Održana javna rasprava o novom Zakonu o mladima

Mreža mladih Hrvatske (MMH), krovna organizacija mladih koja okuplja 64 udruge mladih i za mlade, organizirala je javnu raspravu o novom Zakonu o mladima, koji se trenutno izrađuje u Ministarstvu socijalne politike i mladih (MSPM), u utorak, 25. veljače 2014. godine u Europskom domu u Zagrebu. Naziv javne rasprave bio je “Fokus: mladi – Aktualan[…]

Održano predavanje u Centru za ženske studije u Zagrebu

Maja Vukmanić Rajter održala je predavanje za polaznice ženskostudijskog obrazovanja u Centru za ženske studije u zagrebu pod nazivom “Nasilje nad ženama i organizacije civilnog društva koje pružaju direktnu pomoć i podršku ženama žrtvama nasilja”. Predavanje je održano 26. veljače, 2014. godine. U prvom dijelu predavanja Maja Vukmanić Rajter polaznice ženskostudijskog obrazovanja prvo je upoznala[…]

Apeliranje za početak ratificiranja Istanbulske konvencije

Konvencija Vijeća Europe za prevenciju i suzbijanje nasilja nad ženama i nasilja u obitelji, poznatija pod nazivom Istanbulska konvencija, fokusira se na prevenciju rodno utemeljenog nasilja, zaštitu žrtava i progon počinitelja. Ratifikacijom ove Konvencije država čini korak naprijed prema ravnopravnosti žena i muškaraca koja ne može postojati ukoliko je nasilje nad ženama snažno zastupljeno, a[…]

Milijarda ustaje za pravdu!

Globalna svjetska kampanja “Milijarda ustaje” održana je 14. veljače 2014. u raznim gradovima Republike Hrvatske, pa tako i u parku Zrinjevac u Zagrebu. Ove godine željelo se ukazati na nedovoljnu institucionalnu potporu u borbi protiv nasilja, s fokusom na žene i djevojke koje su iskusile obiteljsko/partnersko nasilje, a čiji počinitelji ostaju nekažnjeni u cijelome svijetu.[…]

Održano predavanje za policijske službenike/ce „Psihološki pristup žrtvi kaznenih djela“ u Mariji Bistrici

Koordinatorica Ženske sobe dr. sc. Maja Mamula sudjelovala je na dvodnevnoj edukaciji policijskih službenika/ca na temu „Zaštita žrtava kaznenih djela i prekršaja“ koja se održavala 13. do 14. veljače u Mariji Bistrici. Provedena edukacija je dio zajedničkog projekta Ministarstva unutarnjih poslova i Programa Ujedinjenih naroda za razvoj, čiji je cilj jačanje kapaciteta Ministarstva unutarnjih poslova kroz razvoj[…]

“Minimalni standardi kvalitete u radu skloništa i savjetovališta za žene žrtve nasilja”

Ženska soba održala je u Sisku od 14. do 15.02. 2014. dvodnevni follow up trening pod nazivom „Minimalni standardi kvalitete u radu skloništa i savjetovališta za žene žrtve nasilja“. Trening je bio namijenjen predstavnicama/cima skloništa i savjetovališta koji pružaju direktnu pomoć i podršku ženama žrtvama nasilja. Dvodnevni trening nastavak je treninga održanog  2012. godine u[…]

“Edukacijom do znanja – Suradnjom do promjena!”

U sklopu zajedničkog projekta “Edukacijom do znanja – Suradnjom do promjena!” kojeg financijski podržava Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva, u Sisku je od 10. veljače do 12. veljače 2014. godine održan trening partnerskih organizacija na projektu. Projekt provode Ženska soba – Centar za seksualna prava kao nositeljica projekta, Udruga žena “Hera” Križevci, Centar za[…]

Održana edukacija u Zaboku o obiteljskom i seksualnom nasilju za zdravstvene djelatnike/ce

Koordinatorica Ženske sobe dr. sc. Maja Mamula i sutkinja sa Visokog prekršajnog suda RH Branka Žigante-Živković održale su 05.02.2014. predavanje o nasilju u obitelji i seksualnom nasilju za više od 40 zdravstvenih djelatnika/ca Opće bolnice Zabok i Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije. Edukaciju je organizirao SOS telefon za žene žrtve nasilja Krapinsko-zagorske županije kojeg[…]

Edukacija o obiteljskom nasilju za zdravstvene djelatnike/ce

SOS telefon za žene žrtve nasilja Krapinsko-zagorske županije održao je 5. veljače 2014. edukaciju o obiteljskom nasilju za zdravstvene djelatnike/ce u Općoj bolnici Zabok. Edukacija je bila namijenjena zdravstvenim djelatnicima/ama Opće bolnice Zabok i Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije koji/e dolaze u direktan kontakt s pacijentima i pacijenticama koji su nerijetko i žrtve obiteljskog[…]