Zajednički izvještaj za CEDAW Odbor organizacija B.a.B.e. i Ženske sobe

Od 6. do 24. srpnja U Ženevi je održano 61. zasjedanje Odbora za uklanjanje diskriminacije žena (CEDAW Odbor), na kojem je 15. srpnja razmatrano hrvatsko objedinjeno četvrto i peto izvješće o provedbi Konvencije o uklanjaju svih oblika diskriminacije žena. Zaključci su formulirani na osnovi dva podnesena izvješća: onog koje su podnijele Ženska soba – Centar za seksualna[…]