Održano predavanje u Osijeku

Povodom Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama, Obiteljski centar Osječko-baranjske županije u suradnji s Odsjekom prevencije PU Osječko-baranjske i Županijskim timom za prevenciju nasilja organizirao je javno predavanje ”Nasilje nad ženama u Hrvatskoj: učinjeni pozitivni pomaci i predstojeći koraci“ 21. rujna, 2012 godine.

Predavanje je održala koordinatorica Ženske sobe dr. sc. Maja Mamula, psihologinja, u trajanju od dva sata u dvorani Hrvatske gospodarske komore Županijske komore Osijek. Odaziv na predavanje je bio iznimno velik, a nakon izlaganja slijedila je interesantna diskusija popraćena brojnim primjerima iz prakse predstavnika/ca brojnih insitucija.

Ženska soba započinje s javnom kampanjom protiv nasilja u obitelji

Ženska soba započela je novu javnu kampanju „Senzibilizacija javnosti za problematiku nasilja u obitelji“, koja je otpočela u subotu 22. rujna 2012., s obilježavanjem Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama, a koju provodi u suradnji s Uredom gradonačelnika. Kampanja će putem reklamnih panoa u vozilima zagrebačkih tramvaja i autobusa utjecati na senzibilizaciju građana/ki o nužnosti prijavljivanja i pružanja pomoći i podrške žrtvama nasilja u obitelji.

Uz podršku medija i dodatne javne akcije, kampanja će se nastaviti i tijekom listopada i studenog te će se nadovezati na 16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama, koji  započinju  25. listopada 2012. s Međunarodnim danom borbe protiv nasilja nad ženama, a završavaju 10. prosinca, s Danom ljudskih prava.

Predsjednik RH, Ivo Josipović, se pridružio kampanji „U tri klika biraj život bez nasilnika!“

Kako je Ženska soba u veljači 2012. godine pokrenula web stranicu Sigurno mjesto u cilju olakšavanja ženama žrtvama bilo kojeg oblika nasilja nalaženje pomoći i podrške te medijsku kampanju „U tri klika biraj život bez nasilnika!“, povodom Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama, kampanji se pridružio i prof. dr. sc. Ivo Josipović, predsjednik Republike Hrvatske.

U nastavku pročitajte pismo podrške prof.dr.sc. Ive Josipovića.

Osijek: predavanje „Nasilje nad ženama u Hrvatskoj: učinjeni pozitivni pomaci i predstojeći koraci“

Obiteljski centar Osječko-baranjske županije u suradnji s Odsjekom prevencije PU Osječko-baranjske i Županijskim timom za prevenciju nasilja organizira javno predavanje koje će se održati 21. rujna 2012. godine, od 10 do 12 sati u dvorani Hrvatske gospodarske komore Županijske komore Osijek, Europske avenije 13, Osijek. Predavanje„Nasilje nad ženama u Hrvatskoj: učinjeni pozitivni pomaci i predstojeći koraci“ će održati dr.sc. Maja Mamula.

Okrugli stol na temu: Suzbijanje nasilja u mladenačkim vezama u Čakovcu

U organizaciji Udruge Zora iz Čakovca, 18.09.2012. je održan okrugli stol na temu: Suzbijanje nasilja u mladenačkim vezama u sklopu Inicijative maladih “Nasilne veze su bezveze” i projekta “Povezani-za veze bez nasilja”. Na okruglom stolu je učestovao i Dalibor Stanić iz Ženske sobe na kojem je predstavio naš dugogodišnji rad na prevenciji seksualnog nasilja u školama i među mladima.

Održan trening „Suradnja kao put suzbijanju nasilja u obitelji“ u Bihaću

Članice Ženske sobe, Maja Mamula i Maja Vukmanić, 13. i 14. rujna održale su dvodnevni trening za predstavnike/ce nadležnih institucija o nužnosti suradnje svih relevantnih aktera na području suzbijanja obiteljskog nasilja. Treningu je prisustvovalo 25 predstavnika/ca centara za socijalnu skrb, jedinica lokalne uprave, policije, pravosuđa, organizacija civilnog društva te centara za mentalno zdravlje. Trening je aktivnost u okviru projekta „Nasilje nad ženama – prepoznaj i spriječi!“ kojeg provode  organizacije „Žene ženama“ iz Sarajeva i „Ženska soba“.

Reklamna agencija Imago osvojila 2. nagradu Indoor kreativa 2012. s plakatima za Žensku sobu

Na natječaju Indoor kreativac 2012. Imago reklamna agencija osvojila je drugu nagradu s plakatima Ženske sobe “Recite to naglas!”. Nagrađeni plakati moći će se od 22.09.2012. vidjeti u tramvajima i autobusima ZET-a u sklopu javne kampanje protiv nasilja u obitelji.

Čestitamo agenciji Imago na još jednoj nagradi i želimo još puno nagrada.

Trening za volonterke SOS telefona i savjetovališta za žene žrtve nasilja u Zaboku

U nedjelju 16.09.2012. članice  Ženske sobe Maja Mamula, Antonija Hojt i Paula Zore su održale trening za buduće volonterke SOS telefona i savjetovališta za žene žrtve nasilja u Zaboku. Ovaj SOS telefon pokreće CESI – Centar za edukaciju, savjetovanje i istraživanje u suradnji s Krapinsko-zagorskom županijom. Trening je uključivao predavanja na teme komunikacijskih vještina, osnova telefonskog savjetovanja, prvog telefonskog savjetovanja i feminističkih principa u radu s ženama žrtvama nasilja. Sudionice su pokazale interes i otvorenost za teme treninga i entuzijazam za rad na SOS telefonu.

Izuzetnom nam je drago što smo dio ove inicijative, jer je pokretanje SOS telefona često prvi korak u otvaranju teme nasilja nad ženama u zajednici.