Zašto ja u Osijeko

Održana dramska predstava “Zašto ja?” u Osijeku

U okviru projekta „Glumom protiv nasilja“ koji Ženska soba provodi pod pokroviteljstvom Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske, 15.12.2012. održana je kazališna predstava „Zašto ja?“ na temu trgovanja ljudima u Dječjem kazalištu Branka Mihaljevića u Osijeku. Predstava je još jednom oduševila sve prisutne te educirala više od stotinu mladih o[…]

Predstava Zašto ja

Održana dramska predstava „Zašto ja?“

U okviru projekta „Glumom protiv nasilja“ koji Ženska soba provodi pod pokroviteljstvom Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i šport Grada Zagreba, 04.12.2012. održana je kazališna predstava „Zašto ja?“ na temu trgovanja ljudima. Cilj predstave je educirati mlade o problematici trgovanja ljudima te o opasnostima na koje mogu naići prilikom traženja zaposlenja i upoznati ih sa[…]

Predavanje na Znanstveno-stručnom skupu posvećenom pitanjima nasilja

Maja Mamula sudjelovala je na IV. znanstveno-stručnom skupu posvećenom pitanjima nasilja, koji je održan od 29.11. do 01.12.2012. godine u Osijeku. Organizatori skupa su Odsjek za psihologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Osijeku, Društvo psihologa Osijek uz suorganizaciju Hrvatske psihološke komore i Hrvatskog psihološkog društva. Skup se održava bijenalno i svaki put ima specifičnu temu. Tako[…]

Javno predavanje o nasilju nad ženama u Đakovu

Koordinatorica Ženske sobe Maja Mamula je na poziv Povjerenstva za ravnopravnost spolova Grada Đakova 29.11.2012. održala javno predavanje „Nasilje nad ženama u Hrvatskoj: učinjeni pozitivni pomaci i predstojeći koraci“. Predavanje je organizirano povodom Međunarodnog dana protiv nasilja nad ženama. Interesantno je bilo da je u publici bio i značajan broj mladih, koji su se nakon[…]