Najava okruglog stola u sklopu projekta “Zajedno možemo više!”

Udruga sudaca za mladež, obiteljskih sudaca i stručnjaka za djecu i mladež i Ženska soba – Centar za seksualna prava, u utorak, 06. listopada 2015. godine, organiziraju okrugli stol posvećen problemu nasilja u obitelji i nasilja nad ženama. Stručni skup u trajanju od 11 do 13 sati, održavat će se u prostorijama Hotela Panonija u[…]

Održana konferencija „Mladi bez granica? Specifični problemi mladih kao heterogene skupine na tržištu rada“

U utorak, 29.09.2015. godine održana je konferencija „Mladi bez granica? Specifični problemi mladih kao heterogene skupine na tržištu rada“, u organizaciji Centra za edukaciju, savjetovanje i istraživanje (CESI). Riječ je o zaključnoj konferenciji u sklopu projekta pod nazivom Za rad spremne, koja se održavala u prostoru Kuće Europe (Augusta Cesarca 4). Nakon registracije sudionika/ca, uslijedio[…]

Održan okrugli stoli povodom Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama

Povodom obilježavanja Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama, 22. rujna 2015., održan je okrugli stol na lokaciji Tribina Grada Zagreba. Okrugli stol je otvorila Višnja Ljubičić, Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova, koja se u svom izlaganju posebno osvrnula na Konvenciju Ujedinjenih naroda o uklanjanju svih oblika diskriminacije žena (CEDAW) te na Zaključne primjedbe Odbora za[…]

Održana “Edukacija stručnih osoba koje rade sa žrtvama nasilja u obitelji – Modul III: Uloga institucija u radu sa žrtvama”

U organizaciji Ženske sobe – Centra za seksualna prava održana je treća po redu dvodnevna edukacija naziva “Edukacija stručnih osoba koje rade sa žrtvama nasilja u obitelji – Modul III: Uloga institucija u radu sa žrtvama”. Edukacija je održana 18. i 19. rujna, 2015. godine u prostoru Tribina Grada Zagreba u Zagrebu. Navedena edukacija nastavak[…]

Najava okruglog stola povodom obilježavanja Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama

Mreža žena s invaliditetom (SOIH) povodom obilježavanja ovogodišnjeg Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama organizira, 22. rujna, okrugli stol, koji će se održati u prostoru Tribina Grada Zagreba. S početkom u 12 sati, okrugli stol će otvoriti Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova, Višnja Ljubičić, predavanjem o Konvenciji Ujedinjenih naroda o uklanjanju svih oblika diskriminacije žena[…]

Najava trećeg po redu modula u okviru Edukacije stručnih osoba koje rade sa žrtvama nasilja u obitelji „Modul III: Uloga institucija u radu sa žrtvama“

U organizaciji Ženske sobe – Centra za seksualna prava, 18. i 19. rujna 2015., održat će se nastavak cjelovite edukacije stručnih osoba koje rade sa žrtvama nasilja u obitelji, pod nazivom „Modul III: Uloga institucija u radu sa žrtvama“. Edukacija će se održati u prostoru Tribine Grada Zagreba (Kaptol 27). Teme koje će se obrađivati[…]

Stručni skup Pravna podrška osobama koje su preživjele trgovanje ljudima

U utorak, 08. rujna, održan je stručni skup „Pravna podrška osobama koje su preživjele trgovanje ljudima“ u prostoru hotela Dubrovnik (dvorana ban Frankopan ) u Zagrebu. Stručni skup je održan u sklopu projekta „Ostvarimo prava! Rana pravna intervencija za žrtve trgovanja ljudima“, kojem je glavni cilj ustanoviti najbolje prakse u osiguravanju zaštite žrtava trgovanja ljudima[…]

Stručni skup 3. Protokol Konvencije o pravima djeteta

Dana 08. rujna 2015. godine, održan je stručni skup Treći Protokol Konvencije o pravima djeteta (pravo djeteta na pritužbu odboru za prava djeteta). Treći Fakultativni protokol uz Konvenciju o pravima djeteta (Optional protocol to the Convention on the Rights of the Child on a Communications Procedure), koji se odnosi na postupak podnošenja pritužbe UN-ovom Odboru[…]