Analiza „Praćenja promjena i primjena relevantnih javnih politika o ulozi i održivosti organizacija civilnog društva i njihovoj ulozi u suzbijanju nasilja nad ženama“

Ženska udruga “IZVOR” (Tenja) uspješno je analizirala sve relevantne promjene i događanja u periodu od 01.01.2016. do 28.02.2017. godine u okviru projekta „Novom snagom protiv nasilja nad ženama“ te kreirala dokument naziva „Praćenja promjena i primjena relevantnih javnih politika o ulozi i održivosti organizacija civilnog društva i njihovoj ulozi u suzbijanju nasilja nad ženama“.

Analiza zaključuje da su zbog političke nestabilnosti, militarizacije društva i negativnog određenja prema dijelu civilnoga društva koje su obilježile kraj 2015. i cijelu 2016. godinu mnoge organizacije civilnoga društva bile izložene promjenama propisa i značajnom smanjenju sredstava.

Promjene su se ponajprije očitovale kroz ukidanje uspostavljenih procedura i znatno ograničavanje sredstava za rad određenih organizacija civilnog društva (OCD-a) i neovisnih medija koja su se dodjeljivala iz sredstava od igara na sreću putem Nacionalne zakade za razvoj civilnoga društva. Tako da je 2016. godina bila iznimno teška kako za OCD-e tako i za dio neprofitnih medija i drugih aktera na području kulture. Uslijed mnogih nepovoljnih okolnosti većina OCD-a u Hrvatskoj morala je smanjiti opseg rada i/ili dati otkaze značajnom dijelu stručnog tima, a time i smanjiti opseg svojih usluga i djelovanja. Jednako tako ugrožen je i model sufinanciranja rada Skloništa, savjetovališta i SOS telefona za žene i djecu žrtve obiteljskog nasilja i opstanak OCD-a koje ih vode.

Unutar izvještajnog razdoblja praćenja javnih politika vezano za suzbijanje nasilja nad ženama došlo je do određenih zakonodavnih promjena, no iste su rezultat isključivo izvršavanja obveza Republike Hrvatske kao članice Europske unije u dijelu koji se odnosi na usklađivanje sekundarnih izvora prava Europske unije s nacionalnim zakonodavstvom države članice. Ograničavanje postojeće razine reproduktivnih i seksualnih prava žena dio su kontinuiranog procesa, a posljednjih 25 godina jedan od izraženijih načina kontrole ženske seksualnosti je ograničavanje pristupa legalno induciranom prekidu trudnoće. Negativne promjene u tom smislu koje se reflektiraju globalno imaju analogni epilog i u lokalnom kontekstu. Promjene koje su uslijedile posljednjih dvije godine (intenzivno) ne samo da nisu išle u smjeru unapređenja reproduktivnih i seksualni prava žena, dobrobiti svih žena i zaštite od nasilja generalno u svjetlu implementiranja preporuka UN Odbora za ukidanje diskriminacije žena u pravni poredak Hrvatske, nego je u periodu neposredno nakon parlamentarnih izbora iz prosinca 2015. godine dovedena u pitanje postojeća razina zaštite ljudskih prava žena koja je najizraženija u kontinuiranom i sistemskom progonu i zlostavljanju žena reproduktivne dobi koje nije bilo spriječeno i sankcionirano od strane nadležnih institucija.

Analiza također zaključuje kako nije bilo pozitivnih promjena uslijed donošenja drugih propisa čije odredbe izravno krše temeljna prava žena (Zakon o prekršajima protiv javnog reda i mira u dijelu koji regulira prostituciju), dok su promjene Obiteljskog zakona iz 2014., unatoč nastojanju da unaprijede i poboljšaju stvarni i pravni položaj djece, u realnom životu dovela do izjednačavanja počinitelja nasilja i žrtve u situacijama razvoda braka u kojemu postoje malodobna djeca. Na taj način napravljen je korak unatrag u dijelu koji se odnosi na suzbijanje nasilja nad ženama i nasilja u obitelji, ali i uopće u odnosu na ostvarivanje prava žena.

Analiza je dio projekta „Novom snagom protiv nasilja nad ženama“ koji financijski podržavaju Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva, financijski mehanizam europskog gospodarskog prostora (EGP) i financijski mehanizam Kraljevine Norveške. Projekt provode Ženska soba – Centar za seksualna prava (Zagreb) s partnerskim organizacijama Ženska udruga “IZVOR” (Tenja), Ženska grupa Karlovac „Korak“ (Karlovac) i Stígamót – Counselling and education center on sexual violence (Reykjavík, Island).

Provedena dvodnevna edukacija “Suzbijanje nasilja u obitelji i seksualnog nasilja”

Dana 17. i 18. veljače održana je dvodnevna edukacija „Suzbijanje nasilja u obitelji i seksualnog nasilja“ koju je organizirala Ženska soba – Centar za seksualna prava, u partnerstvu s Gimnazijom Bernardina Frankopan (Ogulin). Edukacija je održana u hotelu Frankopan u Ogulinu na kojoj je sudjelovalo 17 profesora/ica i stručnih suradnika/ica odgojno-obrazovnih ustanova s područja Karlovačke županije, s naglaskom na Grad Ogulin.

Na edukaciji su održana predavanja na teme: Nasilja u obitelji, Seksualno nasilje nad i među mladima, Pravna perspektiva nasilja u obitelji i seksualnog nasilja; Posljedice nasilja u obitelji i seksualnog nasilja na djecu i mlade, Prevencijski programi Ženske sobe.

Sudionici i sudionice su drugog dana edukacije kroz vježbe i rad u malim grupama sami osmišljavali prevencijske radionice na temu nasilja u obitelji te seksualnog nasilja, a koje će provoditi u svojim školama.

Predavačice na edukaciji su bile dr. sc. Maja Mamula (Ženska soba), Branka Žigante Živković, dipl. iur. (sutkinja na Visokom prekršajnom sudu Republike Hrvatske), Maja Vukmanić Rajter, prof. soc. pedagogijje (Ženska soba) i Josipa Tukara Komljenović, mag. soc. (Ženska soba).

Cilj edukacije je aktivno uključivanje i educiranje profesora/ica, stručnih suradnika/ica osnovnih i srednjih škola o prevenciji i suzbijanju nasilja u obitelji i seksualnog nasilja nad i među mladima te u konačnici povećati znanje djece i mladih o ovoj problematici te ih potaknuti na aktivno uključivanje u prevenciju.

Stručna edukacija sastavni je dio projekt „Suradnjom do promjena“ kojeg provode Ženska soba – Centar za seksualna prava i Gimnazija Bernardina Frankopana, Ogulin uz financijsku podršku Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske.

IMG_2624

IMG_2635

IMG_2615

Održan posljednji partnerski sastanak na projektu „Novom snagom protiv nasilja nad ženama“

Dana 14.02.2017. u prostoru Ženske sobe je održan posljednji sastanak partnerskih organizacija u okviru projekta „Novom snagom protiv nasilja nad ženama“.

Sudionice sastanka su razgovarale o provedenim projektnim aktivnostima, postignutim rezultatima te poteškoćama. Osvrnule su se na uspješno održanu trodnevnu konferenciju u Opatiji, tiskanu publikaciju „Organizacije civilnog društva kao ključni akteri u suzbijanju nasilja nad ženama u Hrvatskoj“ te velik broj volontera i volonterki koje su volontirale u različitim organizacijama civilnog društva. Velika vidljivost projekta je ostvarena kroz zanimljivu i poučnu javnu kampanju „Pričajmo jezikom ravnopravnosti“ u okviru koje je sakupljeno više od 200 inačica ženskih riječi za muške riječi, a koje ne postoje u našim rječnicima. U posljednjem dijelu sastanka je projekt i pismeno evaluiran.

Sastanak partnerskih organizacije dio je projekta „Novom snagom protiv nasilja nad ženama“ koji financijski podržavaju Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva, financijski mehanizam europskog gospodarskog prostora (EGP) i financijski mehanizam Kraljevine Norveške. Projekt provode Ženska soba – Centar za seksualna prava (Zagreb) s partnerskim organizacijama Ženska udruga “IZVOR” (Tenja), Ženska grupa Karlovac „Korak“ (Karlovac) i Stígamót – Counselling and education center on sexual violence (Reykjavík, Island).

Održan prvi sastanak partnerskih organizacija na projektu #sherajmoodgovorno

Dana 13. veljače 2017. godine u prostoru Ženske sobe održan je prvi sastanak partnerskih organizacija na projektu #sherajmoodgovorno.

Na sastanku su sudjelovale profesorice i stručne suradnice partnerskih škola na projektu, Srednja škola Novska, Ekonomska i turistička škola Daruvar te Prva gimnazija Zagreb.

U prvom dijelu sastanka sudionice su predstavile svoj dosadašnji rad, projekte te aktivnosti koje su provodile unutar škola. Nadalje je predstavljen projekt, donator te projektne aktivnosti. Uslijedio je detaljniji dogovor oko provedbe budućih projektnih aktivnosti te podjela uloga i odgovornosti svake od partnerskih organizacija te Ženske sobe kao nositeljice projekta. Više razgovora je bilo o dobivenim rezultatima u okviru provedenih fokus grupa s učenicama i učenicama triju škola.

Sastanak partnerskih organizacija je sastavni dio projekta #sherajmoodgovorno kojeg financijski podržava Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku Republike Hrvatske. Projekt provodi Ženska soba – Centar za seksualna prava u partnerstvu s Ekonomskom i turističkom školom Daruvar, Srednjom školom Novska i Prvom gimnazijom Zagreb.

Najava održavanja stručne edukacije u Ogulinu

Dvodnevna edukaciju „Suzbijanje nasilja u obitelji i seksualnog nasilja“ organizira Ženska soba – Centar za seksualna prava, u partnerstvu s Gimnazijom Bernardina Frankopan (Ogulin), a koja će se održati 17. i 18. veljače 2017. (petak i subota) u hotelu Frankopan u Ogulinu.

Cilj edukacije je aktivno uključiti i educirati profesore i profesorice, stručne suradnike i suradnice osnovnih i srednjih škola s područja Karlovačke županije, s naglaskom na Grad Ogulin o prevenciji i suzbijanju nasilja u obitelji i seksualnog nasilja nad i među mladima te u konačnici povećati znanje djece i mladih o ovoj problematici te ih potaknuti na aktivno uključivanje u prevenciju.

Teme treninga će obuhvaćati nasilje u obitelji i seksualno nasilje, njihove dominantne oblike, rasprostranjenost, posljedice, zakonodavni okvir, ulogu Protokola o postupanju u slučaju nasilja u obitelji i Protokola o postupanju u slučaju seksualnog nasilja, obaveze svih nadležnih tijela i institucija, kao i mjesta za pomoć i podršku žrtvama nasilja u obitelji i seksualnog nasilja.

Na edukaciji će sudjelovati prijavljeni profesori i profesorice te stručni suradnici odgojno-obrazovnih ustanova Karlovačke županije koji će po završetku edukaciji održati dvije radionice za učenike i učenice te predavanje za roditelje na temu prevencije nasilja u obitelji i seksualnog nasilja.

Stručna edukacija sastavni je dio projekt „Suradnjom do promjena“ kojeg provode Ženska soba – Centar za seksualna prava i Gimnazija Bernardina Frankopana, Ogulin uz financijsku podršku Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske.

Poziv na trening za volonterke i volontere #sherajmo odgovorno

Zadovoljstvo nam je pozvati Vas na dvodnevni trening #sherajmoodgovorno, namijenjen studentima/cama koji organizira Ženska soba – Centar za seksualna prava, a koji će se održati:

03. – 04.03.2017., petak i subota

u prostoru Ženske sobe, Maksimirska 51 a (2.kat), Zagreb

Trening je kombinacija radionica i predavanja, a obrađivat će se teme seksualnog nasilja, seksualnog uznemiravanja i zlostavljanja na društvenim mrežama te metode rada s mladima.

Sudjelovanje na treningu je besplatno, te je osiguran ručak oba dana.

Trening će voditi Maja Vukmanić Rajter (socijalna pedagoginja) i Anamaria Drožđan-Kranjčec (diplomirana pravnica), trenerice s višegodišnjim iskustvom u radu na problematici seksualnog nasilja i rodne diskriminacije.

OBVEZE SUDIONIKA/CA TRENINGA:

 1. Obvezno je prisustvovanje tijekom cjelokupnog trajanja treninga

2. Po završetku treninga održati 2 radionice za djecu i mlade u jednoj od partnerskih škola ( Gimnazija iz Zagreba, Ekonomsko – turistička škola Daruvar i Srednja škola Novska) na temu prevencije seksualnog uznemiravanja i zlostavljanja na društvenim mrežama (najkasnije do kraja svibnja 2017. godine).

Sudionici/ce će na samome treningu potpisati ugovor o volontiranju i  pisanu izjavu da nisu kazneno osuđivani te da se protiv njih ne vodi kazneni postupak te će po izvršenim obvezama primiti  potvrdu o završenom treningu i provedenim radionicama te volonterskom angažmanu.

 

Poželjno je, no ne i obavezno, iskustvo u osmišljavanju i provedbi radionica.

 ROK ZA PRIJAVE JE 24. veljače 2017.

Molimo Vas da nam do isteka roka na e-mail Ženske sobe: (zenska.soba@zenskasoba.hr) pošaljete:

  1. Životopis
  2. Ispunjenu prijavnicu koju možete preuzeti na sljedećem linku:

http://zenskasoba.hr/docs/Prijavni%20obrazac2017.doc

Trening je sastavni dio projekta #sherajmoodgovorno kojeg financijski podržava Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku Republike Hrvatske. Projekt provodi Ženska soba – Centar za seksualna prava u partnerstvu s Ekonomskom i turističkom školom Daruvar, Srednjom školom Novska i 1. gimnazijom Zagreb.

Partnerski sastanak projekta „Suradnjom do promjena“

Dana 3. veljače 2017. godine održan je sastanak partnerskih organizacija na projektu „Suradnjom do promjena“ u prostoru Ženske sobe – Centra za seksualna prava.

Na sastanku su sudjelovale ispred Ženske sobe Maja Mamula, Maja Vukmanić Rajter, Josipa Tukara Komljenović, Anamaria Drožđan Kranjčec, dok su ispred Gimnazije Bernardina Frankopana iz Ogulina sudjelovale školska psihologinja Helena Štrucelj i Ivana Turkalj, školska pedagoginja.

Teme sastanka bili su predstavljanje projekta i donatora, dogovor oko projektnih aktivnosti, podjele uloga i obaveza, kao i dogovor oko predstojeće dvodnevne edukacije za profesore/ice i stručne suradnike/ice s područja Karlovačke županije, s naglaskom na grad Ogulin.

Sastanak partnerskih organizacija sastavni je dio projekt „Suradnjom do promjena“ kojeg provode Ženska soba – Centar za seksualna prava i Gimnazija Bernardina Frankopana, Ogulin uz financijsku podršku Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske.

IMG_2561

Održana trodnevna „Specijalizirana edukacija za organizacije civilnog društva koje se bave pružanjem pomoći i podrške žrtvama kaznenih djela“

U organizaciji Ženske sobe – Centar za seksualna prava održana je „Specijalizirana edukacija za organizacije civilnog društva koje se bave pružanjem pomoći i podrške žrtvama kaznenih djela“ od dana 26. do 28. siječnja 2017. godine u Donjoj Stubici, Terme Jezerčica.

Na edukaciji su sudjelovali predstavnici/ce Ženske udruge “IZVOR”, Tenja; Udruge „HERA“ Križevci – za zaštitu i promicanje ljudskih prava; Udruge mladih „Mladi u Europskoj uniji“ Šibenik; SOS telefona za žene žrtve nasilja Krapinsko-zagorske županije CESI, Zabok; Centra za podršku i razvoj civilnog društva „DELFIN“, Pakrac; Informativno pravnog centra, Udruge „ZvoniMir“; Regionalnog centra za izgradnju zajednice i razvoj civilnog društva „DEŠA“ Dubrovnik; Udruge za podršku žrtvama i svjedocima Vukovar; Socijalne zadruge Zvonimir, Knin; Ženske grupe Karlovac „KORAK“; S.O.S – savjetovanje, osnaživanje, suradnja, Virovitica; Udruge Bijeli krug Hrvatske, Split te Udruge Brod – grupa za ženska ljudska prava, Slavonski Brod.

Edukaciju su facilitirale članice Ženske sobe, Maja Mamula i Maja Vukmanić Rajter. Prvi dan  edukacije, Maja Mamula i Anamaria Drožđan Kranjčec predstavile su trening, trenerice i sudionice/ke. Zatim su Branka Žigante Živković, sutkinja Visokog prekršajnog suda Republike Hrvatske, i Matea Babić, viša stručna savjetnica na Županijskom sudu u Zagrebu, održale predavanja iz područja pravnih, psiholoških i praktičnih aspekata svjedočenja. Vježbu s primjerima iz prakse vodile su Branka Žigante Živković, Lana Peto Kujundžić, sutkinja na Županijskom sudu u Zagrebu, Odjel za mladež, i Ana Ergović Kuzmanović, voditeljica Ureda za podršku žrtvama i svjedocima na zagrebačkom Županijskom sudu u Zagrebu. Predavanja o relevantnim propisima koja se odnose na područje prava i podrške žrtvama i svjedocima održale su Lana Peto Kujundžić, Branka Žigante Živković te Matea Babić.

IMG_2434

Drugi dan edukacije započeo je predavanjima o sustavu podrške žrtvama i svjedocima u Republici Hrvatskoj koje su održale Nikica Hamer Vidmar, voditeljica Samostalne službe za podršku žrtvama i svjedocima, Ana Ergović Kuzmanović i Maja Mamula. O specifičnostima pružanja podrške žrtvama i svjedocima i potrebama žrtvama predavanje je održala Ana Ergović Kuzmanović. Na kraju drugog dana vježbu o pružanju informacija i podrške žrtvama i svjedocima održale su Ana Ergović Kuzmanović i Anamaria Droždan Kranjčec, dok je vježbu o oblicima pomoći žrtvama i svjedocima s obzirom na relevantne sociodemografske karakteristike održala Maja Vukmanić Rajter, kao i vježbu o dosadašnjim iskustvima organizacija civilnog društva u radu s nadležnim institucijama i njihovoj poziciju u zajednici.

IMG_2472

Trećeg dana edukacije Maja Mamula i Ella Selak Bagarić, psihologinja u Poliklinici za zaštitu djece Grada Zagreba, i Mirjana Duduković, predsjednica udruge „KORAK“ Karlovac, održale su predavanja o radu sa žrtvama specifičnih kategorija kaznenih djela. Nikica Hamer Vidmar održala je predavanje o podršci žrtvama i svjedocima od strane organizacija civilnog društva.

Na kraju edukacije svim sudionicima uručene su potvrde o završenoj edukaciji.

Specijalizirana edukacija dio je projekta kojeg provode Ženska soba – Centar za seksualna prava u partnerstvu s Ženskom grupom Karlovac „Korak“ i Udrugom sudaca za mladež, obiteljskih sudaca i stručnjaka za mladež. Projekt financijski podupire Ministarstvo pravosuđa Republike Hrvatske.

IMG_2543