Dani udruga 2011. u Puli

Maja Vukmanić i Antonija Hojt predstavljale su Žensku sobu na Danima udruga 2011. „Civilno društvo u Hrvatskoj 2016. – vizija, strategija i akcija“ u organizaciji Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske, TACSO projekta u Hrvatskoj i Zaklade za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva koji su se održali u Puli od 26.05.2011. – 28.05.2011. Cilj[…]

Tribina „Trgovanje ljudima“ na Pravnom fakultetu u Zagrebu

Na poziv Udruge Pravnik Maja Mamula je sudjelovala kao izlagačica na tribini „Trgovanje ljudima“ 11. svibnja 2011. godine, a govorila je o psihološkim posljedicama traumatskih iskustava na žrtve te utjecaj traume na davanje iskaza i svjedočenje. Osim nje, izlagali su i Lovorka Marinović, koordinatorica programa suzbijanja trgovanja ljudima Međunarodne organizacije za migracije (IOM) i Davor[…]

„Follow up“ sastanak s volonterkama

Ženska soba održala je 10. 05. „Follow up“ sastanak s volonterkama koje su podržale rad Ženske sobe u sklopu projekta „Rodnom ravnopravnošću protiv seksualnog nasilja“. Sastanak su vodile Antonija Hojt i Maja Vukmanić, a teme sastanka bile su pozitivna i negativna iskustva s radionica koje su voloterke provodile u proteklih 3 mjeseca. Volonterke Ženske sobe[…]

Trening o seksualnim pravima

Ženska soba održala je 06. i 07. svibnja dvodnevni trening o seksualnim pravima na Malom Lošinju. Trening je ostvaren u suradnji sa „Centrom za zdravo odrastanje – Idem i ja“ na kojoj su prisustvovali učenici i učenice 1. i 2. razreda srednjih škola. Trening su vodile Maja Vukmanić i Antonija Hojt, a teme treninga bile[…]