Održan organizacijski razvoj Ženske sobe

Ženska soba je 21. i 22. lipnja održala organizacijski razvoj udruge u Hotelu Terme Jezerčica, Donja Stubica s ciljem unapređenja organizacijske učinkovitosti. Organizacijski razvoj je vodila trenerica Jasna Belamarić.

Na organizacijskom razvoju su sudjelovale trenutne i buduće članice Ženske sobe. Tijekom dva dana rada su dogovorene mnoge organizacijske promjene, unapređenje rada te planirano buduće usustavljivanje rada Centra za žrtve seksualnog nasilja. Nove članice Ženske sobe uvedene su u rad organizacije te su upoznate s pravilnicima udruge.

Organizacijski razvoj Ženske sobe održan je uz financijsku podršku Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva u okviru Institucionalne podrške za razvoj civilnoga društva za stabilizaciju i/ili razvoj udruge.

Održan stručni skup “Djevojčice žrtve seksualnog nasilja”

Udruga sudaca za mladež, obiteljskih sudaca i stručnjaka za djecu i mladež (USZM) je, uz financijsku potporu francuske organizacije Mediterranean Women’s Fund koja promiče ženska prava u mediteranskoj regiji, dana 26. lipnja 2017. godine u Zagrebu održala stručni skup pod nazivom „Djevojčice žrtve seksualnog nasilja“.

S obzirom na to da je Republika Hrvatska preuzela Direktivu EU o žrtvama (2012/29) te da je Europska Unija nedavno ratificirala Konvenciju Vijeća Europe o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji (Istambulsku konvenciju), a da je seksualno nasilje oblik rodno uvjetovanog nasilja, kroz ovaj stručni skup istaknuta je važnost zaštite prava djevojaka i žena te je kritički razmotrena stvarnost rodne ravnopravnosti u Hrvatskoj.

Na stručnom skupu je, ispred Ženske sobe, kao uvodničarka u temu sudjelovala koordinatorica Ženske sobe, dr.sc. Maja Mamula koja je stručni skup otvorila temom „Seksualno nasilje i žrtve izvan fokusa“. Osim nje, uvodničarke u stručni skup bile su: Mirjana Duduković iz Ženske grupe Karlovac Korak koja je govorila o temi „Seksualno zlostavljanje žena i djece – primjeri iz prakse“, zatim Gordana Matanović iz Udruge Brod – Grupa za ženska ljudska prava, koja je izložila temu “Savjetovališta i skloništa za žene i djecu žrtve nasilja” te Organizacija Status M.

Na stručnom skupu identificirani su glavni problemi vezani uz seksualno nasilje nad djevojčicama i ženama: seksualno nasilje je problem koji je zanemaren od strane institucija i politika, nepostojanje sistematskog prikupljanja podataka, nerazumijevanje pojma seksualnog zlostavljanja, žrtve ne dobivaju pravnu zaštitu nego su češće izvrgnute stigmatizaciji i reviktimizaciji od strane nadležnih institucija (od policije, socijalne skrbi, zdravstva, državnog odvjetništva do suda), nedostatak sustavne edukacije svih stručnjaka/inja uključenih u rad sa djevojčicama žrtvama seksualnog nasilja, nedostatak sustavnih preventivnih programa i specijaliziranih servisa za dugoročnu i besplatnu podršku žrtvama, raskorak između očekivanja žrtava i stvarnog funkcioniranja sustava, neosviještenost javnosti o problematici seksualnog zlostavljanja i okrivljavanja same žrtve za zločin koji joj se dogodio.

Stručnim skupom moderirala je predsjednica USZM-a, Lana Petö Kujundžić, sutkinja za mladež, predsjednica odjela za mladež Županijskog suda u Zagrebu. Svi/e sudionici/e dobili/e su primjerak EU direktive o uspostavi minimalnih standarda za prava, potporu i zaštitu žrtava kaznenih djela i UNICEF-ovu brošuru “Priprema djeteta za sud” te potvrdu o sudjelovanju na skupu.

Europska unija potpisala Konvenciju Vijeća Europe o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji

Dana 13. lipnja 2017. Europska unija službeno je postala potpisnica Konvencije Vijeća Europe o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji, poznatije kao Istanbulska konvencija.

Ambasador Joseph Filletti, stalni predstavnik Malte u Vijeću Europe, u ime Predsjedništva Vijeća EU, i Věra Jourová, povjerenica EU za pravosuđe, zaštitu potrošača i ravnopravnost spolova, u prisustvu Thorbjørna Jaglanda, glavnog tajnika Vijeća Europe, potpisali su Istanbulsku konvenciju u ime Europske unije.

Potpisivanje Istanbulske konvencije šalje jasnu političku poruku svim državama koje do sada nisu potpisale i/ili ratificirale Konvenciju da je Europska unija prepoznala njezinu važnost u uspostavljanju normi u području zaštite od nasilja. Europska unija ima isključivu nadležnost da preuzme obaveze utvrđene u Konvenciji u vlastitim institucijama i javnoj upravi.

Do sada su 23 države ratificirale Konvenciju, uključujući 14 država članica EU (Austrija, Belgija, Danska, Finska, Francuska, Italija, Malta, Nizozemska, Poljska, Portugal, Rumunjska, Slovenija, Španjolska i Švedska). Preostalih 14 članica EU (uključujući Hrvatsku) je potpisalo, ali ne i ratificiralo Konvenciju.

Hrvatska je osnovala radnu skupinu za ratifikaciju Istanbulske konvencije te je ministrica demografije, obitelji, socijalne politike i mladih Nada Murganić najavila da je zakon o potvrđivanju Konvencije biti upućen u proceduru krajem 2017. godine.

Završna konferenciju projekta „Ciljana i rana procjena potreba i podrška žrtvama kaznenih djela“

U organizaciji Hrvatskog pravnog centra je dana 13. lipnja 2017. godine održana završna konferencija projekta „Ciljana i rana procjena potreba i podrška žrtvama kaznenih djela“. Konferencija je održana u prepunoj Vijećnici Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu na kojoj su sudjelovali brojni predstavnici i predstavnice državnih institucija koje djeluju u sustavu zaštite i/ili podrške žrtvama kaznenih djela, civilnog društva te članova i članica akademske zajednice. Ispred Ženske sobe je sudjelovala Voditeljica pravnog tima, Anamaria Drožđan-Kranjčec, dipl. iur.

Konferencija je održana u okviru istoimenog projekta kojeg provodi Hrvatski pravni centar u suradnji s Ministarstvom pravosuđa RH i Uredom za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade RH, a financiran je od strane Programa za pravosuđe Europske unije i projektnih partnera.

Svrha konferencije je bila prezentacija rezultate ovog projekta te poticanje raspravu o načinu provođenja (formalne) pojedinačne procjene potrebe žrtava za zaštitom i podrškom u okviru implementacije Direktive 2012/29/EU Europskog Parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o uspostavi minimalnih standarda za prava, potporu i zaštitu žrtava kaznenih djela te o zamjeni Okvirne odluke Vijeća 2001/220/PUP u Hrvatskoj.

Govornici i govornice su bile: Ana Paska, Hrvatski pravni centar, voditeljica projekta; Zoran Burić, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Katedra za kazneno procesno pravo; Elizabeta Ivičević Karas, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Katedra za kazneno procesno pravo; Nikica Hamer Vidmar, Ministarstvo pravosuđa RH, Samostalna služba za podršku žrtvama i svjedocima.

Javno predavanje u Ogulinu

Dana 13. lipnja 2017. godine u Gradskoj knjižnici i čitaonici u Ogulinu je održano javno predavanje „Nasilje u obitelji i seksualno nasilje nad djecom i mladima“. Javno predavanje je održano u organizaciji Ženske sobe – Centra za seksualna prava i Gimnazije Bernardina Frankopana, Ogulin te u suradnji Gradske knjižnice i čitaonice Ogulin.

Predavanje je održano na temu problematike seksualnog nasilja i nasilja u obitelji, mehanizmima zaštite te zakonskoj regulativa, a održala ga je dr. sc. Maja Mamula, psihologinja i Koordinatorica Ženske sobe.

Na javnom predavanju su sudjelovale profesorice odgojno – obrazovnih ustanova, organizacija civilnog društva, predstavnici i predstavnice državnih institucija s područja Karlovačke županije.

Nakon izlaganja Maje Mamula je uslijedila diskusija koja je omogućila različitim akterima koji djeluju na području suzbijanja, prevencije te pružanja pomoći i podrške djeci i mladima da razmijene iskustva te dogovore unaprjeđenje zajedničke suradnje. Diskusija je vođena i oko implementiranja Direktive 2012/29 EU o uspostavi minimalnih standarda za prava, potporu i zaštitu žrtava kaznenih djela te ratificiranja Konvencije Vijeća Europe o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji.

Javno predavanje je sastavni dio projekt „Suradnjom do promjena“ kojeg provode Ženska soba – Centar za seksualna prava i Gimnazija Bernardina Frankopana, Ogulin uz financijsku podršku Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske.

9. Međunarodna konferencija Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta u Zagrebu, ERFCON2017

U razdoblju od  dana 17. do 19. svibnja 2017. godine Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu u suradnji s Pedagoškim fakultetom Univerze v Ljubljani te Department of Kinesiology, Recreation and Sports, Indiana State University organizirao je 9. Međunarodnu konferenciju Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta u Zagrebu ERFCON2017. Konferencija se održala u Kongresnom centru FORUM Zagreb.

Edukacijsko- rehabilitacijski fakultet u Zagrebu je vodeća Hrvatska znanstvena i visokoobrazovna ustanova na području edukacijske-rehabilitacijske, socijalne pedagogije i logopedije.

Međunarodni znanstveni skup bio je obogaćen i raznim pred konferencijskim i post konferencijskim događanjima, s jedinstvenim ciljem razmjene i povezivanja znanja koja će pridonijeti boljoj kvaliteti života djece, mladih i odraslih s teškoćama u razvoju i socijalnoj integraciji. Konferencija je okupila stručnjakinje i stručnjake iz velikoga broja stručnih područja koji imaju interes za interdisciplinarna istraživanja.

Dvije članice Ženske sobe, Maja Vukmanić Rajter i Kristina Mihaljević, socijalne pedagoginje, sudjelovale su na navedenoj konferenciji te na pred konferenciji „Mindfulness – Reasearch and Practice“. Na istoj su dobile mnoga relevantna saznanja o primjerima dobre svjetske prakse i aktualnim istraživanjima na različitim područjima rada s djecom, posebno na području seksualnog nasilja putem Interneta. Po završetku pred konferencije i konferencije, svim sudionicama i sudionicima su uručene potvrde o sudjelovanju.

ERFCON 2017 je održana pod pokroviteljstvom predsjednice Republike Hrvatske Kolinde Grabar-Kitarović i gradonačelnika Grada Zagreba Milana Bandića.

Studijsko putovanje u Oslo

U organizaciji Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva organizirano je studijsko putovanje u Oslo, Norveška za nekoliko organizacija civilnog društva iz Hrvatske koje su uz pomoć fondova EEA i Kraljevine Norveške provodile projekte u Hrvatskoj.

Kako je Ženska soba tijekom 2016. i 2017. godine bila korisnica spomenutog fonda, članica organizacije Josipa Tukara je sudjelovala na studijskom putovanju od 5. do 8. lipnja 2017. godine.

U okviru studijskog putovanja je bilo organizirano sudjelovanje na konferenciji na kojoj su predstavljani rezultati projekata provedenih u periodu 2009. – 2014., a financijski podržani od strane EEA fondova i Kraljevine Norveške, te je predstavljen Active Citizens Fund 2014. – 2021. za sljedeći period financiranja. Sastanak s predstavnicama i predstavnicama organizacija civilnog društva u Norveškoj za predstavnice iz Hrvatske organiziran je u suradnji Norveškog Helsinškog odbora te Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva. Na sastanku su razmijenjena iskustva te znanja o radu prisutnih organizacija, a u cilju stvaranja bilateralnih partnerstva za buduće suradnje.

Održane radionice za učenike i učenice Osnovne škole Pantovčak

Ženska soba i Osnovna škola Pantovčak imaju razvijenu odličnu suradnju koja se nastavlja dugi niz godina.

Osnovna škola Pantovčak u svoj je kurikulum uvrstila preventivne radionice Ženske sobe na temu rodne ravnopravnosti i trgovanja ljudima. Sukladno tome, volonterke Ženske sobe Mija Rakarić, Lora Pivac i Anđela Krsnik te članice Ženske sobe, Josipa Tukara Komljenović i Kristina Mihaljević, provele su 6 radionica u razdoblju od 30. svibnja do 2. lipnja  2017. godine.

Radionice na temu rodne ravnopravnosti provedene su s učenicama i učenicima tri peta razreda, dok su radionice na temu prevencije trgovanja ljudima provedene s tri osma razreda.

Učenici/ce su ukratko upoznati/e s područjem rada Ženske sobe, kao i s glavnim metodama rada.  Radionice su provedene na veoma interaktivan i zanimljiv način čime se učenicima i učenicama približila tematika rodne ravnopravnosti, roda i spola te prevenciji trgovanja ljudima. Učenici i učenice su sudjelujući na radionicama osvijestili/e rodnu neravnopravnost koja još uvijek postoji u društvu, naučili/e razlikovati spol i rod te prepoznati rizike i problematiku trgovanja ljudima.

Ženska soba i Osnovna škola Pantovčak surađivat će i dalje, prvenstveno kroz educiranje učenika i učenica te kroz provedbu zajedničkih projekata.

Najava održavanja specijaliziranog predavanja o potrebi prevencije i suzbijanja seksualnog uznemiravanja i zlostavljanja na društvenim mrežama u Daruvaru

U organizaciji Ženske sobe – Centra za seksualna prava i Ekonomske i turističke škole Daruvar dana 5. lipnja 2017. godine će biti održano specijalizirano predavanje o potrebi prevencije i suzbijanja seksualnog uznemiravanja i zlostavljanja na društvenim mrežama.

Predavanje je namijenjeno profesoricama/ima i stručnim suradnicama/ima Ekonomske i turističke škole Daruvar, a sastavni je dio projekta #sherajmoodgovorno kojeg financijski podržava Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku Republike Hrvatske.

Projekt provodi Ženska soba – Centar za seksualna prava u partnerstvu s Ekonomskom i turističkom školom Daruvar, Srednjom školom Novska i 1. gimnazijom Zagreb.

Započela provedba projekta “ Building more effective protection: transforming the system for combating violence against women”

Ženska soba – Centar za seksualna prava započela je sudjelovati u provedbi projekta “Izgradnja učinkovitije zaštite: promjena sustava za borbu protiv nasilja prema ženama” kao partnerska organizacija, a čija je nositeljica Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova Republike Hrvatske.

Suradnici na projektu su: Pravosudna akademija, Policijska akademija Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske i Hrvatsko novinarsko društvo.

Projekt se provodi uz financijsku podršku Europske unije: European Commission, Directorate- General Justice and Consumers.

Projekt za cilj ima slijedeće:

  • Identificirati, empirijski opisati te staviti u fokus javnosti postojeće pravne prakse koje predstavljaju prepreke za učinkoviti pravni progon i kažnjavanje nasilja prema ženama.
  • Podizati svijesti o femicidu i nasilju prema ženama unutar obitelji
  • Zagovarati efikasnije suradnje među institucijama i ključnim akterima/cama koji sudjeluju u prevenciji, pravnom progonu i kažnjavanju nasilja prema ženama
  • Analizirati ‘krhke karike’ sustava: od policijskih službenika koji se prvi kontakt sa žrtvom, preko državnih odvjetnika koji su odgovorni za pravno klasificiranje i progon takve vrste zločina, do pravnih tijela odgovornih za kažnjavanje slučajeva nasilja prema ženama
  • Kroz rad s predstavnicima medija i analize medijskih sadržaja osmisliti i proizvesti Medijski kodeks, vodič za profesionalno i senzibilno izvještavanje o slučajevima nasilja prema ženama
  • Osnažiti institucionalnu pomoć i podršku ženama žrtvama nasilja

Vrijeme trajanja projekta je od 1. travnja 2017. godine do 30. rujna 2019. godine.

Ovaj projekt financira Europska unija: European Commission, Directorate – General Justice and Consumers i Ženskoj sobi sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske.