Održana dva sastanka s reklamnom agencijom IMAGO Ogilvy

U okviru programa „Mreža podrške i suradnje žrtvama i svjedocima kaznenih djela“ dana 21. ožujka 2018. godine je u prostorijama Ženske sobe održan sastanak s predstavnicima/ama reklamne agencije Imago koja je u okviru programa zadužena za razvoj Nacionalne kampanje, uključujući vizual kampanje na svim informativno-edukativnim materijalima te radio jingle.

Ispred Ženske sobe na sastanku su sudjelovale dr.sc. Maja Mamula (psihologinja, koordinatorica Ženske sobe) Anamaria Drožđan Kranjčec, dipl.iur.  (Voditeljica pravnog tima), Antonija Hojt Ilić, prof. soc. pedagogije (Voditeljica edukacijskih programa)  i Kristina Mihaljević, mag.paed.soc., (asistentica na projektima). Predstavnici/e reklamne agencije su tijekom sastanka upoznali članice Ženske sobe s idejnim rješenjem cjelokupne Nacionalne kampanje.

U prostoru reklamne agencije IMAGO je dana 29. ožujka 2018. godine održan 2. sastanak na kojem su, uz predstavnike/ce reklamne agencije i članice Ženske sobe, sudjelovale i predstavnice Ministarstva pravosuđa Nikica Hamer Vidmar, voditeljica Službe za podršku žrtvama i svjedocima te Maida Pamuković, voditeljica Odjela za razvoj i  koordinaciju sustava podrške žrtvama i svjedocima i međunarodnu suradnju, Služba za podršku žrtvama i svjedocima.

Tijekom održanih sastanaka dogovoreno je krajnje idejno rješenje Nacionalne kampanje koje uključuje vizual i poruku kampanje koji će biti vidljivi na svim informativno-edukativnim materijalima u okviru programa.

Sastanci su održani u okviru programa „Mreža podrške i suradnje žrtvama i svjedocima kaznenih djela“  kojeg financijski podržava Ministarstvo pravosuđa Republike Hrvatske. Ženska soba – Centar za seksualna prava je nositeljica programa, a partnerske organizacije na projektu su:  Udruga za podršku žrtvama i svjedocima; Centar za građanske inicijative Poreč; Centar za podršku i razvoj civilnog društva DELFIN; DEŠA – Dubrovnik; Udruga HERA Križevci – za zaštitu i promicanje ljudskih prava; Informativno pravni centar; Ženska grupa Karlovac KORAK; S.O.S. Virovitica – savjetovanje, osnaživanje, suradnja; SOS telefon za žene žrtve nasilja Krapinsko – zagorske županije, Zagorje; Udruga ZvoniMir.

Održana edukacija „Prevencija seksualnog nasilja“

Ženska soba je dana 07. i 08. ožujka 2018. godine u Karlovcu organizirala i održala  edukaciju „Prevencija seksualnog nasilja“ za profesore/ce i stručne suradnike/ce odgojno obrazovnih ustanova s područja karlovačke županije.

Voditeljica edukacijskih programa Ženske sobe, Antonija Hojt Ilić (socijalna pedagoginja) moderirala je edukaciju te prisutne upoznala s prevencijskim programom Ženske sobe. Voditeljica pravnog tima Ženske sobe Anamaria Drožđan – Kranjčec, dipl.iur. održala je predavanje na temu seksualnog nasilja (oblici, rasprostranjenost, organizacije civilnog društva, indikatori i posljedice) dok je Senka Sekulić Rebić (psihologinja), voditeljica Centra za žrtve seksualnog nasilja u Ženskoj sobi kroz rad na slučaju ukazala na važnost adekvatnog reagiranja u situacijama seksualnog nasilja nad i među djecom i mladima. Kao gošća predavačica na edukaciji je sudjelovala dr.sc. Lana Peto Kujundžić, predsjednica odjela za mladež, Županijskog suda u Zagrebu koja je prisutne upoznala sa zakonskom perspektivom seksualnog nasilja nad i među djecom i mladima.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ova edukacija održana je u sklopu projekta „Zajednički za sigurno odrastanje“ koje se provodi u suradnji s Centrom za socijalnu skrb Karlovac i Centrom za odgoj djece i mladeži Karlovac, a financira ga Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

U narednom periodu polaznici/e edukacije će provoditi radionice za djecu i mlade te predavanja za roditelje. Projektni rezultati biti će predstavljeni na okruglom stolu koji će biti održan u Karlovcu krajem rujna 2018. godine.

Dvodnevna radionica „Prepoznavanje, stručna prevencija i suzbijanje seksualnog nasilja nad/među djecom“

Udruga SVIMA i Ženska soba – Centar za seksualna prava organiziraju dvodnevnu radionicu pod nazivom „Prepoznavanje, stručna prevencija i suzbijanje seksualnog nasilja nad/među djecom“ koja će se održati u ponedjeljak 12. ožujka 2018. i utorak 13. ožujka 2018. godine s početkom u 17:00 h u Dječjem vrtiću „Vis“ (Viškog boja 11, Vis).

Radionica će obuhvatiti raznolike teme i konkretne studije slučaja vezane uz prepoznavanje, stručnu prevenciju i suzbijanje seksualnog nasilja nad/među djecom, uključujući:

  • suzbijanje seksualnog nasilja u neposrednom socijalnom okruženju djeteta
  • seksualno uznemiravanje i zlostavljanje djece na društvenim mrežama
  • vršnjačko seksualno nasilje i uznemiravanje/adolescentsko nasilje u vezi starijih osnovnoškolaca
  • adekvatne oblike prevencije seksualnog nasilja na predškolskoj razini.

Ova radionica provodi se u okviru projekta „Isključi nasilje – unapređenje kompetencija ključnih dionika na otoku Visu za prevenciju raznih oblika nasilja nad djecom“ kojeg financira Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku na temelju Odluke o raspodjeli financijskih sredstava za projekte u području prevencije nasilja nad i među djecom i mladima u 2017. godini.

Održana dvodnevna specijalizirana edukacija za organizacije civilnog društva koje se bave pružanjem pomoći i podrške žrtvama kaznenih djela

U okviru programa „Mreža podrške i suradnje žrtvama i svjedocima kaznenih djela“ dana 5. i 6. ožujka 2018. godine se, u organizaciji Ženske sobe, u Zagrebu, Hotel Antunović, održala dvodnevna specijalizirana edukacija za organizacije civilnog društva koje se bave pružanjem pomoći i podrške žrtvama kaznenih djela.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na edukaciji je sudjelovalo ukupno 53 osobe, predstavnika/ca svih 10 organizacija s kojima se program provodi u partnerstvu: Udruga za podršku žrtvama i svjedocima; Centar za građanske inicijative Poreč; Centar za podršku i razvoj civilnog društva DELFIN; DEŠA – Dubrovnik; Udruga HERA Križevci – za zaštitu i promicanje ljudskih prava; Informativno pravni centar; Ženska grupa Karlovac KORAK; S.O.S. Virovitica – savjetovanje, osnaživanje, suradnja; SOS telefon za žene žrtve nasilja Krapinsko – zagorske županije, Zagorje; Udruga ZvoniMir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edukaciju je facilitirala članica Ženske sobe Anamaria Drožđan Kranjčec, dipl.iur.. Prvi dan edukacije započeo je predavanjem Mirena Špeka, izvršnog direktora Udruge za podršku žrtvama i svjedocima, koji je sudionicima/ama pobliže predstavio prava žrtava i relevantne propise koji se odnose na područje prava i podrške žrtvama i svjedocima. Nakon toga, Ana Ergović Kuzmanović, voditeljica Ureda za podršku žrtvama i svjedocima na zagrebačkom Županijskom sudu u Zagrebu, održala je predavanje „Podrška žrtvama i svjedocima na sudu – uloga pružatelja podrške na sudu i upoznavanje s procedurama“ te je kroz primjere iz direktnog rada sudionicima/ama pobliže približila ovu temu. Odvjetnica Sanja Bezbradica je sudionike/ce upoznala s tijekom postupanja od prijave policiji do okončanja kaznenog djela. Ana Šeničnjak, koordinatorica Nacionalnog pozivnog centra za žrtve kaznenih djela i prekršaja, održala je predavanje o potrebama žrtava i svjedoka te je kroz puno praktičnih primjera sudionicima/ama olakšala razumijevanje svih aspekata pružanja podrške.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drugi dan edukacije započeo je predavanjem „ Psihološki aspekti svjedočenja“ koje je održala Senka Sekulić Rebić, psihologinja i voditeljica Centra za žrtve seksualnog nasilja u Ženskoj sobi. Matea Babić, visa stručna savjetnica na odjelu za mladež pri Županijskog sudu u Zagrebu sudionicima/ama je pobliže objasnila kako komunicirati sa žrtvama i svjedocima te kako izgleda svjedočenje putem audio-video linka. Kako su volonteri/ke važan dio ovog programa, Ana Šeničnjak održala je predavanje „Procedure u radu volontera“. Anamaria Drožđan Kranjčec, dipl.iur. pobliže je predstavila Zakon o novčanoj naknadi, a Ana Ergović Kuzmanović uputila je sudionike/ce kako surađivati i komunicirati sa službenicima/ama suda, odnosno o pravilima ponašanja na sudu. Edukacija je bila vrlo interaktivna, s puno praktičnih vježbi, a sudionici/e su u bilo kojem trenu mogli postavljati pitanja i komentirati sadržaj edukacije.

Sudjelovanje na specijaliziranoj edukaciji dovelo je do podizanja razine je podići razinu znanja, vještina i kompetencija predstavnica/ka organizacija civilnog društva koji će pružati podršku žrtvama na sudu.

Dvodnevna specijalizirana edukacija dio je programa „Mreža podrške i suradnje žrtvama i svjedocima kaznenih djela“  kojeg financijski podržava Ministarstvo pravosuđa Republike Hrvatske. Ženska soba – Centar za seksualna prava je nositeljica programa, a partnerske organizacije na projektu su:  Udruga za podršku žrtvama i svjedocima; Centar za građanske inicijative Poreč; Centar za podršku i razvoj civilnog društva DELFIN; DEŠA – Dubrovnik; Udruga HERA Križevci – za zaštitu i promicanje ljudskih prava; Informativno pravni centar; Ženska grupa Karlovac KORAK; S.O.S. Virovitica – savjetovanje, osnaživanje, suradnja; SOS telefon za žene žrtve nasilja Krapinsko – zagorske županije, Zagorje; Udruga ZvoniMir.

Najava održavanja stručne edukacije “Prevencija seksualnog nasilja”za profesore/ice i stručne suradnike/ce

Ženska soba – Centar za seksualna prava će dana 07. i 08. ožujka 2018. godine održati dvodnevnu edukaciju „Prevencija seksualnog nasilja“ u Karlovcu, JAVNA USTANOVA AQUATIKA – SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC, koja je namijenjena profesorima/icama i stručnim suradnicima/ama Karlovačke županije.

Cilj edukacije je educirati i aktivno uključiti profesore i profesorice, stručne suradnike i suradnice osnovnih i srednjih škola s područja Karlovačke županije, u prevenciju i suzbijanje seksualnog nasilja nad i među mladima te u konačnici povećati znanje djece i mladih o ovoj problematici te ih potaknuti na aktivno uključivanje u prevenciju.

Teme treninga će obuhvaćati seksualno nasilje, oblike, rasprostranjenost, posljedice, zakonodavni okvir, mjesta za pomoć i podršku žrtvama seksualnog nasilja, te modele rada s mladima.

Edukaciju će voditi trenerice s višegodišnjim iskustvom u radu na problematici seksualnog nasilja Dr.sc. Lana Peto Kujundžić, predsjednica odjela za mladež, Županijskog suda u Zagrebu te članice Ženske sobe Antonija Hojt Ilić, prof. soc. Pedagogije, Anamaria Drožđan Kranjčec, dipl.iur. i Senka Sekulić Rebić, psihologinja.

Edukacija se provodi u sklopu projekta Ženske sobe „Zajednički za sigurno odrastanje“, koji se provodi u partnerstvu s Centrom za socijalnu skrb Karlovac i Centrom za odgoj djece i mladeži Grada Karlovca.  Projekt se provodi uz financijsku podršku Ministarstva za demografiju, obitelj, socijalnu politiku i mlade.