Održana javna akcija “Iskoristi pravo na život bez nasilja”

Ženska soba – Centar za seksualna prava je u subotu, 27. rujna, 2014. godine održala javnu akciju “Iskoristi pravo na život bez nasilja” kako bi promovirala dvomjesečnu kampanju koja je započela na Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama, 22. rujna. Javna akcija je održana u centru Zagreba, ispred hotela Dubrovnik. Na javnoj akciji su[…]

Predstavljene publikacije “Konvencija Vijeća Europe o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji” i “Protokol o postupanju u slučaju seksualnog nasilja”

Povodom obilježavanja Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama publikacije “Konvencija Vijeća Europe o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji” (poznatije kao “Istanbulska konvencija”) i “Protokol o postupanju u slučaju seksualnog nasilja” predstavljene su 22. rujna, 2014. godine u hotelu Dubrovnik u Zagrebu. Predstavljanje je organizirano od strane Ureda za[…]

Gostovanje na tribini „Ako me voliš, napravit ćeš to“

Antonija Hojt Ilić, prof. socijalne pedagogije, članica Ženske sobe sudjelovala je na čajanki/tribini naziva „Ako me voliš, napravit ćeš to“ u subotu, 13. rujna, 2014. Tribina tematike nasilja u adolescentskim vezama bila je namijenjena učenicima i učenicama srednjih škola, a održana je u sklopu inicijative „Gdje je ovdje ljubav?“, u organizaciji volonterki. Inicijativa je nastala[…]

Najava regionalnog simpozija “Transpozij II”

Trans Aid – Udruga za promicanje i zaštitu prava trans, inter i rodno varijantnih osoba i Ženska soba – Centar za seksualna prava organiziraju drugi po redu simpozij naziva “Transpozij II” koji će se održati od 25. do 28. rujna, 2014. godine u Zagrebu. “Transpozij II” je nastavak međunarodnog simpozija održanog u ožujku 2014. godine,[…]

Vlada Republike Hrvatske donijela ažurirani “Protokol o postupanju u slučaju seksualnog nasilja”

Ažurirani “Protokol o postupanju u slučaju seksualnog nasilja” Vlada Republike Hrvatske donijela je na 181. sjednici održanoj 4. rujna, 2014. godine na prijedlog Ured za ravnopravnost spolova. “Protokol o postupanju u slučaju seksualnog nasilja” temelji se na zakonima i podzakonskim aktima Republike Hrvatske, te na sadržaju i obvezama propisanim “Nacionalnom politikom za ravnopravnost spolova, za[…]