Održavanje Modula 3. i 4. „Specijalizirane edukacije stručnih osoba koje rade sa žrtvama seksualnog nasilja“

Ženska soba – Centar za seksualna prava organizira nastavak „Specijalizirane edukacije stručnih osoba koje rade sa žrtvama seksualnog nasilja“ Modul 3: Rizične žrtve seksualnog nasilja i Modul 4: Zaštita žrtava i međusektorska suradnja. Edukacija će se održati 26. i 27. travnja 2017. godine u Arcotelu Allegra, Zagreb za sudionice i sudionike koji su sudjelovali na[…]

Članstvo u Regionalnoj mreži protiv seksualnog nasilja

Ženska soba – Centar za seksualna prava je na poziv Incest Trauma Centra iz Beograda od 01. do 05. ožujka 2017. godine sudjelovala na osnivačkom sastanku Regionalne mreže protiv seksualnog nasilja. Tom prilikom je osnovana Regionalna mreža čije su organizacije ko-osnivačice, uz Žensku sobu, SOS telefon za ženske in otroke – žrtve nasilja (Slovenija), SOS[…]

Psihologinja za rad u Centru za žrtve seksualnog nasilja

Ženska soba – Centar za seksualna prava traži psihologinju za rad u Centru za žrtve seksualnog nasilja. Traženi uvjeti su: psihologinja koja ima najmanje 7 godina radnog iskustva teorijska i praktična znanja u radu sa traumom završenu psiho-terapiju znanja/ edukaciju vezanu uz seksualne smetnje kao posljedice seksualnog nasilja iskustva u pisanju projektnih prijedloga i projektnih[…]

Tematska sjednica o problematici seksualnog nasilja i važnosti Direktive 2012/29 EU o uspostavi minimalnih standarda za prava, potporu i zaštitu žrtava kaznenih djela

Ženska soba – Centar za seksualna prava i SOS Virovitica organizirale su tematsku sjednicu o problematici seksualnog nasilja i važnosti Direktive 2012/29 EU o uspostavi minimalnih standarda za prava, potporu i zaštitu žrtava kaznenih djela u Virovitici, 11. travnja 2017. godine. Na sjednici su sudjelovali članovi i članice Županijskog međuresornog tima za prevenciju i suzbijanje[…]