Kazališna predstava “Zašto ja?”

Sinoć, 27. siječnja 2014. godine u kazalištu KNAP na Pešćenici, Zagreb, izvedena je kazališna predstava “Zašto ja?”. Predstava se već četvrtu godinu za redom kontinuirano izvodi svake godine u izvedbi dramske skupine „Minimalisti“ koju čine studenti/ice Sveučilišta u Zagrebu, nekadašnji/e učenici/e XIII. gimnazije u Zagrebu. Dramsku skupinu “Minimalisti” čine: Robert Budak, Marta Dugandžić, Valentina Lončarić, Ana Pavlović, Tomislav Brodarić i Luka Žučko, studenti/ce Sveučilišta u Zagrebu. Voditeljica projekta je Maja Vukmanić Rajter iz Ženske sobe – Centar za seksualna prava u suradnji s profesoricom Anom Đordić iz XIII. gimnazije. Tehnički realizator je Dalibor Stanić iz Ženske sobe. Predstava je i ovaj put odlično i profesionalno izvedena te je po njenom završetku publika ovacijama nagradila cijeli tim “Minimalista”.

Predstavom se želi, ne samo educirati mlade i na taj način preventirati trgovanje ljudima već ih i aktivno uključiti u suzbijanje problematike. Predstava prikazuje proces trgovanja ljudima, od faze vrbovanja do završne faze, tzv. eksploatacijske faze. Cilj predstave je educirati mlade o samoj problematici trgovanja ljudima te o opasnostima na koje mogu naići prilikom traženja zaposlenja i upoznati ih sa mehanizmima zaštite.

Predstava je nastala 2010. godine u okviru projekta Ženske sobe koji se provodi pod pokroviteljstvom Grada Zagreba, Gradski ured za obrazovanje, kulturu i sport. Premijerno je izvedena 20. prosinca 2010. godine u kazalištu KNAP.

Edukacijom do znanja – suradnjom do promjena!

Organizacije civilnog društva Ženska soba – Centar za seksualna prava iz Zagreba, “Hera” iz Križevaca, Centar za žene Adela iz Siska, Brod, grupa za ženska ljudska prava iz Slavonskog Broda i SOS – telefon grad Rijeka iz Rijeke započinju s provedbom zajedničkog projekta pod nazivom “Edukacijom do znanja – suradnjom do promjena!”.

Projekt je usmjeren na umrežavanje i jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva radi ostvarenja utjecaja na pozitivne društvene promjene u području zaštite prava žrtava rodno uvjetovanog nasilja te javno zagovaranje i edukaciju šire javnosti o problematici rodno uvjetovanog nasilja.

Ciljevi projekta su jačanje kapaciteta i vidljivosti organizacija putem prijenosa specifičnih znanja i vještina među organizacijama, pokretanje neformalne mreže organizacija civilnog društva koji pružaju direktnu pomoć i podršku ženama žrtvama nasilja (uključujući skloništa i savjetovališta) te osvještavanje i senzibilizacija šire javnosti i aktivno uključivanje građanstva u proces demokratizacije društva. Navedeni ciljevi će se ostvariti kroz višednevne treninge i sastanke, izradu nužnih preporuka za poboljšanje razine kvalitete života žrtava rodno uvjetovanog nasilja, lobiranje za njihovo prihvaćanje kod donositelja odluka te različite javne akcije u lokalnim zajednicama i medijsku kampanju.

Projekt će se provoditi tokom 2014. godine uz potporu Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva Republike Hrvatske.

Studijska posjeta Sarajevu Ženske sobe

CAM00245

Članice Ženske sobe – Centar za seksualna prava, Maja Vukmanić Rajter, Paula Zore, Antonija Hojt Ilić i Anamaria Drožđan-Kranjčec bile su na studijskom putovanju u Sarajevu u prosincu 2013. godine. Cilj studijskog putovanja bilo je upoznavanje i jačanje suradnje s organizacijama civilnog društva koje rade na problematici nasilja nad ženama.

Studijska posjeta trajala je četiri dana  te se sastojala od sastanaka sa predstavnicima/cama srodnih organizacija iz Bosne i Hercegovine: Udruženje „Žene Ženama“, Fondacija Cure, Fondacija lokalne demokratije i Udruženje Okvir. Glavni cilj studijske posjete bio je uspostavljenje suradnje i međusobno upoznavanje te razmjena iskustava u dosadašnjem radu na suzbijanju nasilja nad ženama.

Putovanje je realizirano uz financijsku potporu Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva Republike Hrvatske.

CAM00256

CAM00254