijom prakse“ u hotelu Sheraton u Zagrebu.

Na okruglom stolu sudjelovali su predstavnici i predstavnice relevantnih državnih institucija i tijela, te organizacija civilnog društva.

Osim definiranja glavnih problemnih područja vezanih uz suzbijanje seksualnog nasilja i zaštitu žrtava, raspravljalo se i o mogućnostima, ali i potrebi za standardiziranjem postupaka svih relevantnih aktera u prijavi i procesuiranju seksualnog nasilja, kao i u pružanju pomoći i podrške žrtvama.

Održavanje ovog okruglog stola financijski podržavaju Europska komisija, Norveško veleposlanstvo u Hrvatskoj i Grad Zagreb –  Ured za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom.

Više informacija možete naći na blogu Ženske sobe.

 

Ovo je priopćenje nastalo uz financijsku potporu Europske unije. Za sadržaj priopćenja je odgovorna Ženska soba i ni u kojem slučaju se priopćenje ne može uzeti kao stav Europske unije.

17. godišnja konferencija hrvatskih psihologa i psihologinja (Splitu, 11. – 14.11.2009.)

Članice Ženske sobe aktivno su sudjelovale na 17. godišnjoj konferenciji hrvatskih psihologa i psihologinja, održanoj u Splitu. U okviru simpozija Sekcije za psihologiju seksualnosti pod nazivomPodručje seksualnosti: osobna i društvena odgovornost, održale smo 4 izlaganja:
  • PROBLEM NEPLODNOSTI I GRANICE ODGOVORNOSTI PSIHOLOGIJSKE STRUKE (Ida Šamanović, Jasna Belamarić, Voljana Kapelina, Kristina Rogale Plazonić)
  • POST-TRAUMATSKI STRESNI POREMEĆAJ KOD ŽRTAVA SILOVANJA (Goran Arbanas, Maja Mamula)
  • ISKUSTVA U RADU SA ŽRTVAMA SEKSUALNOG NASILJA (Ida Šamanović)
  • CENTAR ZA ŽRTVE SEKSUALNOG NASILJA: SPECIFIČNOSTI U RADU (Ivana Dijanić Plašć, Maja Mamula, Maja Vukmanić, Iva Prskalo)
  • ISKUSTVA NASILJA LGBT KLIJENATA I KLIJENTICA (Iva Žegura, Dalibor Stanić)
  • SEKSUALNA EDUKACIJA MLADIH: ODGOVORNOST RODITELJA, ŠKOLE, CRKVE ILI DRUŠTVA? (Asja Zenko, Iva Prskalo)
Sa zadovoljstvom možemo reći da su izlaganja bila odlična, a više od 90 psihologa/inja iz publike aktivno je pratilo i zanimalo se za naša izlaganja. Zahvaljujemo i psihijatru Goranu Arbanasu iz Opće bolnice u Karlovcu na suradnji.
Osim sudjelovanja na simpoziju, organizirale smo i okrugli stol DVA KAMENA TEMELJCA U RADU SA ŽENAMA ŽRTVAMA NASILJA: INSTITUCIONALNA I IZVANINSTITUCIONALNA POMOĆ I PODRŠKA (Maja Mamula, Ivana Dijanić Plašć, Gordana Sobol). Na njemu je sudjelovalo 12 psihologa/inja koji se u svom svakodnevnom radu susreću sa ženama žrtvama različitih oblika nasilja. Imali smo odličnu diskusiju, razmjenu iskustava, kao i planove za razvoj suradnje.

 

Ovo je priopćenje nastalo uz financijsku potporu Europske unije. Za sadržaj priopćenja je odgovorna Ženska soba i ni u kojem slučaju se priopćenje ne može uzeti kao stav Europske unije.

Predavanje o seksualnom nasilju za predstavnike/ce relevantnih insitutcija u Virovitici

Maja Mamula iz Ženske sobe je 24. 10. 2009. pozvana od strane SOS telefon Virovitica da održi predavanje o seksualnom nasilju, oblicima, rasprostranjenosti i posljedicama, kao i potrebom za standardizacijom prakse u radu sa žrtvama seksualnog nasilja. Predavanje je održano za predstavnike/ce relevantnih institucija, kao što je policija, državno odvjetništvo, sudovi, bolnice, centri za socijalnu skrb.

Izvještaj “Nasilje protiv lezbijki, gejeva, biseksualnih i transrodnih osoba u Hrvatskoj” predan UN

Global Rights i International Human Rights Clinic (Human Rights Program, Harvard Law School) su zajedno sa Lebijskom organizacijom Rijeka, Organizacijom Zagreb Pride i Ženskom sobom predali izvještaj“Nasilje protiv lezbijki, gejeva, biseksualnih i transrodnih osoba u Hrvatskoj” povodom 97. zasjedanja UN-ovog Komiteta za ljudska prava u Ženevi, 14. – 15. 10. 2009. Ovaj izvještaj pruža evaluaciju usklađenosti Hrvatske sa Međunarodnim paktom o civilnim i političkim pravima (ICCPR) u kontekstu zaštite prava LGBT osoba u Hrvatskoj.

13. godišnja konferencija ILGA-Europe na Malti

Na Malti je od 29. 10. – 01. 11. 2009. održana 13. po redu Godišnja konferencija ILGA-Europe (europskog ogranka Međunarodne lezbijske i gej organizacije) s temom: Nadilaženjem religijskih i kulturnih barijera do LGBT jednakosti. Konferenciji je prisustvovalo više od 300 sudionika/ca iz 48 zemalja, među njima i Dalibor Stanić iz Ženske sobe. Osim tema vezanih uz religijske i kulturne barijere koje dodatno utječu na kršenje ljudskih prava LGBTIQ osoba u pojedinim zemljama, na konferenciji se raspravljalo o brojnim drugim temama vezanim uz LGBTIQ osobe, posebice o problemima i potrebama osoba treće životne dobi. Pozdravne govore, te osvrt na temu konferencije i probleme s kojima se LGBTIQ osobe susreću, dale/i su i članovi/ice Europskog parlamenta, te Parlamenta Republike Malte.

Održan 8. po redu sastanak Mreže suradnje vladinih institucija i nevladinih organizacija

Osmi sastanak Mreže suradnje vladinih institucija i nevladinih organizacija protiv seksualnog nasilja u organizaciju Ženske sobe održan je 23. i 24. 10. 09. u Termama Jezerčica. Mreža suradnje organiziran je jedanaest godina i broji preko trideset članica, iz policije, državnog odvjetništva, sudstva, bolnica, centara za socijalnu skrb, škola i nevladinih organizacija.

Rezultati dosadašnjih sastanaka-seminara su stvaranje kvalitetne povezanosti između predstavnica različitih institucija i organizacija, dostupnost informacija u trenutku kada su potrebne za poboljšanje rada, razvoj Protokola o postupanju u slučaju seksualnog nasilja u školama, razvoj dokumenta Prijedlozi promjena vezani uz seksualno nasilje: promjene zakonodavstva, zaštita žrtava i razvoj prevencijskih programa, kao i rad na rješavanju konkretnih slučajeva iz svakodnevne prakse.

Na ovogodišnjeg sastanku nastavljen je rad vezan uz Protokol o postupanju u slučaju seksualnog nasilja koji je razvijen u okviru Radne skupine za izradu analize i plana djelovanja za suzbijanje svih oblika nasilja nad ženama pri Uredu za ravnopravnost spolova Vlade RH, obveze i preporuke prema pojedinim institucijama unutar Protokola, kao i daljnji razvoj javnih politika za suzbijanje seksualnog nasilja, razvoja efikasnih modela zaštite žrtava i razvoj prevencijskih programa.

Sastanak su u sklopu projekta “Zero tolerance towards sexual violence” podržali Europska komisija i Norveško veleposlanstvo Zagrebu.

Ovo je priopćenje nastalo uz financijsku potporu Europske unije. Za sadržaj priopćenja je odgovorna Ženska soba i ni u kojem slučaju se priopćenje ne može uzeti kao stav Europske unije.