Najava jednodnevnog treninga u sklopu programa „Edukacijom i osnaživanjem – korak bliže zaposlenju“

U organizaciji Ženske sobe – Centar za seksualna prava dana 1. rujna 2017. godine održat će se jednodnevni trening partnerskih organizacija u sklopu trogodišnjeg programa „Edukacijom i osnaživanjem – korak bliže zaposlenju“.  Cilj programa jest razvoj poticajnog okruženja za uspostavu modela zapošljavanja žena žrtava nasilja u obitelji kroz aktivno jačanje suradničkog odnosa svih ključnih aktera.

Cilj jednodnevnog treninga je međusobno upoznavanje svih partnerskih organizacija na programu, definiranje programskih aktivnosti, definiranje uloga i obveza svakog partnera na programu, vremenski tijek provedbe aktivnosti te obveze izvještavanja i poštivanja pravila od strane samog donatora.

Jednodnevni trening se održava u okviru projekta “Edukacijom i osnaživanjem – korak bliže zaposlenju”. Ženska soba – Centar za seksualna prava ga provodi u partnerstvu s Centrom za socijalnu skrb Slavonski Brod, Centrom za socijalnu skrb Požega, Udrugom Brod – grupom za ženska ljudska prava, Centrom za podršku i razvoj civilnog društva „Delfin“ i Domom za djecu i odrasle – žrtve obiteljskog nasilja – Duga. Program se provodi uz financijsku potporu Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku Republike Hrvatske.

„Međužupanijski stručni skup stručnih suradnika pedagoga i psihologa osnovnih i srednjih škola“

U organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanja dana 25. kolovoza 2017. godine održan je „Međužupanijski stručni skup stručnih suradnika pedagoga  i psihologe osnovnih i srednjih škola“. Stručni skup održan je u prostoru Osnovne škole Mladost u Osijeku, a vodile su ga dr. sc. Vesna Ivasović i Ivana Biljan, više savjetnice Agencije za odgoj i obrazovanje. Tema stručnog skupa bila je „Uzroci i posljedice nasilja – značaj međuresorne suradnje“., a na skupu je sudjelovalo oko 130 osoba, stručnih suradnica i suradnika iz osnovnih i srednjih škola.

Koordinatorica Ženske sobe, dr.sc. Maja Mamula je kao gošća predavačica na navedenom skupu govorila o temi i problematici seksualnog nasilja nad i među djecom i mladima. Na skupu su sudjelovale i Jasna Galić Minarek, voditeljica službe prosvjetne inspekcije područne jedinice Osijek koja je govorila o temi postupanja prosvjetne inspekcije u slučaju prijave nasilja u školskim ustanovama te dipl. soc. ped. Ružica Kokrov koje je obradila temu važnosti suradnje centara za socijalnu skrb i odgojno-obrazovnih ustanova u cilju zaštite najboljeg interesa i prava djeteta. Na temu kazneno-pravne zaštite djece i mladih iz policijske perspektive govorio je  Robert Škorvaga, policijski inspektor, dok je izv. prof. dr. sc. Silvija Ručević govorila o tome što nakon prijave nasilja, s naglaskom na podršku uključenim osobama.

Međužupanijski stručni skup bio je vrlo edukativan te su na njemu obrađene različite teme povezane s problematikom nasilja – od toga što učiniti u slučaju nasilja, preko prijave do podrške osobama nakon prijave. Predavačice i predavači su bili stručnjakinje i stručnjaci iz različitih institucija i organizacija civilnog društva što je doprinijelo multidisciplinarnom pristupu u razumijevanju teme.

„Trening za rad sa ženama žrtvama nasilja”

Udruga “HERA” Križevci – za zaštitu i promicanje ljudskih prava je, uz financijsku potporu Mediterranean Women’s Funda, organizirala dvodnevni trening za svoje volonterke i volonterke i stručne osobe koje rade sa ženama žrtvama nasilja. Trening je održan od 25. do 26. kolovoza 2017. godine u termama Jezerčica, Donja Stubica.

Prvog dana treninga, Marina Švagelj Jažić, predsjednica udruge ”HERA”, održala je predavanje o principima rada SOS telefona i savjetovališta sa ženama žrtvama nasilja te postupanja u kriznim intervencijama, dok je Kristina Trbuha, socijalna radnica iz Centra za socijalni rad Križevci obradila temu uloge Centra za socijalnu skrb u suzbijanju nasilja nad ženama i nasilja u obitelji.

Drugog dana, kao gošća predavačica, na trening je sudjelovala i psihologinja Senka Sekulić Rebić, voditeljica Centra za žrtve seksualnog nasilja u Ženskoj sobi. Ona je obradila temu seksualnog nasilja te specifičnosti rada sa ženama žrtvama seksualnog nasilja (kako razgovarati sa žrtvom, rad Centra te primjeri iz prakse). Posebnu pažnju je posvetila objašnjenju odlaska sa žrtvama na sud u ulozi povjerljive osobe što je trenutno uvedeno i definirano Direktivom 2012/29/EU.

Ženska soba trenutno više pažnje posvećuje implementaciji Direktive 2012/29/EU Europskog parlamenta i Vijeća Europe o uspostavi minimalnih standarda za prava, potporu i zaštitu žrtava kaznenih djela kroz provedbu projekta “Relevantne institucije i organizacije civilnog društva – glas sa žrtve seksualnog nasilja” kojeg financiraju Europska unija I sufinancira Ured za udruge Vlade RH. Sekulić Rebić je na edukaciji za volontere/ke predstavila i ovaj projekt Ženske sobe te njegove do sada postignute rezultate.

Predavanja su održale i Sanela Štubelj, prof.psihologije, koja je govorila o tehnikama nošenja sa stresom, Nina Očko, voditeljica SOS telefona Krapinsko-zagorske županije, koja je govorila o vlastitim iskustvima rada u pružanju pomoći i podrške ženama žrtvama nasilja te Štefica Roginić, SOS telefon za žene s invaliditetom koja je govorila o načinu i iskustvima pružanja pomoći i podrške ženama s invaliditetom žrtvama nasilja.

Trening je bio vrlo interaktivan te s puno primjera iz prakse, a sudionicama je ostavljen prostor za pitanja i diskusiju te pojašnjavanje svega što im je bilo nejasno ili o čemu su htjele saznati više.

Direktiva 2012/29/EU implementirana u novi Zakon o kaznenom postupku

Dana 27. srpnja 2017. godine ne na snagu stupi novi Zakon o kaznenom postupku. U okviru novog Zakona je Republika Hrvatska implementirala odredbe Direktive 2012/29/EU Europskog parlamenta i Vijeća Europe o uspostavi minimalnih standarda za prava, potporu i zaštitu žrtava kaznenih djela.

Implementacijom odredbi Direktive nacionalno zakonodavstvo je proširilo i definiralo veća prava žrtava u kaznenom postupku (članak 43.-51.).

Ženska soba već drugu godinu za redom provodi projekt „Relevantne institucije i organizacije civilnog društva – grad za žrtve seksualnog nasilja“, financijski podržanim od strane Europske Unije i sufinanciranim od Ureda za udruge Vlade RH. Projekt je usmjeren na implementaciju odredbi Direktive, s posebnim naglaskom na osposobljavanje stručnih osoba koje dolaze u kontakt sa žrtvama, odnosno žrtvama seksualnog nasilja.