Okrugli stol i tematska sjednica o seksualnom nasilju u Zaboku

U organizaciji Ženske sobe i SOS telefona i savjetovališta za žene žrtve nasilja Krapinsko – zagorske županije su 23. listopada održani okrugli stol te potom tematska sjednica. Događanja su održana u Zaboku, u prostoru Info centra za mlade.

Tema okruglog stola bila je problematika seksualnog nasilja, dok se na tematskoj sjednici više usmjerilo na važnost Direktive 2012/29 EU o uspostavi minimalnih standarda za prava, potporu i zaštitu žrtava.

Na događanjima su govorile dr. sc. Maja Mamula, psihologinja, koordinatorica Ženske sobe i savjetodavaka u Centru za žrtve seksualnog nasilja, Branka Žigante Živković, sutkinja Visokog prekršajnog suda Republike Hrvatske, Tanja Cujzek, ravnateljica Centra za socijalnu skrb Zabok te Nina Očko, savjetodavka i voditeljica SOS telefona i savjetovališta za žene žrtve nasilja Krapinsko-zagorske županije.

Tematska sjednica i okrugli stol su sastavni dio projekta “Relevantne institucije i organizacije civilnog društva – glas za žrtve seksualnog nasilja”, koji je financiran od strane Europske unije i sufinanciran od Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.

Tematska sjednica u Karlovcu

U organizaciji Ženske sobe – Centra za seksualna prava  i organizacije KORAK Karlovac, održana je tematska sjednica o problematici seksualnog nasilja i važnosti Direktive 2012/29 EU o uspostavi minimalnih standarda za prava, potporu i zaštitu žrtava kaznenih djela.

Tematska sjednica održana je u prostoru Knjižnice za mlade u Karlovcu dana 20. listopada 2017. godine. Na sjednici su sudjelovali/e predstavnici/e nadležbnih tijela i institucija i organizacija civilnog društva s područja Karlovačke županije.

Senka Sekulić Rebić, psihologinja Ženske sobe govorila je o problematici seksualnog nasilja, posljedicama, oblicima te mehanizmima zaštite. Anamaria Drožđan-Kranjčec, voditeljica pravnog tima Ženske sobe održala je izlaganje o pravima žrtava, promjenama zakona, važnosti Direktive 2012/29 EU, problemima u praksi te o Protokolu o postupanju u slučaju seksualnog nasilja u praksi. Predsjednica organizacije Korak Karlovac, Mirjana Duduković, predstavila je rad organizacije i probleme s kojima se susreću na lokalnoj razini.

Sudionice i sudionici tematske sjednice su razmjenjivali iskustava i primjere iz prakse s kojima su se imali prilike susretati te su zajednički raspravljali o problematici seksualnog nasilja.

Tematske sjednice su sastavni dio projekta “Relevantne institucije i organizacije civilnog društva – glas za žrtve seksualnog nasilja” koji financira Europska unija i sufinancira Ured za udruge Vlade RH. Nositeljica projekta je Ženska soba, u partnerstvu s Udrugom Brod – grupom za ženska ljudska prava i Gradom Slavonskim Brodom.

Najava održavanja tematske sjednice u Zaboku

Okrugli stol i Tematsku sjednicu o problematici seksualnog nasilja i važnosti Direktive 2012/29 EU o uspostavi minimalnih standarda za prava, potporu i zaštitu žrtava organiziraju Ženska soba – Centar za seksualna prava i SOS telefon i savjetovalište za žene žrtve nasilja Krapinsko-zagorske županije. Događanje će se održati 23. listopada 2017.  Okrugli stol će započeti u 12.00 sati u Info centru za mlade u Zelenoj dvorani u Zaboku, dok će se tematska sjednica održati s početkom u 13.00 sati u istom prostoru.

Na događanjima će govoriti:

 • sc. Maja Mamula, psihologinja, koordinatorica Ženske sobe i savjetodavaka u Centru za žrtve seksualnog nasilja
 • Branka Žigante Živković, sutkinja Visokog prekršajnog suda Republike Hrvatske
 • Tanja Cujzek, ravnateljica Centra za socijalnu skrb Zabok
 • Nina Očko, savjetodavka i voditeljica SOS telefona i savjetovališta za žene žrtve nasilja Krapinsko-zagorske županije.

Tematska sjednica kao i okrugli stol su sastavni dio projekta “Relevantne institucije i organizacije civilnog društva – glas za žrtve seksualnog nasilja”, koji je financiran od strane Europske unije i sufinanciran od Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.

Najava održavanja tematske sjednice u Karlovcu

Ženska soba – Centar za seksualna prava i Ženska grupa Karlovac „Korak“ pozivaju na održavanje tematske sjednice o problematici seksualnog nasilja i važnosti Direktive 2012/29 EU o uspostavi minimalnih standarda za prava, potporu i zaštitu žrtava kaznenih djela.

Tematska sjednica će se održati 20. listopada 2017. godine s početkom u 12:00 sati u prostoru Knjižnice za mlade (Karlova). Uvodničarke i govornice će biti dr. sc. Maja Mamula, psihologinja, koordinatorica Ženske sobe, Anamaria Drožđan Kranjčec, pravnica, voditeljica pravnog tima Ženske sobe te Mirjana Duduković, predsjednica organizacije Ženska grupa Karlovac „Korak“.

S obzirom na činjenicu da je seksualno nasilje često neprepoznat i marginaliziran društveni problem, koji iza sebe ostavlja brojne posljedice kako za same žrtve, tako i za njihove obitelji, kao i širu zajednicu, važno je sustavno i multidisciplinarno raditi na osvještavanju o problemu, prevenciji i pružanju pravodobne i efikasne direktne pomoći i podrške žrtvama nasilja.

Iz tog razloga je Ženska soba s partnerima Gradom Slavonskim Brodom i Udrugom Brod – grupom za ženska ljudska prava pokrenula projekt “Relevantne institucije i organizacije civilnog društva – glas za žrtve seksualnog nasilja”, koji je financiran od strane Europske unije i sufinanciran od Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.

Održan follow up s volonterkama i volonterima

Kao završetak programa o seksualnom nasilju koji su volonterke i volonteri pohađali tijekom 2016. godine te volontirali u organizacijama civilnog društva, održan je posljednji follow up za iste.

S prisutnima su članice Ženske sobe razgovarale o njihovom volontiranju i iskustvima uključivanja u rad organizacija civilnog društva te je evaluiran provedeni program. Osim toga su obrađene određene teme seksualnog nasilja te su članice Ženske sobe pružile konkretne informacije o određenim slučajevima i problemima s kojima su se volonterke/i susretali tijekom volontiranja ili u privatnom životu.

Follow up je sastavni dio projekta “Relevantne institucije i organizacije civilnog društva – glas za žrtve seksualnog nasilja” koji financijski podržavaju Europska unija i Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske.

Najava održavanja follow up treninga s volonterkama

Dana 12. listopada će se u prostoru Ženske sobe održati drugi po redu follow up trening za volontere i volonterke koje su pohađale volonterski program o seksualnom nasilju i volontiranju u organizacijama civilnog društva.

Predviđeno je razmjenjivanje iskustva o volontiranju u organizacijama civilnog društva, problematiziranje konkretnih slučajeva kroz volontiranje te evaluacija programa.

Follow up je sastavni dio projekta “Relevantne institucije i organizacije civilnog društva – glas za žrtve seksualnog nasilja” koji financijski podržavaju Europska unija i Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske.

Dvodnevna edukacija o seksualnom nasilju i volontiranju u organizacijama civilnog društva

Dana 28. i 29.09.2017. godine održan je dvodnevni trening o seksualnom nasilju i volontiranju u organizacijama civilnog društva, namijenjen studenticama i studentima u organizaciji Ženske sobe – Centra za seksualna prava.

Trening je bio kombinacija radionica i predavanja, a tokom treninga 12 volonterki je educirano o nasilju nad ženama s naglaskom na seksualno nasilje i volontiranju u organizacijama civilnog društva.

Trening su vodile Anamaria Drožđan – Kranjčec (diplomirana pravnica), Kristina Mihaljević (socijalna pedagoginja) i Senka Sekulić Rebić (psihologinja), koje su trenerice s višegodišnjim iskustvom u radu na problematici seksualnog nasilja.

 

Po završetku treninga svaka od volonterki će volontirati u organizacijama koje djeluju na srodnom području.

Trening je sastavni dio projekta “Relevantne institucije i organizacije civilnog društva – glas za žrtve seksualnog nasilja” koji financijski podržavaju Europska unija i Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske.

Održana tematska sjednica u Slavonskom Brodu

U tijeku je implementacija projekta „Relevantne institucije i organizacije civilnog društva – glas za žrtve seksualnog nasilja“ kojeg financira Europska unija i sufinancira Ured Vlade RH za udruge. Nositeljica ovog projekta je Ženska soba – Centar za seksualna prava iz Zagreba te partnerske organizacije Grad Slavonski Brod i Udruga Brod grupa za ženska ljudska prava.

Udruga Brod – grupa za ženska ljudska prava organizirala je i 21. rujna 2017. godine održala tematsku sjednicu povodom obilježavanja  „Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama“. Tematska sjednica održana je u vremenu od 11.00 do 12.30 sati u prostoru Centra za  socijalnu skrb, Slavonija I/13, Slavonski Brod. Ovo je šesta tematska sjednica u okviru projekta, a na istoj sudjelovali predstavnici/e relevantnih institucija.

Na tematskoj sjednici su članice Udruge Brod, Anamaria Matanović i Gordana Matanović, predstavile projekt i savjetovalište za žene žrtve obiteljskog nasilja koje djeluje u sklopu Udruge Brod. Ravnateljica Centra za socijalnu skrb Požega, Anica Gusak-Krajnović, govorila je o institucionalnoj pomoći ženama žrtvama obiteljskog  nasilja te u međuresornoj suradnji s Udrugom Brod koja je vrlo važna na području prevencije ove vrste nasilja te zaštite prava i interesa kako žena koje doživljavaju nasilje, tako i njihove djece.

Tematska sjednica sastavni je dio projekta “Relevantne institucije i organizacije civilnog društva – glas za žrtve seksualnog nasilja” koji financira Europska unija i sufinancira Ured za udruge Vlade RH.

Najava tematske sjednice u Slavonskom Brodu

U tijeku je implementacija projekta „Relevantne institucije i organizacije civilnog društva – glas za žrtve seksualnog nasilja“ kojeg financira Europska unija i sufinancira Ured Vlade RH za udruge. Nositeljica ovog projekta je Ženska soba – Centar za seksualna prava iz Zagreba te partnerske organizacije Grad Slavonski Brod i Udruga Brod grupa za ženska ljudska prava.

Udruga Brod grupa za ženska ljudska prava organizira tematsku sjednicu povodom obilježavanja  „Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama“. Tematska sjednica održat će se 21. rujna 2017. godine u vremenu od 11.00 do 12.30 sati u prostoru Centra za  socijalnu skrb, Slavonija I/13, Slavonski Brod.

Na tematskoj sjednici će govoriti Anamaria Matanović i Hordana Matanović ispred Udruge Brod te Anica Gusak Krajnović ispred Centra za socijalnu skrb.

Poziv na dvodnevni trening o seksualnom nasilju i volontiranju u organizacijama civilnog društva

Zadovoljstvo nam je pozvati Vas na dvodnevni trening „Seksualno nasilje i volontiranje u organizacijama civilnog društva“ koji organizira Ženska soba – Centar za seksualna prava.

Trening će se održati:

28.09. (četvrtak) i 29.09. (petak) 2017.

od 10:00h do 16:00h

u prostoru Ženske sobe, Maksimirska 51 a (2.kat), Zagreb

Trening je kombinacija radionica i predavanja, a obrađivat će se teme seksualnog nasilja nad ženama, zakonskog okvira seksualnog nasilja, vulnerabilnih skupina, direktnog rada sa žrtvama nasilja, seksualnih prava, ravnopravnosti spolova te uloge civilnog društva u postizanju pozitivnih društvenih promjena.

Sudjelovanje na treningu je besplatno te je svim sudionicima/ama osiguran ručak.

Trening je osmišljen kako bi educirao sudionike/ice o seksualnom nasilju te kako bi razvio specifična znanja i vještine u ovom području. Trening će voditi članice Ženske sobe, stručnjakinje u području seksualnog nasilja, sve redom trenerice s višegodišnjim iskustvom u radu na problematici seksualnog nasilja. Fokus treninga bit će na poticanju aktivnog uključivanja mladih u suzbijanje nasilja te na pokretanje društvenih promjena.

 

OBVEZE SUDIONIKA/CA TRENINGA:

 Obvezno je prisustvovanje na oba dana treninga.

 1. Po završetku treninga svaki sudionik/ca je dužan volontirati najmanje 10 sati u srodnim organizacijama civilnog društva koje se bave suzbijanjem nasilja nad ženamau roku od 1 mjeseca po završavanju edukacije (Ženska soba će ponuditi organizacije u kojima je moguće volontirati)
 2. Obvezno je sudjelovanje na follow-up sastanku nakon odrađenog volontiranja.

Sudionici/ce će na samom treningu potpisati ugovor o volontiranju te volonterskom angažmanu, a svi sudionici/e koji izvrše gore navedene obveze dobit će Potvrdu o završenoj edukaciji.

 

ROK ZA PRIJAVE JE 20.09.2017. godine

 

Molimo Vas da nam do isteka roka na e-mail Ženske sobe: (zenska.soba@zenskasoba.hr) pošaljete:

 1. Životopis
 2. Motivacijsko pismo
 3. Pisanu izjavu da niste kazneno osuđivani te da se protiv Vas ne vodi kazneni postupak koju možete preuzeti na sljedećem linku:

http://zenskasoba.hr/docs/IZJAVA_o_volontiranju_IPA.doc , a koju ćete biti dužni/e potpisati na treningu.

 

Projekt “Relevantne institucije i organizacije civilnog društva – glas za žrtve seksualnog nasilja” za glavni cilj ima unaprijediti zaštitu prava žrtava seksualnog nasilja te osigurati učinkovitu implementaciju EU standarda. Jedan od dugoročnih ciljeva projekta je razvijanje učinkovitog partnerstva između organizacija civilnog društva (OCD), institucija i lokalnih vlasti u borbi protiv seksualnog nasilja te prepoznavanje OCD-a kao relevantnog aktera u borbi protiv seksualnog nasilja te ostvarivanju ljudskih prava. Kako bi se postigao glavni cilj te osigurali dugoročni i kratkoročni rezultati, razvili smo grupu aktivnosti „A2 – Senzitizacija i aktivnouključivanje studenata humanističkih znanosti u Studentski edukacijski i volonterski program o seksualnom nasilju“. U sklopu navedene skupine aktivnosti planirana je i studentska edkaciju o sekusalnom nasilju i volontiranju u organizacijama civilnog društva.

Projekt “Relevantne institucije i organizacije civilnog društva – glas za žrtve seksualnog nasilja” uključuje Žensku sobu – Centar za seksualna prava, suradničku organizaciju Udrugu Brod – grupu za ženska ljudska prava te  partnersku organizaciju Grad Slavonski Brod.

Veselimo se Vašem odazivu!

„Trening za rad sa ženama žrtvama nasilja”

Udruga “HERA” Križevci – za zaštitu i promicanje ljudskih prava je, uz financijsku potporu Mediterranean Women’s Funda, organizirala dvodnevni trening za svoje volonterke i volonterke i stručne osobe koje rade sa ženama žrtvama nasilja. Trening je održan od 25. do 26. kolovoza 2017. godine u termama Jezerčica, Donja Stubica.

Prvog dana treninga, Marina Švagelj Jažić, predsjednica udruge ”HERA”, održala je predavanje o principima rada SOS telefona i savjetovališta sa ženama žrtvama nasilja te postupanja u kriznim intervencijama, dok je Kristina Trbuha, socijalna radnica iz Centra za socijalni rad Križevci obradila temu uloge Centra za socijalnu skrb u suzbijanju nasilja nad ženama i nasilja u obitelji.

Drugog dana, kao gošća predavačica, na trening je sudjelovala i psihologinja Senka Sekulić Rebić, voditeljica Centra za žrtve seksualnog nasilja u Ženskoj sobi. Ona je obradila temu seksualnog nasilja te specifičnosti rada sa ženama žrtvama seksualnog nasilja (kako razgovarati sa žrtvom, rad Centra te primjeri iz prakse). Posebnu pažnju je posvetila objašnjenju odlaska sa žrtvama na sud u ulozi povjerljive osobe što je trenutno uvedeno i definirano Direktivom 2012/29/EU.

Ženska soba trenutno više pažnje posvećuje implementaciji Direktive 2012/29/EU Europskog parlamenta i Vijeća Europe o uspostavi minimalnih standarda za prava, potporu i zaštitu žrtava kaznenih djela kroz provedbu projekta “Relevantne institucije i organizacije civilnog društva – glas sa žrtve seksualnog nasilja” kojeg financiraju Europska unija I sufinancira Ured za udruge Vlade RH. Sekulić Rebić je na edukaciji za volontere/ke predstavila i ovaj projekt Ženske sobe te njegove do sada postignute rezultate.

Predavanja su održale i Sanela Štubelj, prof.psihologije, koja je govorila o tehnikama nošenja sa stresom, Nina Očko, voditeljica SOS telefona Krapinsko-zagorske županije, koja je govorila o vlastitim iskustvima rada u pružanju pomoći i podrške ženama žrtvama nasilja te Štefica Roginić, SOS telefon za žene s invaliditetom koja je govorila o načinu i iskustvima pružanja pomoći i podrške ženama s invaliditetom žrtvama nasilja.

Trening je bio vrlo interaktivan te s puno primjera iz prakse, a sudionicama je ostavljen prostor za pitanja i diskusiju te pojašnjavanje svega što im je bilo nejasno ili o čemu su htjele saznati više.

Direktiva 2012/29/EU implementirana u novi Zakon o kaznenom postupku

Dana 27. srpnja 2017. godine ne na snagu stupi novi Zakon o kaznenom postupku. U okviru novog Zakona je Republika Hrvatska implementirala odredbe Direktive 2012/29/EU Europskog parlamenta i Vijeća Europe o uspostavi minimalnih standarda za prava, potporu i zaštitu žrtava kaznenih djela.

Implementacijom odredbi Direktive nacionalno zakonodavstvo je proširilo i definiralo veća prava žrtava u kaznenom postupku (članak 43.-51.).

Ženska soba već drugu godinu za redom provodi projekt „Relevantne institucije i organizacije civilnog društva – grad za žrtve seksualnog nasilja“, financijski podržanim od strane Europske Unije i sufinanciranim od Ureda za udruge Vlade RH. Projekt je usmjeren na implementaciju odredbi Direktive, s posebnim naglaskom na osposobljavanje stručnih osoba koje dolaze u kontakt sa žrtvama, odnosno žrtvama seksualnog nasilja.

Konferencija „Važnost 116 006 linije u implementaciji Direktive 2012/29/EU“

U organizaciji Udruge za podršku žrtvama i svjedocima dana 14. srpnja 2017. godine u Kući Europe, Zagreb, održana je konferencija povodom povodom obilježavanja četvrte godine rada Nacionalnog pozivnog centra za žrtve kaznenih djela i prekršaja.

Konferencija je poslužila kao prilika za povezivanje predstavnika institucija i organizacija civilnog društva koje su uključene u rad sa žrtvama kaznenih djela i prekršaja. Cilj konferencije je bio osvrt na aktualnu praksu u odnosu na propisanu Direktivu 2012/29/EU o uspostavi minimalnih standarda za prava, potporu i zaštitu žrtava kaznenih djela.

Budući da se Ženska soba – Centar za seksualno nasilje u svom svakodnevnom radu susreće s osobama koje su preživjele neki od oblika seksualnog nasilja te jednako tako ulaže velike napore u edukaciju drugih stručnih osoba koje rade s istima, članica Ženske sobe, Josipa Tukara Komljenović je održala izlaganje „Specijalizirane edukacije za stručne osobe koje rade s osobama koje su preživjele nasilje“. Kroz svoje predavanje je istaknula i trenutnu provedbu projekta Ženske sobe naziva “Relevantne institucije i organizacije civilnog društva – glas za žrtve seksualnog nasilja” u okviru kojeg se promiču odredbe Direktive 2012/29/EU. Projekt je financijski podržan od strane Eurospke Unije te sufinanciran od Ureda za udruge Vlade RH.

Ostali govornici i govornice su bili iz: Ministarstva pravosuđa, Vedrana Šimundža Nikolić; Ministasrtva unutarnjih poslova, Marija Goatti; Odjela za podršku žrtvama i svjedocima pri Županijskom sudu u Zagrebu, Ana Ergović Kuzmanović; Državnog odvjetništva u Splitu, Julijana Stipišić; Samostalne službe za podršku žrtvama i svjedocima  pri Ministarstvu pravosuđa, Nikica Hamer Vidmar i nebojša Kovačević; Županijskog suda u Zagrebu, Odjela za mladež, Lana Peto Kujundžić; organizacija civilnog društva, Ženska pomoć sada, Udruga žena HERA, Hrvatski pravni centar i Zagreb Pride.

Konferencija je okupila velik broj sudionika i sudionica koji su se u završnoj diskusiji osvrnuli na daljnje poboljšanje implementacije Direktive 2012/29/EU te kvalitetnog ostvarivanja prava žrtava i svjedoka kaznenih djela.

Održana posljednja dva Modula „Specijalizirane edukacije za stručne osobe koje rad sa žrtvama seksualnog nasilja“ u Slavonskom Brodu.

U Slavonskom Brodu održana su posljednja dva modula „Specijalizirane edukacije za stručne osobe koje rad sa žrtvama seksualnog nasilja“. Modul 3 „Rizične žrtve seksualnog nasilja“ održan je 25. svibnja, a Modul 4 „Zaštita žrtava i međusektorska suradnja“ 26. svibnja 2017. godine.

Edukacija se odvijala kroz 4 modula tijekom 2016. i 2017. godine, pri čemu je svaki modul trajao jedan dana. Trenerski tim je okupio velik broj stručnjakinja i stručnjaka s dugogodišnjim iskustvom iz ovog područja. Sudionice i sudionici edukacije su bili relevantne stručnjakinje i stručnjaci iz svih nadležnih institucija s područja Brodsko-posavske županije, uključujući policiju, centre za socijalnu skrb, državno odvjetništvo, sudove, zdravstveni sustav, obrazovni sustav, sustav za zaštitu mentalnog zdravlja i organizacija civilnog društva .

Predavačice i predavači su bili: Ella Selak Bagarić (Poliklinika za zaštitu djece i mladih grada Zagreba), doc. dr. sc. Goran Arbanas (Klinika za psihijatriju Vrapče), mr. spec. Ida Šamanović (KBC Zagreb, Klinika za psihološku medicinu), Nikica Hamer Vidmar (Ministarstvo pravosuđa, Samostalna služba za podršku žrtvama i svjedocima) te predstavnice Ženske sobe, Anamaria Drožđan-Kranjčec, dipl.iur., voditeljica pravnog tima i Senka Sekulić Rebić, psihologinja.

Sudionice i sudionici su imali priliku kroz predavanja, rad u grupama, vježbe i diskusije proširiti svoje znanje i praksu na temu: „Posebno osjetljive skupine žrtava i glavni prediktori seksualnog nasilja“, „Djeca žrtve seksualnog nasilja“, „Žene žrtve seksualnog nasilja“, „Druge žrtve seksualnog nasilja  (muškarci, osobe treće životne dobi)“, „Druge žrtve seksualnog nasilja  (psihijatrijski pacijenti/ce, osobe s invaliditetom, LGBT)“, „Prvi razgovor sa žrtvama seksualnog nasilja“, „Važnost i oblici podrške i zaštite za žrtve seksualnog nasilja“, „Pomoć i podrška žrtvama seksualnog nasilja od strane nadležnih institucija“, „Uloga i važnost međusektorske suradnje u radu sa žrtvama seksualnog nasilja“.

Po završetku edukacije su svim sudionicama i sudionicima koji su završili specijaliziranu edukaciju dodijeljene diplome, pri čemu je ista prijavljena i vrednovana od strane nadležnih, strukovnih komora.

Specijalizirana edukacija je sastavni dio projekta “Relevantne institucije i organizacije civilnog društva – glas za žrtve seksualnog nasilja” koji financira Europska unija i sufinancira Ured za udruge Vlade RH. Nositeljica projekta je Ženska soba, u partnerstvu s Gradom Slavonskim Brodom i Udrugom Brod – grupom za ženska ljudska prava.

 

Najava održavanja posljednja dva modula „Specijalizirane edukacije stručnih osoba koje rade sa žrtvama seksualnog nasilja“ u Slavonskom brodu

Ženska soba – Centar za seksualna prava organizira nastavak „Specijalizirane edukacije stručnih osoba koje rade sa žrtvama seksualnog nasilja“ Modul 3: Rizične žrtve seksualnog nasilja i Modul 4: Zaštita žrtava i međusektorska suradnja.

Edukacija će se održati 25. i 26. svibnja 2017. godine u Art hotelu, Slavonski Brod. Na edukaciji će sudjelovati sudionice i sudionike koji su sudjelovali na Modulu 1 i Modulu 2, održanima u lipnju 2016. godine u Slavonskom Brodu.

Predavačice i predavači na edukaciji će biti Anamaria Drožđan-Kranjčec, dipl. iur, Voditeljica pravnog tima u Ženskoj sobi; Maja Vukmanić Rajter, prof. soc. pedagogije, Voditeljica Centra za žrtve seksualnog nasilja; Senka Sekulić Rebić, dipl. psih., Ženska soba; doc. dr. sc. Goran Arbanas, dr. med. psihijatar, psihoterapeut, Klinika za psihijatriju Vrapče; Ella Selak Bagarić, prof. psihologije, Poliklinika za zaštitu djece Grada Zagreba; mr. spec. Ida Šamanović, prof. specijalistica kliničke psihologije – psihoterapeutkinja KBC Zagreb, Klinika za psihološku medicine; Nikica Hamer Vidmar, prof.psihologije, voditeljica Samostalne službe za  podršku žrtvama i svjedocima, Ministarstvo pravosuđa Republike Hrvatske.

Specijalizirana edukacija je sastavni dio projekta “Relevantne institucije i organizacije civilnog društva – glas za žrtve seksualnog nasilja” koji financira Europska unija i sufinancira Ured za udruge Vlade RH. Nositeljica projekta je Ženska soba, u partnerstvu s Gradom Slavonskim Brodom i Udrugom Brod – grupom za ženska ljudska prava.

U Slavonskom Brodu održan okrugli stol „Prava žrtava seksualnog nasilja – dosadašnja postignuća i predstojeći koraci“

Okrugli stol naziva „Prava žrtava seksualnog nasilja – dosadašnja postignuća i predstojeći koraci“  održan je 11. svibnja, 2017. godine u Slavonskom Brodu. Organizatori događanja su Ženska soba – Centar za seksualna prava, Grad Slavonski Brod i Udruga brod – grupa za ženska ljudska prava.

Na okruglom stolu su govorili Hrvoje Andrić, zamjenik gradonačelnika Slavonskog Broda,  Anamaria Drožđan-Kranjčec ispred Ženske sobe, Gordana Matanović ispred Udruge Brod te Krešimir Ćato iz Policijske uprave Brodsko-posavske županije.

Teme o kojima se govorilo na okruglom stolu su bili dosadašnji učinjeni pozitivni pomaci po pitanju ostvarivanja prava žrtava seksualnog nasilja i predstojeći koraci; Konvencija Vijeća Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji (Istambulska Konvencija) te o primjeni Direktive 2012/29/EU u praksi.

Nakon okruglog stola je uslijedila kratka diskusija te rasprava.

Okrugli stol je sastavni dio projekta “Relevantne institucije i organizacije civilnog društva – glas za žrtve seksualnog nasilja” koji financira Europska unija i sufinancira Ured za udruge Vlade RH. Nositeljica projekta je Ženska soba, u partnerstvu s Gradom Slavonskim Brodom i Udrugom Brod – grupom za ženska ljudska prava.

Najava održavanja okruglog stola „Prava žrtava seksualnog nasilja – dosadašnja postignuća i predstojeći koraci“ u Slavonskom Brodu

Ženska soba – Centar za seksualna prava u organizaciji s Gradom Slavonskim Brodom i Udrugom Brod – grupom za ženska ljudska prava organizira okrugli stol naziva „Prava žrtava seksualnog nasilja – dosadašnja postignuća i predstojeći koraci“.

Okrugli stol će se održati 11. svibnja, 2017. godine u Slavonskom Brodu u Art hotelu Slavonski Brod s početkom u 12.00 sati.

Na okruglom stolu će govoriti predstavnik/ca  Grada Slavonskog Broda,  Anamaria Drožđan-Kranjčec ispred Ženske sobe, Gordana Matanović ispred Udruge Brod te Krešimir Ćato iz Policijske uprave Brodsko-posavske županije.

Okrugli stol je sastavni dio projekta “Relevantne institucije i organizacije civilnog društva – glas za žrtve seksualnog nasilja” koji financira Europska unija i sufinancira Ured za udruge Vlade RH. Nositeljica projekta je Ženska soba, u partnerstvu s Gradom Slavonskim Brodom i Udrugom Brod – grupom za ženska ljudska prava.

Održana posljednja dva modula „Specijalizirane edukacije za stručne osobe koje rade sa žrtvama seksualnog nasilja“ u Zagrebu

Posljednja dva modula „Specijalizirane edukacije za stručne osobe koje rad sa žrtvama seksualnog nasilja“, održani su prošlog tjedna u Zagrebu. Modul 3 „Rizične žrtve seksualnog nasilja“ održan je 26. travnja, a Modul 4 „Zaštita žrtava i međusektorska suradnja“ 27. travnja 2017. godine.

Edukacija se odvijala kroz 4 modula tijekom 2016. i 2017. godine, pri čemu je svaki modul trajao jedan dana. Trenerski tim je okupio velik broj stručnjakinja i stručnjaka s dugogodišnjim iskustvom iz ovog područja. Sudionice i sudionici edukacije su bili relevantne stručnjakinje i stručnjaci iz svih nadležnih institucija s područja Grada Zagreba, uključujući policiju, centre za socijalnu skrb, državno odvjetništvo, sudove (prekršajni, općinski i županijski sud), zdravstveni sustav, obrazovni sustav, sustav za zaštitu mentalnog zdravlja i organizacija civilnog društva .

Predavačice i predavači su bili: Ella Selak Bagarić (Poliklinika za zaštitu djece i mladih grada Zagreba), doc. dr. sc. Goran Arbanas (Klinika za psihijatriju Vrapče), mr. spec. Ida Šamanović (KBC Zagreb, Klinika za psihološku medicinu), Nikica Hamer Vidmar (Ministarstvo pravosuđa, Samostalna služba za podršku žrtvama i svjedocima) te članice Ženske sobe, dr. sc. Maja Mamula i Maja Vukmanić Rajter koje su ujedno i facilitirale specijaliziranu edukaciju.

Sudionice i sudionici su imali priliku kroz predavanja, rad u grupama, vježbe i diskusije proširiti svoje znanje i praksu na temu: „Posebno osjetljive skupine žrtava i glavni prediktori seksualnog nasilja“, „Djeca žrtve seksualnog nasilja“, „Žene žrtve seksualnog nasilja“, „Druge žrtve seksualnog nasilja  (muškarci, osobe treće životne dobi)“, „Druge žrtve seksualnog nasilja  (psihijatrijski pacijenti/ce, osobe s invaliditetom, LGBT)“, „Prvi razgovor sa žrtvama seksualnog nasilja“, „Važnost i oblici podrške i zaštite za žrtve seksualnog nasilja“, „Pomoć i podrška žrtvama seksualnog nasilja od strane nadležnih institucija“, „Uloga i važnost međusektorske suradnje u radu sa žrtvama seksualnog nasilja“.

Po završetku edukacije su svim sudionicama i sudionicima koji su završili specijaliziranu edukaciju dodijeljene diplome, pri čemu je ista prijavljena i vrednovana od strane nadležnih, strukovnih komora.

Specijalizirana edukacija je sastavni dio projekta “Relevantne institucije i organizacije civilnog društva – glas za žrtve seksualnog nasilja” koji financira Europska unija i sufinancira Ured za udruge Vlade RH. Nositeljica projekta je Ženska soba, u partnerstvu s Gradom Slavonskim Brodom i Udrugom Brod – grupom za ženska ljudska prava.

Održavanje Modula 3. i 4. „Specijalizirane edukacije stručnih osoba koje rade sa žrtvama seksualnog nasilja“

Ženska soba – Centar za seksualna prava organizira nastavak „Specijalizirane edukacije stručnih osoba koje rade sa žrtvama seksualnog nasilja“ Modul 3: Rizične žrtve seksualnog nasilja i Modul 4: Zaštita žrtava i međusektorska suradnja.

Edukacija će se održati 26. i 27. travnja 2017. godine u Arcotelu Allegra, Zagreb za sudionice i sudionike koji su sudjelovali na Modulu 1 i Modulu 2, održanima u svibnju 2016. godine.

Predavačice i predavači na edukaciji će biti; dr. sc. Maja Mamula, koordinatorica Ženske sobe – Centra za seksualna prava; Maja Vukmanić Rajter, prof. soc. pedagogije, Voditeljica Centra za žrtve seksualnog nasilja; doc. dr. sc. Goran Arbanas, dr. med. psihijatar, psihoterapeut, Klinika za psihijatriju Vrapče; Ella Selak Bagarić, prof. psihologije, Poliklinika za zaštitu djece Grada Zagreba; mr. spec. Ida Šamanović, prof. specijalistica kliničke psihologije – psihoterapeutkinja KBC Zagreb, Klinika za psihološku medicine; Nikica Hamer Vidmar, prof.psihologije, voditeljica Samostalne službe za  podršku žrtvama i svjedocima, Ministarstvo pravosuđa Republike Hrvatske.

Specijalizirana edukacija je sastavni dio projekta “Relevantne institucije i organizacije civilnog društva – glas za žrtve seksualnog nasilja” koji financira Europska unija i sufinancira Ured za udruge Vlade RH. Nositeljica projekta je Ženska soba, u partnerstvu s Gradom Slavonskim Brodom i Udrugom Brod – grupom za ženska ljudska prava.

Tematska sjednica o problematici seksualnog nasilja i važnosti Direktive 2012/29 EU o uspostavi minimalnih standarda za prava, potporu i zaštitu žrtava kaznenih djela

Ženska soba – Centar za seksualna prava i SOS Virovitica organizirale su tematsku sjednicu o problematici seksualnog nasilja i važnosti Direktive 2012/29 EU o uspostavi minimalnih standarda za prava, potporu i zaštitu žrtava kaznenih djela u Virovitici, 11. travnja 2017. godine.

Na sjednici su sudjelovali članovi i članice Županijskog međuresornog tima za prevenciju i suzbijanje nasilja u obitelji i nasilja nad ženama Virovitičko-podravske županije i Povjerenstva za ravnopravnost spolova Virovitičko-podravske županij.

Tema tematske sjednice u skladu s naslovom pokrivala je opću problematiku seksualnog nasilja, problema s prijavama, trajanjem sudskog postupka, izrečenim kaznama, nedostatni brojem servisa za pomoć i podršku žrtvama, kao i nedostatnoj edukaciji stručnih osoba o tom problemu. Također, govorilo se o važnosti Direktive 2012/29 EU za zaštitu prava žrtava, trenutnim izmjenama Zakona o kaznenom postupku, kao i o izmjenama Protokola o postupanju u slučaju seksualnog nasilja.

Sjednica je trajala 2 sata. Uvodničarke su bile Desa Kolesarić (predsjednica SOS Virovitica, voditeljica Županijskog tima i predsjednica Povjerenstva za ravnopravnost spolova) i dr. sc. Maja Mamula (koordinatorica Ženske sobe). U diskusiju su se uključili svi prisutni članovi i članice s primjerima iz prakse, ali i sa konkretnim sugestijama o mogućim poboljšanjima vezanim uz prijavu i procesuiranje seksualnog nasilja, mogućim poboljšanjima u radu sa žrtvama i nužnosti prevencijskih programa u okviru obrazovnog sustava.

Tematske sjednice su sastavni dio projekta “Relevantne institucije i organizacije civilnog društva – glas za žrtve seksualnog nasilja” koji financira Europska unija i sufinancira Ured za udruge Vlade RH. Nositeljica projekta je Ženska soba, u partnerstvu s Udrugom Brod – grupom za ženska ljudska prava i Gradom Slavonskim Brodom.

IMG_1635

IMG_1637

 

 

Tematska sjednica o seksualnom nasilju u Požegi

U organizaciji Ženske sobe – Centra za seksualna prava te Mirjane Jugović, dipl. soc. radnice iz Centra za socijalnu skrb Požega, Podružnica Obiteljski centar, održana je tematska sjednica “Problem seksualnog nasilja  i primjena Protokola o postupanju u slučaju seksualnog nasilja u praksi“ za predstavnice i predstavnike Županijskog tima za prevenciju i suzbijanje nasilja u obitelji i nasilja nad ženama Požeško-slavonske županije te ostale stručne osobe koje rade na ovoj problematici.

Tematska sjednica održana je u prostoru Hrvatske gospodarske komore u Požegi dana 10. ožujka 2017. godine. Na sjednici je ukupno sudjelovalo 30 osoba, stručnjakinja i stručnjakinja iz CZSS Požega, CZSS Pakrac, Centra za podršku i razvoj civilnog društva „DELFIN“ Pakrac, Hrvatskog ženskog društva, Opće županijske bolnice Požega, Požeško-slavonske županije, udruge Humanum, Općinskog državnog odvjetništva u Požegi, Policijske uprave Požeško-slavonske županije te probacijskog ureda Požega.

IMG_7534

Mirjana Jugović, dipl. soc. radnica, otvorila je tematsku sjednicu kratkim uvodnim predavanjem, nakon čega je predavanje održala Anamaria Drožđan Kranjčec, voditeljica pravnog tima Ženske sobe. Predavanje je započelo predstavljanjem projekta u okviru kojeg je i održano događanje te je više govorila o samoj problematici seksualnog nasilja, pravima žrtava, problemima u praksi te o Protokolu o postupanju u slučaju seksualnog nasilja u praksi.

Sudionice i sudionici tematske sjednice su razmjenjivali iskustava i primjere iz prakse s kojima su se imali prilike susretati te su zajednički raspravljali o problematici seksualnog nasilja.

Nakon tematske sjednice, održan je sastanak Županijskog tima za prevenciju i suzbijanje nasilja u obitelji i nasilja nad ženama na kojem je bila prisutna Renata Odeljan, v.d. predsjednica Nacionalnog tima za prevenciju i suzbijanje nasilja u obitelji i nasilja nad ženama kao i članica istog tima, Suzana Kikić.

Tematske sjednice su sastavni dio projekta “Relevantne institucije i organizacije civilnog društva – glas za žrtve seksualnog nasilja” koji financira Europska unija i sufinancira Ured za udruge Vlade RH. Nositeljica projekta je Ženska soba, u partnerstvu s Udrugom Brod – grupom za ženska ljudska prava i Gradom Slavonskim Brodom.

IMG_7538

Održan partnerski sastanak u Zagrebu

Dana 9. ožujka 2017. godine u prostoru Ženske sobe je održan redovan sastanak partnerskih organizacija na projektu “Relevantne institucije i organizacije civilnog društva – glas za žrtve seksualnog nasilja”. Tijekom sastanka su usuglašeni datumi održavanja sljedeća dva modula “Specijalizirane edukacije stručnih osoba koje rade sa žrtvama seksualnog nasilja”, datumi održavanja tematske sjednice u Požegi te drugih projektnih aktivnosti koje predstoje u narednom periodu provedbe projekta.

Također je bilo više govora o godišnjem izvještaju projekta te obavezama svake pojedine organizacije uključene u isti.

Partnerski sastanak je sastavni dio projekta “Relevantne institucije i organizacije civilnog društva – glas za žrtve seksualnog nasilja” koji financira Europska unija i sufinancira Ured za udruge Vlade RH. Nositeljica projekta je Ženska soba, u partnerstvu s Udrugom Brod – grupom za ženska ljudska prava i Gradom Slavonskim Brodom.

Okrugli stol povodom Međunarodnog dana protiv nasilja nad ženama „Glas za žrtve seksualnog nasilja“

Ženska soba – Centar za seksualna prava organizirao je okrugli stol „Glas za žrtve seksualnog nasilja“ povodom obilježavanja Međunarodnog dana protiv nasilja nad ženama, 25.11.2016.  (Arcotel Allegra Hotel, Zagreb). Suorganizator je bilo Povjerenstvo za ravnopravnost spolova Gradske skupštine Grada Zagreba.

Okrugli stol organiziran je u okviru projekta “Relevantne institucije i organizacije civilnog društva – glas za žrtve seksualnog nasilja“.

Izlaganja su održale/i:

 • sc. Maja Mamula (koordinatorica Ženske sobe) Seksualno nasilje – učinjeni pozitivni pomaci i predstojeći koraci
 • sc. Helena Štimac Radin (ravnateljica Ureda za ravnopravnost spolova Vlade RH) Uloga Protokola o postupanju u slučaju seksualnog nasilja i Radne skupine za praćenje provedbe Protokola pri Uredu za ravnopravnost spolova Vlade RH
 • Margareta Mađerić (predsjednica Povjerenstva za ravnopravnost spolova Gradske skupštine Grada Zagreba) Uloga Povjerenstva za ravnopravnost spolova u prevenciji seksualnog nasilja i osiguravanju pomoći i podrške žrtvama
 • dr. sc. Zoran Burić (Pravni fakultet, Sveučilište u Zagrebu) Pravna regulativa kaznenih djela protiv spolnih sloboda
 • Lana Peto Kujundžić (Županijski sud u Zagrebu) Ostvarivanje prava žrtava seksualnog nasilja na sudu I potrebe poboljšanja prema propisima EU i nacionalnog prava
 • Ana Ergović Kuzmanović (Odjel za podršku žrtvama i svjedocima, Županijski sud u Zagrebu) Sustavna pomoć i podrška žrtvama seksualnog nasilja koju pružaju Odjeli za podršku žrtvama i svjedocima – iskustva iz prakse

Facilitatorica je bila Anamaria Drožđan Kranjčec, voditeljica pravnog tima Ženske sobe.

Na okruglom stolu prisustvovalo je 45 predstavnica/ka nadležnih državnih tijela, institucija i organizacija civilnog društva, koje se u svom radu redovno susreću s ovom problematikom. Nakon održanih izlaganja slijedila je odlična diskusija s primjerima iz svakodnevne prakse.

Projekt “Relevantne institucije i organizacije civilnog društva – glas za žrtve seksualnog nasilja” za glavni cilj ima unaprijediti zaštitu prava žrtava seksualnog nasilja te osigurati učinkovitu implementaciju EU standarda. Projekt provodi Ženska soba – Centar za seksualna prava, uz suradničku organizaciju Udrugu Brod – grupu za ženska ljudska prava te partnersku organizaciju Grad Slavonski Brod.

okrugli-stol

Najava održavanja okruglog stola “Glas za žrtve seksualnog nasilja”

Povodom Međunarodnog dana bobre protiv nasilja nad ženama, Ženska soba – Centar za seksualna prava organizira okrugli stol „Glas za žrtve seksualnog nasilja“. Okrugli stol će se održati 25. studenog 2016. godine u Arcotellu Allegra, Zagreb.

Okrugli stol organizira Ženska soba u okviru projekta “Relevantne institucije i organizacije civilnog društva – glas za žrtve seksualnog nasilja“ u suradnji s Povjerenstvom za ravnopravnost spolova Gradske skupštine Grada Zagreba.

Na okruglom stolu o problemu seksualnog nasilja će govoriti:

 • sc. Maja Mamula, koordinatorica Ženske sobe: Seksualno nasilje – učinjeni pozitivni pomaci i predstojeći koraci
 • sc. Helena Štimac Radin, ravnateljica Ureda za ravnopravnost spolova Vlade Republike Hrvatske: Uloga Protokola o postupanju u slučaju seksualnog nasilja i Radne skupine za praćenje provedbe Protokola pri Uredu za ravnopravnost spolova Vlade Republike Hrvatske
 • Margareta Mađerić, predsjednica Povjerenstva za ravnopravnost spolova Gradske skupštine Grada Zagreba: Uloga Povjerenstva za ravnopravnost spolova u prevenciji seksualnog nasilja i osiguravanju pomoći i podrške žrtvama
 • dr. sc. Zoran Burić, Pravni fakultet, Sveučilište u Zagrebu: Pravna regulativa kaznenih djela protiv spolnih sloboda
 • Lana Petö Kujundžić, Županijski sud u Zagrebu: Ostvarivanje prava žrtava seksualnog nasilja na sudu I potrebe poboljšanja prema propisima EU i nacionalnog prava
 • Ana Ergović Kuzmanović, Odjel za podršku žrtvama i svjedocima, Županijski sud u Zagrebu: Sustavna pomoć i podrška žrtvama seksualnog nasilja koju pružaju Odjeli za podršku žrtvama i svjedocima – iskustva iz prakse
 • Anamaria Drožđan-Kranjčec, voditeljica pravnog tima u Ženskoj sobi: Izazovi u pružanju pomoći i podrške žrtvama seksualnog nasilja

Cilj okruglog stola je promocija prava žrtava seksualnog nasilja prema europskim standardima, ukazivanje na postojeće probleme, razmjena znanja i iskustva vezanih uz problematiku seksualnog nasilja.

Okrugli stol je sastavni dio projekta “Relevantne institucije i organizacije civilnog društva – glas za žrtve seksualnog nasilja” koji financira Europska unija i sufinancira Ured za udruge Vlade RH. Nositeljica projekta je Ženska soba, u partnerstvu s Udrugom Brod – grupom za ženska ljudska prava i Gradom Slavonskim Brodom.

 

Partnerski sastanak održan u Slavonskom Brodu

Članice Ženske sobe su sa članicama organizacije Udruga Brod – grupa za ženska ljudska prava dana 17.11. 2016. godine održale partnerski sastanak na projektu “Relevantne institucije i organizacije civilnog društva – glas za žrtve seksualnog nasilja”.

Na partnerskom sastanku su dogovorene aktivnosti za naredno razdoblje provedbe projekta te su okvirno dogovoreni datumi održavanja budućih projektnih aktivnosti.
Više je bilo razgovora o pripremi projektnog izvještaja te obavezama svake pojedine organizacije.

Partnerski sastanci su sastavni dio projekta “Relevantne institucije i organizacije civilnog društva – glas za žrtve seksualnog nasilja” koji financira Europska unija i sufinancira Ured za udruge Vlade RH. Nositeljica projekta je Ženska soba, u partnerstvu s Udrugom Brod – grupom za ženska ljudska prava i Gradom Slavonskim Brodom.

Sastanak s predstavnicima Policijske uprave Brodsko-posavske županije

U srijedu, 19. listopada 2016., održan je sastanak predstavnica Udruge Brod – grupe za ženska ljudska prava sa predstavnicima Policijske uprave Brodsko-posavske županije. Tema sastanka je bila zagovaranje implementacije Direktive 2012/29/EU.

Sastanak je dio aktivnosti projekta „Relevantne institucije i organizacije civilnog društva- glas za žrtve seksualnog nasilja”. Nositeljica projekta je Ženska soba Centar za seksualna prava (Zagreb), partnerska organizacija Grad Slavonski Brod te suradnička organizacija Udruga Brod grupa za ženska ljudska prava. Važnost sastanka je ujedno i cilj projekta: poticanje i jačanje suradnje između OCD-a i relevantnih institucija koje pružaju pomoć i podršku žrtvama nasilja.

Sastanak s predstavnicima Centra za socijalnu skrb Slavonski Brod

U četvrtak, 20. listopada 2016., održan je sastanak predstavnika Centra za socijalnu skrb Slavonski Brod i predstavnica Udruge Brod grupe za ženska ljudska prava. Na sastanku se razgovaralo o implementaciji Direktive 2012/29/EU i usklađenosti našeg zakonodavstva o zaštiti žrtava i svjedoka kaznenih djela. Također se razgovaralo o jačanju suradnje između  naše organizacije i Centra za socijalnu skrb.

Sastanak je jedna od aktivnosti projekta „Relevantne institucije i organizacije civilnog društva- glas za žrtve seksualnog nasilja”. Nositeljica projekta je Ženska soba – centar za seksualna prava  (Zagreb). Projekt se provodi u suradnji s partnerskom organizacijom Grad Slavonski Brod i Udrugom Brod grupa za ženska ljudska prava. Financira ga Europska unija i sufinancira Ured VRH za udruge.

Održana tematska sjednica o problematici seksualnog nasilja

U organizaciji Ženske sobe – Centra za seksualna prava, v. d. predsjednice Nacionalnog tima za prevenciju i suzbijanje nasilja u obitelji i nasilja nad ženama, Branke Žigante Živković te Udruge “Hera” iz Križevaca održana je tematska sjednica o problematici seksualnog nasilja za predstavnice i predstavnike Županijskog tima za prevenciju i suzbijanje nasilja u obitelji i nasilja nad ženama Koprivničko –križevačke županije te ostale stručne osobe koje rade na ovoj problematici.

Tematska sjednica je održana u prostoru Policijske uprave Koprivničko – križevačke županije 25. listopada 2016. godine te su govornice bile Branka Žigante Živković i Maja Mamula.

Maja Mamula, koordinatorica Ženske sobe otvorila je tematsku sjednicu predstavljanjem projekta u okviru kojeg je i održano događanje te je više govorila o samoj problematici seksualnog nasilja. Branka Žigante Živković je kao sutkinja Visokog prekršajnog suda govorila o važnosti Direktive 2012/29 EU uspostavi minimalnih standarda za prava, potporu i zaštitu žrtava kaznenih djela te o Konvencije Vijeća Europe o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji.

Sudionice i sudionici tematske sjednice su razmjenjivali iskustava i primjere iz prakse s kojima su se imali prilike susretati te su zajednički raspravljali o problematici seksualnog nasilja. Tematsku sjednicu su ocijenili kao odličnom prilikom za zajednički rad i mogućnošću da međusobno razgovaraju o tome kako ujedinjenim snagama djelovati na suzbijanju i prevenciju seksualnog nasilja.

Tematska sjednica je od planiranih dva sata trajala duže iz razloga potrebe za rješavanjem određenih problema s kojima se stručne osobe koje rade sa žrtvama seksualnog nasilja i nasilja nad ženama susreću.

Tematske sjednice su sastavni dio projekta “Relevantne institucije i organizacije civilnog društva – glas za žrtve seksualnog nasilja” koji financira Europska unija i sufinancira Ured za udruge Vlade RH. Nositeljica projekta je Ženska soba, u partnerstvu s Udrugom Brod – grupom za ženska ljudska prava i Gradom Slavonskim Brodom.

img_0906

img_0904

Tematska sjednica u Slavonskom Brodu u organizaciji Udruge Brod – grupe za ženska ljudska prava

U znak sjećanja na dan kada je, na Općinskom sudu u Zagrebu 22. rujna, policajac ubio sutkinju i svoju suprugu te ranio djelatnicu suda – u Hrvatskoj se obilježava Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama. Tim povodom je u Velikoj vijećnici gradske uprave Slavonskoga Broda održana je tematska sjednica o zlostavljanju žena, a koju su zajednički organizirali Udruga Brod – grupa za ženska ljudska prava, Ženska soba – Centar za seksualna prava i Grad Slavonski Brod.

Članice udruge Brod predstavile u projekt i dosadašnje aktivnosti projekta u okviru kojeg se održavaju i tematske sjednice te istaknule donatore projekta. Na sjednici je javnosti i institucijama upućen apel za nužnost ratificiranja Konvencije Vijeća Europe o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji, dokumentu kojeg je Hrvatska 2013. godine potpisala, ali još uvijek nije ratificirala.

Tematske sjednice su sastavni dio projekta “Relevantne institucije i organizacije civilnog društva – glas za žrtve seksualnog nasilja” koji financira Europska unija i sufinancira Ured za udruge Vlade RH. Nositeljica projekta je Ženska soba, u partnerstvu s Udrugom Brod – grupom za ženska ljudska prava i Gradom Slavonskim Brodom.

160921142715359

Gradskom uredu za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom Grada Zagreba predstavljen projekt „Relevantne institucije i organizacije civilnog društva – glas za žrtve seksualnog nasilja“

Dana 22. kolovoza 2016. godine održan je sastanak s predstavnicom Grada Zagreb, Gradskog ureda za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom. Na sastanku su sudjelovale članice Ženske sobe, Anamaria Drožđan-Kranjčec i Paula Zore te predstavnica Grada Zagreba, Zorana Uzelac Bošnjak, voditeljica Odsjeka za socijalnu zaštitu i planiranje.

Anamaria Drožđan-Kranjčec je na početku sastanka predstavila projekt, njegove ciljeve, očekivane rezultata te glavne grupa aktivnosti. Istaknula je donatora projekta te partnerske organizacije na projektu.

Maja Vukmanić Rajter potom je nastavila s predstavljanjem rada Ženske sobe te Centra za žrtve seksualnog nasilja. Prezentirala je i postignute rezultate, kao što su provedba edukacije za volontere i volonterke o seksualnom nasilju te “Specijaliziranu edukaciju o seksualnom nasilju”. Istaknula je kako su prva dva modula edukacije već održana na području Zagreba i Zagrebačke županije te Slavonskog Broda, dok će posljednja dva modula biti provedena početkom 2017. godine.

Gđa. Uzelac Bošnjak iskazala je želju za daljnjim informacijama o napretku projekta te naglasila zadovoljstvo suradnjom sa Ženskom sobom i istu navela kao primjer uspješnog djelovanja jedinice lokalne samouprave i organizacije civilnog društva.

 Sastanak je održan u okviru projekta “Relevantne institucije i organizacije civilnog društva – glas za žrtve seksualnog nasilja”. Nositeljica projekta je Ženska soba – Centar za seksualna prava uz dvije partnerske organizacije: Udrugu Brod – grupu za ženska ljudska prava te Grad Slavonski Brod. Projekt je financijski podržan od Europske unije i sufinanciran od Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske u sklopu IPA 2012 Building Capacities of CSOs for Ensuring Effective Implementation of the EU Standards in the Enforcement of Human Rights.

Suradnja s Centrom za socijalnu skrb, Područni ured Maksimir

Dana 4. kolovoza 2016. godine održan je sastanak s predstavnicom Centra za socijalnu skrb, Područni ured Maksimir. Na sastanku su sudjelovale članice Ženske sobe Anamaria Drožđan-Kranjčec i Maja Vukmanić Rajter te Jasna Lozjanin Botica ispred Centra za socijalnu skrb.

Anamaria Drožđan-Kranjčec je otvorila sastanak predstavljanjem projekta, odnosno njegovih ciljeva, očekivanih rezultata te glavnih grupa aktivnosti. Posebno je istaknula partnerske organizacije na projektu te donatora projekta.

Maja Vukmanić Rajter potom je nastavila s predstavljanjem rada Centra za žrtve seksualnog nasilja koji djeluje u okviru Ženske sobe. Povezanost centara za socijalnu skrb i Centra je neizmjerno važna u suzbijanju seksualnog nasilja te pravovremenog i valjanog pružanja pomoći i podrške žrtvama. Vukmanić Rajter je nadalje predstavila dosadašnje postignute rezultate kao što je “Specijalizirana edukacije o seksualnom nasilju” koja kroz četiri modula za cilj ima podizanje stručnih kompetencija i međuresorne suradnje relevantnih institucija poput policije, državnog odvjetništva, centara za socijalnu skrb, zdravstvenog sustava, obrazovnog sustava te organizacija civilnog društva. Provedba edukacije je započela na području Zagreba i Zagrebačke županije te Slavonskog Broda, a njen nastavak slijedi početkom 2017. godine.

Gđa. Lozjanin Botica je naglasila kako je Centar za socijalnu skrb, Područni ured Maksimir uvijek otvoren za suradnju te sudjelovanje u aktivnostima Ženske sobe i po završetku projekta.

Sastanak je održan u okviru projekta “Relevantne institucije i organizacije civilnog društva – glas za žrtve seksualnog nasilja”. Nositeljica projekta je Ženska soba – Centar za seksualna prava uz dvije partnerske organizacije: Udrugu Brod – grupu za ženska ljudska prava te Grad Slavonski Brod. Projekt je financijski podržan od Europske unije i sufinanciran od Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske u sklopu IPA 2012 Building Capacities of CSOs for Ensuring Effective Implementation of the EU Standards in the Enforcement of Human Rights.

IMG_0605

Održana Specijalizirana edukacija u Slavonskom Brodu

13442313_10153649114882304_6952140148656981817_n

U organizaciji Ženske sobe – Centra za seksualna prava 17. i 18. lipnja, 2016. godine u Slavonskom Brodu održala se Specijalizirana edukacije stručnih osoba koje rade sa žrtvama seksualnog nasilja “Modul 1 – Seksualno nasilje: definicija, oblici, rasprostranjenost, indikatori, posljedice” i “Modul 2: Zakonska perspektiva seksualnog nasilja”.

Na edukaciji je sudjelovalo više od 30 stručnjaka i stručnjakinja iz organizacija civilnog društva i relevantnih državnih institucija poput centara za socijalnu skrb, županijskog državnog odvjetništva, sudova, zdravstvenog sustava, obrazovnog sustava i sl.. Nakon početna dva modula, edukacija će se nastaviti tijekom 2017. godine, pri čemu je svaki modul u trajanju od jednog radnog dana.

Predavačice na specijaliziranoj edukaciji su bile dr. sc. Maja Mamula, koordinatorica Ženske sobe; Branka Žigante Živković, dipl. iur., sutkinja Visokog prekršajnog suda u Zagrebu; Matea Popov, mag. psych., savjetodavka u Centru za žrtve seksualnog nasilja; Lana Petö Kujundžić, dipl. iur, sutkinja na Županijskom sudu u Zagrebu, Odjel za mladež.

Edukacija je sastavni dio projekta “Relevantne institucije i organizacije civilnog društva – glas za žrtve seksualnog nasilja” koji financira Europska unija i sufinancira Ured za udruge Vlade RH. Nositeljica projekta je Ženska soba, u partnerstvu s Udrugom Brod – grupom za ženska ljudska prava i Gradom Slavonskim Brodom.

Najava održavanja “Specijalizirane edukacije stručnih osoba koje rade sa žrtvama seksualnog nasilja Modul 1 i Modul 2” u Slavonskom Brodu

U organizaciji Ženske sobe – Centra za seksualna prava 17. i 18. lipnja, 2016. godine u Slavonskom Brodu održat će se Specijalizirana edukacije stručnih osoba koje rade sa žrtvama seksualnog nasilja “Modul 1 – Seksualno nasilje: definicija, oblici, rasprostranjenost, indikatori, posljedice” i “Modul 2: Zakonska perspektiva seksualnog nasilja”.

Nakon početna dva modula, edukacija će se nastaviti tijekom 2017. godine, pri čemu je svaki modul u trajanju od jednog radnog dana. Ukupan broj predviđenih sati je 32 dok će trenerski tim okupljati 8 stručnjaka/inja s dugogodišnjim iskustvom na ovom područje.

Sudionici/e edukacije biti će iz svih nadležnih institucija s područja Slavonskog Broda i Brodsko-posavske županije, uključujući policiju, centre za socijalnu skrb, državno odvjetništvo, sudove (prekršajni, općinski i županijski sud), zdravstveni sustav, obrazovni sustav, sustav za zaštitu mentalnog zdravlja i organizacija civilnog društva.

Edukacija je sastavni dio projekta “Relevantne institucije i organizacije civilnog društva – glas za žrtve seksualnog nasilja” koji financira Europska unija i sufinancira Ured za udruge Vlade RH. Nositeljica projekta je Ženska soba, u partnerstvu s Udrugom Brod – grupom za ženska ljudska prava i Gradom Slavonskim Brodom.

Održana prva dva modula “Specijalizirane edukacije stručnih osoba koje rade sa žrtvama seksualnog nasilja”

Dana 20. i 21. svibnja 2016. godine Ženska soba – Centar za seksualna prava održana su prva dva modula “Specijalizirane edukacije stručnih osoba koje rade sa žrtvama seksualnog nasilja”, odnosno Modul 1: Seksualno nasilje – oblici, rasprostranjenost, indikatori i posljedice te Modul 2: Zakonska perspektiva seksualnog nasilja..

Sudionice/i edukacije bili/e su stručne osobe iz policije, odgojno-obrazovnog sustava, pravosudnog sustava, zdravstvenog sustava te predstavnice organizacija civilnog društva.

Predavačice na edukaciji bile su dr. sc. Maja Mamula, psihologinja i koordinatorica Ženske sobe, Branka Žigante Živković, dipl. iur., sutkinja Visokog prekršajnog suda u Zagrebu, Lana Peto Kujundžić, dipl. iur., sutkinja na Županijskom sudu u Zagrebu te Anamaria Drožđan-Kranjčec, dipl. iur., voditeljica pravnog tima u Ženskoj sobi.

Navedene aktivnosti sastavni su dio projekta “Relevantne institucije i organizacije civilnog društva – glas za žrtve seksualnog nasilja” uključuje Žensku sobu – Centar za seksualna prava, suradničku organizaciju Udrugu Brod – grupu za ženska ljudska prava te partnersku organizaciju Grad Slavonski Brod. Ovaj projekt financira Europska unija i sufinancira Ured VRH za udruge.

Najava održavanja “Specijalizirane edukacije stručnih osoba koje rade sa žrtvama seksualnog nasilja”

Dana 20. i 21. svibnja 2016. godine Ženska soba – Centar za seksualna prava započinje s provedbom “Specijalizirane edukacije stručnih osoba koje rade sa žrtvama seksualnog nasilja” kada će se održati prva dva u nizu modula.

Edukacija će se odvijati kroz 4 modula (2016./2017.), svaki modul u trajanju od jednog radnog dana. Ukupan broj predviđenih sati je 32 dok će trenerski tim okupljati 8 stručnjaka/inja s dugogodišnjim iskustvom na ovom područje. Sudionici/e edukacije biti će iz svih nadležnih institucija s područja Grada Zagreba, ali i Slavonskog Broda.

Teme prvog modula su seksualno nasilje (definicija, oblici, rasprostranjenost, posljedice), a teme drugog modula su zakonska perspektiva seksualnog nasilja. Predavačice i trenerice će biti dr. sc. Maja Mamula, psihologinja, koordinatorica Ženske sobe, Anamaria Drožđan-Kranjčec, voditeljica pravnog tima u Ženskoj sobi, Branka Žigante Živković, sutkinja, Visoki prekršajni sud u Zagrebu i Lana Peto Kujundžić, sutkinja, Županijski sud u Zagrebu.

Navedena aktivnost sastavni je dio projekta “Relevantne institucije i organizacije civilnog društva – glas za žrtve seksualnog nasilja” uključuje Žensku sobu – Centar za seksualna prava, suradničku organizaciju Udrugu Brod – grupu za ženska ljudska prava te partnersku organizaciju Grad Slavonski Brod. Ovaj projekt financira Europska unija i sufinancira Ured VRH za udruge.

Održan prvi trening u okviru „Studentske edukacije o sekusalnom nasilju i volontiranju u organizacijama civilnog društva”

Dana 6. svibnja 2016. godine započeta je provedba edukacijskog program „Studentska edukacija o seksualnom nasilju i volontiranju u organizacijama civilnog društva” koju organizira Ženska soba – Centar za seksualna prava, a koja je započela jednodnevnim treningom.

Edukacijski program je kombinacija radionica i predavanja, a obrađivat će se teme seksualnog nasilja nad ženama, zakonskog okvira seksualnog nasilja, vulnerabilnih skupina, direktnog rada sa žrtvama nasilja, seksualnih prava, ravnopravnosti spolova te uloge civilnog društva u postizanju pozitivnih društvenih promjena.

Edukacijski program je osmišljen kako bi educirao sudionike/ice o seksualnom nasilju te kako bi razvio specifična znanja i vještine u ovom području. Trening će voditi vodeće stručnjakinje u području seksualnog nasilja (psihologinja, sociologinja, seksualna terapeutkinja, psihoterapeutkinja, socijalna radnica, pravnica, sutkinja te aktivistkinje Ženske sobe) redom trenerice s višegodišnjim iskustvom u radu na problematici seksualnog nasilja. Fokus treninga bit će na poticanju aktivnog uključivanja mladih u suzbijanje nasilja te pokretanje društvenih promjena.

Na jednodnevnom treningu 6. svibnja, sudionici i sudionice edukacije su imale/i priliku naučiti više o ulozi i važnost samoorganiziranja građana/ki, nasilju nad ženama, volontiranju u Ženskoj sobi te srodnim organizacijama civilnog društva. Voditeljica treninga bila je članica Ženske sobe, Matea Popov, dok su Paula Zore, Anamaria Drožđan – Kranjčec, članice Ženske sobe bile predavačice.

Navedena aktivnost sastavni je dio projekta “Relevantne institucije i organizacije civilnog društva – glas za žrtve seksualnog nasilja” uključuje Žensku sobu – Centar za seksualna prava, suradničku organizaciju Udrugu Brod – grupu za ženska ljudska prava te partnersku organizaciju Grad Slavonski Brod. Ovaj projekt financira Europska unija i sufinancira Ured VRH za udruge.

13162386_10153439186342121_95952189_n

13182968_10153439180087121_2060184939_n

 

Pravobraniteljici za ravnopravnost spolova predstavljen projekt „Relevantne institucije i organizacije civilnog društva – glas za žrtve seksualnog nasilja“

Dana 2. svibnja 2016. godine Pravobraniteljici za ravnopravnost spolova gđi. Višnji Ljubičić predstavljen je projekt “Relevantne institucije i organizacije civilnog društva – glas za žrtve seksualnog nasilja” te je dogovorena daljnja suradnja.

Pravobraniteljici je predstavljena Ženska soba – Centar za seksualna prava, kao nositeljica projekta, koja projekt provodi sa suradničkom organizacijom Udrugom Brod te partnerskom organizacijom Grad Slavonski Brod. Na sastanku je Pravobraniteljica upoznata s ciljevima, očekivanim rezultatima te aktivnostima projekta, s obzirom na njenu važnost i ulogu u suzbijanju nasilja nad ženama.

Koordinatorica Ženske sobe, Maja Mamula te Paula Zore su posebno istaknule predstojeće održavanje “Specijalizirane edukacije o seksualnom nasilju” koja kroz četiri modula za cilj ima podizanje stručnih kompetencija i međuresorne suradnje relevantnih institucija poput policije, državnog odvjetništva, centara za socijalnu skrb, zdravstvenog sustava, obrazovnog sustava te organizacija civilnog društva. Edukacija će se odvijati na području Zagreba i Zagrebačke županije te Slavonskog Broda.

Sastanak je održan u okviru projekta “Relevantne institucije i organizacije civilnog društva – glas za žrtve seksualnog nasilja”. Nositeljica projekta je Ženska soba – Centar za seksualna prava uz dvije partnerske organizacije: Udrugu Brod – grupu za ženska ljudska prava te Grad Slavonski Brod. Projekt je financijski podržan od Europske unije i sufinanciran od Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske u sklopu IPA 2012 Building Capacities of CSOs for Ensuring Effective Implementation of the EU Standards in the Enforcement of Human Rights.

Natječaj: Socijalna radnica / socijalni radnik – trener/ica na edukaciji za studente/ice

Naslov ugovora “Relevantne institucije i organizacije civilnog društva – glas za žrtve seksualnog nasilja”

Naziv natječaja: Socijalna radnica / socijalni radnik

Broj natječaja: 19

Broj traženih osoba: 1

Rok za prijavu: 26.4.2016. na e-mail: zenska.soba@zenskasoba.hr

 

Socijalni radnik / socijalna radnica – predavač/ica na studentskoj edukaciji o seksualnom nasilju i volontiranju u organizacijama civilnog društva na projektu “Relevantne institucije i organizacije civilnog društva – glas za žrtve seksualnog nasilja”

 

 1. Uvod

 

Projekt “Relevantne institucije i organizacije civilnog društva – glas za žrtve seksualnog nasilja” za glavni cilj ima unaprijediti zaštitu prava žrtava seksualnog nasilja te osigurati učinkovitu implementaciju EU standarda. Jedan od dugoročnih ciljeva projekta je razvijanje učinkovitog partnerstva između organizacija civilnog društva (OCD), institucija i lokalnih vlasti u borbi protiv seksualnog nasilja te prepoznavanje OCD-a kao relevantnog aktera u borbi protiv seksualnog nasilja te ostvarivanju ljudskih prava. Kako bi se postigao glavni cilj te osigurali dugoročni i kratkoročni rezultati, razvili smo grupu aktivnosti „A2 – Senzibiliziranje i aktivno uključivanje studenata/ica humanističkih znanosti kroz edukaciju volontera o seksualnom nasilju“. U sklopu navedene skupine aktivnosti planirana je studentska edukacija o seksualnom nasilju i volontiranju u organizacijama civilnog društva.

Projekt “Relevantne institucije i organizacije civilnog društva – glas za žrtve seksualnog nasilja” uključuje Žensku sobu – Centar za seksualna prava i dvije partnerske organizacije: Udrugu Brod – grupu za ženska ljudska prava te Grad Slavonski Brod.

 

Vrijeme trajanja projekta je od studenog 2015. do studenog 2017. godine.

 

 1. Opis zadataka:

 

2.1.         Korisnik:

Ženska soba – Centar za seksualna prava

 

 • Ciljevi:

Upoznavanje sudionika/ica edukacije o radu institucija sa žrtvama i specifičnostima rada Centra za socijalnu skrb.

 

 • Tražene usluge:

Osmišljavanje i provođenje interaktivnog predavanja razvijenog u skladu s metodom iskustvenog učenja.

 

2.4.         Očekivani rezultati:

Sudionici/e edukacije o seksualnom nasilju su upoznati sa specifičnostima izravnog rada u Centrima za socijalnu skrb sa žrtvama seksualnog nasilja.

 

 1. Profil stručnjaka/kinje

 

3.1.         Obrazovno i profesionalno iskustvo:

 

Državljanstvo: hrvatsko

Stupanj obrazovanja: mag. act. soc.

Godine iskustva: 20

Poželjno je iskustvo provođenja sličnih edukacija, poznavanje tematike seksualnog nasilja te rada cjelokupnog sustava i međusektorskih tijela povezanih sa seksualnim nasiljem, kao i poznavanje rada Ženske sobe.

 

 

3.2.         Radni jezici:

Radni jezik: hrvatski

Razina očekivanog znanja engleskog jezika (3)

 

 1. Mjesto i trajanje

4.1.         Datum početka: travanj 2016.

4.2.         Završni datum: listopad 2016.

4.3.        Raspored i broj dana trajanja projekta: jedno dvosatno predavanje, ukupno 4 radna sata (odnosi se na pripremu te održavanje samih predavanja)

4.4.        Mjesto: Zagreb

 

 1. Budžet

175 EUR

Natječaj: Psiholog/inja – stručnjak/inja za pružanje podrške žrtvama

Naslov ugovora “Relevantne institucije i organizacije civilnog društva – glas za žrtve seksualnog nasilja”

Naziv natječaja: Psiholog/inja – stručnjak/inja za pružanje podrške žrtvama

Broj natječaja: 10

Broj traženih osoba: 1

Rok za prijavu: 11.3.2016. na e-mail: zenska.soba@zenskasoba.hr

 

Psihologinja, stručnjak/inja za pružanje podrške žrtvama – trener/ica i mentor/ica na specijaliziranoj edukaciji o seksualnom nasilju na projektu “Relevantne institucije i organizacije civilnog društva – glas za žrtve seksualnog nasilja”

 

 

 1. Uvod

 

Projekt “Relevantne institucije i organizacije civilnog društva – glas za žrtve seksualnog nasilja” za glavni cilj ima unaprijediti zaštitu prava žrtava seksualnog nasilja te osigurati učinkovitu implementaciju EU standarda. Jedan od dugoročnih ciljeva projekta je razvijanje učinkovitog partnerstva između organizacija civilnog društva (OCD), institucija i lokalnih vlasti u borbi protiv seksualnog nasilja te prepoznavanje OCD-a kao relevantnog aktera u borbi protiv seksualnog nasilja te ostvarivanju ljudskih prava. Kako bi se postigao glavni cilj te osigurali dugoročni i kratkoročni rezultati, razvili smo grupu aktivnosti „A1 – Edukacija i unaprjeđenje znanja i vještina relevantnih institucija te OCD-ova kako bi se zaštitila prava žrtava seksualnog nasilja“. U sklopu navedene skupine aktivnosti planirana je specijalizirana edukacija o seksualnom nasilju za predstavnike relevantnih institucija i OCD-a podijeljena u četiri modula.

Projekt “Relevantne institucije i organizacije civilnog društva – glas za žrtve seksualnog nasilja” uključuje Žensku sobu – Centar za seksualna prava i dvije partnerske organizacije: Udrugu Brod – grupu za ženska ljudska prava te Grad Slavonski Brod.

 

Vrijeme trajanja projekta je od studenog 2015. do studenog 2017. godine.

 

 1. Opis zadataka:

 

2.1.         Korisnik:

Ženska soba – Centar za seksualna prava

 

 • Ciljevi:

Upoznavanje sudionika/ica edukacije o izravnom radu sa žrtvama i specifičnostima preživljavanja traume seksualnog nasilja te mentorstvo sudionicima/cama edukacije u radu na konkretnim slučajevima seksualnog nasilja tijekom projekta.

 

 • Tražene usluge:

Osmišljavanje i provođenje interaktivnog predavanja razvijenog u skladu s metodom iskustvenog učenja.

Mentoriranje osoba iz relevantnih institucija i/ili organizacija civilnog društva.

 

2.4.         Očekivani rezultati:

Sudionici/e Specijalizirane edukacije o seksualnom nasilju su upoznati sa specifičnostima izravnog rada sa žrtvama seksualnog nasilja.

Osobe koje su zatražile mentoriranje dobile su konkretne informacije i upute o postupanju povezane s konkretnim slučajem na kojem rade.

 

 

 1. Profil stručnjaka/kinje

 

3.1.         Obrazovno i profesionalno iskustvo:

 

Državljanstvo: hrvatsko

Stupanj obrazovanja: mag. psych.

Godine iskustva: 5

Poželjno je iskustvo provođenja sličnih edukacija, poznavanje tematike seksualnog nasilja te rada cjelokupnog sustava i međusekstorskih tijela povezanih sa seksualnim nasiljem, kao i poznavanje rada Ženske sobe.

 

 

3.2.         Radni jezici:

Radni jezik: hrvatski

Razina očekivanog znanja engleskog jezika (3)

 

 1. Mjesto i trajanje

4.1.         Datum početka: veljača 2016.

4.2.         Završni datum: studeni 2017.

4.3.        Raspored i broj dana trajanja projekta: ukupno 2 različita dana edukacije, ukupno 13 radnih sati (odnosi se na pripremu, održavanje samih predavanja te mentorstva)

4.4.        Mjesto: Donja Stubica, Zagreb, Slavonski Brod

 

 1. Budžet

530 EUR / 4059.43 HRK prema InforEuro na datum raspisivanja javne nabave

Natječaj: Dječji/a psiholog/inja

Naslov ugovora “Relevantne institucije i organizacije civilnog društva – glas za žrtve seksualnog nasilja”

Naziv natječaja: Dječji/a psiholog/inja

Broj natječaja: 8

Broj traženih osoba: 1

Rok za prijavu: 11.3.2016. na e-mail: zenska.soba@zenskasoba.hr

 

Dječja psihologinja – trener/ica i mentor/ica na specijaliziranoj edukaciji o seksualnom nasilju na projektu “Relevantne institucije i organizacije civilnog društva – glas za žrtve seksualnog nasilja”

 

 1. Uvod

 

Projekt “Relevantne institucije i organizacije civilnog društva – glas za žrtve seksualnog nasilja” za glavni cilj ima unaprijediti zaštitu prava žrtava seksualnog nasilja te osigurati učinkovitu implementaciju EU standarda. Jedan od dugoročnih ciljeva projekta je razvijanje učinkovitog partnerstva između organizacija civilnog društva (OCD), institucija i lokalnih vlasti u borbi protiv seksualnog nasilja te prepoznavanje OCD-a kao relevantnog aktera u borbi protiv seksualnog nasilja te ostvarivanju ljudskih prava. Kako bi se postigao glavni cilj te osigurali dugoročni i kratkoročni rezultati, razvili smo grupu aktivnosti „A1 – Edukacija i unaprjeđenje znanja i vještina relevantnih institucija te OCD-ova kako bi se zaštitila prava žrtava seksualnog nasilja“. U sklopu navedene skupine aktivnosti planirana je specijalizirana edukacija o seksualnom nasilju za predstavnike relevantnih institucija i OCD-a podijeljena u četiri modula.

Projekt “Relevantne institucije i organizacije civilnog društva – glas za žrtve seksualnog nasilja” uključuje Žensku sobu – Centar za seksualna prava i dvije partnerske organizacije: Udrugu Brod – grupu za ženska ljudska prava te Grad Slavonski Brod.

 

Vrijeme trajanja projekta je od studenog 2015. do studenog 2017. godine.

 

 1. Opis zadataka:

 

2.1.         Korisnik:

Ženska soba – Centar za seksualna prava

 

 • Ciljevi:

Upoznavanje sudionika/ica edukacije o izravnom radu s maloljetnim žrtvama seksualnog nasilja te mentorstvo sudionicima/cama edukacije u radu na konkretnim slučajevima seksualnog nasilja tijekom projekta.

 

 • Tražene usluge:

Osmišljavanje i provođenje interaktivnog predavanja razvijenog u skladu s metodom iskustvenog učenja.

Mentoriranje osoba iz relevantnih institucija i/ili organizacija civilnog društva.

 

2.4.         Očekivani rezultati:

Sudionici/e Specijalizirane edukacije o seksualnom nasilju su upoznati sa specifičnostima izravnog rada s maloljetnim žrtvama seksualnog nasilja.

Osobe koje su zatražile mentoriranje dobile su konkretne informacije i upute o postupanju povezane s konkretnim slučajem na kojem rade.

 

 1. Profil stručnjaka/kinje

 

3.1.         Obrazovno i profesionalno iskustvo:

 

Državljanstvo: hrvatsko

Stupanj obrazovanja: mag. psych.

Godine iskustva: 5

Poželjno je iskustvo provođenja sličnih edukacija, poznavanje tematike seksualnog nasilja te rada cjelokupnog sustava i međusekstorskih tijela povezanih sa seksualnim nasiljem, kao i poznavanje rada Ženske sobe.

 

3.2.         Radni jezici:

Radni jezik: hrvatski

Razina očekivanog znanja engleskog jezika (3)

 

 1. Mjesto i trajanje

4.1.         Datum početka: veljača 2016.

4.2.         Završni datum: studeni 2017.

4.3.        Raspored i broj dana trajanja projekta: ukupno 2 različita dana edukacije, ukupno 13 radnih sati (odnosi se na pripremu, održavanje samih predavanja te mentorstva)

4.4.        Mjesto: Donja Stubica, Zagreb, Slavonski Brod

 

 1. Budžet

530 EUR / 4059.43 HRK prema InforEuro na datum raspisivanja javne nabave

Natječaj: Sudac/sutkinja prekršajnog suda

Naslov ugovora “Relevantne institucije i organizacije civilnog društva – glas za žrtve seksualnog nasilja”

Naziv natječaja: Sudac/sutkinja prekršajnog suda

Broj natječaja: 7

Broj traženih osoba: 1

Rok za prijavu: 11.3.2016. na e-mail: zenska.soba@zenskasoba.hr

 

Sudac/sutkinja prekršajnog suda – trener/ica i mentor/ica edukacijama o seksualnom nasilju na projektu “Relevantne institucije i organizacije civilnog društva – glas za žrtve seksualnog nasilja”

 

 1. Uvod

 

Projekt “Relevantne institucije i organizacije civilnog društva – glas za žrtve seksualnog nasilja” za glavni cilj ima unaprijediti zaštitu prava žrtava seksualnog nasilja te osigurati učinkovitu implementaciju EU standarda. Jedan od dugoročnih ciljeva projekta je razvijanje učinkovitog partnerstva između organizacija civilnog društva (OCD), institucija i lokalnih vlasti u borbi protiv seksualnog nasilja te prepoznavanje OCDa kao relevantnog aktera u borbi protiv seksualnog nasilja te ostvarivanju ljudskih prava. Kako bi se postigao glavni cilj te osigurali dugoročni i kratkoročni rezultati, razvili smo grupu aktivnosti „A1 – Edukacija i unaprjeđenje znanja i vještina relevantnih institucija te OCD-ova kako bi se zaštitila prava žrtava seksualnog nasilja“ te „A2 – Senzitizacija i aktivno uključivanje studenata/ica humanističkih znanosti kroz implementaciju edukacijskog programa za volontere/ke o seksualnom nasilju“. U sklopu navedenih skupina aktivnosti planirana je specijalizirana edukacija o seksualnom nasilju za predstavnike relevantnih institucija i OCD-a podijeljena u četiri modula te edukacija studenata/ica podijeljena u dva jednodnevna treninga te sedam dvosatnih predavanja.

Projekt “Relevantne institucije i organizacije civilnog društva – glas za žrtve seksualnog nasilja” uključuje Žensku sobu – Centar za seksualna prava i dvije partnerske organizacije: Udrugu Brod – grupu za ženska ljudska prava te Grad Slavonski Brod.

 

Vrijeme trajanja projekta je od studenog 2015. do studenog 2017. godine.

 

 1. Opis zadataka:

 

2.1.         Korisnik:

Ženska soba – Centar za seksualna prava

 

 • Ciljevi:

Upoznavanje sudionika/ica edukacija o relevantnim mehanizmima, zakona i protokolima povezanih s postupanjem u slučaju seksualnog nasilja poput Kaznenog zakona, Protokola o postupanju u slučaju seksualnog nasilja, Direktivi 2012/29/EU i sl. s naglaskom rada s odraslim osobama.

Mentoriranje osoba iz relevantnih institucija i/ili organizacija civilnog društva na slučajevima seksualnog nasilja s kojim se osobe susreću u svom radu.

 

 • Tražene usluge:

Osmišljavanje i provođenje interaktivnog predavanja razvijenog u skladu s metodom iskustvenog učenja.

Mentoriranje osoba iz relevantnih institucija i/ili organizacija civilnog društva.

 

2.4.         Očekivani rezultati:

Sudionici/e Specijalizirane edukacije o seksualnom nasilju te volonterskog edukacijskog programa o seksualnom nasilju su upoznati s relevantnim mehanizmima, zakona i protokolima povezanih s postupanjem u slučaju seksualnog nasilja.

Osobe koje su zatražile mentoriranje dobile su konkretne informacije i upute o postupanju povezane s konkretnim slučajem na kojem rade.

 

 1. Profil stručnjaka/kinje

 

3.1.         Obrazovno i profesionalno iskustvo:

Državljanstvo: hrvatsko

Stupanj obrazovanja: dipl. iur.

Godine iskustva: 15

Poželjno je iskustvo provođenja sličnih edukacija, poznavanje tematike seksualnog nasilja te rada cjelokupnog sustava i međusektorskih tijela povezanih sa seksualnim nasiljem, kao i poznavanje rada Ženske sobe.

 

3.2.         Radni jezici:

Radni jezik: hrvatski

Razina očekivanog znanja engleskog jezika (3)

 

 1. Mjesto i trajanje

4.1.         Datum početka: veljača 2016.

4.2.         Završni datum: studeni 2017.

4.3.        Raspored i broj dana trajanja projekta: ukupno 3 različita dana edukacije, ukupno 30 radnih sati (odnosi se na pripremu, održavanje samih predavanja te mentorstva)

4.4.        Mjesto: Donja Stubica, Zagreb, Slavonski Brod

 

 1. Budžet

1315 EUR / 10071.97 HRK prema InforEuro na datum raspisivanja javne nabave

Natječaj: Sudac/sutkinja za mladež

Naslov ugovora “Relevantne institucije i organizacije civilnog društva – glas za žrtve seksualnog nasilja”

Naziv natječaja: Sudac/sutkinja za mladež

Broj natječaja: 6

Broj traženih osoba: 1

Rok za prijavu: 11.3.2016. na e-mail: zenska.soba@zenskasoba.hr

 

Sudac/sutkinja za mladež – trener/ica i mentor/ica na specijaliziranoj edukaciji o seksualnom nasilju na projektu“Relevantne institucije i organizacije civilnog društva – glas za žrtve seksualnog nasilja”

 

 1. Uvod

 

Projekt “Relevantne institucije i organizacije civilnog društva – glas za žrtve seksualnog nasilja” za glavni cilj ima unaprijediti zaštitu prava žrtava seksualnog nasilja te osigurati učinkovitu implementaciju EU standarda. Jedan od dugoročnih ciljeva projekta je razvijanje učinkovitog partnerstva između organizacija civilnog društva (OCD), institucija i lokalnih vlasti u borbi protiv seksualnog nasilja te prepoznavanje OCDa kao relevantnog aktera u borbi protiv seksualnog nasilja te ostvarivanju ljudskih prava. Kako bi se postigao glavni cilj te osigurali dugoročni i kratkoročni rezultati, razvili smo grupu aktivnosti „A1 – Edukacija i unaprjeđenje znanja i vještina relevantnih institucija te OCD-ova kako bi se zaštitila prava žrtava seksualnog nasilja“. U sklopu navedene skupine aktivnosti planirana je specijalizirana edukacija o seksualnom nasilju za predstavnike relevantnih institucija i OCD-a podijeljena u četiri modula.

Projekt “Relevantne institucije i organizacije civilnog društva – glas za žrtve seksualnog nasilja” uključuje Žensku sobu – Centar za seksualna prava i dvije partnerske organizacije: Udrugu Brod – grupu za ženska ljudska prava te Grad Slavonski Brod.

Vrijeme trajanja projekta je od studenog 2015. do studenog 2017. godine.

 

 1. Opis zadataka:

 

2.1.         Korisnik:

Ženska soba – Centar za seksualna prava

 

 • Ciljevi:

Upoznavanje sudionika/ica edukacije o relevantnim mehanizmima, zakona i protokolima povezanih s postupanjem u slučaju seksualnog nasilja poput Kaznenog zakona, Protokola o postupanju u slučaju seksualnog nasilja, Direktivi 2012/29/EU te specifičnostima legislative koja se odnosi na mlade i maloljetne osobe.

Mentoriranje osoba iz relevantnih institucija i/ili organizacija civilnog društva na slučajevima seksualnog nasilja s kojim se osobe susreću u svom radu.

 

 

 • Tražene usluge:

Osmišljavanje i provođenje interaktivnog predavanja razvijenog u skladu s metodom iskustvenog učenja.

Mentoriranje osoba iz relevantnih institucija i/ili organizacija civilnog društva.

 

2.4.         Očekivani rezultati:

Sudionici/e Specijalizirane edukacije o seksualnom nasilju su upoznati s relevantnim mehanizmima, zakona i protokolima povezanih s postupanjem u slučaju seksualnog nasilja te imaju osnovna znanja o specifičnostima legislative kada se radi o mladim i maloljetnim osobama.

Osobe koje su zatražile mentoriranje dobile su konkretne informacije i upute o postupanju povezane s konkretnim slučajem na kojem rade.

 

 1. Profil stručnjaka/kinje

 

3.1.         Obrazovno i profesionalno iskustvo:

 

Državljanstvo: hrvatsko

Stupanj obrazovanja: dipl. iur.

Godine iskustva: 15

Poželjno je iskustvo provođenja sličnih edukacija, poznavanje tematike seksualnog nasilja te rada cjelokupnog sustava i međusekstorskih tijela povezanih sa seksualnim nasiljem, kao i poznavanje rada Ženske sobe.

 

3.2.         Radni jezici:

Radni jezik: hrvatski

Razina očekivanog znanja engleskog jezika (3)

 

 1. Mjesto i trajanje

4.1.         Datum početka: veljača 2016.

4.2.         Završni datum: studeni 2017.

4.3.        Raspored i broj dana trajanja projekta: ukupno 2 različita dana edukacije, ukupno 26 radnih sati (odnosi se na pripremu, održavanje samih predavanja te mentorstva)

4.4.        Mjesto: Donja Stubica, Zagreb, Slavonski Brod

 

 1. Budžet

1140 EUR / 8731.602 HRK prema InforEuro na datum raspisivanja javne nabave

Održan partnerski sastanak na projektu „Relevantne institucije i organizacije civilnog društva – glas za žrtve seksualnog nasilja“

 

Untitled design

 

Ženska soba u suradnji s Gradom Slavonski Brod kao partnerskom organizacijom na projektu te Udrugom Brod – grupom za ženska ljudska prava kao suradničkoj organizaciji na projektu, održala je prvi partnerski sastanak na projektu „Relevantne institucije i organizacije civilnog društva – glas za žrtve seksualnog nasilja“.

Sastanak se održao u hotelu Art u Slavonskom Brodu 22. siječnja 2016. godine. Na samom sastanku članice Ženske sobe predstavile su projekt, nakon čega je uslijedio dogovor o aktivnostima, ulogama i obvezama partnera na projektu i drugih detalja vezanih uz samu provedbu.

Glavni cilj projekta je osigurati učinkovitu provedbu prava žrtava seksualnog nasilja propisanih standardima EU, a kroz 5 različitih grupa aktivnosti predviđamo da će ishod biti profiliranje organizacija civilnog društva kao vrijednog partnera u osiguravanju implementacije prava žrtava seksualnog nasilja u skladu s direktivom 2012/09/EU.

Slijedeći sastanak dogovoren je u Zagrebu.

 

Bez naslova

Projekt “Relevantne institucije i organizacije civilnog društva – glas za žrtve seksualnog nasilja”

U sklopu IPA 2012 Building Capacities of CSOs for Ensuring Effective Implementation of the EU Standards in the Enforcement of Human Rights Ženska soba je nositeljica projekta “Relevantne institucije i organizacije civilnog društva – glas za žrtve seksualnog nasilja”. Projekt za glavni cilj ima unaprijediti zaštitu prava žrtava seksualnog nasilja te osigurati učinkovitu implementaciju EU standarda. Jedan od dugoročnih ciljeva projekta je povećana kvaliteta života osoba koje su preživjele seksualno nasilje te povećana svijest o problematici seksualnog nasilja, dok su kratkoročni ciljevi razvijanje učinkovitog partnerstva između organizacija civilnog društva (OCD), institucija i lokalnih vlasti u borbi protiv seksualnog nasilja, poboljšana zaštita prava žrtava seksualnog nasilja i učinkovita implementacija EU standarda, povećana razina kvalitete života žrtava kroz sustavnu potporu Centra za žrtve seksualnog nasilja, povećano prepoznavanje OCD-a kako sudionika u procesu ostvarivanja ljudskih prava te povećane mogućnosti OCD-a za zagovaranje i monitoriranje politika i EU standarda.

 

Kako bi se postigao glavni cilj te osigurali dugoročni i kratkoročni rezultati, razvili smo 4 grupe aktivnosti: (1) Edukacija i unaprjeđenje profesionalnih znanja i vještina relevantnih državnih institucija i organizacija civilnog društva kako bi se zaštitila prava žrtva seksualnog nasilja, (2) Senzitizacija i aktivno uključenje studenata/ica humanističkih znanosti kroz implementaciju edukacijskog programa za volontere/ke o seksualnom nasilju, (3) Unaprjeđenje kvalitete života žrtava seksualnog nasilja kroz sistematični rad jedinog postojećeg Centra za žrtve seksualnog nasilja i (4) Zagovaranje aktivnosti organizacija civilnog društva za učinkovitu implementaciju direktive 2012/29/EU Europskog parlamenta i Vijeća Europe o uspostavi minimalnih standarda u pravima i zaštiti žrtava kaznenih djela. Peta grupa aktivnosti nosi naziv „Monitoring i evaluacija projekta“, a ona se odnosi na kontrolu kvalitete i učinkovitosti provođenja gore navedenih projektnih aktivnosti.

Projekt “Relevantne institucije i organizacije civilnog društva – glas za žrtve seksualnog nasilja” uključuje Žensku sobu – Centar za seksualna prava (nositeljica projekta), suradničku organizaciju Udrugu Brod – grupu za ženska ljudska prava te partnersku organizaciju Grad Slavonski Brod.

 

Vrijeme trajanja projekta je od studenog 2015. do studenog 2017. godine.

 

Ovaj projekt financira Europska unija i sufinancira Ured VRH za udruge.

 

O aktivnostima na projektu redovno ćemo izvještavati na našoj web stranici, a za sve dodatne informacije nam se slobodno obratite na e-mail: zenska.soba@zenskasoba.hr ili tel. 01 6119 174.