Održano javno predavanje u Psihijatrijskoj bolnici Vrapče

Koordinatorica Ženske sobe, dr. sc. Maja Mamula održala je javno predavanje u Psihijatrijskoj bolnici Vrapče u Zagrebu, 15. srpnja, 2015. godine. Na javnom predavanju naziva “Seksualno nasilje – situacija u Hrvatskoj: Uloga Prolokola o postupanju u slučaju seksualnog nasilja” sudjelovali su mnogi/e djelatnici/e Psihijatrijske bolnice Vrapče, centara za seksualnu skrb te drugih zdravstvenih institucija. Sudionicima/ama[…]

Održan 1. modul Specijalizirane edukacije o direktnom radu sa žrtvama nasilju u obitelji s naglaskom na seksualno nasilje

U organizacije Ženske sobe – Centra za seksualna prava održan je prvi u nizu modul, od sveukupno tri, naziva “Specijalizirana edukacija za organizacije civilnog društva i centre za socijalnu skrb o direktnom radu sa žrtvama nasilja u obitelji s naglaskom na seksualno nasilje: 1. Modul – nasilje u obitelji i seksualno nasilje”. Specijalizirana edukacija održana[…]

Specijalizirana edukacija o suzbijanju nasilja u obitelji s naglaskom na seksualno nasilje

U sklopu projekta „Zajedno možemo više!“ kojeg provodi Ženska soba – Centar za seksualna prava, pokrenuta je specijalizirana edukacija o suzbijanju nasilja u obitelji s naglaskom na seksualno nasilje koja će se odvijati u tri modula. Riječ je o cjelokupnoj edukaciji, na kojoj će sudjelovati predstavnici/e organizacija civilnog društva te centara za socijalnu skrb, a[…]