Održano javno predavanje u Psihijatrijskoj bolnici Vrapče

Koordinatorica Ženske sobe, dr. sc. Maja Mamula održala je javno predavanje u Psihijatrijskoj bolnici Vrapče u Zagrebu, 15. srpnja, 2015. godine.

Na javnom predavanju naziva “Seksualno nasilje – situacija u Hrvatskoj: Uloga Prolokola o postupanju u slučaju seksualnog nasilja” sudjelovali su mnogi/e djelatnici/e Psihijatrijske bolnice Vrapče, centara za seksualnu skrb te drugih zdravstvenih institucija. Sudionicima/ama predavanja bili su podijeljeni Protokol o postupanju u slučaju seksualnog nasilja i drugi informativni i edukativni materijali o radu Ženske sobe te samom projektu.

Javno predavanje je sastavni dio projekta Ureda za ravnopravnost spolova Vlade Republike Hrvatske “Moj glas protiv nasilja”/”My voice against violence” koji financijski podržava Europska unija (u okviru Programa Zajednice za zapošljavanje i socijalnu solidarnost – PROGRESS). Projekt se odvija u suradnji sa dvije partnerske organizacije: Ženska soba – Centar za seksualna prava i CESI – Centar za edukaciju, savjetovanje i istraživanje.

IMG_0474

IMG_0475

Održan 1. modul Specijalizirane edukacije o direktnom radu sa žrtvama nasilju u obitelji s naglaskom na seksualno nasilje

U organizacije Ženske sobe – Centra za seksualna prava održan je prvi u nizu modul, od sveukupno tri, naziva “Specijalizirana edukacija za organizacije civilnog društva i centre za socijalnu skrb o direktnom radu sa žrtvama nasilja u obitelji s naglaskom na seksualno nasilje: 1. Modul – nasilje u obitelji i seksualno nasilje”. Specijalizirana edukacija održana je 3. i 4. srpnja, 2015. godine u Donjoj Stubici.

Facilitatorice specijalizirane edukacije bile su Antonija Hojt Ilić i Paula Zore, a na edukaciji su sudjelovali/e predstavnici/e organizacija civilnoga društva i centara za socijalnu skrb.

Nakon uvodnog predstavljanja projekta, u okviru kojeg se i održava specijalizirana edukacija, članica Ženske sobe Antonija Hojt Ilić prepustila je riječ dr. sc. Maji Mamuli, koordinatorici Ženske sobe. Mamula je kroz predavanje i vježbe naziva “Nasilje u obitelji” sudionice i sudionike edukacije upoznala s oblicima, specifičnostima, rasprostranjenosti nasilja u obitelji te problematiku prijavljivanja te posljedice koje uzrokuje nasilje u obitelji. Sudionici/e su kroz rad na konkretnim slučajevima imali mogućnost razmijeniti svoja iskustva u radu te iz prakse te zajednički doći do rješenja problema u na slučajevima.

U drugom dijelu prvog dana, Mamula je održala predavanje i vježbe naziva “Seksualno nasilje: definicije, oblici, specifičnosti, prijavljivanje, posljedice”. I u ovom dijelu predavanja, sudionici/e su kroz rad na konkretnim slučajevima upoznavali se s problematikom seksualnog nasilja.

U završnom dijelu prvog dana, sudionici/e su diskutirali o učinjenim pozitivnim pomacima te predstojećim koracima u području nasilja u obitelji te seksualnog nasilja.

Branka Žigante Živković, sutkinja na Visokom prekršajnom sudu u Zagrebu, otvorila je drugi dan edukacije predavanjem “Pravni aspekti zaštite od nasilja u obitelji i seksualnog nasilja, uloga Istanbulske konvencije”. Kroz predstavljanje Istanbulske konvencije (Konvencija Vijeća Europe o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji) te njene usporedbe s hrvatskim zakonodavstvom, Žigante Živković je sudionike/ce upoznala s pozitivnim mogućnostima i prilikama koju ista donosi ukoliko ju Republika Hrvatska ratificira. Žigante Živković je nadalje predstavila Direktivu 2012/29/ o uspostavi minimalnih standarda za praa, potporu i zaštitu žrtava kaznenih djela te prava žrtava prema Zakonu o kaznenom postupku. Sudionici i sudionice su potom diskutirali te pronalazili rješenja za pojedine konkretne slučajeve.

Štefica Karačić, predsjednica Hrvatske udruge socijalnih radnika, održala je predavanje naziva “Uloga i značaj Protokola o postupanju u slučaju nasilja u obitelji i Protokola o postupanju u slučaju seksualnog nasilja u pružanju pomoći i podrške žrtvama nasilja”. Karačić se kroz predstavljanje konkretnih slučajeva iz prakse sudionike i sudionice specijalizirane edukacije upoznala i pobliže objasnila uloge i obveze svakog od aktera (državnih tijela i institucija, organizacija civilnoga društva) uključenih u problematiku nasilja u obitelji te pružanja pomoći i podrške žrtvama.

U završnom dijelu drugog dana sudionici i sudionice su s Brankom Žigante Živković radili/e na konkretnim slučajevima nasilja u obitelji i seksualnog nasilja.

Specijalizirana edukacija je sastavni dio projekta “Zajedno možemo više!” kojega provode Ženska soba – Centar za seksualna prava (Zagreb) u partnerstvu s Centrom za žene Adela (Sisak), Udrugom Brod – grupe za ženska ljudska prava (Slavonski Brod), Hrvatskom udrugom socijalnih radnika (Zagreb) i Udrugom sudaca za mladež, obiteljskih sudaca i stručnjaka za djecu i mladež (Zagreb). Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda i Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske (www.strukturnifondovi.hr).

IMG_0454

IMAG0368

IMAG0375

IMAG0394

IMAG0433

IMAG0461

Specijalizirana edukacija o suzbijanju nasilja u obitelji s naglaskom na seksualno nasilje

U sklopu projekta „Zajedno možemo više!“ kojeg provodi Ženska soba – Centar za seksualna prava, pokrenuta je specijalizirana edukacija o suzbijanju nasilja u obitelji s naglaskom na seksualno nasilje koja će se odvijati u tri modula.

Riječ je o cjelokupnoj edukaciji, na kojoj će sudjelovati predstavnici/e organizacija civilnog društva te centara za socijalnu skrb, a svaki modul u trajanju od 2 dana bit će održan u drugome gradu te će na sva 3 modula sudjelovati iste osobe.

Prvi po redu modul naziva „Nasilje u obitelji i seksualno nasilje“ održavat će se u hotelu Terme Jezerčica, Donja Stubica, 03.07. – 04.07.2015. godine. Trenerice 1. modula bit će dr. sc. Maja Mamula, koordinatorica Ženske sobe, koja će govoriti o nasilju u obitelji i seksualnom nasilju; Branka Žigante Živković, s Visokog prekršajnog suda u Zagrebu, koja će se osvrnuti na pravne aspekte zaštite od nasilja u obitelji i seksualnog nasilja te relevantne dokumente; Štefica Karačić, predsjednica Hrvatske udruge socijalnih radnika/ca, s predavanjem o ulozi i značaju raznih protokola. Antonija Hojt Ilić, voditeljica edukacijskih programa Ženske sobe, bit će u ulozi facilitatorice cjelokupne edukacije.

Edukacija je sastavni dio projekta “Zajedno možemo više!” kojega provode Ženska soba – Centar za seksualna prava (Zagreb) u partnerstvu s Centrom za žene Adela (Sisak), Udrugom Brod – grupe za ženska ljudska prava (Slavonski Brod), Hrvatskom udrugom socijalnih radnika (Zagreb) i Udrugom sudaca za mladež, obiteljskih sudaca i stručnjaka za djecu i mladež (Zagreb). Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda i Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske (www.strukturnifondovi.hr).