Najava jednodnevnog treninga u sklopu programa „Edukacijom i osnaživanjem – korak bliže zaposlenju“

U organizaciji Ženske sobe – Centar za seksualna prava dana 1. rujna 2017. godine održat će se jednodnevni trening partnerskih organizacija u sklopu trogodišnjeg programa „Edukacijom i osnaživanjem – korak bliže zaposlenju“.  Cilj programa jest razvoj poticajnog okruženja za uspostavu modela zapošljavanja žena žrtava nasilja u obitelji kroz aktivno jačanje suradničkog odnosa svih ključnih aktera.[…]

„Međužupanijski stručni skup stručnih suradnika pedagoga i psihologa osnovnih i srednjih škola“

U organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanja dana 25. kolovoza 2017. godine održan je „Međužupanijski stručni skup stručnih suradnika pedagoga  i psihologe osnovnih i srednjih škola“. Stručni skup održan je u prostoru Osnovne škole Mladost u Osijeku, a vodile su ga dr. sc. Vesna Ivasović i Ivana Biljan, više savjetnice Agencije za odgoj i obrazovanje.[…]

„Trening za rad sa ženama žrtvama nasilja”

Udruga “HERA” Križevci – za zaštitu i promicanje ljudskih prava je, uz financijsku potporu Mediterranean Women’s Funda, organizirala dvodnevni trening za svoje volonterke i volonterke i stručne osobe koje rade sa ženama žrtvama nasilja. Trening je održan od 25. do 26. kolovoza 2017. godine u termama Jezerčica, Donja Stubica. Prvog dana treninga, Marina Švagelj Jažić,[…]

Direktiva 2012/29/EU implementirana u novi Zakon o kaznenom postupku

Dana 27. srpnja 2017. godine ne na snagu stupi novi Zakon o kaznenom postupku. U okviru novog Zakona je Republika Hrvatska implementirala odredbe Direktive 2012/29/EU Europskog parlamenta i Vijeća Europe o uspostavi minimalnih standarda za prava, potporu i zaštitu žrtava kaznenih djela. Implementacijom odredbi Direktive nacionalno zakonodavstvo je proširilo i definiralo veća prava žrtava u[…]