Održan poludnevni trening za učenike i učenice #sherajmoodgovorno

Dana 27. ožujka 2017. godine  u prostoru Ženske sobe održan je poludnevni trening za učenike i učenice u okviru projekta „#sherajmoodgovorno” koji za cilj ima suzbijanje seksualnog uznemiravanja i zlostavljanja na društvenim mrežema. Na trening je ukupno sudjelovalo 15 učenika i učenica iz partnerskih škola iz I. gimnazija u Zagrebu, Ekonomsko – turistička škole u[…]

Provedba radionice u Ekonomskoj i turističkoj školi Daruvar u sklopu projekta #sherajmoodgovorno

Dana 24.03.2017. godine volonterke Ženske sobe – Centar za seksualna prava, Kristina Bušljeta i Mija Rakarić su provele 4 radionice „Biraj sigurno“ i „Žrtva je žrtva“ koje su osmislile na treningu Ženske sobe u sklopu projekta „#sherajmoodgovorno“. Radionice su provele u dva četvrta razreda te u jednom trećem i jednom prvom razredu partnerske škole, odnosno[…]

Tematska sjednica o seksualnom nasilju u Požegi

U organizaciji Ženske sobe – Centra za seksualna prava te Mirjane Jugović, dipl. soc. radnice iz Centra za socijalnu skrb Požega, Podružnica Obiteljski centar, održana je tematska sjednica “Problem seksualnog nasilja  i primjena Protokola o postupanju u slučaju seksualnog nasilja u praksi“ za predstavnice i predstavnike Županijskog tima za prevenciju i suzbijanje nasilja u obitelji[…]

Održan partnerski sastanak u Zagrebu

Dana 9. ožujka 2017. godine u prostoru Ženske sobe je održan redovan sastanak partnerskih organizacija na projektu “Relevantne institucije i organizacije civilnog društva – glas za žrtve seksualnog nasilja”. Tijekom sastanka su usuglašeni datumi održavanja sljedeća dva modula “Specijalizirane edukacije stručnih osoba koje rade sa žrtvama seksualnog nasilja”, datumi održavanja tematske sjednice u Požegi te[…]

Održan trening za volontere i volonterke #sherajmoodgovorno

Dana 03. i 04.03.2017. godine održan je dvodnevni trening #sherajmoodgovorno, namjenjen studenticama i studentima u organizaciji Ženske sobe – Centra za seksualna prava. Trening je bio kombinacija radionica i predavanjam, a tokom treninga sedam volonterki je educirano o seksualnom nasilju, seksualnom uznemiravanju i zlostavljanju na društvenim mrežama, te o metodama rada s mladima. Trening su[…]

Udružene za Jezik ravnopravnosti!

Povodom javne kampanje „Pričajmo jezikom ravnopravnosti“ i obilježavanja Međunarodnog dana žena, danas ćete imati priliku susresti se s malo drugačijim nazivima udruga. Naime, brojna poznata udruženja u Hrvatskoj su odlučila staviti svoja imena u ženski rod. Ako niste primijetili, u Hrvatskoj je vrlo čest slučaj da nazivi udruga zvuče kao da se obraćaju samo muškarcima.[…]