Održavanje Modula 3. i 4. „Specijalizirane edukacije stručnih osoba koje rade sa žrtvama seksualnog nasilja“

Ženska soba – Centar za seksualna prava organizira nastavak „Specijalizirane edukacije stručnih osoba koje rade sa žrtvama seksualnog nasilja“ Modul 3: Rizične žrtve seksualnog nasilja i Modul 4: Zaštita žrtava i međusektorska suradnja.

Edukacija će se održati 26. i 27. travnja 2017. godine u Arcotelu Allegra, Zagreb za sudionice i sudionike koji su sudjelovali na Modulu 1 i Modulu 2, održanima u svibnju 2016. godine.

Predavačice i predavači na edukaciji će biti; dr. sc. Maja Mamula, koordinatorica Ženske sobe – Centra za seksualna prava; Maja Vukmanić Rajter, prof. soc. pedagogije, Voditeljica Centra za žrtve seksualnog nasilja; doc. dr. sc. Goran Arbanas, dr. med. psihijatar, psihoterapeut, Klinika za psihijatriju Vrapče; Ella Selak Bagarić, prof. psihologije, Poliklinika za zaštitu djece Grada Zagreba; mr. spec. Ida Šamanović, prof. specijalistica kliničke psihologije – psihoterapeutkinja KBC Zagreb, Klinika za psihološku medicine; Nikica Hamer Vidmar, prof.psihologije, voditeljica Samostalne službe za  podršku žrtvama i svjedocima, Ministarstvo pravosuđa Republike Hrvatske.

Specijalizirana edukacija je sastavni dio projekta “Relevantne institucije i organizacije civilnog društva – glas za žrtve seksualnog nasilja” koji financira Europska unija i sufinancira Ured za udruge Vlade RH. Nositeljica projekta je Ženska soba, u partnerstvu s Gradom Slavonskim Brodom i Udrugom Brod – grupom za ženska ljudska prava.

Članstvo u Regionalnoj mreži protiv seksualnog nasilja

Ženska soba – Centar za seksualna prava je na poziv Incest Trauma Centra iz Beograda od 01. do 05. ožujka 2017. godine sudjelovala na osnivačkom sastanku Regionalne mreže protiv seksualnog nasilja. Tom prilikom je osnovana Regionalna mreža čije su organizacije ko-osnivačice, uz Žensku sobu, SOS telefon za ženske in otroke – žrtve nasilja (Slovenija), SOS Telefon – Telefon za žene i djecu žrtve nasilja (Crna Gora) te Incest Trauma Centar (Srbija), dok je A.L.E.G. (Association for Gender Equality and Liberty, Rumunjska) prava organizacija – članica.

Cilj Regionalne mreže je unaprjeđenje i izgradnja kapaciteta svake od organizacija,  dijeljenje iskustva i znanja u regiji te zajedničko zagovaranje za poboljšanje prava i usluga za žrtve seksualnog nasilja kako u vlastitoj zemlji, tako i u regiji.

Psihologinja za rad u Centru za žrtve seksualnog nasilja

Ženska soba – Centar za seksualna prava traži psihologinju za rad u Centru za žrtve seksualnog nasilja.

Traženi uvjeti su:

  1. psihologinja koja ima najmanje 7 godina radnog iskustva
  2. teorijska i praktična znanja u radu sa traumom
  3. završenu psiho-terapiju
  4. znanja/ edukaciju vezanu uz seksualne smetnje kao posljedice seksualnog nasilja
  5. iskustva u pisanju projektnih prijedloga i projektnih izvještaja
  6. iskustva u provođenju projekata
  7. spremnost za timski rad, preuzimanje odgovornosti
  8. rad sa osobama koje su preživjele seksualno nasilje u skladu s feminističkim principima
  9. aktivistički angažman

Za sve druge informacije zainteresirane psihologinje mogu se direktno obratiti u Žensku sobu (01/ 61 19 174; zenska.soba@zenskasoba.hr).

Tematska sjednica o problematici seksualnog nasilja i važnosti Direktive 2012/29 EU o uspostavi minimalnih standarda za prava, potporu i zaštitu žrtava kaznenih djela

Ženska soba – Centar za seksualna prava i SOS Virovitica organizirale su tematsku sjednicu o problematici seksualnog nasilja i važnosti Direktive 2012/29 EU o uspostavi minimalnih standarda za prava, potporu i zaštitu žrtava kaznenih djela u Virovitici, 11. travnja 2017. godine.

Na sjednici su sudjelovali članovi i članice Županijskog međuresornog tima za prevenciju i suzbijanje nasilja u obitelji i nasilja nad ženama Virovitičko-podravske županije i Povjerenstva za ravnopravnost spolova Virovitičko-podravske županij.

Tema tematske sjednice u skladu s naslovom pokrivala je opću problematiku seksualnog nasilja, problema s prijavama, trajanjem sudskog postupka, izrečenim kaznama, nedostatni brojem servisa za pomoć i podršku žrtvama, kao i nedostatnoj edukaciji stručnih osoba o tom problemu. Također, govorilo se o važnosti Direktive 2012/29 EU za zaštitu prava žrtava, trenutnim izmjenama Zakona o kaznenom postupku, kao i o izmjenama Protokola o postupanju u slučaju seksualnog nasilja.

Sjednica je trajala 2 sata. Uvodničarke su bile Desa Kolesarić (predsjednica SOS Virovitica, voditeljica Županijskog tima i predsjednica Povjerenstva za ravnopravnost spolova) i dr. sc. Maja Mamula (koordinatorica Ženske sobe). U diskusiju su se uključili svi prisutni članovi i članice s primjerima iz prakse, ali i sa konkretnim sugestijama o mogućim poboljšanjima vezanim uz prijavu i procesuiranje seksualnog nasilja, mogućim poboljšanjima u radu sa žrtvama i nužnosti prevencijskih programa u okviru obrazovnog sustava.

Tematske sjednice su sastavni dio projekta “Relevantne institucije i organizacije civilnog društva – glas za žrtve seksualnog nasilja” koji financira Europska unija i sufinancira Ured za udruge Vlade RH. Nositeljica projekta je Ženska soba, u partnerstvu s Udrugom Brod – grupom za ženska ljudska prava i Gradom Slavonskim Brodom.

IMG_1635

IMG_1637