Volonterska akcija protiv seksualnog nasilja u Učeničkom domu Škole za primalje Zagreb

Učenice smještene u Učeničkom domu Škole za primalje Zagreb, uz mentorstvo odgajateljica doma te članice Ženske sobe u organizirale volontersku akciju „Volontiram protiv nasilja“.

Akcija je održana 20. prosinca 2017. godine u prostoru učeničkog doma te se sastojala od nekoliko elemenata. Učenice su u jutarnjoj te poslijepodnevnoj smjeni obilazile razrede Škole za primalje te svojim kolegicama dijelile materijale Ženske sobe i informirale ih o problematici seksualnog uznemiravanja. Nadalje, u međusmjeni su učenice održale akciju na temu osvještavanja i senzibilizacije šire zajednice mladih osoba o prevenciji seksualnog nasilja, s naglaskom na prevenciju seksualnog uznemiravanja mladih. Akcija je osmišljena na način prilagođen mladima te je bila uključiva, senzibilizirajuća i efikasna. Učenice u mogle uzimati pozitivne i osnažujuće poruke protiv seksualnog uznemiravanja te su i same mogle ispisivati poruke za druge osobe. Poruke su bile zalijepljene za balone te su na taj način bile primamljive učenicama. Akcija s balonima i porukama ponovljena je još jednom, odnosno na sljedećem malom odmoru nakon nastave.

Na ovaj način se potaknulo mlade da sudjeluju u svojoj društvenoj zajednici kroz njihovo educiranje i osnaživanje za aktivno uključivanje u procese pozitivnih društvenih promjena kroz njihov volonterski angažman. Učenicama Učeničkog doma je pružen prostor te sredstva za osmišljavanje volonterske akcije te metoda dopiranja do šire zajednice učenica u svojoj školi te Učeničkom domu.

Učenice koje su osmislile i provele volontersku akciju sa svim njezinim elementima su prethodno sudjelovale na dvije radionice održane od strane članica Ženske sobe.

Sve aktivnosti su sastavni dio projekta „Volontiram protiv nasilja“, financijski podržanim od Grad Zagreba, Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i sport.

Održan stručni skup „Nasilje u obitelji“

Na stručnom skupu „Nasilje u obitelji“ kojeg je dana 19. prosinaca 2017. organizirala Udruga sudaca za mladež, obiteljskih sudaca i stručnjaka za djecu i mladež, sudjelovalo je preko 90 sudionika/ca, među kojima i prvi dopredsjednik Hrvatske liječničke komore dr.sc. Krešimir Luetić, dr.med., predsjednik Hrvatskog društva obiteljskih doktora, dr. sc. Dragan Soldo, dr. med., pravobraniteljica za djecu Helenca Pirnat Dragičević, prof.dr.sc. Dean Ajduković iz Društva za psihološku pomoć, profesorica Pravnog fakulteta u Zagrebu socijalnog rada dr.sc. Marina Ajduković, pomoćnica ministra pravosuđa Vedrana Šimundžija i drugi uvaženi gosti.

Uvodničarke u temu su bile: koordinatorica Ženske sobe dr. sc.Maja Mamula,  ravnateljica Poliklinike za zaštitu djece Grada Zagreba prof.dr.sc. Gordana Flander Buljan, ravnateljica Doma Duga Zagreb, mr.sc. Željka Barić, docentica na katedri kazneno pravo Pravnog fakulteta u Rijeci dr. sc. Dalida Ritossa i sutkinja Visokog prekršajnog suda u RH, Branka Živković Žigante, a moderatorica skupa je bila sutkinja Županijskog suda u Zagrebu, dr. sc. Lana Petö Kujundžić.

Nasilje u obitelji je jedan od najtežih oblika kršenja ljudskih prava, prekršaj i kazneno djelo, a ujedno i javnozdravstveni problem. Svaka četvrta žena je, prema podacima Vijeća Europe, proživjela neki oblik nasilja u obitelji koji može imati različite oblike od psihičkog, fizičkog do seksualnog nasilja. Najčešće žrtve u obitelji su žene, a što uključuje i djecu. Stručnjakinje su iznijele da se žrtve najčešće osjećaju bespomoćno, u strahu od počinitelja. Nedovoljna je povezanost sustava, ali i legislativa pruža lutanja između prekršajne do kaznene odgovornosti. Međutim, naglasak svih izlagačica je bio u pomaganju žrtvama, prijavljivanju, reagiranju na otkrivanje nasilja u obitelji, a što su dužni učiniti prvi, liječnici/ce, pedijatri/ce, doktori/ce opće medicine, učitelji/ce i odgajatelji/ce u vrtićima.

Od predstavnika Hrvatske liječničke komore čuo se prijedlog da bi bilo potrebno da se liječnici/ce dodatno educiraju u odnosu na nasilje u obitelji, a kojem prijedlogu se pridružio i predsjednik Hrvatskog društva obiteljskih doktora.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Održane radionice u okviru projekta “Volontiram protiv nasilja”

Ženska soba trenutno provodi projekt naziva “Volontiram protiv nasilja” kojemu je cilj promocija aktivističkog i volonterskog djelovanja mladih u cilju prevencije seksualnog nasilja i seksualnog uznemiravanja mladih.

U okviru navedenog projekta, dana 16. prosinca 2017. godine održane su 2 edukativno – preventivne radionice u učeničkom domu Škole za primalje. Na radionicama je sudjelovalo 16 učenica 2 razreda srednje škole. Na radionicama su obrađene teme prevencije seksualnog nasilja, s naglaskom na prevenciju seksualnog uznemiravanja te volonterstvo i važnost volontiranja.

Cilj radionica bio je educirati mlade o navedenoj problematici te jednako tako ih senzibilizirati i potaknuti da se kroz volonterski angažman uključe u prevenciju seksualnog nasilja i seksualnog uznemiravanja u svojoj zajednici mladih. Svrha radionica je okupljanje manje grupe učenica koje će, uz mentorstvo svojih odgajateljica i članica Ženske sobe, osmisliti aktivističko volontersku akciju na temu prevencije seksualnog nasilja mladih u svom učeničkom domu/ srednjoj školi.

Radionice su dio projekta “Volontiram protiv nasilja” kojeg financijski podržava Grad Zagreb, Gradski ured za obrazovanje, kulturu i sport.

Proslavile smo 15. rođendan Ženske sobe

Ženska soba – Centar za seksualna prava osnovana je 29. studenog 2002. godine. Ove godine proslavile smo naš 15. rođendan.

Tijekom ovih 15. godina aktivno smo se zalagale za unaprjeđivanje za prava i poboljšanje kvalitete života osoba koje su preživjele seksualno nasilje; za spolnu i rodnu ravnopravnost te za osnaživanje LGBTIQ populacije u zahtijevanju svojih osnovnih ljudskih prava. Aktivno smo radile na zaštiti i promociji prava djece i mladih te prevenciji seksualnog nasilja nad i među djecom i mladima kao i na prevenciji svih oblika nasilja nad ženama. Naš rad je usmjene na nasilje u obitelji, seksualno nasilje i trgovanje u svrhu seksualne eksploatacije, pružanju pomoći i podrške žrtvama, razvoju mehanizama i javnih politika za suzbijanje navedenih oblika nasilja, kao i sustavno praćenje navedenih mehanizama i politika u praksi. Razvijale smo i provodile brojne preventivne i edukacijske programe s ciljem prevencije i suzbijanja nasilja u obitelji i seksualnog nasilja  (rodno uvjetovanih oblika nasilja). Podizale smo osviještenost javnosti o rodno uvjetovanom nasilju te smo se aktivno zalagale protiv diskriminacije na temelju spola, roda, rodnog izražavanja i/ili identiteta, seksualne orijentacije te interspolnih karakteristika.

2008. godine formalno je otvoren Centar za žrtve seksualnog nasilja u kojem svakodnevno direktno radimo s osobama koje su preživjele seksualno nasilje kroz savjetodavni (psihološko i pravno savjetovanje, krizno savjetovanje, informiranje o podrškama u sustavu zdravstva) i terapijski rad, uključujući i pripremu za sudski postupak i rad sa bliskim osobama žrtava seksualnog nasilja).

Ističemo neke najznačajnije uspjehe Ženske sobe:

 • održano više od 1660 različitih edukacija
 • edukacijama prisustvovalo više od 54.800 sudionika/ca
 • objavljeno preko 130 različitih tiskanih materijala vezanih uz naš rad
 • provedeno 14 pionirskih istraživanja
 • otvoren prvi i jedini Centar za žrtve seksualnog nasilja u Hrvatskoj 2008. godine
 • održano više od 4.900 savjetovanja sa preko 1.250 osoba
 • održana prva medijska kampanja „STOP seksualnom nasilju“ u Hrvatskoj 2009. godine
 • pokrenut blog „Ženska soba – ženski glas“ na Internet stranicama Večernjeg lista 2009. godine
 • koordinatorica organizacije dr. sc. Maja Mamula proglašena Zagrepčankom godine 2010.
 • članica Ženske sobe Antonija Hojt primila Volonterskog Oskara 2010. godine
 • pokrenuta web stranica “Sigurno mjesto”, namjenjena ženama žrtvama svih oblika nasilja
 • pokrenuta javna kampanja protiv nasilja nad ženama “U tri klika biraj život bez nasilnika!”
 • pokrenuta javna kampanja protiv nasilja nad ženama “Iskoristi pravo na život bez nasilja!”
 • usvojen Protokol o postupanju u slučaju seksualnog nasilja (inicirala i aktivno sudjelovala Ženska soba, 2012.)
 • održana prava Međunarodna konferencija o seksualnom nasilju u Hrvatskoj “Sustav javnih politika i podrške za žrtve seksualnog nasilja” 2015. godine
 • održana javna kampanja “Pričajmo jezikom ravnopravnosti” 2016. godine
 • održana javna kampanja “Svom snagom protiv nasilja nad ženama” s Hrvatskim ragbijaškim savezom 2016. godine

Tijekom ovih 15. godina nailazile smo na brojne prepreke no nismo odustajale od svog cilja, a to je društvo bez nasilja! Sa svim ovim nastavljamo i dalje  te zahvaljujemo svima koji su nas podržali i koje će nas i dalje podržavati.

Sretan nam rođendan!

Tematska sjednica Povjerenstva za ravnopravnost spolova Grada Zagreba, Odbora za nacionalne manjine i Gradske koordinacije za ljudska prava

U prostorijama Gradske skupštine Grada Zagreba, dana 12. prosinca 2017. godine održana je zajednička tematska sjednica Povjerenstva za ravnopravnost spolova Grada Zagreba, Odbora za nacionalne manjine i Gradske koordinacije za ljudska prava na temu: „Femicid – situacija u Republici Hrvatskoj“.

U ime pravobraniteljice, pravni savjetnik, Nebojša Paunović iznio je iskustva institucije Pravobraniteljice u području nasilja prema ženama i u obitelji, s posebnim naglaskom na novo-osnovano tijelo za nadgledanje slučajeva ubojstava žena u Republici Hrvatskoj koje je Pravobraniteljica osnovala u listopadu ove godine pod nazivom „Femicide Watch“.

Koordinatorica Ženske sobe, dr.sc. Maja Mamula, održala je izlaganje na temu „Femicid – rizični faktori i nužni koraci“ te je istaknula kako muškarci u prosjeku ubiju jednu ženu u dva tjedna što je svakako zabrinjavajući podatak u Republici Hrvatskoj (novinski članak).

Na zajedničkoj tematskoj sjednici, nakon diskusije sudionika/ca jednoglasno su usvojena četiri zaključka:

 1. Potrebno je striktno i bez odstupanja provoditi politiku nulte tolerancije za nasilje prema ženama uz izricanje maksimalnih kazni počiniteljima;
 2. Potrebno je povećati broj skloništa za žene na području Grada Zagreba;
 3. Potrebno je bez zadrške javno osuditi sve oblike nasilja prema ženama;
 4. Potrebno je potpuno poštivati i provoditi postojeći zakonodavni okvir

 

Održan partnerski sastanak na projektu „Zajednički za sigurno odrastanje“

Ženska soba – Centar za seksualna prava je sredinom listopada 2017.započela s provedbom projekta „Zajednički za sigurno odrastanje“. Provedbu projekta financijski podržava Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, a cilj projekta je suzbijanje seksualnog nasilja nad djecom i mladima.

Kako bi provedba projekta bila što kvalitetnija u Zagrebu je 06.12.2017. održan sastanak partnerskih organizacija (Centar za socijalnu skrb Karlovac i Centar za odgoj i obrazovanje djece i mladeži Karlovac).

Na sastanku su detaljno razrađene aktivnosti projekta te je utvrđena uloga i odgovornost svakog pojedinog partnera.

Projekt provodi Ženska soba – Centar za seksualna prava u partnerstvu s Centrom za socijalnu skrb Karlovac i Centrom za odgoj i obrazovanje djece i mladeži Karlovac. Provedbu projekta podržava Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku Republike Hrvatske.

Volonterka Ženske sobe za Volonterskog Oskara

Mija Rakarić, volonterka Ženske sobe od travnja 2016. godine je ispred naše organizacije ove godine bila nominirana za nagradu Volonterski Oskar 2017.

Nakon ulaska u uži krug te glasanja između troje finalista i finalistkinja, Mija je osvojila zavidno 2. mjesto! Ovim putem joj još jednom čestitamo te zahvaljujemo na uloženom vremenu i trudu koje je dala našoj organizaciji kroz volontiranje. Prvo mjesto je osvojio Fran Markulin, učenik Tehničke škole Ruđer Bošković, koja ga je i predložila za nagradu.

Mija paralelno još volontira i u Nacionalnom pozivnom centru za žrtve kaznenih djela i prekršaja te s azilantima u Centru za mirovne studije. Studentica je prava na Pravnom fakultetu u Zagrebu te volontira još od srednjoškolskih dana.

Bravo Mija! Nastavi i dalje biti uzor svima te poticati ljude na volontiranje!

(Mija Rakarić, druga s lijeva)

Održan trening o retrogresiji i reproduktivnim pravima u Centralnoj i Istočnoj Europi

U organizaciji Centra za reproduktivna prava iz Ženeve (Center for Reproductive Rights) i Centra za edukaciju, savjetovanje i istraživanje je održana dvodnevna edukacija naziva „Retrogresija i reproduktivna prava u Centralnoj i Istočnoj Europi“ u Zagrebu 29. i 30. studenog 2017. godine.

Ispred Ženske sobe je sudjelovala Josipa Tukara Komljenović, dok su iz organizacije CESI sudjelovale Sanja Cesar i Nataša Bijelić. Jelena Tešija, novinarka i aktivistkinja je sudjelovala ispred portala Libela.org. Uz predstavnice iz Hrvatske, sudjelovali su i predstavnice i predstavnik iz Armenije, Gruzije, Litve, Latvije, Makedonije, Poljske, Rusije, Ukrajine, Belgije, Švicarske i Njemačke.

Edukacija je bila namijenjena razmjeni informacija o trenutnom stanju te procesu narušavanja ženskih reproduktivnih prava kao i razmjeni iskustvo u borbi za zaštitu, očuvanje ili vraćanje istih.

 

Program stručnog osposobljavanja za žene u Slavonskom Brodu

Ženska soba – Centar za seksualna prava u partnerstvu s nekoliko organizacija provodi program naziva „Edukacijom i osnaživanjem – korak bliže zaposlenju“. U okviru programa je u Slavonskom Brodu, a u organizaciji partnerske Udruge Brod – grupe za ženska ljudska prava osmišljen i razvije ciklus radionica kojima je bio cilj osnažiti žene žrtve nasilja u obitelji za ponovni povratak na tržište rada te za stručno osposobljavanja za zanimanje njegovateljice starijih i nemoćnih osoba. Radionice su održane tijekom mjeseca listopada i studenog, te je stručno osposobljavanje polaznica započelo krajem studenog 2017. godine.

Polaznice program osposobljavanja u Pučkom otvorenom učilištu „Obris“ polaze u Slavonskom Brodu nakon čega će primljeno znanje utvrditi kroz stručnu praksu. Svrha stručnog osposobljavanja putem programa „Edukacijom i osnaživanjem – korak bliže zaposlenju“ je uvećati mogućnost zapošljavanja  žena žrtava nasilja u obitelji stjecanjem novih znanja i vještina kao i razviti učinkovit model zapošljavanja žena koji će omogućiti njihovu reintegraciju u život zajednice te razvoj specifičnih kompetencija traženih na tržištu rada.

Aktivnosti se provode  u okviru programa “Edukacijom i osnaživanjem – korak bliže zaposlenju”. Ženska soba – Centar za seksualna prava ga provodi u partnerstvu s Centrom za socijalnu skrb Slavonski Brod, Centrom za socijalnu skrb Požega, Udrugom Brod – grupom za ženska ljudska prava, Centrom za podršku i razvoj civilnog društva „Delfin“ i Domom za djecu i odrasle – žrtve obiteljskog nasilja – Duga. Program se provodi uz financijsku potporu Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku Republike Hrvatske.

Početak provedbe projekta „Razvoj socijalnih i emocionalnih vještina s ciljem suzbijanja seksualnog nasilja nad i među djecom i mladima u riziku“

Ženska soba – Centar za seksualna prava je započela s provedbom projekta „Razvoj socijalnih i emocionalnih vještina s ciljem suzbijanja seksualnog nasilja nad i među djecom i mladima u riziku“. Ženska soba projekt provodi samostalno, a provedbu projekta podržava Grad Zagreb, Gradski ured za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom.

Projekt je namijenjen je djeci i mladima u riziku, odnosno djeci i mladima osnovnih škola Grada Zagreba kojima je izrečena odgojno – obrazovna mjera produženog stručnog postupka. Opći cilj projekta jest smanjenje svih oblika seksualnog nasilja nad i među djecom i mladima u riziku.

Specifični ciljevi projekta su educirati i aktivno uključiti profesore/ice i stručne suradnike/ce iz osnovnih škola Grada Zagreba u prevenciju i smanjenje svih oblika seksualnog nasilja nad i među djecom i mladima u riziku, odnosno kojima je izrečena pedagoška mjera produženog stručnog postupka te povećati znanje djece i mladih u riziku, odnosno kojima je izrečena pedagoška mjera produženog stručnog postupka, o problematici seksualnog nasilja te razviti njihove socijalne i emocionalne vještine s ciljem zaštite od seksualnog nasilja.

Projekt traje do kraja  2017. godine.