Najava „Specijalizirane edukacije za organizacije civilnog društva koje se bave pružanjem pomoći i podrške žrtvama kaznenih djela“

Ženska soba – Centar za seksualna prava organizira „Specijaliziranu edukaciju za organizacije civilnog društva koje se bave pružanjem pomoći i podrške žrtvama kaznenih djela” koja će se održati od dana 26. do 28. siječnja 2017. godine u Donjoj Stubici, Terme Jezerčica.

Ova specijalizirana edukacija sastavni je dio projekta Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske usmjerenog na osnaživanje organizacija civilnog društva (OCD) kroz provođenje edukacije u svrhu prijenosa znanja i vještina primjenjivih u radu sa žrtvama kaznenih djela. Edukacija je, prije svega, namijenjena organizacijama čiji su projektni prijedlozi pozitivno ocijenjeni od strane Ministarstva pravosuđa na javnom pozivu za prijavu projekta usmjerenih na osiguravanje pružanja podrške žrtvama i svjedocima u županijama u kojima nisu osnovani odjeli za podršku žrtvama i svjedocima, ali i drugim organizacijama čiji djelokrug rada uključuje pružanje pomoći i podrške žrtvama i svjedocima kaznenih djela.

Edukacija je planirana na način da se kroz 3 radna dana prođu sve relevantne teme, kako bi se sudionice/i osposobili za pružanje pomoći i podrške žrtvama i svjedocima kaznenih djela.  Trenerski tim uključuje 10 trenerica, koje imaju dugogodišnje znanje i iskustvo na ovom području, a koje dolaze ispred nadležnih državnih tijela, institucija i organizacija civilnog društva.

Projekt provode Ženska soba – Centar za seksualna prava u partnerstvu s Ženskom grupom Karlovac „Korak“ i Udrugom sudaca za mladež, obiteljskih sudaca i stručnjaka za mladež. Projekt financijski podupire Ministarstvo pravosuđa Republike Hrvatske.

Održan partnerski sastanak u okviru projekta „Specijalizirana edukacija za organizacije civilnog društva koje se bave pružanjem pomoći i podrške žrtvama kaznenih djela“

U okviru projekta „Specijalizirana edukacija za organizacije civilnog društva koje se bave pružanjem pomoći i podrške žrtvama kaznenih djela“ održan je dana 20. siječnja 2017. godine prvi partnerski sastanak. Partnerski sastanak održan je u prostorijama Ženske sobe, a na njemu su sudjelovale članice Ženske sobe te članice Ženske grupe Karlovac „Korak“ i Udruge sudaca za mladež, obiteljskih sudaca i stručnjaka za djecu i mladež.

Tijekom sastanka su dogovorene uloge, radni zadatci i obveze svih partnera projekta te je usuglašena provedba projektnih aktivnosti, a definirani su svi detalji oko održavanja predstojeće specijalizirane edukacije. Partnerski sastanak je održan s ciljem što uspješnije realizacije projektnih ciljeva te postignuća željenih rezultata.

Sastanak partnerskih organizacija održan je u okviru projekta „Specijalizirana edukacija za organizacije civilnog društva koje se bave pružanjem pomoći i podrške žrtvama kaznenih djela“ kojeg provode Ženska soba – Centar za seksualna prava u partnerstvu sa Ženskom grupom Karlovac „Korak“ i Udrugom sudaca za mladež, obiteljskih sudaca i stručnjaka za djecu i mladež uz financijsku potporu Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske.

Održan sastanak sa sutkinjom Županijskog suda u Zagrebu

Dana 20.01.2017. godine je održan sastanak s predstavnicom relevantne institucije, odnosno sutkinjom Lanom Petö Kujundžić, sutkinjom na Županijskom sudu u Zagrebu, Odjel za mladež.

Projekt „Novom snagom protiv nasilja nad ženama“ predstavljen je od strane Anamarie Drožđan Kranjčec, predstavljeni su njegovi ciljevi, glavne grupe aktivnosti i postignuti rezultati. Jasno su istaknute partnerske organizacije na projektu i sam donator, odnosno Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva, fondova Kraljevine Norveške i EEA fonda.

Naglasak je stavljen na predstavljanje rezultata istraživanja „Analiza uloge, kapaciteta i održivosti organizacija civilnog društva koje rade na suzbijanju nasilja nad ženama“ te publikacija „Organizacije civilnog društva kao ključni akteri u suzbijanju nasilja nad ženama u Hrvatskoj“. Više govora je bilo vezano uz analizu i praćenje promjena i primjena relevantnih javnih politika o ulozi i održivosti organizacija civilnog društva te njihovoj ulozi u suzbijanju nasilja nad ženama.

Sutkinja Peto Kujundžić je pokazala poseban interes za posljednji dio sastanka zanimajući se za do sada analizirane javne politike te uočene promjene i propuste hrvatskog zakonodavstva, kao i institucionalnog okvira rada na problematici nasilja nad ženama, ljudskih prava te razvoju civilnog društva.  Izrazila je želju za primitkom konačne analize nakon završetka ove aktivnosti koju provodi partnerska organizacija Ženska udruga „IZVOR“.

Sastanak s predstavnicima/ama dio je projekta „Novom snagom protiv nasilja nad ženama“ koji financijski podržavaju Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva, financijski mehanizam europskog gospodarskog prostora (EGP) i financijski mehanizam Kraljevine Norveške. Projekt provode Ženska soba – Centar za seksualna prava (Zagreb) s partnerskim organizacijama Ženska udruga “IZVOR” (Tenja), Ženska grupa Karlovac „Korak“ (Karlovac) i Stígamót – Counselling and education center on sexual violence (Reykjavík, Island).

Održan 13. sastanak Mreže suradnje vladinih institucija i nevladinih organizacija protiv seksualnog nasilja

Dana 17. i 18. siječnja 2017. godine u hotelu International, Zagreb je održan 13. sastanak 13. sastanka Mreže suradnje vladinih institucija i nevladinih organizacija protiv seksualnog nasilja u organizaciji Ženske sobe – Centra za seksualna prava.

Ovogodišnja tema sastanka bila je Seksualno nasilje i žene s invaliditetom s ciljem otvaranja diskusije o specifičnim problemima i poteškoćama žena s invaliditetom vezano uz iskustva različitih oblika nasilja, s naglaskom na seksualno.

Sudionice i sudionici sastanka izmjenjivali su iskustva i primjere iz prakse  u svrhu razvoja zajedničkih preporuka za unaprjeđenje pristupa pravdi i zaštiti prava žena s invaliditetom, koje su žrtve nasilja. Na sastanku je sudjelovalo 24 predstavnica/ka državnih institucija i organizacija civilnog društva.

Sastanak je rezultirao razvijenim preporukama:

 1. Prilagoditi postojeća i opremiti nova skloništa i savjetovališta potrebama žena s invaliditetom, uz financijsku podršku nadležnih državnih tijela, institucija i jedinica lokalne i područne uprave.
 2. Provoditi  istraživanja na području Hrvatske o prevalenciji različitih oblika nasilja nad ženama s invaliditetom (specifično za svaku kategoriju invaliditeta), najčešćim oblicima nasilja te faktorima koje pridonose prijavljivanju nasilja i uzrocima neprijavljivanja.
 3. Prilagoditi sustav prikupljanja podataka o problematici nasilja u obitelji i seksualnog nasilja kako bi se identificirao broj žrtava osoba s invaliditetom.
 4. Educirati osobe koje rade u skloništima i savjetovalištima o specifičnostima rada s osobama s različitim oblicima invaliditeta.
 5. Uspostaviti suradnju s Pravosudnom akademijom, Policijskom akademijom i Odvjetničkom akademijom u cilju edukacije njihovih ciljnih grupa o nasilju nad osobama s invaliditetom i njihovim specifičnim pravima i potrebama.
 6. Organizirati predavanja na kaznenim odjelima Općinskih i Županijskih sudova o pravima žrtava seksualnog nasilja, uključujući i prava osoba s invaliditetom, s ciljem edukacije i senzibilizacije stručnjaka.
 7. Organizirati redovite sustavne edukacije u nadležnim državnim institucijama i tijelima o pravima osoba s invaliditetom.
 8. Provoditi redovne edukacije za osobe koje rade na području mentalnog zdravlja o problemu seksualnog nasilja, s naglaskom na osobe s invaliditetom koje su žrtve seksualnog nasilja.
 9. Osigurati pružanje usluga u zajednici osobama s invaliditetom (npr. poput organiziranog stanovanja) od strane jedinica lokalne i područne uprave.
 10. Poticati i jačati umreženost svih relevantnih institucija i organizacija civilnog društva koje pružaju pomoć i podršku osobama s invaliditetom koje su ujedno žrtve nasilja.
 11. Osigurati da prostori svih relevantnih državnih institucija (npr. centri za socijalnu skrb, sudovi i dr.) budu pristupačni osobama s invaliditetom.

Sastanak je održan u okviru projekta „Nasilje nad ženama s invaliditetom“ financijski podržanim od Grada Zagreb – Gradskog ureda za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom.

Najava održavanja 13. sastanak Mreže suradnje vladinih institucija i nevladinih organizacija protiv seksualnog nasilja

Ženska soba organizira održavanje 13. sastanka Mreže suradnje vladinih institucija i nevladinih organizacija protiv seksualnog nasilja 17. i 18. siječnja 2017. godine u hotelu International, Zagreb.

Mreža suradnje vladinih institucija i nevladinih organizacija protiv seksualnog nasilja kontinuirano postoji od 1998. godine. Na sastancima, čija je osnovna svrha dodatno stručno usavršavanje predstavnika i predstavnica nadležnih tijela, institucija i organizacija civilnog društva, iz godine u godinu se sustavno ukazuje potreba za postojanjem i jačanjem međusobne povezanosti svih ključnih aktera koji rade na problematici seksualnog nasilja. Cilj ovih sastanaka je objedinjavanje nastojanja u pravcu prevencije i suzbijanja seksualnog nasilja, kao i razvoja efikasnijeg tretmana/podrške žrtvama seksualnog nasilja.

Ovogodišnja tema sastanka bit će Seksualno nasilje i žene s invaliditetom. Cilj nam je otvoriti diskusiju o specifičnim problemima i poteškoćama žena s invaliditetom vezano uz iskustva različitih oblika nasilja, s naglaskom na seksualno. Sastanak Mreže bit će usmjeren na razmjenu vlastitih iskustava i primjera iz prakse u svrhu razvoja zajedničkih preporuka za unaprjeđenje pristupa pravdi i zaštiti prava žena s invaliditetom, koje su žrtve nasilja.

Sastanak se održava u okviru projekta „Nasilje nad ženama s invaliditetom“ financijski podržanim od Grada Zagreb – Gradskog ureda za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom.

Početak provedbe projekta „Specijalizirana edukacija za organizacije civilnog društva koje se bave pružanjem pomoći i podrške žrtvama kaznenih djela“

U trajanju od dva mjeseca Ženska soba – Centar za seksualna prava će provoditi projekt „Specijalizirana edukacija za organizacije civilnog društva koje se bave pružanjem pomoći i podrške žrtvama kaznenih djela. Projekt je započeto početkom siječnja te završava krajem veljače 2017. godine.

Cilj projekta je osnažiti organizacije civilnog društva prijenosom znanja i vještina potrebnih za pružanje pomoći i podrške žrtvama kaznenih djela, odnosno podizanje razine znanja, vještina i kompetencija o specifičnostima direktnog rada sa žrtvama kaznenih djela te unapređenje kvalitete usluga pomoći i podrške koje pružaju organizacije civilnog društva.

Projekt provode Ženska soba – Centar za seksualna prava u partnerstvu s Ženskog grupom Karlovac „Korak“ i Udrugom sudaca za mladež, obiteljskih sudaca i stručnjaka za mladež. Projekt financijski podupire Ministarstvo pravosuđa Republike Hrvatske.

Završena provedba projekta „Osvijetlimo put iz nasilja“

Ženska soba je tijekom 2016. godine provodila projekt „Osvijetlimo put iz nasilja“ financijski podržanim od Hrvatske elektroprivrede d.d.

Projekt je uključivao provedbu radionica na temu rodne ravnopravnosti i prevencije seksualnog uznemiravanja na području Grada Zagreba te osmišljavanje i tisak letka na temu prevencije seksualnog nasilja na društvenim mrežama.

Provedba projekta je završila 31.12.2016. godine.

Početak provedbe projekta „Suradnjom do promjena!“

U partnerstvu s Gimnazijom Bernardina Frankopan iz Ogulina, Ženska soba je krajem 2016. godine započela s provedbom projekta „Suradnjom do promjena!“. Projekt financijski podržava Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske.

Projektom „Suradnjom do promjena!“ bit će obuhvaćeno područje čitave Hrvatske s naglaskom na Karlovačku županiji. Opći cilj projekta je suzbijanje nasilja u obitelji i seksualnog nasilja nad i među djecom i mladima kroz razvoj učinkovitih i održivih aktivnosti. Aktivnostima projekta obuhvatit će se prije svega učenice/i, njihovi roditelji, profesorice/i, stručne suradnice/i, volonterke/i te šira javnost.

Početak provedbe projekta #sherajmo odgovorno

Ženska soba  je u partnerstvu sa Srednjom školom Novska, Prvom gimnazijom Zagreb i Ekonomsko – turističkom školom Daruvar krajem 2016. godine započela s provedbom projekta #sherajmo odgovorno.

Projekt u trajanju od godine dana, a financijski podržan od Ministarstva demografije, obitelji, mladih i socijalne politike, usmjeren je na prevenciju elektroničkog nasilja nad i među djecom i mladima.

Cilj projekta je suzbijanje seksualnog uznemiravanja i zlostavljanja na društvenim mrežama nad i među djecom i mladima, pri čemu će se veliki naglasak dati uključenju mladih, profesorica i profesora te stručnih suradnica/ka odgojno – obrazovnih ustanova.