Održana radionica za učenice Učeničkog doma Dore Pejačević u Zagrebu

Članice Ženske sobe, Josipa Tukara i Irena Špoljarić, dana 17. ožujka, održale su radionicu „Prevencija trgovanja ljudima“ u Učeničkom domu Dore Pejačević u Zagrebu. Sudionice radionice su bile učenice od 1. do 4. razreda srednjih škola koje borave u domu. Učenice su ukratko upoznate s područjem rada Ženske sobe, kao i s glavnim metodama rada. U sklopu obrade same tematike radionice, upoznate su s time tko može biti žrtva, kako se žrtve iskorištavaju, tko su trgovci, na koji se način dolazi do osoba te koje su faze trgovanja ljudima. Također, učenicama su prikazani podaci o rasprostranjenosti trgovanja ljudima u Hrvatskoj od 2002. godine do danas. U posljednjem dijelu predavanja, učenice su dobile ključne informacije za lakše prepoznavanje trgovanja ljudima te smjernice što mogu učiniti da prekinu lanac trgovanja koje je vrlo rasprostranjeno, kako u Hrvatskoj, tako i u svijetu.

Na kraju radionice, sve zainteresirane sudionice su pozvane da sudjeluju u drugom dijelu programa – u kreiranju video uratka. Druga radionica će biti posvećena metodama u procesu snimanja društveno angažiranog video uratka na temu trgovanja ljudima te tehnikama i vještinama procesa kreiranja videa.

Radionica “Prevencija trgovanja ljudima” održana je u sklopu programa naziva “Mladi protiv trgovanja ljudima”, kojeg financijski podržava Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske, a koji je namijenjen prvenstveno mladima kako bi ih se upoznalo s problematikom trgovanja ljudima te mehanizmima zaštite.

Maja Mamula novoizabrana članica Povjerenstva za praćenje i unaprjeđenje sustava podrške žrtvama i svjedocima

Koordinatorica Ženske sobe, dr. sc. Maja Mamula izabrana je kao predstavnica organizacija civilnoga društva prema Odluci o osnivanju Povjerenstva za praćenje i unaprjeđenje sustava podrške žrtvama i svjedocima za novu članicu.

Donesenom odlukom te na prijedlog Savjeta za razvoj civilnoga društva, kao savjetodavnog tijela Vlade Republike Hrvatske, Maja Mamula će sudjelovat u radu Povjerenstva za praćenje i unaprjeđenje sustava podrške žrtvama i svjedocima.

Održane su dvije radionice sa ženama treće životne dobi na temu nasilja nad ženama

Dana 09.03. i 10.03. u Gerontološkom centru Doma za starije i nemoćne osobe Maksimir u Zagrebu održane su dvije radionice sa ženama treće životne dobi, na temu nasilja nad ženama i seksualnog nasilja nad ženama. Radionice su vodile članice Ženske sobe Paula Zore i Laura Marković, uz podršku Lorete Španjol Bubalo, koordinatorice zdravstvenih programa Gerontološkog centra. Sudionice radionica bile su volonterke i korisnice usluga Gerontološkog centra koje se svakodnevno susreću sa velikim brojem starijih osoba i upućene su u njihove specifične probleme.

Osobe treće životne dobi su ranjiva populacija u riziku od socijalnog isključivanja, predrasuda i nasilja. Statistički podaci pokazuju da između 2% i 10% starijih osoba doživi neki oblik zlostavljanja i zanemarivanja, a najčešće je riječ o nasilju u obitelji (Elder abuse prevalence and incidence, 2005.; Lachs i Pillemer, 2004.; Yan i Tang, 2001.; prema Rusac, 2006.). Nadalje, starije osobe – žrtve nasilja rijetko prijavljuju nasilje koje im se događa. Oni mogu osjećati sramotu i strah, ne priznavati da njihovi bližnji s njima loše postupaju, kriviti sebe za to što im se događa, biti osamljeni, misliti da se to događa samo njima, bojati se posljedica ako otkriju svoju situaciju i misliti da im se ne može pomoći.

Radionice sa ženama treće životne dobi su bile jako zanimljive i izazovne. U radu smo neizbježno dotakli generacijska rodno uvjetovana uvjerenja, ne samo o nasilju već i o progovaranju o nasilju, činu koji se dugo smatrao „iznošenjem prljavog veša“, dok danas znamo da je prvi korak na putu izlaska iz nasilja. Sudionice su pozitivno ocijenile ovo iskustvo, navodeći da o nasilju nad ženama imaju što pričati i izražavajući podršku za angažman organizacija civilnog društva koje pružaju podršku žrtvama nasilja.

Poludnevne radionice su sastavni dio projekta Ureda za ravnopravnost spolova Vlade Republike Hrvatske „Moj glas protiv nasilja“/“Myvoiceagainstviolence“ koji financijski podržava Europska unija (u okviru Programa Zajednice za zapošljavanje i socijalnu solidarnost – PROGRESS). Projekt se odvija usuradnji sa dvije partnerske organizacije: Ženska soba – Centar za seksualna prava i CESI – Centar za edukaciju, savjetovanje i istraživanje.

IMG_4436

IMG_4434

Održan skup o ratifikaciji Konvencije Vijeća Europe o sprječavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji

Povodom Međunarodnog dana žena, 9. ožujka u 10 sati, u prostorima Hrvatskog autokluba – HAK (Avenija Dubrovnik 44, Zagreb), održan je skup na kojem se raspravljalo o ratifikaciji Konvencije Vijeća Europe o sprječavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji, a kojem su prisustvovale i članice Ženske sobe Maja Mamula i Laura Marković.

Skup su zajednički organizirali Zajednica osoba s invaliditetom i Pravobraniteljica za osobe s invaliditetom Anka Slonjšak, koja je nakon pozdravne riječi ukazala na dvostruku diskriminaciju i podcjenjivanje osoba s invaliditetom – od strane društva, ali i od njih samih, što je prikazala kroz kratku prezentaciju naslova „Jesmo li svjesne svojih mogućnosti?“.
Voditeljica SOIH – SOS telefona za žene s invaliditetom žrtve nasilja, Štefica Roginić, potom je ukratko govorila o potrebi za podrškom vezanom uz nasilje, a njena zamjenica, Ivana Kučina, dotakla se zatim i same Konvencije Vijeća Europe o sprječavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji. Uslijedio je poziv nadležnim institucijama od strane Marice Mirić, koordinatorice SOIH – Mreže žena s invaliditetom. Za kraj su svim sudionicima prikazane dvije video poruke Ujedinjenih naroda za Međunarodni dan žena 2015.
U prvoj se poruci javnosti obratila Phumzila Mlambo-Nhcuka, izvršna direktorica UN Womena-a, koja je pozvala države na intenziviranje aktivnosti koje se tiču rodne ravnopravnosti. Pozvala se na Četvrtu svjetsku konferenciju Ujedinjenih naroda o ženama, održanu 1995. godine u Pekingu, gdje su se svjetski vođe obvezali na osiguravanje budućnosti u kojoj su žene i muškarci jednaki, što do danas nije postignuto u nijednoj državi. Iako je posljednjih godina dostignut određeni napredak, naglasila je kako smo još uvijek daleko od postizanja jednakosti žena i muškaraca, djevojčica i dječaka. Raspodjela sredstava potrebnih za učinkovitu provedbu nedovoljna je za financiranje ministarstava za prava žena, komisija, žarišnih točaka i rodno osjetljivih proračuna. Za prevelik broj žena, posebno onih koje žive u nerazvijenim zemljama, malo se toga promijenilo. Potom se osvrnula na dokaze u prilog prednostima koje donosi jednakost – porast ekonomije, smanjenje siromaštva, poboljšano zdravlje, stabilnije zajednice koje su otpornije na prirodne i humanitarne katastrofe i drugo. Pozvala je na intenzivnije aktivnosti koje se tiču rodne ravnopravnosti, kako bi se do 2020. obavezno postigao značajan napredak, s konačnim ciljem da se postigne težnja za „Planet 50:50“ prije 2030. godine.

Glavni tajnik Ujedinjenih naroda, Ban Ki-moon, svoju je video poruku također započeo s osvrtom na Konferenciju u Pekingu 1995. godine. Pozdravio je napredak postignut u posljednja dva desetljeća, ali je nadodao kako su dosadašnji rezultati prespori i neujednačeni te da se još mnogo treba učiniti kako bismo taj napredak ubrzali u/na svim područjima. U svom govoru, uputio je poziv za zauzimanjem globalnog stava protiv totalnog napada na prava žena te naglašava da je diskriminacija i dalje debela barijera koju valja srušiti. Moramo raditi na povećanju mogućnosti u politici, poslovnim krugovima i izvan njih, promijeniti način razmišljanja, posebice kod muškaraca, koje treba učiniti aktivnim zagovornicima promjene. Naglasio je kako je ulaganje u ravnopravnost spolova ulaganje u ekonomski napredak, politiku i društvenu uključenost, kao i u druge pogodnosti koje jačaju stabilnost i ljudsko dostojanstvo. Zaključio je objavom da Međunarodna zajednica radi na uspostavi novog plana održivog razvoja koje će se nadograditi na Milenijske razvojne ciljeve i oblikovati politike i socijalne investicije za buduće generacije. Međutim, da bi do promjena uistinu i došla, razvojni program treba u prvi plan staviti jednakost spolova i osnaživanje žena jer, prema riječima Ban Ki-moona: „Svijet neće nikada dostići 100% svojih ciljeva ako 50% osoba ne može doseći svoj puni potencijal.“

POZIV NA TRENING ZA VOLONTERE/KE „ZAJEDNO MOŽEMO VIŠE!“

Zadovoljstvo nam je što Vas možemo pozvati na trodnevni trening “Zajedno možemo više”, namijenjen studentima/cama, a koji organizira Ženska soba – Centar za seksualna prava.

Trening će se održati od 26. – 28.03.2015. u hotelu Terme Jezerčica, Donja Stubica. Na treningu će se obrađivati slijedeće teme: rodna ravnopravnost/ feminizam, rodno uvjetovano nasilje, oblici i rasprostranjenost seksualnog nasilja, posljedice seksualnog nasilja, uloga organizacija civilnog društva u suzbijanju nasilja nad ženama, oblici pomoći i zaštite, pravi aspekt nasilja nad ženama, uloga centara za socijalnu skrb u suzbijanju nasilja nad ženama, Protokol o postupanju u slučaju seksualnog nasilja, te metodologija rada s mladima.

Trening će voditi Antonija Hojt Ilić (prof. socijalne pedagogije), Paula Zore (prof. povijesti i komparativne književnosti) i Josipa Tukara (sociologinja), a kao izlagačice sudjelovati će dr. sc. Maja Mamula (psihologinja, koordinatorica Ženske sobe), Štefica Karačić (socijalna radnica, predsjednica Hrvatske udruge socijalnih radnika/ca) te Lana Peto Kujundžić (sutkinja za mladež zagrebačkog Županijskog suda, predsjednica Udruge sudaca za mladež, obiteljskih sudaca i stručnjaka za djecu i mladež).

OBVEZE SUDIONIKA/CA TRENINGA:

•po završetku treninga provesti 2 radionice za mlade u srednjim školama u svojim lokalnim zajednicama (u razdoblju od 01.04.2015. do 31.12.2015. godine)
•ostvariti minimalno 20 volonterskih sati u organizacijama civilnog društva u razdoblju od (u razdoblju od 01.04.2015. do 31.12.2015. godine)

Sudionici/ce će na samome treningu potpisati ugovor o volontiranju te će po izvršenim obvezama primiti potvrdu o završenom treningu i provedenim radionicama, te volonterskom angažmanu.

Poželjno je iskustvo u osmišljavanju i provedbi radionica, te mjesto prebivališta izvan grada Zagreba.

Trening i smještaj su besplatni te je obvezno prisustvovanje tijekom cjelokupnog trajanja treninga. Osiguran je besplatan prijevoz za sudionice od Zagreba do Donje Stubice te povratak do Zagreba.

ROK ZA PRIJAVE JE 19. OŽUJKA 2015.

Molimo zainteresirane da nam do isteka roka na e-mail Ženske sobe: (zenska.soba@zenskasoba.hr) pošaljete:

1. Životopis
2. Ispunjenu prijavnicu koju možete preuzeti na sljedećem linku: www.zenskasoba.hr/docs/prijavni_obrazac2015.doc
3. Pisanu izjavu da niste kazneno osuđivani te da se protiv Vas ne vodi kazneni postupak koju možete preuzeti na sljedećem linku: www.zenskasoba.hr/docs/IZJAVA_o_volontiranju.doc, a koju ćete biti dužni/e potpisati na treningu

Trening je sastavni dio projekta “Zajedno možemo više!” kojega provode Ženska soba – Centar za seksualna prava (Zagreb) u partnerstvu s Centrom za žene Adela (Sisak), Udrugom Brod – grupe za ženska ljudska prava (Slavonski Brod), Hrvatskom udrugom socijalnih radnika (Zagreb) i Udrugom sudaca za mladež, obiteljskih sudaca i stručnjaka za djecu i mladež (Zagreb). Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda i Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske (www.strukturnifondovi.hr).

Održana tribina „Položaj i uloga žene u društvu“

Ususret nadolazećem Međunarodnom danu žena, u prostoru Mjesnog odbora Oton Župančić (Zagreb), održana je javna tribina „Položaj i uloga žene u društvu“, u organizaciji Informativno-pravnog centra (IPC) i Vijeća romske nacionalne manjine Grada Zagreba.

Udruga Informativno-pravni centar iz Slavonskog broda već četvrtu godinu za redom provodi projekt „Pravna pomoć osobama bez državljanstva i osobama u riziku od gubitka državljanstva“. Osnovni cilj je ponuditi pomoć Romskoj populaciji u održivoj integraciji njihove lokalne zajednice kroz promociju i zaštitu ljudskih prava, omogućujući im besplatan pristup pravu u predmetima koji se odnose na statusna pitanja, a što će konačno rezultirati smanjenjem broja osoba bez državljanstva. Jedna od aktivnosti koja se provodi kroz opisani projekt je i organizacija javnih tribina s različitim temama za pripadnike romske nacionalne manjine. Ovaj puta, 06. ožujka s početkom u 11 sati, održana je tribina o položaju žena u društvu umjerena na Romkinje i Rome, gdje su se građani mogli upoznati s romskih aktivisticama i razmišljanjima svojih romskih sugrađanki i sugrađana.

Tribinu je otvorila članica Vijeća romske nacionalne manjine Grada Zagreba, Jasmina Poljak, osvrnuvši se na proširenje uloga žene u društvu kroz povijest – od dvije uloge (majke i supruge) nekad, do težnje za ravnopravnim sudjelovanjem u društvu danas. Naglasila je važnost poticanja mladih Romkinja da se obrazuju i zaposle, s obzirom da se polako mijenja slika o njihovoj zajednici u društvu, premda još uvijek presporo.

Ana Dalipovski, predsjednica udruge Centar za provedbu integracija u EU, polazi također iz povijesnog gledišta i osobito važnim ističe da prava koja žene danas imaju nisu poklonjena, već su teško izborena te da ih kao takva trebamo vrednovati i razvijati. Apelira na zajednički trud i aktivnosti kojima žene streme izgradnji društvene svijesti o jednakom statusu žena i muškaraca te ostvarenju mogućnosti za korištenjem svih prava koja ženama i pripadaju.

Zakonodavni i strateški vid u problematiku donijela je Sandra Bedeniković, savjetnica vladinog Ureda za ravnopravnost spolova. Građane je prvotno uputila u sam rad Ureda te tekuće relevantne projekte, a potom je svim sudionicima tribine iznijela pregled statističkih podataka o razini obrazovanja žena, posebice Romkinja, u Hrvatskoj te pregled alarmantnih podataka o (ne)zaposlenosti.

Stručni savjetnik za područje obrazovanja iz Ureda pravobraniteljice za ravnopravnost spolova, Josip Grgić, naglasio je kako su Romkinje žrtve višestruke diskriminacije (po etničkoj osnovi, po osnovi spola te po imovinskom statusu), a što rezultira dodatnom socijalnom isključenosti te nemogućnošću integracije i željenog napretka. Također, ističe ključnu ulogu muškaraca općenito, a posebice u patrijarhalnoj romskoj populaciji, da potiču veće uključivanje žena u obrazovni sustav i na tržište rada.

Voditelj odsjeka za odnose s nacionalnim manjinama i vjerskim zajednicama, Željko Zaninović, istaknuo je važnost organiziranja ovakvih i sličnih događanja, kako bi svi zajedno izmijenili relevantne informacije i udružili se u borbi za svoja prava.

Tribinu je zaključila Klaudija Jašarevski iz Vijeća romske nacionalne manjine Grada Zagreba, prikladnim osvrtom na gomilanje obaveza žena u društvu, a koje prolaze neopaženo i neplaćeno, uz poseban naglasak na rastuću sivu ekonomiju.

Na tribini su prisustvovali/e mnogi/e zainteresirani građani i građanke te predstavnici/e organizacija civilnog društva, kao i članica Ženske sobe – Centra za seksualna prava Špoljarić Irena.

Poludnevna radionica za volonterke Gerontološkog centra Doma Maksimir

Članice Ženske sobe, Laura Marković i Paula Zore vodit će poludnevnu radionicu za žene treće životne dobi, volonterke i korisnice Gerontološkog centra Doma Maksimir. Poludnevna radionica će se održati u dva dijela, u ponedjeljak i utorak, 09. i 10. ožujka, 2015. godine.

Naziv poludnevne radionice je “Rodno uvjetovano nasilje” i sastavni je dio projekta Ureda za ravnopravnost spolova Vlade Republike Hrvatske “Moj glas protiv nasilja”/”My voice against violence” koji financijski podržava Europska unija (u okviru Programa Zajednice za zapošljavanje i socijalnu solidarnost – PROGRESS). Projekt se odvija u suradnji sa dvije partnerske organizacije: Ženska soba – Centar za seksualna prava  i CESI – Centar za edukaciju, savjetovanje i istraživanje.

Poziv na javno predavanje u Daruvaru

U organizaciji Pučke knjižnice i čitaonice Daruvar, Maja Mamula, koordinatorica Ženske sobe održat će javno predavanje naziva “Seksualno nasilje” povodom obilježavanja 8. marta.

Javno predavanje će se održati u petak, 6. ožujka, 2015. godine s početkom u 17.00 sati. Sve zainteresirane osobe pozvane su na sudjelovanje na javnom predavanju, jer nakon izlaganja Maje Mamula otvorit će se kratka diskusija.

Javno predavanje je sastavni dio projekta Ureda za ravnopravnost spolova Vlade Republike Hrvatske “Moj glas protiv nasilja”/”My voice against violence” koji financijski podržava Europska unija (u okviru Programa Zajednice za zapošljavanje i socijalnu solidarnost – PROGRESS). Projekt se odvija u suradnji sa dvije partnerske organizacije: Ženska soba – Centar za seksualna prava  i CESI – Centar za edukaciju, savjetovanje i istraživanje.

Poziv na javnu akciju Ženske mreže Hrvatske

Aktivistkinje Ženske mreže Hrvatske, Ženske fronte za radna i socijalna prava i ženske sindikalne grupe organiziraju akciju u subotu, 07.03.2015. godine, u 12:00 h, na Trgu bana Jelačića u Zagrebu, pod nazivom 8. mart – dan otpora: NE mjerama štednje!

8. mart simbol je borbe žena za ljudsku i ekonomsku emancipaciju. Povijest te borbe puna je patnje, nasilja, šutnje i nevidljivosti žena. Javna sfera (pre)dugo je bila svijet bez žena. Novovjeka industrijalizacija učinila ih je vidljivijima uz cijenu iscrpljujućeg rada, bijednih nadnica, života u siromaštvu. Borile su se, ustrajavale, radile i gladovale, pomagale i organizirale štrajkove, mnoge životom platile svoja uvjerenja.

Ništa ženama i radnicama nije poklonjeno – sve su izborile. Izašle smo na tržište rada, postale smo subjekti društvenih promjena, ekonomski smo nezavisnije i obrazovanije od naših baka. Međutim, postignuća ženskog radničkog pokreta danas su sve ugroženija. Dominantna neoliberalna doktrina, imperativ profita i rasta i dekonstrukcija socijalne države rađaju novu/staru potlačenost žena i repatrijalhalizaciju društvenih odnosa. Ženama je ponovo namijenjen dvostruki teret: da proizvode profit za svog poslodavca i nose odgovornost za reprodukciju (jeftine) radne snage.

Zato – između potrošačkog zova Valentinova i patrijarhalne matrice Majčinog dana glasamo za 8. mart! Zbog sjećanja na nesebične i hrabre žene, na njihovu borbu za jednakost i pravdu, za utopiju koju su dijelile. Sudbine Emily Wilding Davison, Klare Zetkin, Rose Luxemburg, Marije Jurić Zagorke, Anke Butorac… obavezuju. Nemamo pravo zaboraviti 8. mart! Zbog svega što simbolizira, zbog sebe samih, zbog naših kćeri i sinova, zbog djece njihove djece. Nastavljamo borbu naših prethodnica – kako se ne bi produžila loša sadašnjost i vratila još gora prošlost.

O projektu “Zajedno možemo više!”

Projekt “Zajedno možemo više!” provode Ženska soba – Centar za seksualna prava (Zagreb) u partnerstvu s Centrom za žene Adela (Sisak), Udrugom Brod – grupom za ženska ljudska prava (Slavonski Brod), Hrvatskom udrugom socijalnih radnika (Zagreb) i Udrugom sudaca za mladež, obiteljskih sudaca i stručnjaka za djecu i mladež (Zagreb).

Cilj projekta je unaprijediti učinkovitost i sposobnost organizacija civilnog društva u pružanju specifičnih socijalnih usluga žrtvama nasilja u obitelji s naglaskom na seksualno nasilje.

Zadani cilj će se postići kroz aktivnosti usmjerene na poticanje suradnje organizacija civilnog društva i lokalnih vlasti u planiranju i pružanju socijalnih usluga, jačanju kapaciteta i sposobnosti organizacija civilnog društva za pružanje specifičnih socijalnih usluga kroz specijaliziranu edukaciju, umrežavanje i razvoj volonterskih programa te unaprjeđenje i razvoj socijalnih usluga za žene žrtve nasilja u obitelji s naglaskom na seksualno nasilje.

Projekt se provodi na području Sisačko – moslavačke županije, Brodsko – posavske županije te Grada Zagreba, a odnosi se na područje jačanja sposobnosti organizacija civilnog društva za razvoj i planiranje socijalnih usluga žrtvama nasilja u obitelji.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda i Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske (www.strukturnifondovi.hr).
Ukupna vrijednost projekta je 664.419,35 HRK, a razdoblje provedbe je od 29.12.2014. do 28.02.2016.

Kontakt osoba:
dr. sc. Maja Mamula, voditeljica projekta
koordinatorica Ženske sobe – Centra za seksualna prava
tel: 01 61 19 174
fax: 01 61 19 175
e-mail: zenska.soba@zenskasoba.hr

 

European_Union    Strukturni_i_investicijski_fondovi1

Ulaganje u budućnost                          Strukturni i investicijski fondovi
Europska unija                                      www.strukturni fondovi.hr

ESF_logo                                  ured za udruge u boji                         

Europski socijalni fond
www.europski-fondovi.eu

 

logo_u_boji_manji_hr

 

 

 

Promocija knjige „Humanizam za djecu“

Članice Ženske sobe, Josipa Tukara i Paula Zore, u petak (27. veljače), prisustvovale su predstavljanju prve ireligiozne i humanističke knjige za djecu u Hrvatskoj, naslovljene Humanizam za djecu. Autorica Nada Topić-Peratović, predsjednica organizacije civilnoga društva Centar za građansku hrabrost, feministkinja i aktivistkinja za ljudska prava, naglašava da je njena knjiga namijenjena djeci različite dobi, ali i njihovim skrbnicima, a cilj je pomoći odgovoriti na brojna pitanja i nedoumice s kojima se susreću djeca i odrasli u suvremenom društvu.  Također, ova knjiga služi osnaživanju ‘drugačijih’ – koji ne odgovaraju zadanom obrascu većine u društvu, odnosno identitetu čovjeka određene (bijele) rase, određene (heteroseksualne) orijentacije, određene (čistokrvne) nacionalnosti te svakako određenog religijskog svjetonazora, kao i određenog domoljubnog pogleda na nedavna ratna događanja. Na izradi ove knjige sudjelovali su razni stručnjaci i stručnjakinje iz područja psihologije, fizike, sociologije i filozofije te ljudskopravaški i feministički aktivisti i aktivistkinje iz civilnog sektora. Knjiga je pisana na način koji olakšava razumijevanje humanizma, a mlade čitatelje i čitateljice upoznaje s ateizmom, različitim oblicima obitelji, feminističkim borkinjama, LGTBQ i srodnim pojmovima itd. Izdavanje ovakve knjige u ovom trenutku u Hrvatskoj izuzetno je važno jer materijali koji prate odrastanje nove generacije su katalozi patrijarhalnih obrazaca i zastarjelih načina života koji nisu realni i neodrživi su u današnjim uvjetima, što koči sveukupni napredak društva.

U prepunoj Velikoj dvorani Novinarskog doma, predstavljanje knjige moderirala je Matea Popov, a knjigu su osim autorice predstavili zanimljivi gosti. Filozof, sociolog, psiholog i politički analitičar iz Bosne i Hercegovine Esad Bajtal govorio je o temeljima humanizma i građanske hrabrosti, posebno o zadaći humanističkog obrazovanja u borbi protiv konformizma. Nadalje, jedna od utemiteljica Centra za ženske studije, magistra Rodnih studija i feministkinja  Željka Jelavić istaknula je feminističku misao kao neodvojivo povezanu s humanističkim vrijednostima, a potom je iznijela i vlastita iskustva o radu s djecom i radu s osjetljivim skupinama. Liječnica i članica Centra za građansku hrabrost  Ivana Kekin predstavila je potebu za humanističkim odgojem iz roditeljske perspektive, a bilo je riječi i o humanističkom odgoju u kontekstu otpora prema uvođenju zdravstvenog i građanskog odgoja u škole. Filozof Pavel Gregorić otvorio je temu (ne)sekularnosti društva, dok se redatelj i intendant HNK Ivan pl. Zajc u Rijeci Oliver Frljić osvrnuo na vidljivo i nevidljivo nasilje u društvu te promicanje antifašističkih vrijednosti. Također, najavio je predstavu za djecu koja će biti temeljena na ovoj knjizi.