Održane fokus grupe s učenicama i učenicima srednjih škola u sklopu projekta SNEP Online Tool

Dana 15.06.2022. održale smo dvije fokus grupe s učenicama i učenicima srednjih škola. U provedbi fokus grupa sudjelovali su učenici i učenici iz šest srednjih škola diljem Hrvatske, odnosno iz Upravne škole Zagreb, I. gimnazije u Zagrebu, Škole za grafiku, dizajn i medijsku produkciju, Srednje škole “Ivan Švear” Ivanić Grad, Medicinske škole Osijek, te Ekonomske i turističke škole Daruvar.

Fokus grupe provedene su u sklopu europskog projekta „Seksualno nasilje – edukacijski i preventivni program online (SNEP Online tool)“ (engl. Sexual Violence – Educational and Prevention Program Onlline (SVEP Online tool)) No. 101049540. Provedba projekta financirana je od strane Europske unije u okviru Programa građani, jednakost, prava i vrijednosti (CERV-2021-DAPHNE). Nositeljica projekta je Ženska soba, a partner na projektu je Otvorena medijska grupacija.

Projekt se provodi u trajanju od dvije godine, na području cijele Republike Hrvatske.

Opći cilj projekta je prevencija seksualnog nasilja nad djecom kroz razvoj online edukativne platforme, podizanje razine kapaciteta stručnjaka/inja i senzibiliziranje o seksualnom nasilju.

Započela provedba EU projekta „Seksualno nasilje – edukacijski i preventivni program online“

Dana 1. ožujka 2022. godine započela je provedba europskog projekta „Seksualno nasilje – edukacijski i preventivni program online (SNEP Online tool)“ (engl. Sexual Violence – Educational and Prevention Program Onlline (SVEP Online tool)) No. 101049540. Provedba projekta financirana je od strane Europske unije u okviru Programa građani, jednakost, prava i vrijednosti (CERV-2021-DAPHNE). Nositeljica projekta je Ženska soba, a partner na projektu je Otvorena medijska grupacija.

Projekt se provodi u trajanju od dvije godine, na području cijele Republike Hrvatske.

Opći cilj projekta je prevencija seksualnog nasilja nad djecom kroz razvoj online edukativne platforme, podizanje razine kapaciteta stručnjaka/inja i senzibiliziranje o seksualnom nasilju.

Specifični ciljevi su:

  1. Razviti SNEP Online platfomu s ciljem prevencije seksualnog nasilja nad djecom, posebice za vrijeme pandemije COVID-19;
  2. Aktivno uključiti djecu i mlade u prevenciju seksualnog nasilja;
  3. Povećati dostupnost usluga u okviru Centra za žrtve seksualnog nasilja za mlade i roditelje;
  4. Povećati kapacitete relevantnih dionika i stručnjaka/inja u području prevencije seksualnog nasilja nad djecom kroz povećanje razine znanja i jačanje multisektorske suradnje;
  5. Senzibilizirati i osvijestiti širu javnost o problematici seksualnog nasilja nad djecom i promovirati SNEP Online tool.

O svim projektnim aktivnostima redovno će se izvještavati na web stranicama Ženske sobe i partnera na projektu. Potpora Europske unije u provedbi projekta ne predstavlja potporu sadržaju koji održava samo stavove nositeljice i Europska unija ne može biti odgovorna za uporabu sadržanih informacija.

Održan prvi redovni sastanak projektnog tima u sklopu projekta SNEP Online Tool

Prvi redovni partnerski sastanak održan je dana 25. 3. 2022. u prostorijama Otvorene medijske grupacije u Zagrebu, od 12.00 do 16.00 sati.

Na sastanku su definirani zadaci svakog partnera za iduće četvreomjesečno razdoblje, odrađena je priprema sastanka upravljačkog tijela projekta te je dogovoren način izvještavanja partnerske organizacije, kao i zajedničko prikupljanje sredstava za sufinanciranje.