Održavanje edukacije „Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva o mogućnostima zapošljavanja socijalno isključenih skupina žena“

Ženska soba – Centar za seksualna prava je 24. i 25. veljače 2020. održala dvodnevnu edukaciju naziva „Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva o mogućnostima zapošljavanja socijalno isključenih skupina žena“ u prostoru organizacije.

Kroz edukaciju su se obuhvatili teme kao što su zapošljavanje i samozapošljavanje žena žrtava nasilja te postojećih mjera za zapošljavanje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Dvodnevnoj edukaciji su prisustvovale predstavnice civilnog društva koje rade s ovom populacijom žena. Predstavnice su također bile educirane o potrebnim vještinama za prijenos znanja o metodama što lakšeg zapošljavanja žena žrtava nasilja, kao što su metode i tehnike aktivnog traženja posla, komunikacijskim vještinama potrebnim za razgovor za posao.

Izlagačice na edukaciji su bile Anamaria Drožđan – Kranjčec i Marijana Senjak iz Ženske sobe, Silvia Vuković iz Doma za djecu i odrasle – žrtve obiteljskog nasilja – Duga te Sanja Krušlin i Draženka Pucko iz Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Regionalni ured Zagreb. Dvodnevna edukacija je sastavni dio trogodišnji program „Edukacijom i osnaživanjem – korak bliže zaposlenju“ (2017. – 2020.) kojeg provodi Ženska soba – Centar za seksualna prava uz partnerstvu s Centrom za socijalnu skrb Slavonski Brod, Centrom za socijalnu skrb Požega, Udrugom Brod – grupom za ženska ljudska prava, Centrom za podršku i razvoj civilnog društva „Delfin“ i Domom za djecu i odrasle – žrtve obiteljskog nasilja – Duga (Zagreb). Program se provodi uz financijsku podršku Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku Republike Hrvatske.

Javna akcija „Obilježavanje Europskog dana žrtava kaznenih djela – Uloga i važnost podrške“

Ženska soba – Centar za seksualna prava je organizirala javnu akciju povodom obilježavanja Europskog dana žrtava kaznenih djela. Javna akcija je održana u subotu, 22. veljače 2020. godine na trgu Petra Preradovića (Cvjetni trg) u Zagrebu s početkom u 11:00 sati do 13:00 sati. Na štandu smještenom na Cvjetnom trgu su bili izloženi leci, brošure te ostali promotivni materijali programa „Mreže podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela“ i Ženske sobe te su građanima i građankama dijeljene papirnate ruže narančaste boje.

Na javnoj akciji su članice Ženske sobe te volonterka dijelile građanima/kama informativne materijale, informirale ih o mogućnostima pomoći i podrške koja je dostupna diljem Republike Hrvatske te o dostupnim uslugama svjedocima i svjedokinjama kaznenih djela. Zainteresirane osobe su također informirane i o važnosti i ulozi podrške od strane stručnih osoba.

Tijekom trajanja javne akcije su članice Ženske sobe te volonterka promovirale rad i program „Mreže podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela“ u okviru koje 11 organizacija civilnog društva nastoje pomoći žrtvama lakši prolazak kroz traumatično iskustvo, s čime se ujedno želi spriječiti njihova nova viktimizacija.

Javna akcija je sastavni dio programa „Mreža podrške i suradnje žrtvama i svjedocima kaznenih djela“ koji je kreiran je s ciljem osiguravanja pružanja pomoći i podrške žrtvama i svjedocima kaznenih djela u županijama u kojima nisu osnovani odjeli za podršku žrtvama i svjedocima. Program se provodi u trajanju od tri godine, a financijski je podržan od strane Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske. Ženska soba – Centar za seksualna prava je nositeljica programa, a program se provodi u partnerstvu s 10 organizacija civilnog društva:  Udruga za podršku žrtvama i svjedocima; Centar za građanske inicijative Poreč; Centar za podršku i razvoj civilnog društva DELFIN; DEŠA – Dubrovnik; Udruga HERA Križevci – za zaštitu i promicanje ljudskih prava; Informativno pravni centar; Ženska grupa Karlovac KORAK; S.O.S. Virovitica – savjetovanje, osnaživanje, suradnja; SOS telefon za žene žrtve nasilja Krapinsko – zagorske županije, Zagorje; Udruga ZvoniMir.

Pokretanje Nacionalne kampanje protiv seksualnog nasilja nad i među djecom i mladima

Ženska soba – Centar za seksualna prava i Plavi telefon su 20. veljače 2020. godine obilježili početak Nacionalne kampanje protiv seksualnog nasilja nad i među djecom i mladima u prostorijama Muzeja Mimara u Zagrebu.

Cilj ove kampanje je podizanje svijesti mladih, stručne javnosti, ali i građanstva o problematici seksualnog nasilja nad djecom te zagovaranje za uvođenje SNEP programa (Seksualno nasilje – edukacijski i preventivni program) u kurikulume srednjih škola.

Govornice i govornici na događanju su bili/e: Margareta Mađerić, izaslanica premijera Vlade Republike Hrvatske; Helenca Pirnat Dragičević, Pravobraniteljica za djecu; Darko Tot, Ministarstvo znanosti i obrazovanja; dr. sc. Dubravka Brezak Stamać, ravnateljica Agencije za odgoj i obrazovanje; Alma Rovis Brandić, Viša savjetnica za stručne suradnike defektologe (socijalne pedagoge) u Agenciji za odgoj i obrazovanje); dr. sc. Maja Mamula, koordinatorica Ženske sobe; Antonija Hojt Ilić, voditeljica edukacijskih programa u Ženskoj sobi. Cijelo događanje je vodila voditeljica Barbara Kolar, dok su učenik i učenica I. gimnazije Zagreb te grupa Meritas glazbeno pridonijeli pokretanju Nacionalne kampanje.

Nastavno na pokretanje Nacionalne kampanje protiv seksualnog nasilja nad i među djecom i mladima, na događanju su predstavljeni različiti vizualni i audio-vizualni materijali te promotivni materijali kreirani za potrebe podizanja svijesti o problematici seksualnog nasilja te za zagovaranje za implementaciju SNEP programa u kurikulume srednjih škola.

Nacionalna kampanja uključuje radio jing „Na vama je“, video spot „Na vama je“, telop „Na vama je“, billboard i city light plakate postavljene u Zagrebu, Osijeku, Rijeci, Splitu, Zadru i Varaždinu, letke i plakate, web-bannere za on-line promociju te novopokrenutu Facebook stranicu „SNEP program“ (www.facebook.com/snepprogram/).

Ženska soba je pokrenula i web stranicu „Seksualno nasilje – edukacijski i prevencijski program“ na kojoj su dostupni svi materijali za provedbu SNEP program te priručnik „Seksualno nasilje nad i među djecom i mladima“.

SNEP program uključuje šest preventivnih radionica u trajanju od 45 minuta namijenjenih učenicima i učenicama od prvog do trećeg razreda srednje škole. U svakom razredu naglašena je jedna tema, pa će učenici/e u prvom razredu učiti o seksualnom nasilju i seksualnom nasilju u obitelji, u drugom o elektroničkom seksualnom nasilju i zaštiti od elektroničkog seksualnog nasilja, a u trećem o seksualnom nasilju u mladenačkim vezama te prepoznavanju i zaštiti od seksualnog nasilja u mladenačkim vezama. Sam program se trenutno provodi u 31. srednjoj školi diljem Republike Hrvatske koje su uključene u projekt „Seksualno nasilje – edukacijski i prevencijski program“.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja te Agencija za odgoj i obrazovanje dali su svoje pozitivno mišljenje i odobrili implementaciju SNEP programa u srednje škole. Program je recenziran od strane prof. dr. sc. Gordane Buljan Flander, Poliklinika za zaštitu djece i mladih Zagreb i prof. dr. sc. Vesne Bilić, Učiteljski fakultet, Sveučilište u Zgrebu.

Ženska soba je 1. rujna 2018. godine započela s provedbom projekta „Seksualno nasilje – edukacijski i prevencijski program“, koji je financiran od strane Europske komisije za područje prevencije i suzbijanja rodno uvjetovanog nasilja i nasilja nad djecom, REC-AG-2017/REC-RDAP-GBV-AG-2017. Partnerske organizacije na projektu su Pravobraniteljica za djecu, Plavi telefon, Prehrambeno-tehnološka škola Zagreb, Gimnazija Bernardina Frankopana Ogulin, Srednja škola Ivan Švear Ivanić grad, Medicinska škola Osijek, Obrtnička škola Osijek I Ekonomsko-turistička škola Daruvar.

Poziv na javnu akciju povodom obilježavanja Europskog dana žrtava kaznenih djela

Ženska soba – Centar za seksualna prava pozva sve zainteresirane osobe na javnu akciju naziva „Obilježavanje Europskog dana žrtava kaznenih djela – uloga i važnost podrške“ koju Ženska soba – Centar za seksualna prava organizira povodom obilježavanja Europskog dana žrtava kaznenih djela.

Javna akcija će se održati u subotu, 22. veljače 2020. godine na trgu Petra Preradovića (Cvjetni trg) u Zagrebu s početkom u 11:00 sati do 13:00 sati.

Diljem Europe se 22. veljače obilježava dan žrtava kaznenih djela s ciljem podizanja razine svijesti javnosti o pravima žrtava kaznenih djela. Cilj javne akcije je upoznati građane/ke s mogućnostima pomoći i podrške diljem Republike Hrvatske, dostupnim uslugama žrtvama i svjedocima/kinama kaznenih djela kao i o važnosti i ulozi podrške od strane stručnih osoba.

Nadalje, članice Ženske sobe će tijekom javne akciji promovirati rad i program „Mreže podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela“ u okviru koje 11 organizacija civilnog društva nastoje pomoći žrtvama da lakše prođu kroz traumatično iskustvo, s čime se ujedno želi spriječiti njihova nova viktimizacija.

Javna akcija je sastavni dio programa „Mreža podrške i suradnje žrtvama i svjedocima kaznenih djela“ koji je kreiran je s ciljem osiguravanja pružanja pomoći i podrške žrtvama i svjedocima kaznenih djela u županijama u kojima nisu osnovani odjeli za podršku žrtvama i svjedocima. Program se provodi u trajanju od tri godine, a financijski je podržan od strane Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske. Ženska soba – Centar za seksualna prava je nositeljica programa, a program se provodi u partnerstvu s 10 organizacija civilnog društva:  Udruga za podršku žrtvama i svjedocima; Centar za građanske inicijative Poreč; Centar za podršku i razvoj civilnog društva DELFIN; DEŠA – Dubrovnik; Udruga HERA Križevci – za zaštitu i promicanje ljudskih prava; Informativno pravni centar; Ženska grupa Karlovac KORAK; S.O.S. Virovitica – savjetovanje, osnaživanje, suradnja; SOS telefon za žene žrtve nasilja Krapinsko – zagorske županije, Zagorje; Udruga ZvoniMir.

Nadamo se da ćete nam se pridružiti i svojim dolaskom podržati obilježavanje Europskog dana žrtava kaznenih djela!

Započela provedba projekta „Kutak ravnopravnosti“

Ženska soba je dana 01.01.2020. godine započela s provedbom projekta „Kutak ravnopravnosti“. Projekt se provodi u partnerstvu s Centrom za razvoj mladih, a uz financijsku podršku Ministarstva za demografiju, mlade, obitelj i socijalnu politiku.

Projekt će se provoditi godinu dana, a opći cilj jest osnaživanje i poticanje mladih za preuzimanje aktivne uloge u postizanju rodne ravnopravnosti i prevencije rodno uvjetovanog nasilja.

Kroz provedbu projektnih aktivnosti, kod mladih će se podignuti opća razina kritičkog promišljanja o rodnoj neravnopravnosti u našem društvu i rodno uvjetovanom nasilju te će ih se osvijestiti kako ova problematika direktno utječe na kvalitetu njihovih života te onemogućava potpuno ostvarivanje njihovih prava.