Poziv trans i rodno varijantnim osobama za sudjelovanje u istraživanju

Ženska soba – Centar za seksualna prava i Trans Aid – udruga za promicanje i zaštitu prava trans, inter i rodno varijantnih osoba provode istraživanje o iskustvima i potrebama trans i rodno varijantnih osoba u Republici Hrvatskoj, kao i preprekama za ostvarivanje sigurnog i dostojanstvenog života. Cilj istraživanja je prikupiti podatke o trenutnim potrebama i problemima s kojima se susrećemo kako bi kreirale_i preporuke i strategije za poticanje daljnjih društvenih promjena u cilju ostvarivanja prava trans i rodno varijantnih osoba.

Istraživanje se sastoji od dubinskih intervjua u trajanju od jednog do tri sata. Pitanja u intervjuu se tiču razvoja identiteta, praksi, situacije u društvu, obrazovanja, iskustava u pristupu zdravstvenim uslugama, zakonskog okvira i ostalih prepreka s kojima se susrećemo. Sve informacije koje prikupimo uz pomoć intervjua bit će tretirane kao strogo povjerljive i jedino će istraživači_ce imati pristup transkriptima intervjua. Nitko osim istraživača_ica neće imati pristup intervjuima, nego tek publiciranim rezultatima istraživanja u kojima će anonimnost biti osigurana. Audio zapisi i transkripti biti će trajno izbrisani u roku od šest mjeseci od nastanka intervjua.

Na sudjelovanje u istraživanju pozvane su sve trans i rodno varijantne osobe koje žive ili su živjele u Republici Hrvatskoj javljanjem na e-mail: transaidcroatia@gmail.com ili telefon 091/795-1986, nakon čega će se istraživački tim javiti radi daljnjeg dogovora mjesta i vremena provedbe intervjua.

S obzirom da je navedeno istraživanje prvo takve vrste u Republici Hrvatskoj koje se provodi s trans i rodno varijantnim osobama, izuzetno je važno prikupiti informacije kako bi mogle_i raditi na unaprjeđenju društvenog i pravnog položaja naše zajednice.

Poziv za sudjelovanje u istraživanju

Međunarodni dan akcije za zdravlje žena

Danas, 28. svibnja, obilježava se Međunarodni dan akcije za zdravlje žena. Svjedokinje smo i svjedoci trenutne situacije u Republici Hrvatskoj u kojoj reproduktivna prava žena ulaze u fokus javnost, u vidu želje za smanjenjem tih prava. Međunarodni dan akcije za zdravlje žena je upravo prilika za milijune žena i ženskih organizacija da jasno i glasno krenu pažnju na zdravstvene izazove koji su specifični za žene, kako u Hrvatskoj, pa tako i u svijetu.

Ovim putem ističemo:

  • hitnost i nužnost zašite, pružanja pomoći i podrške svim žrtvama seksualnog nasilja te ostalih oblika nasilja nad ženama; podsjećamo, u Hrvatskoj djeluje samo 1 Centar za žrtve seksualnog nasilja, odnosno nedostaje nam 11 Centara, te preko 700 mjesta za smještaj žena i djece žrtava;
  • žene ni danas nemaju potpuni pristup kontracepciji (posebice pilulama za dan poslije) i abortusu;
  • tijelo žene se i dalje pokušava kontrolirati, zaboravljajući kako svaka žena ima pravo na vlastitu odluku o (ne)rađanju i planiranju obitelji;
  • poboljšati preventivnu zdravstvenu njegu i zaštitu kroz preventivne preglede, savjetovanja i informiranja te omogućiti dostupnost istih svim ženama na području cijele Hrvatske
  • zdravstvenu skrb u trudnoći i pri porodu potrebno je unaprijediti i osuvremeniti;
  • trans* žene se ne smatraju “pravim” ženama i otežan im je pristup hormonalnoj terapiji, a stručnjaci/-kinje još uvijek tranziciji i ostalim potrebama trans* osoba pristupaju transfobono i neinformirano;
  • potrebno je uvođenje sustavne edukacije utemeljene na znanstvenim činjenicama o seksualnim pravima, zaštiti i zdravlju;
  • potrebno je srušiti mitove i predrasude o ženskoj seksualnosti;
  • omogućiti svim ženama pravo na istospolno roditeljstvo, umjetnu oplodnju, dogovoreno roditeljstvo i skrb o djeci

međunarodni dan žensko zdravlje

Dani otvorenih vrata udruga

Ženska soba – centar za seksualna prava se i ove godine priključila obilježavanju događanja naziva Dani otvorenih vrata udruga u organizaciji Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.

Cilj Dana otvorenih vrata udruga 2014. je građanima i građankama te široj javnosti približiti programe i projekte od interesa za opće dobro koje provode udruge u Hrvatskoj, organiziranjem različitih aktivnosti u prostorima udruga ili izvan njih, te otvaranjem vrata udruge u određenom danu ili danima svim zainteresiranim građanima. Poseban naglasak je na predstavljanju rezultata projekata i programa udruga financiranih sredstvima iz javnih izvora, kako bi time pridonijeli još većoj otvorenosti i boljoj transparentnosti rada udruga u Hrvatskoj.

Ženska soba otvara svoja vrata 05. i 06. lipnja, 2014. godine u vremenu do 11.00 do 17.00 h, na adresi Maksimirska 51A, II kat, Zagreb.

Svi/e zainteresirani/e su pozvani/e!

 

Održan trening “Nasilje i diskriminacija prema ženama s invaliditetom na tržištu rada”

U organizaciji Ženske sobe i u suradnji s Pravobraniteljicom za osobe s invaliditetom održan je trodnevni trening od 21. do 23. svibnja, 2014. naziva “Nasilje i diskriminacija prema ženama s invaliditetom na tržištu rada” u Zagrebu. Treningom su facilitirale Maja Vukmanić Rajter i Antonija Hojt Ilić iz Ženske sobe.

Tijekom prvog dana, nakon uvodnog predstavljanja sudionica i gošći predavačica treninga, Anka Slošnjak, Pravobraniteljica za osobe s invaliditetom prisutne je upoznala s diskriminacijom žena s invaliditetom na tržištu rada. Poseban naglasak je stavila na iskustva u radu Ureda Pravobraniteljice za osobe s invaliditetom.

OSI 1

Na početku drugog dana održavanja treninga, izlaganje je održala Marija Mustač iz Ureda za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom Grada Zagreba. Marija Mustač  je prezentirala programe, strategije i planove kojima Grad Zagreb uključuje osobe s invaliditetom na tržište rada te što čini na području socijalne uključenosti osoba s invaliditetom. Potom je prezentirala Strategiju Grada Zagreba za izjednačavanje mogućnosti za osobe s invaliditetom te istaknula i pohvalila udruge civilnog društva koje djeluju na polju zaštite i promicanja prava osoba s invaliditetom. Prilikom pojašnjavanja položaja žena s invaliditetom na tržištu rada, istaknula je da od 2.545 slijepih žena u Republici Hrvatskoj i radno aktivnih 657 (u dobi od 20 do 60 godina), svega je 155 žena zaposleno. Kao probleme niske zaposlenosti slijepih žena navela je neprofitabilna zanimanja, nedostatak senzibilizacije poslodavaca/ki, jednako kao i problem otpuštanja osoba s invaliditetom u slušaju lošeg poslovanja ili propadanja tvrtki.
OSI 2

Sljedeća po redu gošća predavačica bila je Višnja Ljubičić, Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova. Višnja Ljubičić je istaknula lagani porast osoba s invaliditetom na tržištu rada, no i dalje nedovoljno uključenje te nedostatak senzibilizacije poslodavaca/ki te spremnosti za zapošljavanje osoba s invaliditetom. Istaknula je kako žene s invaliditetom čine ¾ nezaposlenih osoba u slabije razvijenim zemljama, pa tako i u Hrvatskoj. Žene s invaliditetom se nalaze u nepovoljnom položaju na tržištu rada zbog niske razine obrazovanja,  (oko 75% ima završenu ili nezavršenu osnovnu školu, dok je svega 2,7% visokog obrazovanja). Istaknula je kako su žene s invaliditetom u većoj mjeri izložene nasilju u obitelji te ekonomskoj ovisnosti što u velikom broju slučajeva rezultira ekonomskim nasiljem te socijalnom izolacijom. Kao posebnim problemom istaknula je i nepristupačnost zdravstvenim ustanovama te medicinskim uslugama (posebice ginekološkom pregledu) za žene s invaliditetom.

Marica Mirić, koordinatorica projekta SOIH-a, prisutne je upoznala s diskriminacijom žena s invaliditetom na tržištu rada. Istaknula je probleme kao što su neprijavljivanje i neprepoznavanje diskriminacije žena s invaliditetom na radnom mjestu i u obitelji. Napomenula je iz iskustva u radu kako se muške osobe s invaliditetom više potiče na školovanje te potom i lakše uključenje na tržište rada za razliku od žena s invaliditetom.

Posljednja gošća predavačica drugog dana treninga bila je Mira Katalenić, predsjednica Hrvatske udruge za školovanje pasa vodiča i mobilitet, koja je prisutne upoznala s primjerima diskriminacije na tržištu rada slijepih i slabovidih žena zbog pasa vodiča. Naime, Mira Katalenić je napomenula nekoliko slučajeva u kojima su psi vodiči poslodavcima/kama bili čest kamen spoticanja. Iako je Hrvatska donijela Zakon o kretanju slijepe osobe uz pomoć psa vodiča (NN 133/98), u njemu je još uvijek ostalo otvoreno mnogo prostora za neprilike i diskriminacije slijepih i slabovidih osoba koji se koriste psima vodičima.

Tijekom trećeg dana održanog treninga, Sanja Tarczay, predsjednica hrvatskog saveza gluhoslijepih osoba DODIR, prisutnima je održala predavanje na temu “Primjer četverostruke diskriminacije u gluhoslijepih žena”. Naime, gluhoslijepe žene diskriminirane su na temelju svog spola (ne samo od strane muškaraca, nego i od strane drugih žena), invaliditeta (odsustvo gluhoslijepih žena na istaknutim položajima) , senzornih oštećenja (problemi komunikacije, pristupa informacijama te u kretanju) te socio-ekonomske isključenosti (socijalna izolacija, prisilan boravak u domu, nezaposlenost). Tarczay je istaknula kako jako mnogo gluhoslijepih žena ima malo ili nimalo radnog iskustva te su često dugotrajno nezaposlene što dovodi do njihove isključenosti, izolacije i ovisnosti o primjerice članovima obitelji.
OSI 4

Manda Knežević iz Hrvatske udruge paraplegičara i tetraplegičara prisutnima je iznijela probleme trostruke diskriminacije s kojima se susreću žene u invalidskim kolicima te posebno istaknula neprilike s kojima se nose majke djece s invaliditetom te majke koje su osobe s invaliditetom. Manda Knežević je napomenula nedostatak sustavne podrške i međusektorske suradnje te odsustvo  organiziranja sustava po pitanju zaštite prava osoba s invaliditetom.

U završnom dijelu izneseni su zaključci održanog treninga te usuglašene preporuke i smjernice za daljnji rada na području zaštite i unaprjeđenja prava žena s invaliditetom na tržištu rada.
OSI 3

 

 

Održan 12. sastanak “Mreže suradnje vladinih institucija i nevladinih organizacija protiv seksualnog nasilja”

Ovogodišnji, 12. po redu sastanak “Mreže suradnje vladinih institucija i nevladinih organizacija protiv seksualnog nasilja”, održan je od 23. do 24. svibnja, 2014. godine u Zagrebu u organizaciji Ženske sobe – Centra za seksualna prava. Cilj ovih sastanaka je objedinjavanje nastojanja u pravcu prevencije i suzbijanja seksualnog nasilja, kao i razvoja efikasnijeg tretmana/podrške žrtvama seksualnog nasilja.

Teme dvodnevnog sastanka bile su umjerene na promjene zakonodavnog okvira Republike Hrvatske po pitanju nasilja nad ženama, “Direktivu 2012/29 Europske unije o uspostavi minimalnih standarda, prava, podrške i zaštite žrtava zločina”, “Konvenciju o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u  obitelji Vijeća Europe” (poznatiju kao Istanbulska konvencija) te implementaciju “Protokola o postupanju u slučaju seksualnog nasilja”.

Na sastanku su sudjelovale predstavnice organizacija civilnog društva, državnog odvjetništva i sudova, zdravstvene skrbi, Centara za socijalnu skrb, Ureda za ravnopravnost spolova Vlade Republike Hrvatske te predstavnice drugih tijela i institucija.

Tijekom prvog dana održavanja sastanka, Lana Petö Kujundžić, sutkinja i zamjenica predsjednika županijskog odjela za mladež pri Županijskom sudu u Zagrebu, prisutnima je predstavila zakonodavne promjene po pitanju seksualnog nasilja i nasilja u obitelji u novom Kaznenom zakonu (NN 125/11, 144/12). Nikica Hamer Vidmar, psihologinja, načelnica Samostalnog sektora za podršku žrtvama i svjedocima pri Ministarstvu pravosuđa, Uprave za probaciju i podršku žrtvama i svjedocima, predstavila je novosti i preporuke koje “Direktiva 2012/29 Europske unije o uspostavi minimalnih standarda, prava, podrške i zaštite žrtava zločina” donosi Hrvatskoj. Nikica Hamer Vidmar istaknula je kako je poanta “Direktive 2912/29 Europske unije” proaktivno pristupanje žrtvama zločina.

Na drugom danu sastanka, Lana Petö Kujundžić predstavila je “Konvenciju o sprječavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji Vijeća Europe” te s prisutnima problematizirala profesionalno čuvanje tajne klijenata i klijentica. Sudionice sastanka razgovarale su o novostima i izazovima koje Istanbulska konvencija donosi zakonodavstvu Hrvatske. Irena Sarta, diplomirana socijalna radnica, pri Vladinom uredu za ravnopravnost spolova, izložila je “Protokol o postupanju u slučaju seksualnog nasilja”.

Održani sastanak još jednom je ukazao na potrebu za sustavnim postojanjem i jačanjem međusobne povezanosti institucija i organizacija civilnog društva. Kvalitetna povezanost između predstavnica različitih institucija i organizacija, razmjena informacija u svrhu poboljšanja rada te razvoj relevantnih dokumenata za rizične grupe žrtava seksualnog nasilja samo su neki od rezultata dosadašnjeg rada “Mreže suradnje vladinih institucija i nevladinih organizacija protiv seksualnog nasilja”.

Sastankom su facilitirale Maja Vukmanić Rajter, Ženska soba, i Lana Petö Kujundžić, Županijski sud u Zagrebu.

Trening je održan u sklopu programa “Centar za žrtve seksualnog nasilja”, kojeg provodi Ženska soba – Centar za seksualna prava, financijski podržanog od strane Ministarstva socijalne politike i mladih Republike Hrvatske te Grada Zagreba.

GONGO_1

GONGO_2

Poziv osobama homoseksualne i biseksualne orijentacije na sudjelovanje u istraživanju

Studenti i studentice Odsjeka za psihologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu pod mentorstvom profesorica dr. sc. Željke Kamenov, dr. sc. Margarete Jelić i dr. sc. Aleksandre Huić, u okviru Ljetne psihologijske škole, provode znanstveno istraživanje o manjinskom stresu LGB populacije u Republici Hrvatskoj.

Sve punoljetne, zainteresirane osobe homoseksualne i biseksualne orijentacije pozivaju se na sudjelovanje u znanstvenom istraživanju. Ispunjavanje on-line upitnika je potpuno anonimno, traje oko 30 minuta te je dostupno na sljedećoj adresi: upitnik.

Poziv na predavanje: Feminizmi i novi feminizmi u suvremenosti: oko prijepora i radikalnog djelovanja

tko se boji feminizma još

Klub studenata i studentica sociologije Sveučilišta u Zadru “Antifjaka” poziva sve zainteresirane na drugo predavanje iz ciklusa “Tko se boji feminizma još?” pod nazivom “Feminizmi i ‘novi feminizmi’ u suvremenosti: oko prijepora i radikalnog djelovanja”.

Predavanje će se održati u četvrtak, 22. svibnja, 2014. godine, s početkom u 18.00 sati, u zgradi Sveučilišta na Rivi, učionica 121, na Odjelu za sociologiju, Zadar.

Predavanje će održati profesorica na Odjelu za sociologiju Sveučilišta u Zadru,  Biljana Kašić i članica Ženske sobe – Centra za seksualna prava, Paula Zore. Predavačice će prisutnima približiti osnovne koncepte feminiz(a)ma i zbog čega su oni važni u suvremenom društvu. Nakon uvoda u temu izlagačica, otvorit će se prostor za razgovor sa svim prisutnima.

Svi/e zainteresirani/e su pozvani/e na predavanje.

Održavanje treninga “Nasilje i diskriminacija prema ženama s invaliditetom na tržištu rada”

Ženska soba – Centar za seksualna prava organizira treći po redu trening naziva “Nasilje i diskriminacija prema ženama s invaliditetom na tržištu rada” u suradnji sa Pravobraniteljicom za osobe s invaliditetom. Trening će se održati u hotelu International, od 21. svibnja do 23. svibnja, 2014. godine u Zagrebu.

Trening je namijenjen predstavnicama organizacija civilnog društva koje rade direktno sa ženama žrtvama nasilja u skloništima i savjetovalištima širom Hrvatske, kao i predstavnicama organizacija osoba s invaliditetom.

Na treningu će biti govora o slučajevima diskriminacije i nasilja nad ženama s invaliditetom na radnom mjestu kao i mogućim i dostupnim mehanizmima zaštite. Također će biti govora i o  nužnosti razvoja što efikasnije pomoći, podrške i zaštite žena s invaliditetom od svih oblika nasilja i diskriminacije.

Cilj trening je nastaviti otvaranje teme o nasilju prema ženama s invaliditetom i započetu suradnju od protekle 2013. godine. Također, želi se ojačati postojeću suradnju i iznaći modalitete za nastavak zajedničkog rada na suzbijanju nasilja prema ženama, pogotovo ženama s invaliditetom.

Gošće predavačice bit će: Pravobraniteljica za osobe s invaliditetom, Anka Slošnjak; Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova, Višnja Ljubičić; voditeljica Odjela za zaštitu osoba s invaliditetom pri Gradskom uredu za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom, Marija Mustač; predsjednica Hrvatskog saveza gluhoslijepih osoba “Dodir”, Sanja Tarcazy; predsjednica Hrvatske udruge paraplegičara i tetraplegičara, Manda Knežević; iz Hrvatske udruge za školovanje pasa vodiča i mobilitet, Mira Katalenić; iz Zajednice savez osoba s invaliditetom Hrvatske (SOIH – S.O.S. telefon za žene žrtve nasilja) Marica Mirić.

Trening se održava u sklopu projekta “Centar za žrtve seksualnog nasilja”, kojeg provodi Ženska soba – Centar za seksualna prava, financijski podržanog od strane Ministarstva socijalne politike i mladih Republike Hrvatske i Grada Zagreba.

Žensko samoorganiziranje i aktivistički pristup pravdi

U organizaciji zagrebačkog Centra za ženske studije i ovogodišnjeg 7. Subverzive Festivala održane su panel rasprave “Feminizam i odgovornost” te “Feministički pristup pravdi – aktivistički odgovori”. Panel rasprave održane su u Kulturno informativnom centru (KIC) u Zagrebu, 14. svibnja, 2014. godine.

Na panel raspravi “Feministički pristup pravdi – aktivistički odgovori” sudjelovale su Vlasta Jalušić iz Mirovnog inštituta Ljubljana te članice Inicijative za Ženski sud, Nela Pamuković, Renata Čuk, Paula Zore, također i članica Ženske sobe te Rada Borić iz Centra za ženske studije koja je ujedno i moderirala panel.

Na samom početku najavljeno je prikazivanje filma o ženama i ženskom centru u Ruandi, Save yourself? The life of a development project in Rwanda, koji je režisirala Vlasta Jalušić. Jalušić je istaknula kako je Nyamirambo Women`s Center u Rudandi, u pokrajini Kigali, nastao je pod pokroviteljstvom slovenskog Mirovnog inštituta te organizacije Rwandan Association of University Women (RAUW).

Drugi dio panel rasprave bio je posvećen Inicijativi za Ženski sud. Više od 3000 žena i 100 organizacija iz regije sudjelovalo je u radu Suda, koji će se održati u ožujku, 2015. godine u Sarajevu. Nadalje su o Ženskom sudu govorile sudionice inicijative, odnosno Nela Pamuković, Renata Čuk i Paula Zore.

Radionice za srednjoškolce i srednjoškolke u Bjelovaru

U Komercijalnoj i trgovačkoj školi Bjelovar održane su dvije radionice za učenike i učenice dvaju trećih razreda 16. svibnja, 2014. godine. Radionice su održale članice Ženske sobe Antonija Hojt Ilić i Josipa Tukara.

Antonija Hojt Ilić učenice i učenike je kroz radionicu upoznala s oblicima seksualnog nasilja, posebno ističući seksualno uznemiravanje. Josipa Tukara je pak učenice i učenike objasnila razliku između spola i roda te ih upoznala s rodnom ravnopravnošću spolova. Radionice su održane u sklopu projekta “Centar za žrtve seksualnog nasilja”, financijski podržanog od strane Ministarstva socijalne politike i mladih Republike Hrvatske, a u suradnji s Gradskim uredom za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom Grada Zagreb.

DSC_1077

DSC_1078

Održano javno predavanje u Zlataru

Ženska soba je uz podršku Povjerenstva za ravnopravnost spolova Krapinsko-zagorske županije, održala javno predavanje naziva “Seksualno nasilje”, 14. svibnja, 2014. godine u Gradskoj vijećnici Grada Zlatara.

Prvi dio predavanja održala je Antonija Hojt Ilić, prof. socijalne pedagogije i voditeljica programa za mlade u Ženskoj sobi. Hojt Ilić prisutne je upoznala s osnovnim pojmovima vezanim uz problematiku seksualnog nasilja, oblicima, rasprostranjenosti, posljedicama te pružanju pomoći i podrške žrtvama nasilja. Tijekom drugog dijela predavanja Irena Sarta, savjetnica u Uredu za ravnopravnost spolova Republike Hrvatske, prisutnima je predstavila Konvenciju Vijeća Europe o prevenciji i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji (poznatiju kao Istanbulska konvencija).
Na javnom predavanju su prisustvovali članovi i članice Povjerenstva za ravnopravnost spolova Krapinsko-zagorske županije, predstavnici/e lokalnih institucija te državnih tijela, kao i mnoge osobe iz šire javnosti.

Javno predavanje je sastavni dio projekta Ureda za ravnopravnost spolova Vlade Republike Hrvatske “Moj glas protiv nasilja”/”My voice against violence” koji financijski podržava Europska unija (u okviru Programa Zajednice za zapošljavanje i socijalnu solidarnost – PROGRESS). Projekt se odvija u suradnji sa dvije partnerske organizacije: Ženska soba – Centar za seksualna prava  i CESI – Centar za edukaciju, savjetovanje i istraživanje.

10341678_240194139504365_7784307793434234522_n

DSC_1090

Video spot “Vrijeme je…”

Inicijativa za životno partnerstvo okuplja građanke i građane, organizacije i udruge koje/i se zalažu za donošenje Zakona o životnom partnerstvu i njegovo poboljšanje – sve u cilju unapređenja društvenog položaja i ostvarivanja ravnopravnosti za sve građanke i građane Republike Hrvatske.

U organizaciji Inicijative za životno partnerstvo tijekom proteklog mjeseca snimljen je i prvi video uradak naziva “Vrijeme je…”. U video spotu su sudjelovali/e volonteri i volonterke Inicijative, poznate osobe (Nataša Janjić, Ana Maras, Marina Orsag, Filip Šalković), članovi/ce iz Društva Afrikanaca u Hrvatskoj i Evangeličke luteranske crkve u Hrvatskoj te mnoge osobe koje podržavaju donošenje Zakona o životnom partnerstvu – jedne od stanica na putu ravnopravnosti za sve građanke i građane Republike Hrvatske.

U video spotu sudjelovale su i članice Ženske sobe, Paula Zore i Josipa Tukara. Video spot se može pogledati na sljedećoj adresi: link.

“Vrijeme je da Hrvatska ide naprijed, da poštujemo jedni druge, da se ponosimo onim što jesmo, i koga volimo, našim sličnostima, i našim različitostima.
Vrijeme je za životno partnerstvo.”

Prevencija seksualnog zlostavljanja i iskorištavanja djece: postignuća i izazovi

U organizaciji Udruge roditelja Korak po korak, 13. svibnja, 2014. godine održan je okrugli stol naziva „Prevencija seksualnog zlostavljanja i iskorištavanja djece: postignuća i izazovi“ u Velikoj dvorani Školske knjige u Zagrebu. Okrugli stol istog naziva održan je i prije tri godine kada je i započinjala kampanja Vijeća Europe za zaustavljanje seksualnog nasilja nad djecom „Jedno od pet“. Mnoge izlagačice i izlagači pokušali su odgovoriti na pitanje što se od tada do danas promijenilo te su analizirali postignuća i izazove u protekle tri godine u odnosu na problem seksualnog nasilja nad djecom.

Moderatorica okruglog stola Gorana Hitrec, prof. psih. Iz Udruge roditelja Korak po korak, istaknula je nekoliko postignuća postignutih u posljednje tri godine. Hrvatski sabor ratificirao je Konvenciju Vijeća Europa o zaštiti djece od seksualnog iskorištavanja i seksualnog zlostavljanja, policija i hrvatsko zakonodavstvo poboljšani su po pitanju pristupačnosti u radu s djecom, polako se unaprjeđuje suradnja s medijima te se vrši edukacija stručnjaka i stručnjakinja koji/e rade s djecom. Gorana Hitrec je istaknula važnost sustavnog prikupljanja podataka o žrtvama i počinitelja kaznenih djela, tretman uključivanja ne zlostavljajućeg roditelja djeteta, uvođenje i provođenje spolne edukacije u škole te uvođenje djelotvornih i preventivnih programa.

Ivana Milas Klarić, Pravobraniteljica za djecu istaknula je da iako je Hrvatska ratificirala Konvenciju Vijeća Europe, dio preporuka se i dalje nije obavio, dok je dio samo normativno izvršen. Također je istaknula problem dugotrajnosti sudskih procesa, brojnost različitih ispitivača/ica prilikom uzimanja iskaza od djece, nedostatak sustava podrške, ustanova i stručnjaka/inja te nepostojanje nadzora i praćenja počinitelja kaznenih djela seksualnog zlostavljanja i iskorištavanja djece. Bruna Profaca, iz Poliklinike za zaštitu djece Grada Zagreba, iznijela je podatke njihovog kliničkog uzorka prema kojima je u Hrvatskoj tijekom života 10,8% djece doživjelo neki od oblika seksualnog zlostavljanja, od čega su u 80% slučajeva djevojčice. Broj zlostavljanje djece raste s dobi. Profaca je istaknula kako se djecu često reviktimizira i retraumatizira zbog nestručnih ispitivanja, na čemu je potrebno poraditi. Također, navela je da su poliklinike za zaštitu djece potrebne diljem Hrvatske, a ne samo u Gradu Zagrebu. Marina Ajduković s Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu također je istaknula potrebu uvođenja i provođenja spolne edukacije u škole u svrhu prevencije seksualnog zlostavljanja te zaštite djece.  Sljedeća izlagačica na okruglom stolu bila je Sanja Gospodionović, policijska službenica za maloljetničku delinkvenciju i kriminalitet na štetu obitelji i mladeži. Gospodinović se osvrnula na to da je za dokazivanje kaznenog djela počinjenog na štetu djece potrebna visoka razina znanja te senzibilizirani pristup policijskih službenika/ca. Potrebno se postiže stalnom i posebnom edukacijom (već trinaestu godinu za redom) specijaliziranih policijskih službenika/ca za mladež koji/e završavaju specijalni tečaj te posjeduju posebne afinitete za rad s djecom. Predsjednica Odjela za mladež Županijskog suda u Zagrebu, Lana Peto Kujundžić, prezentirala je procesuiranje i kažnjavanje počinitelja kaznenih djela protiv spolne slobode kada su djeca žrtve. Peto Kujundžić se složila s prethodnim izlagačicama po pitanju potrebne žurnosti u postupanju ne samo policajaca i policajki, nego i Centara za socijalnu skrb, državnih odvjetnika/ca te cjelokupnih sudskih procesa. Također je napomenula kako na području cijele Hrvatske prostori u kojima se djeca saslušavaju nisu prilagođeni za djecu, kako svi sudovi nemaju stručne suradnike/ce za rad s djecom te da Centri za socijalnu skrb te Obiteljski centri nemaju posebne odjele i osobe za rad sa zlostavljanom djecom.

U završnom dijelu okruglog stola pažnja je usmjerena na ulogu spolne edukacije u obrazovni sustav. Iskustvo Islanda prezentirala je Jóna Pálsdóttir kroz projekt “Buđenje svijesti”. Obrazovanje se na Islandu koristi kao alat za prevenciju seksualnog zlostavljanja nad i među djecom. Pálsdóttir je u nastavku prezentirala i edukativni film koji se koristi prilikom spolnih edukacija. Hrvatski slučaj uloge zdravstvenog odgoja u prevenciji seksualnog zlostavljanja i iskorištavanja djece prezentirao je Aleksandar Štulhofer s Odsjeka za sociologiju, Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Štulhofer se osvrnuo na napade na sadržaj programa, odnosno Kurikuluma zdravstvenog odgoja koji su doveli i do autocenzure samih autora i autorica programa. Istaknuo je kako je zdravstveni odgoj dugotrajan proces te da je potrebno pratiti kulturu mladih i osluškivati njihove potrebe i promjene. Štulhofer je naglasio kako sadržaj zdravstvenog odgoja nije konačan proizvod te je trenutna satnica nedovoljna u svrhu bolje i brže edukacije mladih. Posljednja izlagačica okrugla stola Silvija Stanić iz Udruge roditelja Korak po korak predstavila je CAP program, namijenjen prevenciji zlostavljanja djece te istaknula kako je zadatak svih stručnjaka i stručnjakinja te cjelokupnog društva i dalje ulagati u rad s mladima na prevenciji seksualnog zlostavljanja, rizičnog spolnog ponašanja i slično.

Na okruglom stolu je uz mnoge predstavnike/ce različitih organizacija civilnog društva, policije, državnih i lokalnih tijela, sudjelovala i članica Ženske sobe, Josipa Tukara.

Održan sastanak partnerskih organizacija na projektu “Edukacijom do znanja – Suradnjom do promjena”

U sklopu zajedničkog projekta “Edukacijom do znanja – Suradnjom do promjena”, financijski podržanog od strane Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva, u Rijeci je 12. svibnja, 2014. godine održan sastanak partnerskih organizacija.

Projekt provode Ženska soba – Centar za seksualna prava kao nositeljica projekta, Udruga žena “HERA” Križevci, Centar za žene Adela, Sisak, Udruga Brod, grupa za ženska ljudska prava te udruga SOS telefon – Grad Rijeka.

Na sastanku partnerskih organizacija izvršena je evaluacija dosadašnjih provedenih aktivnosti te je dogovoren daljnji tijek provedbe aktivnosti. Sudionice sastanka usuglasile su daljnje korake potrebne za kvalitetnu provedbu projekta u svrhu postizanja zadanih ciljeva. Ciljevi projekta su jačanje kapaciteta i vidljivosti organizacija putem prijenosa specifičnih znanja i vještina među organizacijama, pokretanje neformalne mreže organizacija civilnog društva koji pružaju direktnu pomoć i podršku ženama žrtvama nasilja (uključujući skloništa i savjetovališta) te osvještavanje i senzibilizacija šire javnosti i aktivno uključivanje građanstva u proces demokratizacije društva.

Rijeka_12.05.

Otmica školarki u Nigeriji

Masovna otmica 14. travnja, 2014. godine više od 230 školarki u dobi između 12 i 15 godina, iz škole na sjeveru Nigerije od strane islamske terorističke organizacije Boko Haram (u slobodnom prijevodu: Zapadnjačko obrazovanje nije dozvoljeno), sablaznila je, ali i ujedinila svijet. Boko Haram skupina je terorista čiji je cilj zastrašivanjem natjerati vladu da ukine trenutni oblik obrazovanja, s naglaskom na zabranu obrazovanja djevojaka. Otmice djevojaka događale su se i ranije no, u manjem broju su djevojke otimane. Nigerijska vlast, ali i međunarodna zajednica,  isprva nije nisu reagirali na ove i slične strašne pohode organizacije Boko Haram.

Zbili događaj pokazuje trenutnu situaciju u zapadnoafričkoj zemlji Nigeriji te nepovoljan položaj i prava žena i djevojčica čije je jedno od osnovnih pravo, pravo na obrazovanje ugroženo i narušeno. U posljednjih nekoliko dana vlada Nigerije započela je potragu i spašavanje otetih djevojaka, pri čemu su se i druge zemlje uključile u potragu (SAD, Ujedinjeno Kraljevstvo, Kina, Rusija i slično).

Potpisom peticije upućene predsjedniku SAD-a i/ili potpisom peticije upućene svim liderima međunarodne zajednice, pruža se podršku i iskazuje solidarnost s otetim djevojaka te pokazuje kako ujedinjeni svijet može i treba jače djelovati zajedno.

Peticija se može potpisati na sljedećim adresama:

Peticija 1

Peticija 2

BringBackOurGirls

Održane radionice u srednjim školama u Bjelovaru

Članice Ženske sobe, Antonija Hojt Ilić i Josipa Tukara održale su 8. svibnja, 2014. godine nekoliko radionica za učenike i učenice trećih razreda u Gimnaziji Bjelovar te Komercijalnoj i trgovačkoj školi Bjelovar.

U sklopu radionice naziva “Rodna ravnopravnost” učenici i učenice trećeg razreda gimnazije upoznati su s razlikom roda i spola, rodne ravnopravnosti te rodne neravnopravnosti, pri čemu su kroz diskusiju osviješteni položaji žena i muškaraca na području tržišta rada, obrazovanja te unutar obiteljskih odnosa. Na radionicama “Prevencija seksualnog uznemiravanja” učenici i učenice dvaju treći razreda srednjih škola upoznati su s seksualnim nasiljem, s posebnim naglaskom na razliku između koketiranja (zavođenja) i seksualnog uznemiravanja te njegovim oblicima. Učenici i učenice su upoznati s mehanizmima zaštite te načinima reagiranja u slučaju seksualnog nasilja u svrhu smanjenja seksualnog nasilja.

Održane radionice, s ciljem prevencije seksualnog nasilja, služe kao model prijenosa znanja, dinamičnije su i atraktivnije mladima koji na taj način bolje usvajaju nove informacije. Radionice su održane u sklopu projekta “Centar za žrtve seksualnog nasilja”, financijski podržanog od strane Ministarstva socijalne politike i mladih Republike Hrvatske, a u suradnji s Gradskim uredom za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom Grada Zagreb.

Rodna uravnoteženost na upravljačkim pozicijama

U organizaciji Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova Višnje Ljubičić, 7. svibnja, 2014. održan je okrugli stol naziva “Rodna uravnoteženost na upravljačkim pozicijama” u prostorijama Hrvatske udruge poslodavaca. Okrugli stol organiziran je u svrhu predstavljanja rezultata istraživanja u sklopu EU Progress projekta “Uklanjanje staklenog labirinta – jednakost prilika u pristupu pozicijama ekonomskog odlučivanja u Hrvatskoj”.

U uvodnom dijelu otvaranja okruglog stola, prisutnima su se obratili/e Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova, Višnja Ljubičić, ministar rada i mirovinskog sustava, Mirando Mrsić te glavni direktor Hrvatske udruge poslodavaca, Davor Majetić, koji su ujedno i partneri na projektu uz Institut za razvoj tržišta rada i Udrugu za građansko obrazovanje i društveni razvoj. Po završetku pozdrava skupu, Višnja Ljubičić predstavila je rezultate istraživanja u kojem je, od planiranih 500,  sudjelovalo 168 trgovačkih društava u Republici Hrvatskoj. Cilj istraživanja bilo je utvrditi zastupljenost žena i muškaraca u ekonomskom odlučivanju te važnost rodne uravnoteženosti koju ima za trgovačka društva kao tržišne aktere, također i ukazivanje na moguće razloge zbog kojih ta uravnoteženost nije ostvarena.

Rezultati istraživanja provedenog 2014. godine pokazuju kako je na upravljačkim razinama prisutno svega 24% žena, usporedno na rezultate istraživanja iz 2011. godine i rezultat od 19,5% žena. Pravobraniteljica je istaknula da ćemo ovim trendom rodnu uravnoteženost postići tek 2025. godine. U društvima s ograničenom odgovornošću 31,8% žena nalazi se na upravljačkim pozicijama, dok ih je samo 17,3% na upravljačkim pozicijama u dioničkim društvima. Dionička društva više privlače muškarce na upravljačke pozicije koje karakterizira veća moć, odgovornost te su ona strukturalno jača. Što se tiče zastupljenosti žena u nadzornim tijelim/odborima, udio žena je podzastupljen te tek 2027. godine možemo očekivati oko 40% žena. Rast udio žena u nadzornim odborima brži je u društvima s ograničenom odgovornošću nego u dioničkim društvima koja imaju veću tržišnu moć i jača ekonomska odlučivanja. Rezultati istraživanja također pokazuju kako u Hrvatskoj na jednu članicu upravnog tijela hrvatskih trgovačkih društava dolaze tri člana.

Pravobraniteljica je kao zaključno istaknula da je provedeno istraživanje potvrdilo kako su žene još uvijek podzastupljene na upravljačkim pozicijama, kasnije ulaze na tržište rada i ranije odlaze iz njega, kasnije postaju članice upravnih/nadzornih tijela ili pak rukovodeće u trgovačkim društvima, dok je pak udio visokoobrazovanih žena veći u odnosu na muškarce. Sve navedeno potvrđuje horizontalnu segregaciju na tržištu rada. Pravobraniteljica je na kraju istaknula podatak kako su se u puno manjem broju zatvarali obrti i tvrtke koje vode žene, te su tvrtke koje karakterizira rodna uravnoteženost puno lakše izlazile iz krize.

U drugom dijelu događaja uslijedila je panel rasprava u kojoj su sudjelovali/e Višnja Ljubičić, Mirando Mrsić, Davor Majetić, direktorica iz tvrtke Siemens d.d., Marija Felkel, predsjednica uprave Tehnomont Brodogradilišta, Gordana Deranja, predsjednica uprave u Erste & Steiermärkische Bank, Ilijana Jeleč Šuster, direktorica Odjela za komercijalne poslove, Ruža Tomić Fontana te Hrvoje Veselko, direktor prodaje u VIPnet.

Okrugli stol “Sigurno do posla s ‘Dugom'”

U organizaciji Doma za djecu i odrasle – žrtve obiteljskog nasilja “Duga-Zagreb” 6. svibnja, 2014. godine održan je okrugli stol na kojem su predstavljeni dosadašnji rezultati provedbe projekta “Sigurno do posla s ‘Dugom'”. Okrugli stol je održan u prostorijama Tribine Grada Zagreba.

Cilj projekta je osnaživanje žrtava obiteljskog nasilja u njihovom pristupu tržištu rada. Projekt je sufinanciran od strane Europske unije iz Europskog socijalnog fonda, dok su partneri na projektu Grad Zagreb, Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Zagreb, i Institut za razvoj tržišta rada.

Nakon uvodnog izlaganja Željke Barić, ravnateljice Doma “Duga-Zagreb”, projekt su predstavili/e Anotnio Matković iz Instituta za razvoj tržišta rada, Zorana Staničić iz Grada Zagreba, Gradskog ureda za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom teMarija Halić iz Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Govornici/e su istaknuli važnost provođenog projekta obzirom da će se u okviru njega educirati stručnjaci i stručnjakinje koji/e rade s žrtvama u traženju zaposlenja, pri čemu će se razviti suradnja između institucija koje pružaju pomoć žrtvama. Korisnice projekta su žrtve smještene u Domu “Duga-Zagreb” te u još nekoliko skloništa diljem Hrvatske. Namjera je educirati, osnažiti i osposobiti žene žrtve obiteljskog nasilja za traženje zaposlenja te pružiti im podršku pri zapošljavanju.

Po završetku predstavljanja projekta, svoja dosadašnja slična iskustva u radu s ženama žrtvama nasilja s okupljenima su podijelile i članica iz udruge Ženska pomoć sada iz Zagreba, Ženska grupa Korak iz Karlovca, Štefica Karačić, dipl. socijalna radnica, savjetnica Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova te mnogi/e drugi/e. Među prisutnima na okruglom stolu prisustvovala je i Josipa Tukara, članica Ženske sobe.

Zaključno je istaknuto da prema podacima HZZ-a, tijekom 2013. godine su navedenim mjerama bile obuhvaćene 73 žene žrtve obiteljskog nasilja u 13 županija i Gradu Zagrebu, dok ih je u 2012. godini bilo uključeno 49, a u 2011. godini svega 19. Iz navedenog je vidljiv određen pozitivan pomak u zapošljavanju žena žrtava obiteljskog nasilja, a čijem boljem društvenom položaju će svakako doprinijeti i provedba projekta “Sigurno do posla s ‘Dugom'”.

Poziv na javno predavanje u Zlataru

Članica Ženske sobe, Antonija Hojt Ilić održat će 14. svibnja, 2014. godine, s početkom u 10.00h javno predavanje naziva “Seksualno nasilje”. Javno predavanje će se održati u Gradskoj vijećnici Grada Zlatara (Park hrvatske mladeži 2) u Zlataru.

Antonija Hojt Ilić, prof. socijalne pedagogije i voditeljica programa za mlade u Ženskoj sobi, govorit će o oblicima, rasprostranjenosti, posljedicama te pomoći i podršci za žrtve nasilja. Predavanje je namijenjeno članicama i članovima Povjerenstva za ravnopravnost spolova Krapinsko-zagorske županije te široj javnosti. Nakon predavanja Irena Sarta, savjetnica u Uredu za ravnopravnost spolova Vlade RH predstaviti će  Konvenciju Vijeća Europe za prevenciju i suzbijanje nasilja nad ženama i nasilja u obitelji, poznatiju pod nazivom Istanbulska konvencija.

Javno predavanje održat će se uz podršku Povjerenstva za ravnopravnost spolova Krapinsko-zagorske županije te je ono sastavni dio projekta Ureda za ravnopravnost spolova Vlade Republike Hrvatske “Moj glas protiv nasilja”/”My voice against violence” koji financijski podržava Europska unija (u okviru Programa Zajednice za zapošljavanje i socijalnu solidarnost – PROGRESS). Projekt se odvija u suradnji sa dvije partnerske organizacije: Ženska soba – Centar za seksualna prava  i CESI – Centar za edukaciju, savjetovanje i istraživanje.