Održana javna rasprava o novom Zakonu o mladima

Mreža mladih Hrvatske (MMH), krovna organizacija mladih koja okuplja 64 udruge mladih i za mlade, organizirala je javnu raspravu o novom Zakonu o mladima, koji se trenutno izrađuje u Ministarstvu socijalne politike i mladih (MSPM), u utorak, 25. veljače 2014. godine u Europskom domu u Zagrebu. Naziv javne rasprave bio je “Fokus: mladi – Aktualan trenutak: Zakon o mladima”.

Cilj ove javne rasprave bilo je otvoriti prostor za razgovor o stanju međusektorske suradnje, s posebnim naglaskom na proces i izazove u donošenju Zakona o mladima. Iz rasprave na kojoj su sudjelovali Mirela Travar (glavna tajnica MMH), Igor Vidačak (ravnatelj Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske) te Peter Matjašić (predsjednik Europskog foruma mladih), u kojoj su tematizirali probleme udruga mladih i za mlade te njihove potrebe, proizašao je niz otvorenih pitanja. Na javnoj raspravi sudjelovale su i dvije predstavnice Ženske sobe, Maja Vukmanić Rajter i Antonija Hojt Ilić.

Na raspravi su otvorena pitanja o tome ima li predlagatelj zakona jasnu viziju što se zakonom želi postići, koje probleme žele riješiti te je li izrada Zakona o mladima zasnovana na kvalitetnoj analizi mogućnosti za uređenje sektora kroz neke druge formate, osim zakona.

Iako su dvije predstavnice Službe za mlade aktivno i konstruktivno sudjelovale na raspravi, nažalost izostala je primjerena politička reprezentacija ministarstva, kakvu je ovakav tip rasprave zahtijevao. Očito je da postoji politička volja za poboljšanjem stanja udruga mladih, međutim s obzirom na problematike u novo predloženom Zakonu o mladima, Mreža mladih Hrvatske poziva MSPM da preispita temeljne ciljeve donošenja zakona, preispita i samu svrhu i format Zakona te da privremeno zaustavi proces donošenja zakona, dok se ne postigne konsenzus s bitnim akterima u ovom procesu, tj. samim udrugama mladih i za mlade na čiju budućnost ovaj proces može imati velik utjecaj, bilo pozitivan ili negativan.

Održano predavanje u Centru za ženske studije u Zagrebu

Maja Vukmanić Rajter održala je predavanje za polaznice ženskostudijskog obrazovanja u Centru za ženske studije u zagrebu pod nazivom “Nasilje nad ženama i organizacije civilnog društva koje pružaju direktnu pomoć i podršku ženama žrtvama nasilja”. Predavanje je održano 26. veljače, 2014. godine.

U prvom dijelu predavanja Maja Vukmanić Rajter polaznice ženskostudijskog obrazovanja prvo je upoznala s problematikom nasilja nad ženama, objasnivši im razliku između oblika nasilja nad ženama, dok je u drugom dijelu predavanja prezentirala rasprostranjenost organizacija civilnog društva koje pružaju direktnu pomoć i podršku ženama žrtvama nasilja u Republici Hrvatskoj.

Predavanje “Prevencija seksualnog nasilja” održano je u sklopu projekta Ureda za ravnopravnost spolova Republike Hrvatske “Moj glas protiv nasilja” koji financijski podržava Europska unija ( u okviru Programa Zajednice za zapošljavanje i socijalnu solidarnost – Progress). Ženska soba i CESI – Centar za edukaciju, savjetovanje i istraživanje partnerske su organizacije na projektu “Moj glas protiv nasilja”.

Apeliranje za početak ratificiranja Istanbulske konvencije

Konvencija Vijeća Europe za prevenciju i suzbijanje nasilja nad ženama i nasilja u obitelji, poznatija pod nazivom Istanbulska konvencija, fokusira se na prevenciju rodno utemeljenog nasilja, zaštitu žrtava i progon počinitelja.

Ratifikacijom ove Konvencije država čini korak naprijed prema ravnopravnosti žena i muškaraca koja ne može postojati ukoliko je nasilje nad ženama snažno zastupljeno, a institucije dopuštaju da prolazi nekažnjeno. Nove potpisnice Konvencije su Vlade Andore i Danske koje su posljednje zemlje koje su ratificirale Istanbulsku konvenciju.

Konvenciju je Vijeće Europe prihvatilo u proljeće 2011. godine, a Hrvatska je jedna od njenih potpisnica. Republika Hrvatska, uz ostale zemlje potpisnice, još uvijek nije započela proces ratifikacije jer je potrebno uhvatiti se u koštac s izazovima usklađivanja nacionalnog zakonodavstva s odredbama Konvencije. Do sada je manje od 10 zemalja članica ratificiralo ovaj dokument. Među tu nekolicinu spadaju i nama susjedne zemlje, Bosna i Hercegovina, te Srbija, koji su je ratificirali 7. studenog, odnosno 21. studenog 2013. godine.

Iako su  mnogi/e aktivisti i aktivistice uključeni/e u kampanju Potpisujem!, koja je usmjerena na informiranje građanki i građana o sadržaju Konvencije, mnogo puta do sada apelirali/e da se i Hrvatska napokon pokrene po pitanju njene ratifikacije, potrebno je još utjecanja i apeliranja da Hrvatska započne proces ratifikacije. Udruga Domine iz Splita među posljednjima je koja upućuje novi apel na Vladu RH kojima se priključuje i Ženska soba-Centar za seksualna prava.

Žene su još uvijek izložene svim oblicima nasilja bez obzira na dob, vjeru, naciju ili društveni status, a korijeni nasilja su još uvijek duboko strukturirani u naš društveni sustav. Upravo iz tih te mnogih drugih potrebno je ratificirati navedenu Konvenciju te uskladiti nacionalno zakonodavstvo s njenim odredbama.

Milijarda ustaje za pravdu!

Globalna svjetska kampanja “Milijarda ustaje” održana je 14. veljače 2014. u raznim gradovima Republike Hrvatske, pa tako i u parku Zrinjevac u Zagrebu. Ove godine željelo se ukazati na nedovoljnu institucionalnu potporu u borbi protiv nasilja, s fokusom na žene i djevojke koje su iskusile obiteljsko/partnersko nasilje, a čiji počinitelji ostaju nekažnjeni u cijelome svijetu.

Na Zrinjevcu su se okupili građani i građanki koji su protestnim plesom upozorili na milijardu žena i djevojaka koje prema UN-ovim statistikama proživljavaju nasilje. Plesom i koreografijom “Break the Chain” svi/e prisutni/e plesali su u zajedničkoj borbi protiv nasilja nad ženama te za njihova prava i pravdu. Po završetku događanja simbolički su se puštali nebo rižini lampioni.

U organizaciji plesnog ustanka “Milijarda ustaje” u Zagrebu sudjelovala je i Ženska soba uz Centar za ženske studije, CESI, udrugu RODA-Roditelji u akciji, Zajednicu saveza osoba s invaliditetom Hrvatske-SOIH, Udrugu Kamensko i Udrugu sindikata biciklista. Zajedničkim snagama i radom i Zagreb se već drugu godinu za redom priključio globalnoj svjetskoj kampanji protiv nepravde nad ženama.

Kampanja “Milijarda ustaje” ostvarena je uz posebnu podršku: Ureda gradonačelnika Grada Zagreb; SDFŽ SDP-a koje su kampanju podržale toplim čajem; Zagrebačkog plesnog centra ZPC koji je u tjednu prije kampanje podučavao sve zainteresirane koreografiji za pjesmu “Break the Chain”; KHL Medvešćak koji su kampanju podržali video uratkom protiv nasilja nad ženama u sklopu svoje #diversity kampanje; Hrvatskog ragbijaškog saveza; DVD-a Bukovac; Galerije-bar Jutro i udruge Putujući Zmaj. Za dobar glazbeni sadržaj na Zrinjevcu probrinuli su se grupe Elemental, Greta, The Haze, Le Zbor, U pol 9′ kod Sabe i Norma Belle. Gosti govornici/ce bili su iz udruge Status M, Zagreb Reidersa, Hrvatskog ragbijaškog saveza te predsjednik RH dr. Ivo Josipović, gradonačelnik grada Zagreba Milan Bandić, prevobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubićić te glumac Vili Matula.

zrinjevac lampioni

Održano predavanje za policijske službenike/ce „Psihološki pristup žrtvi kaznenih djela“ u Mariji Bistrici

Koordinatorica Ženske sobe dr. sc. Maja Mamula sudjelovala je na dvodnevnoj edukaciji policijskih službenika/ca na temu „Zaštita žrtava kaznenih djela i prekršaja“ koja se održavala 13. do 14. veljače u Mariji Bistrici. Provedena edukacija je dio zajedničkog projekta Ministarstva unutarnjih poslova i Programa Ujedinjenih naroda za razvoj, čiji je cilj jačanje kapaciteta Ministarstva unutarnjih poslova kroz razvoj sustava prevencije kriminaliteta, podrške žrtvama kaznenih djela i aktivnostima kontrole oružja, a u suradnji s Ministarstvom pravosuđa.

Predavači/ce bili su predstavnici/e sudstva, Državnog odvjetništva, Ministarstva pravosuđa, policije i organizacije civilnog društva. Maja Mamula održala je predavanje „Psihološki pristup žrtvama kaznenih djela“.

Jedan od ciljeva ove edukacije je da policijski službenici/e za prevenciju iz policijskih uprava svoje novo stečeno znanje dalje prezentiraju kolegama i kolegicama iz svojih uprava.

Predavanje za policijske službenike_ce Marija Bistrica

“Minimalni standardi kvalitete u radu skloništa i savjetovališta za žene žrtve nasilja”

Ženska soba održala je u Sisku od 14. do 15.02. 2014. dvodnevni follow up trening pod nazivom „Minimalni standardi kvalitete u radu skloništa i savjetovališta za žene žrtve nasilja“. Trening je bio namijenjen predstavnicama/cima skloništa i savjetovališta koji pružaju direktnu pomoć i podršku ženama žrtvama nasilja.

Dvodnevni trening nastavak je treninga održanog  2012. godine u Daruvaru koji je bio posvećen unaprjeđenju znanja, dobre prakse i razvoja standarda kvalitete za organizacije civilnog društva i druge relevantne aktere koji pružaju direktnu pomoć i podršku ženama koje su preživjele bilo koji oblik nasilja. Na dvodnevnom follow up treningu predstavljene su novosti u radu organizacija civilnog društva te kontekst, ciljevi i funkcija minimalnih standarda. Sudionice organizacija na treningu su podijelile svoja iskustva i razmišljanja vezana uz implementaciju i primjenu minimalnih standarda u svom radu. Na treningu se također diskutiralo i o utjecaju organizacija civilnog društva u suzbijanju diskriminacije na temelju seksualne orijentacije te je dio treninga bio posvećen i području emotivne pismenosti.

Trenerica je bila Lepa Mlađenović, dugogodišnja feministička aktivistkinja s iznimnim iskustvom u direktnom radu sa ženama koje su preživjele nasilje, dok su sam trening facilitirale dr. sc. Maja Mamula i Maja Vukmanić Rajter iz Ženske sobe.

Trening je sastavni dio projekta Ženske sobe „Sigurno mjesto“ koji se odvija u suradnji sa 3 partnerske organizacije: Centar za žene Adela (Sisak), Centar za podršku i razvoj civilnog društva Delfin (Pakrac) i S.O.S. – savjetovanje, osnaživanje, suradnja (Virovitica). Projekt financijski podržavaju Europska unija i  Ured za udruge Vlade RH (National Programme for Croatia under the IPA – Transition Assistance and Institution Building Component for 2009).

“Edukacijom do znanja – Suradnjom do promjena!”

U sklopu zajedničkog projekta “Edukacijom do znanja – Suradnjom do promjena!” kojeg financijski podržava Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva, u Sisku je od 10. veljače do 12. veljače 2014. godine održan trening partnerskih organizacija na projektu. Projekt provode Ženska soba – Centar za seksualna prava kao nositeljica projekta, Udruga žena “Hera” Križevci, Centar za žene Adela Sisak, Udruga Brod, grupa za ženska ljudska prava te SOS – telefon grad Rijeka.

Organizacije civilnog društva su na treningu predstavljale svoj dosadašnji rad te isticale uspjehe jednako kao i probleme s kojima su se do sada susretale. Osim upoznavanja organizacija, cilj treninga bio je i prijenos specifičnih znanja i vještina koje svaka od organizacija posjeduje. Sam projekt je usmjeren na umrežavanje i jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva radi ostvarenja utjecaja na pozitivne društvene promjene u području zaštite prava žrtava rodno uvjetovanog nasilja te javno zagovaranje i edukaciju šire javnosti o problematici rodno uvjetovanog nasilja. Rezultat održanog treninga je identificiranje problema organizacija civilnog društva koje rade sa ženama žrtvama nasilja, predstavljanje osnovnih elemenata projekta te razrada projektnih aktivnosti svake od partnerskih organizacija.

Sisak_Trening_02mj01

Održana edukacija u Zaboku o obiteljskom i seksualnom nasilju za zdravstvene djelatnike/ce

Koordinatorica Ženske sobe dr. sc. Maja Mamula i sutkinja sa Visokog prekršajnog suda RH Branka Žigante-Živković održale su 05.02.2014. predavanje o nasilju u obitelji i seksualnom nasilju za više od 40 zdravstvenih djelatnika/ca Opće bolnice Zabok i Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije. Edukaciju je organizirao SOS telefon za žene žrtve nasilja Krapinsko-zagorske županije kojeg provodi CESI.

Cilj predavanja bio je informirati i senzibilizirati zdravstvene djelatnike/ce na problematiku nasilja u obitelji i seksualnog nasilja, uputiti ih u njihova prava, ali i obaveze vezano uz prijavljivanje nasilja, kao i pružanje pomoći i podrške žrtvama, koje su vrlo često, pogotovo u manjim sredinama, diskriminirane i izložene ismijavanju, nevjerici i optuživanju da su same skrivile preživljeno nasilje. Nakon predavanja veliki dio sudionika/ca ostao je na živoj diskusiji i iznošenju brojnih primjera iz prakse.imag1372

Milijarda ustaje protiv nasilja nad ženama!

onebillionerising01_300x225px

Globalni plesni protest “Milijarda ustaje” održat će se 14. veljače 2014. godine diljem svijeta, pa tako i u mnogim gradovima Hrvatske. U Zagrebu će se plesni protest održati na Zrinjevcu s početkom u 15.00 sati i trajat će do 17.00 sati.

Cilj ovog globalnog prosvjeda je pokazati predanost i solidarnost s borbom protiv nasilja, upozoriti na njegove pogubne posljedice te pozvati sve žene da plešući odbiju pristati na status qou sve dok kultura nasilja ne nestanu. “Milijarda ustaje” je akt solidarnosti koji demonstrira zajedništvo ženske borbe protiv milijuna zlostavljanih, pretučenih, prisilno udanih, obrezanih, silovanih, ekonomski obezvrijeđenih i prodanih žena.

Pridružite nam se na Zrinjevcu i zaplešimo zajedno protiv nasilja nad ženama!

Plakat

Edukacija o obiteljskom nasilju za zdravstvene djelatnike/ce

SOS telefon za žene žrtve nasilja Krapinsko-zagorske županije održao je 5. veljače 2014. edukaciju o obiteljskom nasilju za zdravstvene djelatnike/ce u Općoj bolnici Zabok.

Edukacija je bila namijenjena zdravstvenim djelatnicima/ama Opće bolnice Zabok i Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije koji/e dolaze u direktan kontakt s pacijentima i pacijenticama koji su nerijetko i žrtve obiteljskog nasilja. Cilj edukacije bilo je upoznavanje zdravstvenih djelatnika/ca sa pojavnim oblicima nasilja, mehanizmima zaštite te zakonodavnim okvirom postupanja.

Na edukaciji je izlaganje održala dr. sc. Maja Mamula, koordinatorica Ženske sobe – Centra za seksualna prava iz Zagreba i Branka Žigante-Živković, sutkinja Visokog prekršajnog suda Republike Hrvatske. Nakon teorijskog dijela predavanja, održana je diskusija o problemima iz prakse. Psihologinja Maja Mamula istaknula je problem tamnih brojki te razloge neprijavljivanja nasilja, kao i brojne mitove i predrasude o nasilju koje još uvijek postoje u našem društvu. Uz brojne posljedica nasilja, istaknula je potrebu za pomoći i podrškom žrtvama nasilja te jačanjem međusektorske suradnje. Sutkinja Banka Žigante-Živković prisutne je upoznala sa pravnom regulativom i istaknula da je dužnost svakog građana i građanke prijaviti nasilje, ali i obveza zdravstvenih djelatnika/ca da postupaju sukladno Protokolu o postupanju u slučaju nasilja u obitelji.