Najava trogodišnjeg programa „Edukacijom i osnaživanjem – korak bliže zaposlenju“

Ženska soba – Centar za seksualna prava je dana 1. lipnja 2017. godine započela s provedbom trogodišnjeg programa „Edukacijom i osnaživanjem – korak bliže zaposlenju“ u partnerstvu s Centrom za socijalnu skrb Slavonski Brod, Centrom za socijalnu skrb Požega, Udrugom Brod – grupom za ženska ljudska prava, Centrom za podršku i razvoj civilnog društva „Delfin“ i Domom za djecu i odrasle – žrtve obiteljskog nasilja – Duga. Program se provodi uz financijsku potporu Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

Program je nastao na temelju prepoznatih potreba u društvu te na temelju višegodišnjeg iskustva rada sa žrtvama nasilja u obitelji, a njime će se doprinijeti razvoju novog i sveobuhvatnog modela za osnaživanje žena žrtava za reintegraciju u zajednicu, kroz osnaživanje i zapošljavanje. Sukladno tome, opći cilj projekta jest razvoj poticajnog okruženja za uspostavu modela zapošljavanja žena žrtava nasilja u obitelji kroz aktivno jačanje suradničkog odnosa svih ključnih aktera. Specifični ciljevi uključuju sve ključne aktere i ciljne skupine ovog programa: od samih žrtava nasilja u obitelji, pružatelja socijalnih usluga u lokalnim zajednicama, predstavnika i predstavnica jedinica lokalne i regionalne uprave do poslodavaca. Za svaku od ciljnih skupina pomno su razvijene grupe aktivnosti koje doprinose ostvarivanju cilja, ali i međusobnom povezivanju kako bi ovaj model ostao aktivan i nakon završetka provedbe programa.

Također, programa „Edukacijom i osnaživanjem – korak bliže zaposlenju“ potiču se poslodavci na korištenje Aktivnih mjera zapošljavanja žrtava nasilja u obitelji provedbom istraživanja i uspostavljanjem međusobne suradnje između svih dionika te se osigurava uključivanje organizacija s ruralnih područja u pružanje socijalnih usluga.

Zatvaranje twinning projekta “Podrška ravnopravnosti spolova”

Ured za ravnopravnost spolova Vlade RH je u suradnji s twinning partnerom – Institutom za zdravstvo i socijalnu skrb Republike Finske u svibnju 2016. godine započeo provedbu Twinning projekta pod nazivom „Podrška ravnopravnosti spolova“. Projekt je financiran sredstvima Europske unije u okviru Prijelaznog instrumenta (Transition Facility) za Hrvatsku. Ukupna vrijednost projekta je 600.000,00 eura, od čega je nacionalno učešće 30.000,00 eura, a 570.000,00 eura se financira iz EU fondova. Provedba projekta trajala je 15 mjeseci.

Svečanost zatvaranja projekta održana je u srijedu 12. srpnja 2017. godine u dvorani Ban Zrinski, hotela Dubrovnik, Zagreb, a na istoj je sudjelovala i članica Ženske sobe, Kristina Mihaljević.

O tijeku projekta govorila je voditeljica projekta zemlje korisnice v.d. ravnateljice Vladinog ureda za ravnopravnost spolova Helena Štimac Radin, stalna twinning savjetnica Hannele Varsa i viši savjetnik Instituta za zdravstvo i socijalnu skrb Finska Simo Mannila, a svečanosti je prisustvovao i veleposlanik Republike Finske u Hrvatskoj Timo Rajakangas.

Na završnoj konferenciji predstavljeni su rezultati projekta i postignuća u promicanju ravnopravnosti spolova te je stavljen naglasak na važnost podizanja svijesti javnosti o temi ravnopravnosti te na važnost uvođenja načela ravnopravnosti spolova u javne politike.

Konferencija „Važnost 116 006 linije u implementaciji Direktive 2012/29/EU“

U organizaciji Udruge za podršku žrtvama i svjedocima dana 14. srpnja 2017. godine u Kući Europe, Zagreb, održana je konferencija povodom povodom obilježavanja četvrte godine rada Nacionalnog pozivnog centra za žrtve kaznenih djela i prekršaja.

Konferencija je poslužila kao prilika za povezivanje predstavnika institucija i organizacija civilnog društva koje su uključene u rad sa žrtvama kaznenih djela i prekršaja. Cilj konferencije je bio osvrt na aktualnu praksu u odnosu na propisanu Direktivu 2012/29/EU o uspostavi minimalnih standarda za prava, potporu i zaštitu žrtava kaznenih djela.

Budući da se Ženska soba – Centar za seksualno nasilje u svom svakodnevnom radu susreće s osobama koje su preživjele neki od oblika seksualnog nasilja te jednako tako ulaže velike napore u edukaciju drugih stručnih osoba koje rade s istima, članica Ženske sobe, Josipa Tukara Komljenović je održala izlaganje „Specijalizirane edukacije za stručne osobe koje rade s osobama koje su preživjele nasilje“. Kroz svoje predavanje je istaknula i trenutnu provedbu projekta Ženske sobe naziva “Relevantne institucije i organizacije civilnog društva – glas za žrtve seksualnog nasilja” u okviru kojeg se promiču odredbe Direktive 2012/29/EU. Projekt je financijski podržan od strane Eurospke Unije te sufinanciran od Ureda za udruge Vlade RH.

Ostali govornici i govornice su bili iz: Ministarstva pravosuđa, Vedrana Šimundža Nikolić; Ministasrtva unutarnjih poslova, Marija Goatti; Odjela za podršku žrtvama i svjedocima pri Županijskom sudu u Zagrebu, Ana Ergović Kuzmanović; Državnog odvjetništva u Splitu, Julijana Stipišić; Samostalne službe za podršku žrtvama i svjedocima  pri Ministarstvu pravosuđa, Nikica Hamer Vidmar i nebojša Kovačević; Županijskog suda u Zagrebu, Odjela za mladež, Lana Peto Kujundžić; organizacija civilnog društva, Ženska pomoć sada, Udruga žena HERA, Hrvatski pravni centar i Zagreb Pride.

Konferencija je okupila velik broj sudionika i sudionica koji su se u završnoj diskusiji osvrnuli na daljnje poboljšanje implementacije Direktive 2012/29/EU te kvalitetnog ostvarivanja prava žrtava i svjedoka kaznenih djela.

Djeca, mladi i roditelji Karlovačke županije educirani o seksualnom nasilju i nasilju u obitelji

Zahvaljujući profesoricama, profesorima i stručnim suradnicama s područja Karlovačke županije su održane brojne radionice te predavanja za roditelje na temu prevencije seksualnog nasilja i nasilja u obitelji. Djelatnice/i odgojno – obrazovnih ustanova, njih sveukupno 17 je nakon održane edukacije u organizaciji Ženske sobe i Gimnazije Bernardina Frankopana iz Ogulina u veljači 2017. nastavilo s diseminacijom naučenog znanja i vještina, a sve u cilju rada na prevenciji seksualnog nasilja nad i među djecom i mladima te nasilja u obitelji.

Kako bi se zadani cilj postigao, sudionice edukacije, inače djelatnice/i osnovnih, srednjih škola te centara za odgoj i obrazovanje su provele preko 30 preventivnih radionica za preko 480 djece i mladih te 17 predavanja za više od 150 roditelja i skrbnika.

Sve profesorice, profesori i stručne suradnice su iskazale veliko zadovoljstvo uključenjem u provedbu projekta „Suradnjom do promjena“ te dodatnim radom na vrlo važnoj temi za djecu i mlade. Iskazale/i su potrebu za kontinuiranom provedbom prevencijskih radionica i rada s roditeljima što će na osnovu naučenog modela nastaviti i u sljedećoj školskoj godini.

Radionice i predavanja su bila sastavni dio projekt „Suradnjom do promjena“ kojeg provode Ženska soba – Centar za seksualna prava i Gimnazija Bernardina Frankopana, Ogulin uz financijsku podršku Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske.

Edukacija u okviru Regionalne mreže protiv seksualnog nasilja „Javni i medijski nastup“

Članice Ženske soba – Centar za seksualna prava dr.sc. Maja Mamula, Josipa Tukara Komljenović, Senka Sekulić Rebić i Kristina Mihaljević su od dana 29. lipnja do dana 02. srpnja sudjelovale na edukaciji „Javni i medijski nastup“ u okviru rada Regionalne mreže protiv seksualnog nasilja. Edukaciju su vodile Mirela Španjol Marković, poslovna konzultantica i Ana Šimunović, komunikacijska savjetnica, Ciceron komunikacije d.o.o. .

Uz Žensku sobu na edukaciju su sudjelovale i predstavnice ostalih članica Regionalne mreže protiv seksualnog nasilja SOS telefon za ženske in otroke – žrtve nasilja (Slovenija), SOS Telefon – Telefon za žene i djecu žrtve nasilja (Crna Gora) te Incest Trauma Centar (Srbija), dok je A.L.E.G. (Association for Gender Equality and Liberty, Rumunjska) prava organizacija – članica, a sve u organizaciji Incest Trauma Centra – Beograd. Cilj Regionalne mreže je unaprjeđenje i izgradnja kapaciteta svake od organizacija, dijeljenje iskustva i znanja u regiji te zajedničko zagovaranje za poboljšanje prava i usluga za žrtve seksualnog nasilja kako u vlastitoj zemlji, tako i u regiji.

Na četverodnevnoj edukaciji, sudionice su kroz interaktivnu edukaciju imale prilike steći različita znanja iz područja  javnog prezentiranja i davanja medijskih izjava što je utjecalo na poboljšanje komunikacijskih vještina svih sudionica. Prisustvovanje na ovoj edukaciji svakako će utjecati na poboljšanje kvalitete rada organizacija. Po završetku edukacije, svim sudionicama dodijeljene su potvrde o uspješnom završetku iste.