Dvodnevna edukacija o seksualnom nasilju i volontiranju u organizacijama civilnog društva

Dana 28. i 29.09.2017. godine održan je dvodnevni trening o seksualnom nasilju i volontiranju u organizacijama civilnog društva, namijenjen studenticama i studentima u organizaciji Ženske sobe – Centra za seksualna prava. Trening je bio kombinacija radionica i predavanja, a tokom treninga 12 volonterki je educirano o nasilju nad ženama s naglaskom na seksualno nasilje i[…]

Poziv na javnu akciju u Novskoj

Ženska soba – Centar za seksualna prava i Srednja škola Novska Vas pozivaju na javnu akciju koja će se održati 2. listopada 2017. godine koja će se održati na Trgu L.I. Oriovčanina, Novska u trajanju od 11:00h do 12:30h. Cilj javne akcije jest utjecati na osvještavanje javnosti o problematici seksualnog nasilja putem Interneta i društvenih[…]

Održana tematska sjednica u Slavonskom Brodu

U tijeku je implementacija projekta „Relevantne institucije i organizacije civilnog društva – glas za žrtve seksualnog nasilja“ kojeg financira Europska unija i sufinancira Ured Vlade RH za udruge. Nositeljica ovog projekta je Ženska soba – Centar za seksualna prava iz Zagreba te partnerske organizacije Grad Slavonski Brod i Udruga Brod grupa za ženska ljudska prava.[…]

Najava tematske sjednice u Slavonskom Brodu

U tijeku je implementacija projekta „Relevantne institucije i organizacije civilnog društva – glas za žrtve seksualnog nasilja“ kojeg financira Europska unija i sufinancira Ured Vlade RH za udruge. Nositeljica ovog projekta je Ženska soba – Centar za seksualna prava iz Zagreba te partnerske organizacije Grad Slavonski Brod i Udruga Brod grupa za ženska ljudska prava.[…]

Početak provedbe kampanje Sherajmo odgovorno

Ženska soba je u partnerstvu sa Srednjom školom Novska, Prvom gimnazijom Zagreb i Ekonomsko – turističkom školom Daruvar krajem 2016. godine započela s provedbom projekta #sherajmoodgovorno. Projekt u trajanju od godine dana, a usmjeren je na prevenciju elektroničkog nasilja nad i među djecom i mladima. Cilj projekta je suzbijanje seksualnog uznemiravanja i zlostavljanja na društvenim[…]

Poziv na javno predavanje u Novskoj “Seksualno nasilje nad i među djecom i mladima”

Ženska soba – Centar za seksualna prava i Srednja škola Novska Vas pozivaju na javno predavanje koje će se održati 2. listopada 2017. godine u prostoru Gradske knjižnice ”Ante Jagar”, Trg dr. Franje Tuđmana 4, Novska u trajanju od 16:00h do 17:15h. Javno predavanje je namijenjeno svim zainteresiranim osobama, roditeljima djece koja pohađaju Srednju školu[…]

Izjava povodom medijske objave Jutarnjeg lista o nepravomoćnoj sudskoj presudi za seksualno zlostavljanje maloljetne osobe

Ženska soba na osnovu dostupnih informacija iz medijske objave Jutarnjeg lista „Maloljetnicu opili, drogirali, tri dana silovali i sve snimali, za iživljavanje dobili po godinu zatvora“, dana 13. rujna 2017. godine osuđuje postupanje pravosudnog sustava Republike Hrvatske zbog donošenja nepravomoćne sudske presude za kazneno djelo protiv spolne slobode nad tada maloljetnom osobom u trajanju od[…]

Europski parlament podržao ratifikaciju Konvencije Vijeća Europe o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji

Europski parlament podržao je jučer, 12. rujna 2017. godine ratifikaciju Konvencije Vijeća Europe o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji, poznatije kao Istanbulska konvencija. Za rezoluciju koja zagovara ratifikaciju glasalo je 489 parlamentaraca, 114 protiv uz 69 suzdržanih. Tekst Izvješća može se pronaći na linku: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A8-2017-0266&language=EN Podrška Europskog parlamenta ratifikaciji[…]

„Istraživanje o stavovima i razini svijesti o diskriminaciji i pojavnim oblicima diskriminacije“

Ured pučke pravobraniteljice je 11. rujna 2017. u prostoru Kuće Europe objavio rezultate „Istraživanja o stavovima i razini svijesti o diskriminaciji i pojavnim oblicima diskriminacije“ provedenog od strane Ureda. Predstavljeni rezultati govore o tome da je svaka/i peta/i građanka/in Republike hrvatske bila/o diskriminirana/diskriminiran. Čak 68% osoba koje se smatraju diskriminiranima nisu poduzele ništa po tom[…]

Sudska praksa zamjene zatvorskih kazni radom za opće dobro

Maja Mamula, koordinatorica Ženske sobe – Centra za seksualna prava komentirala je za Jutarnji list sramotnu praksu zamjene zatvorskih kazni radom za opće dobro. Navela je kako sudska praksa pokazuje da su suci/sutkinje, kad su u pitanju djela protiv spolnih sloboda ili spolnog zlostavljanja djece, skloni izricati minimalne kazne ili kazne tek nešto više od[…]