Održan follow-up sastanak partnerskih organizacija na projektu „Zajedno možemo više!“

U organizaciji Ženske sobe – Centra za seksualna prava, održan je follow up trening za partnerske organizacije na projektu „Zajedno možemo više!“. Trening se održao u prostoru Hotela Terme Jezerčica, u Donjoj Stubici, 05. i 06 veljače 2016. godine. Cilj projekta bio je unaprijediti učinkovitost i sposobnost organizacija civilnog društva u pružanju specifičnih socijalnih usluga žrtvama nasilja u obitelji s naglaskom na seksualno nasilje te izgradnja prepoznatljivosti uloge organizacija civilnog društva kao relevantnih aktera u planiranju i razvoju specifičnih socijalnih usluga. Na follow up sastanku partnerske organizacije ukratko su utvrdile zadovoljstvo provedenim projektom, ostvarenim rezultatima projekta, uspješnosti povezivanja partnerskih organizacija te zadovoljstvo ostvarenim utjecajem projekta na pozitivne promjene u zajednici.

Follow up sastanak za partnerske organizacije sastavni je dio projekta “Zajedno možemo više!” kojega provode Ženska soba – Centar za seksualna prava (Zagreb) u partnerstvu s Centrom za žene Adela (Sisak), Udrugom Brod – grupe za ženska ljudska prava (Slavonski Brod), Hrvatskom udrugom socijalnih radnika (Zagreb) i Udrugom sudaca za mladež, obiteljskih sudaca i stručnjaka za djecu i mladež (Zagreb). Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda i Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske (www.strukturnifondovi.hr).

Najava Follow up treninga za partnerske organizacije “Zajedno možemo više!”

Ženska soba održat će follow up treninga za partnerske organizacije u Hotelu Terme Jezerčica, 05.02.2016. – 06.02.2016.

Follow up treninga za partnerske organizacije sastavni je dio projekta “Zajedno možemo više!” kojega provode Ženska soba – Centar za seksualna prava (Zagreb) u partnerstvu s Centrom za žene Adela (Sisak), Udrugom Brod – grupe za ženska ljudska prava (Slavonski Brod), Hrvatskom udrugom socijalnih radnika (Zagreb) i Udrugom sudaca za mladež, obiteljskih sudaca i stručnjaka za djecu i mladež (Zagreb). Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda i Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske (www.strukturnifondovi.hr).

Na follow up treningu za partnerske organizacije utvrditi će se zadovoljstvo svih partnerskih organizacija provedenim projektom, ostvarenim rezultatima projekta, uspješnosti povezivanja partnerskih organizacija te zadovoljstvo ostvarenim utjecajem projekta na pozitivne promjene u zajednici.

 

Završni modul specijalizirane edukacije „Modul III: Uloga institucija u radu sa žrtvama“

Treći modul “Uloga institucija u radu sa žrtvama” koji je dio cjelovite “Specijalizirane edukacije za organizacije civilnog društva i centre za socijalnu skrb o direktnom radu sa žrtvama nasilja u obitelji, s naglaskom na seksualno nasilje” održan je u Slavonskom Brodu 22. i 23. siječnja 2016. godine.

Na samom početku edukacije, Antonija Hojt Ilić ukratko je predstavila dosadašnje rezultate projekta, nakon čega je uslijedilo izlaganje Suzane Kikić iz Ministarstva unutarnjih poslova, koja djeluje kao voditeljica programa specijalizacije u odjelu za stručno usavršavanje i specijalizaciju policijske akademije. U svom se izlaganju najviše osvrnula na obaveze i odgovornost svih djelatnika/ca koji dolaze u susret sa osobama koje su preživjele neki od oblika nasilja, s ciljem da osvijestimo da upravo adekvatna edukacija omogućuje pružanje najprimjerenije pomoći žrtvama.

Uslijedilo je predavanje Branke Žigante Živković, sutkinje Visokog prekršajnog suda u Zagrebu, predsjednice Nacionalnog tima za suzbijanje nasilja u obitelji i nasilja nad ženama, u kojem se posebice osvrnula na važnost međusobne suradnje. Osim toga, ukratko je predstavila glavne uloge Nacionalnog tima za suzbijanje i prevenciju nasilja u obitelji i nad ženama te Županijskih timova za prevenciju i suzbijanje nasilja u obitelji i nasilja nad ženama. Uslijedila je zajednička vježba u grupama, koju su vodile Suzana Kikić i Branka Žigante Živković. Cilj vježbe bio je osvijestiti s kime sve surađujemo prilikom pružanja pomoći žrtvi te o ovlastima prilikom postupanju sa samom žrtvom. Vježba se sastojala od igranja uloga u slučaju nasilja u obitelji, a nastojao se približiti različitim granama rad umreženih institucija. U svrhu razrješenja slučaja nasilja u obitelji, sudionici i sudionice su podijeljeni u različite sektore (prekršajni sud, policija, lokalna samouprava, organizacije civilnog društva, odgojno-obrazovne ustanove, centar za socijalnu skrb, državno odvjetništvo, zdravstvena ustanova), ali ne u one sektore iz kojih dolaze. Kroz navedeno su se sudionici i sudionice mogli pobliže upoznati s radom drugih institucija koje rade sa žrtvama nasilja, ali i osvijestiti svoje predrasude i očekivanja.

IMAG2023

Nakon vježbe uslijedila je rasprava u kojoj se analiziralo propuste u igri uloga iz prve vježbe. Kao zaključak vježbe još je jednom naglašeno kako je nasilničko ponašanje uvijek odabrano ponašanje, na što se Branka Žigante Živković nadovezala i sa statističkim podacima o trošku nasilja u obitelji u primjerice Španjolskoj, koji iznosi 2% bruto društvenog dohotka.

Drugi dan edukacije započeo je početnim krugom refleksije na prethodni dan, nakon čega je uslijedilo predavanje “Međusektorska suradnja – primjeri dobre prakse i potencijalna mjesta nerazumijevanja” Štefice Karačić, predsjednice Hrvatske udruge socijalnih radnika. U svom je predavanju nasilje označila kao društveni problem. Dotakla se i nekih pitanja efikasnije međuresorne suradnje, kao što su preduvjeti suradnje, izazovi s kojima se susrećemo te koordinacija takve mreže u zajednici. Naglasak je bio na potrebi za boljom umreženosti i zajedničkim djelovanjem, za što je potrebno uvoditi nove obrasce rada te se osnažiti za daljnje korake. Uslijedila je vježba u grupama, kojoj je cilj bio raspraviti što je dobra praksa u suzbijanju nasilja, što predstavlja najveći problem u radu na području suzbijanja nasilja, tko su suradnici u drugim sustavima s kojima osobe koje rade sa žrtvama nasilja u obitelji surađuju, te na koji način možemo poboljšati međusektorsko povezivanje i kvalitetu usluga u području suzbijanja nasilja.

U posljednjem predavanju Štefice Karačić naziva “Zaštita i samozaštita osoba koje rade direktno sa žrtvama” bilo je više govora o zaštiti i samozaštiti osoba koje dolaze u doticaj sa žrtvama nasilja jer je stres u ovom području rada neizbježan.

Na kraju drugog dana edukacije održane su evaluacije trećeg modula te evaluacija cjelokupne edukacije, na kojoj su sakupljeni konačni dojmovi sudionika i sudionica. Potom su svim prisutnim sudionicama i sudionicima podijeljene diplome o sudjelovanju na edukaciji.

Specijalizirana edukacija je sastavni dio projekta “Zajedno možemo više!” kojega provode Ženska soba – Centar za seksualna prava (Zagreb) u partnerstvu s Centrom za žene Adela (Sisak), Udrugom Brod – grupe za ženska ljudska prava (Slavonski Brod), Hrvatskom udrugom socijalnih radnika (Zagreb) i Udrugom sudaca za mladež, obiteljskih sudaca i stručnjaka za djecu i mladež (Zagreb). Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda i Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske (www.strukturnifondovi.hr).

 

IMAG2015

IMAG2013

Najava 3. modula Specijalizirane edukacije za organizacije civilnog društva i centre za socijalnu skrb o direktnom radu sa žrtvama nasilja u obitelji, s naglaskom na seksualno nasilje

U petak i subotu (22. i 23. siječanj), u Hotelu Art u Slavonskom Brodu, održat će se 3. modul Specijalizirane edukacije za organizacije civilnog društva i centre za socijalnu skrb o direktnom radu sa žrtvama nasilja u obitelji, s naglaskom na seksualno nasilje.

Edukacija je nastavak na 1. i 2. modul specijalizirane edukacije za organizacije civilnog društva i centre za socijalnu skrb o direktnom radu sa žrtvama nasilja u obitelji, s naglaskom na seksualno nasilje, koji su održani 03. i 04. srpnja 2015. godine u Donjoj Stubici te 06. i 07. studenog 2015. u Sisku. Naziv nadolazeće edukacije je „Uloga institucija u radu sa žrtvama“.
Sudionici/e nastavka edukacije su svi/e koji su sudjelovali/e na 1. modulu u Donjoj Stubici te 2. modulu u Sisku, ukupno 30 osoba koje rade u organizacijama civilnog društva i/ili centrima za socijalnu skrb, s područja Republike Hrvatske

Edukacija je sastavni dio projekta “Zajedno možemo više!” kojega provode Ženska soba – Centar za seksualna prava (Zagreb) u partnerstvu s Centrom za žene Adela (Sisak), Udrugom Brod – grupe za ženska ljudska prava (Slavonski Brod), Hrvatskom udrugom socijalnih radnika (Zagreb) i Udrugom sudaca za mladež, obiteljskih sudaca i stručnjaka za djecu i mladež (Zagreb). Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda i Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske (www.strukturnifondovi.hr).

Održan follow up trening za volonterke projekta “Zajedno možemo više!”

Dana 12. prosinca u prostoru Ženske sobe, održan je follow up trening za volonterke na projektu “Zajedno možemo više!”. Trening je otvorila Antonija Hojt Ilic, voditeljica edukacijskih programa u Ženskoj sobi, nakon čega je predstavila projekt i donatora.

Svaka od volonterki ispričala je svoje iskustvo s provedenim radionicama i volonterskim angažmanom u organizacijama civilnog društva. Osvrnule su se na to gdje su provele svoje radionice, što su radile s učenicama/cima te koje su povratne informacije dobile od učenika/ca i profesora/ica. Također, osvrnule su se na to koliko su zadovoljne cjelokupnim volonterskim angažmanom u izabranim organizacijama civilnog društva, s time da je većina volonterki izrazila želju za daljnjim volontiranjem ili su već i nastavile volontirati u nekoj od organizacija civilnog društva. Volonterke su istakle što im je u ovom iskustvu bilo najbolje, ali i na koje su probleme naišle.

U drugom dijelu follow up treninga, svaka je volonterka pružila povratnu informaciju i o cjelokupnom volonterskom programu, za koji su istakle da je bio vrlo koristan, zanimljiv te kvalitetno osmišljen i organiziran. Preporučile su da se nadalje provodi i više od dvije radionice po volonterki, što su neke od njih učinile već i sad, te su istakle kako im je takav angažman pomogao u osobnom radu u okviru struke, ali i kao motivacija za daljnji trud.

Projekt “Zajedno možemo više!” provode Ženska soba – Centar za seksualna prava (Zagreb) u partnerstvu s Centrom za žene Adela (Sisak), Udrugom Brod – grupom za ženska ljudska prava (Slavonski Brod), Hrvatskom udrugom socijalnih radnika (Zagreb) i Udrugom sudaca za mladež, obiteljskih sudaca i stručnjaka za djecu i mladež (Zagreb). Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda i Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske (www.strukturnifondovi.hr).

IMG_1032

 

Održan 2. modul Specijalizirane edukacije o direktnom radu sa žrtvama nasilju u obitelji s naglaskom na seksualno nasilje

U organizaciji Centra za žene Adela i Ženske sobe – Centra za seksualna prava održan je drugi u nizu modul, od sveukupno tri, naziva “Specijalizirana edukacija za organizacije civilnog društva i centre za socijalnu skrb o direktnom radu sa žrtvama nasilja u obitelji s naglaskom na seksualno nasilje: 2. Modul – Žrtve nasilja u obitelji – vulnerabilne grupe ”. Specijalizirana edukacija održana je 06. i 07. studenog 2015. godine u Hotelu Panonija u Sisku. Edukacija je bila namijenjena organizacijama civilnog društva i centrima za socijalnu skrb, odnosno osobama koje direktno rade sa žrtvama nasilja u obitelji. Održani trening dio je cjelovite edukacije od tri modula, čiji je prvi dio pod nazivom „Nasilje u obitelji i seksualno nasilje“ održan 03. i 04. srpnja ove godine u Donjoj Stubici. Sudionici/e nastavka edukacije bili/e su svi/e koji su sudjelovali na 1. modulu u Donjoj Stubici, ukupno 30 osoba koje rade u organizacijama civilnog društva i/ili centrima za socijalnu skrb, s područja Republike Hrvatske. Facilitatorice specijalizirane edukacije bile su Paula Zore i Lana Petö Kujundžić.

Nakon uvodnog predstavljanja Modula 2, uslijedilo je predavanje dr. sc. Maje Mamule, koordinatorice Ženske sobe. Mamula je kroz predavanje naziva “Žene žrtve nasilja u obitelji” sudionice i sudionike edukacije upoznala sa specifičnom problematikom nasilja usmjerenog na posebno osjetljive skupine žrtava. Sudionici/e su kroz rad na konkretnim slučajevima imali mogućnost razmijeniti svoja iskustva u radu te iz prakse te zajednički doći do rješenja problema u na slučajevima. Nakon toga, uslijedilo je izlaganje psihologinje Hane Hrpka, predsjednice Udruge Hrabri telefon, koja je govorila o zlostavljanju i zanemarivanju djece. Posebno se osvrnula na rizične faktore za zlostavljanje te je predstavila podatke istraživanja o međugeneracijskom prijenosu zlostavljanja. Potom su sudionici/e imali priliku raditi na konkretnim primjerima zlostavljanja i zanemarivanja djece te se uključiti u zajedničku raspravu.

Sljedeći dan je započeo predavanjem psihijatra Gorana Arbanasa o drugim posebno osjetljivim skupinama žrtava nasilja u obitelji: osobama s invaliditetom, muškarcima, LGBT osobama, psihijatrijskim bolesnicima/cama te osobama treće životne dobi. Uslijedilo je izlaganje Štefice Karačić, predsjednice Hrvatske udruge socijalnih radnika, koja je govorila o radu s počiniteljima s aspekta zaštite žrtve. Edukacija je zaključena s predavanjem Nikice Hamer Vidmar, voditeljice Samostalne službe za podršku žrtvama i svjedocima, o psihološkim aspektima svjedočenja na sudu. Hamer Vidmar se posebno osvrnula na najčešće razloge zašto je svjedočenje neugodno iskustvo tena to što bi trebali biti glavni učinci pružanja podrške žrtvama i svjedocima. Nakon njenog izlaganja, Lana Petö Kujundžić, predsjednica Udruge sudaca za mladež, obiteljskih sudaca i stručnjaka za djecu i mladež, otvorila je diskusiju i završni krug evaluacija.

Održana edukacija je sastavni dio projekta “Zajedno možemo više!” kojega provode Ženska soba – Centar za seksualna prava (Zagreb) u partnerstvu s Centrom za žene Adela (Sisak), Udrugom Brod – grupe za ženska ljudska prava (Slavonski Brod), Hrvatskom udrugom socijalnih radnika (Zagreb) i Udrugom sudaca za mladež, obiteljskih sudaca i stručnjaka za djecu i mladež (Zagreb). Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda i Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske (www.strukturnifondovi.hr).

Sistematizirana edukacija Modul II: Žrtve nasilja u obitelji – vulnerabilne skupine

U sklopu projekta „Zajedno možemo više!, 06. i 07. studenog 2015. godine, održavat će se specijalizirana edukacija o suzbijanju nasilja u obitelji s naglaskom na seksualno nasilje, a u organizaciji Centra za žene Adela. Edukacija je namijenjena organizacijama civilnog društva i centrima za socijalnu skrb, odnosno osobama koje direktno rade sa žrtvama nasilja u obitelji. Nadolazeći trening dio je cjelovite edukacije od tri modula, čiji je prvi dio pod nazivom „Nasilje u obitelji i seksualno nasilje“ održan 03. i 04. srpnja ove godine u Donjoj Stubici. Nastavno na temu, drugi po redu modul nosi naziv „Žrtve nasilja u obitelji – vulnerabilne grupe“, a mjesto održavanja je hotel Panonija u Sisku. Edukacija u petak 06.11. traje od 10:00 do 17:00 sati, a u subotu 07.11. od 09:30 do 16:00 sati. Sudionici/e nastavka edukacije su svi/e koji su sudjelovali na 1. modulu u Donjoj Stubici, ukupno 30 osoba koje rade u organizacijama civilnog društva i/ili centrima za socijalnu skrb, s područja Republike Hrvatske.

Edukacija je sastavni dio projekta “Zajedno možemo više!” kojega provode Ženska soba – Centar za seksualna prava (Zagreb) u partnerstvu s Centrom za žene Adela (Sisak), Udrugom Brod – grupe za ženska ljudska prava (Slavonski Brod), Hrvatskom udrugom socijalnih radnika (Zagreb) i Udrugom sudaca za mladež, obiteljskih sudaca i stručnjaka za djecu i mladež (Zagreb). Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda i Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske (www.strukturnifondovi.hr).

Okrugli stol u Sisku „Zajedno možemo više!“

U utorak, 06. listopada 2015. godine, održan je okrugli stol posvećen problemu nasilja u obitelji i nasilja nad ženama. Skup se održavao u Hotelu Panonija u Sisku, u trajanju od 11 do 13 sati, u organizaciji Udruge sudaca za mladež, obiteljskih sudaca i stručnjaka za djecu i mladež i Ženske sobe – Centra za seksualna prava.

Prvo uvodno predavanje, u kojem je predstavljen projekt „Zajedno možemo više!“, održala je Antonija Hojt Ilić iz Ženske sobe – Centra za seksualna prava. U izlaganju je kratko opisala glavni cilj projekta, a to je unaprijediti učinkovitost i sposobnosti organizacija civilnog društva u pružanju specifičnih socijalnih usluga žrtvama nasilja u obitelji s naglaskom na seksualno nasilje.

O “Analizi stanja socijalnih usluga u Sisačko – moslavačkoj županiji” govorila je Lahorka Zec iz Centra za žene Adela. Nakon njenog izlaganja, Tatjana Katkić Stanić iz Hrvatske udruge socijalnih radnika, održala je predavanje o integrativnom i interdisciplinarnom pristupu suzbijanju nasilja, s posebnim naglaskom na podjelu iskustva i dosadašnjih izazova za socijalni rad. Više o ulozi Centra za socijalnu skrb u suzbijanju obiteljskog nasilja i nasilja nad ženama u zajednici govorio je Franjo Šaban, psiholog iz sisačkog Centra za socijalnu skrb. Za kraj, Davorka Lukač Lalić iz Udruge sudaca za mladež, obiteljskih sudaca i stručnjaka za djecu i mladež, govorila je o kazneno – pravnoj zaštiti djece te je predstavila katalog kaznenih djela na štetu djece prema zakonskim člancima. Posebno se osvrnula na posebnost postupka prema djeci i sve prisutne upoznala s pravima oštećenika, žrtve i pravima djeteta svjedoka prema međunarodnim pravnim izvorima.

IMG_0193

Nakon uvodnih predavanja, sudionici i sudionice su potaknuti na dijalog o konceptu i važnosti obiteljske kohezivnosti, zakonskoj regulativi, ulozi institucija i međusektorskoj suradnji u sprječavanju obiteljskog nasilja.

Okrugli stol je organiziran u okviru projekta “Zajedno možemo više!” koji provodi Ženska soba – Centar za seksualna prava u partnerstvu s Centrom za žene Adela (Sisak), Udrugom Brod – grupom za ženska ljudska prava (Slavonski Brod), Hrvatskom udrugom socijalnih radnika i Udrugom sudaca za mladež, obiteljskih sudaca i stručnjaka za djecu i mladež. Projekt je financiran od strane Europske unije iz Europskog socijalnog fonda te Ureda za udruge vlade Republike Hrvatske.

IMG_0218

IMG_0191

IMG_0209

IMG_0202

 

Održan partnerski sastanak i poludnevni trening partnerskih organizacija na projektu „Zajedno možemo više!“

Dana 06. listopada 2015., održan je poludnevni trening za partnerske organizacije na projektu „Zajedno možemo više!“, u trajanju od 14 do 17 sati. Prvo izlaganje održala je Lahorka Zec, voditeljica skloništa za žene žrtve nasilja u obitelji i njihovu djecu, o radu Centra za žene Adela. Uslijedilo je izlaganje Štefice Karačić, predsjednice Hrvatske udruge socijalnih radnika, koja je prisutnima predstavila stručni rad s počiniteljima nasilja u obitelji.

Nakon poludnevnog treninga održan je sastanak partnerskih organizacija. Plan rada je sadržavao pregled dosad provedenih projektnih aktivnosti, pregled projektnih aktivnosti u narednom razdoblju, povratne informacije vezane uz provedbu dosadašnjih aktivnosti te samo financijsko praćenje projekta.

Aktivnosti su održane u prostorijama Hotela Panonija u Sisku, s ciljem osiguranja kvalitetnog upravljanja i provedbe projektnih aktivnosti.

Poludnevni trening i sastanak partnerskih organizacija organizirani su u okviru projekta “Zajedno možemo više!” koji provodi Ženska soba – Centar za seksualna prava u partnerstvu s Centrom za žene Adela (Sisak), Udrugom Brod – grupom za ženska ljudska prava (Slavonski Brod), Hrvatskom udrugom socijalnih radnika i Udrugom sudaca za mladež, obiteljskih sudaca i stručnjaka za djecu i mladež. Projekt je financiran od strane Europske unije iz Europskog socijalnog fonda te Ureda za udruge vlade Republike Hrvatske.

Najava okruglog stola u sklopu projekta “Zajedno možemo više!”

Udruga sudaca za mladež, obiteljskih sudaca i stručnjaka za djecu i mladež i Ženska soba – Centar za seksualna prava, u utorak, 06. listopada 2015. godine, organiziraju okrugli stol posvećen problemu nasilja u obitelji i nasilja nad ženama. Stručni skup u trajanju od 11 do 13 sati, održavat će se u prostorijama Hotela Panonija u Sisku.

Članice Ženske sobe – centra za seksualna prava ukratko će predstaviti projekt Zajedno možemo više, nakon čega će članice Centra za žene Adela iz Siska pružiti uvid u izrađenu analizu stanja socijalnih usluga u Sisačko – molsavačkoj županiji. Hrvatska udruga socijalnih radnika predstavit će integrativni i interdisciplinarni pristup suzbijanja nasilja, kroz iskustva i izazove za socijalni rad, na što će se nadovezati i Centar za socijalnu skrb Sisak s predavanjem o ulozi Centra za socijalnu skrb u suzbijanju obiteljskog nasilja i nasilja nad ženama u zajednici. Za kraj, Davorka Lalić Lukač iz Udruge sudaca za mladež, obiteljskih sudaca i stručnjaka za djecu i mladež održat će izlaganje o kaznenopravnoj zaštiti djece, nakon čega će uslijediti rasprava i dijalog.

Za najavu okruglog stola kreirana je i radio najava koju možete poslušati ovdje.

Okrugli stol se organizira u okviru projekta “Zajedno možemo više!” koji provodi Ženska soba – Centar za seksualna prava u partnerstvu s Centrom za žene Adela (Sisak), Udrugom Brod – grupom za ženska ljudska prava (Slavonski Brod), Hrvatskom udrugom socijalnih radnika i Udrugom sudaca za mladež, obiteljskih sudaca i stručnjaka za djecu i mladež. Projekt je financiran od strane Europske unije iz Europskog socijalnog fonda te Ureda za udruge vlade RH.

Održan 1. modul Specijalizirane edukacije o direktnom radu sa žrtvama nasilju u obitelji s naglaskom na seksualno nasilje

U organizacije Ženske sobe – Centra za seksualna prava održan je prvi u nizu modul, od sveukupno tri, naziva “Specijalizirana edukacija za organizacije civilnog društva i centre za socijalnu skrb o direktnom radu sa žrtvama nasilja u obitelji s naglaskom na seksualno nasilje: 1. Modul – nasilje u obitelji i seksualno nasilje”. Specijalizirana edukacija održana je 3. i 4. srpnja, 2015. godine u Donjoj Stubici.

Facilitatorice specijalizirane edukacije bile su Antonija Hojt Ilić i Paula Zore, a na edukaciji su sudjelovali/e predstavnici/e organizacija civilnoga društva i centara za socijalnu skrb.

Nakon uvodnog predstavljanja projekta, u okviru kojeg se i održava specijalizirana edukacija, članica Ženske sobe Antonija Hojt Ilić prepustila je riječ dr. sc. Maji Mamuli, koordinatorici Ženske sobe. Mamula je kroz predavanje i vježbe naziva “Nasilje u obitelji” sudionice i sudionike edukacije upoznala s oblicima, specifičnostima, rasprostranjenosti nasilja u obitelji te problematiku prijavljivanja te posljedice koje uzrokuje nasilje u obitelji. Sudionici/e su kroz rad na konkretnim slučajevima imali mogućnost razmijeniti svoja iskustva u radu te iz prakse te zajednički doći do rješenja problema u na slučajevima.

U drugom dijelu prvog dana, Mamula je održala predavanje i vježbe naziva “Seksualno nasilje: definicije, oblici, specifičnosti, prijavljivanje, posljedice”. I u ovom dijelu predavanja, sudionici/e su kroz rad na konkretnim slučajevima upoznavali se s problematikom seksualnog nasilja.

U završnom dijelu prvog dana, sudionici/e su diskutirali o učinjenim pozitivnim pomacima te predstojećim koracima u području nasilja u obitelji te seksualnog nasilja.

Branka Žigante Živković, sutkinja na Visokom prekršajnom sudu u Zagrebu, otvorila je drugi dan edukacije predavanjem “Pravni aspekti zaštite od nasilja u obitelji i seksualnog nasilja, uloga Istanbulske konvencije”. Kroz predstavljanje Istanbulske konvencije (Konvencija Vijeća Europe o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji) te njene usporedbe s hrvatskim zakonodavstvom, Žigante Živković je sudionike/ce upoznala s pozitivnim mogućnostima i prilikama koju ista donosi ukoliko ju Republika Hrvatska ratificira. Žigante Živković je nadalje predstavila Direktivu 2012/29/ o uspostavi minimalnih standarda za praa, potporu i zaštitu žrtava kaznenih djela te prava žrtava prema Zakonu o kaznenom postupku. Sudionici i sudionice su potom diskutirali te pronalazili rješenja za pojedine konkretne slučajeve.

Štefica Karačić, predsjednica Hrvatske udruge socijalnih radnika, održala je predavanje naziva “Uloga i značaj Protokola o postupanju u slučaju nasilja u obitelji i Protokola o postupanju u slučaju seksualnog nasilja u pružanju pomoći i podrške žrtvama nasilja”. Karačić se kroz predstavljanje konkretnih slučajeva iz prakse sudionike i sudionice specijalizirane edukacije upoznala i pobliže objasnila uloge i obveze svakog od aktera (državnih tijela i institucija, organizacija civilnoga društva) uključenih u problematiku nasilja u obitelji te pružanja pomoći i podrške žrtvama.

U završnom dijelu drugog dana sudionici i sudionice su s Brankom Žigante Živković radili/e na konkretnim slučajevima nasilja u obitelji i seksualnog nasilja.

Specijalizirana edukacija je sastavni dio projekta “Zajedno možemo više!” kojega provode Ženska soba – Centar za seksualna prava (Zagreb) u partnerstvu s Centrom za žene Adela (Sisak), Udrugom Brod – grupe za ženska ljudska prava (Slavonski Brod), Hrvatskom udrugom socijalnih radnika (Zagreb) i Udrugom sudaca za mladež, obiteljskih sudaca i stručnjaka za djecu i mladež (Zagreb). Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda i Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske (www.strukturnifondovi.hr).

IMG_0454

IMAG0368

IMAG0375

IMAG0394

IMAG0433

IMAG0461

Specijalizirana edukacija o suzbijanju nasilja u obitelji s naglaskom na seksualno nasilje

U sklopu projekta „Zajedno možemo više!“ kojeg provodi Ženska soba – Centar za seksualna prava, pokrenuta je specijalizirana edukacija o suzbijanju nasilja u obitelji s naglaskom na seksualno nasilje koja će se odvijati u tri modula.

Riječ je o cjelokupnoj edukaciji, na kojoj će sudjelovati predstavnici/e organizacija civilnog društva te centara za socijalnu skrb, a svaki modul u trajanju od 2 dana bit će održan u drugome gradu te će na sva 3 modula sudjelovati iste osobe.

Prvi po redu modul naziva „Nasilje u obitelji i seksualno nasilje“ održavat će se u hotelu Terme Jezerčica, Donja Stubica, 03.07. – 04.07.2015. godine. Trenerice 1. modula bit će dr. sc. Maja Mamula, koordinatorica Ženske sobe, koja će govoriti o nasilju u obitelji i seksualnom nasilju; Branka Žigante Živković, s Visokog prekršajnog suda u Zagrebu, koja će se osvrnuti na pravne aspekte zaštite od nasilja u obitelji i seksualnog nasilja te relevantne dokumente; Štefica Karačić, predsjednica Hrvatske udruge socijalnih radnika/ca, s predavanjem o ulozi i značaju raznih protokola. Antonija Hojt Ilić, voditeljica edukacijskih programa Ženske sobe, bit će u ulozi facilitatorice cjelokupne edukacije.

Edukacija je sastavni dio projekta “Zajedno možemo više!” kojega provode Ženska soba – Centar za seksualna prava (Zagreb) u partnerstvu s Centrom za žene Adela (Sisak), Udrugom Brod – grupe za ženska ljudska prava (Slavonski Brod), Hrvatskom udrugom socijalnih radnika (Zagreb) i Udrugom sudaca za mladež, obiteljskih sudaca i stručnjaka za djecu i mladež (Zagreb). Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda i Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske (www.strukturnifondovi.hr).

Održan okrugli stol “Zajedno možemo više!” u Slavonskom Brodu

U organizaciji Hrvatske udruge socijalnih radnika, a u partnerstvu s Ženskom sobom – Centrom za seksualna prava, održan je okrugli stol naziva “Zajedno možemo više”. Okrugli stol je održan 27. svibnja, 2015. godine u Hotelu Art u Slavonskom Brodu.

Na okruglom stolu je prezentirana problematika nasilja u obitelji i nasilja nad ženama te su problematizirani načini kojima se zajednički i koordiniranim djelovanjem cijele zajednice isto može spriječiti.

U otvorenom dijelu za diskusiju i pitanja, sudionici i sudionice su razgovarali o konceptu i važnosti obiteljske kohezivnosti, zakonskim regulativama, ulogama državnih institucija te međusektorskoj suradnji u sprječavanju obiteljskog nasilja.

Na okruglom stolu su sudjelovali razni predstavnici i predstavnice raznih državnih institucija i tijela te organizacija civilnog društva.

Okrugli stol je održan u okviru projekta „Zajedno možemo više!“ koji provodi Ženska soba – Centar za seksualna prava u partnerstvu s Centrom za žene Adela (Sisak), Udrugom Brod (Slavonski Brod), Hrvatskom udrugom socijalnih radnika i Udrugom sudaca za mladež, obiteljskih sudaca i stručnjaka za djecu i mladež.

IMG_0163

IMG_0195

Poludnevni trening za partnerske organizacije projekta “Zajedno možemo više!”

U okviru zajedničkog projekta “Zajedno možemo više” održan je poludnevni treninga 27. svibnja, 2015. godine u Slavonskom Brodu.

Poludnevni trening za partnerske organizacije sastavni je dio projekta „Zajedno možemo više!“ koji provodi Ženska soba – Centar za seksualna prava u partnerstvu s Centrom za žene Adela (Sisak), Udrugom Brod (Slavonski Brod), Hrvatskom udrugom socijalnih radnika i Udrugom sudaca za mladež, obiteljskih sudaca i stručnjaka za djecu i mladež.

Na poludnevnom treningu Udruga Brod – grupa za ženska ljudska prava prezentirala je rad Skloništa udruge Brod. Rad skloništa su prezentirale Savka Stanić i Marija Lolić. Danijela Ćurić, pravnica u organizaciji te Gordana Matanović, predsjednica udruge, prezentirale su rad Savjetovališta Udruge Brod.

Davorka Lalić Lukač i Matea Babić, članice Udruge sudaca za mladež, obiteljskih sudaca i stručnjaka za djecu i mladež, održale su prezentaciju naziva “Nasilja u obitelji”.

Poludnevni trening partnerskih organizacija bio je idealna prilika da Hrvatska udruga socijalnih radnika i Udruga sudaca za mladež, obiteljskih sudaca i stručnjaka za mlade saznaju više o radu Udruge Brod – grupe za ženska ljudska prava te Centra za žene Adela. Navedene organizacije do sada međusobno nisu imale prilike za podrobniji međusobni rad, tako da su se partnerske organizacije tijekom treninga saznale više o međusobnom načinu rada.

Sudionice treninga međusobno su problematizirale i nekoliko primjera iz svakodnevnog rada te se međusobno savjetovale o daljnjim postupcima i koracima.

Poludnevni trening za partnerske organizacije je održan u okviru projekta „Zajedno možemo više!“ koji provodi Ženska soba – Centar za seksualna prava u partnerstvu s Centrom za žene Adela (Sisak), Udrugom Brod (Slavonski Brod), Hrvatskom udrugom socijalnih radnika i Udrugom sudaca za mladež, obiteljskih sudaca i stručnjaka za djecu i mladež.

Sastanak partnerskih organizacija projekta “Zajedno možemo više!”

Sastanci partnerskih organizacija redovna su aktivnost projekta “Zajedno možemo više” te je stoga i održana isti u srijedu, 27. svibnja, 2015. godine u Slavonskom Brodu.

Na sastanku su sudjelovale predstavnice iz Ženske sobe, Udruge Brod – grupe za ženska ljudska prava, Centra za žene Adela, Hrvatske udruge socijalnih radnika te Udruge sudaca za mladež, obiteljskih sudaca i stručnjaka za djecu i mladež.

Sudionice sastanka izvršile su pregled provedenih projektnih aktivnosti, pregled aktivnosti u narednom razdoblju provedbe projekta te su razmijenile informacije vezane uz dosadašnju provedbu aktivnosti. Financijsko praćenje provedbe projekta također je bila jedna od tema održanog sastanka.

Navedena aktivnost je održana u okviru projekta „Zajedno možemo više!“ koji provodi Ženska soba – Centar za seksualna prava u partnerstvu s Centrom za žene Adela (Sisak), Udrugom Brod (Slavonski Brod), Hrvatskom udrugom socijalnih radnika i Udrugom sudaca za mladež, obiteljskih sudaca i stručnjaka za djecu i mladež.

Najava okruglog stola u Slavonskom Brodu

U srijedu 27.05.2015. godine od 11.00 do 13.00 sati u prostorijama Hotela Art (Nikole Zrinskog 44, Slavonski Brod) održat će se okrugli stol pod nazivom „Zajedno možemo više“. Ovaj stručni skup posvećen je problemu nasilja u obitelji i nasilja nad ženama koji možemo spriječiti samo zajedničkim i koordiniranim djelovanjem cijele zajednice.

Nakon uvodnih predavanja sudionike i sudionice će se potaknuti na dijalog o konceptu i važnosti obiteljske kohezivnosti, zakonskoj regulativi, ulozi institucija i međusektorskoj suradnji u sprječavanju obiteljskog nasilja.

Okrugli stol se organizira u okviru projekta „Zajedno možemo više!“ koji provodi Ženska soba – Centar za seksualna prava u partnerstvu s Centrom za žene Adela (Sisak), Udrugom Brod (Slavonski Brod), Hrvatskom udrugom socijalnih radnika i Udrugom sudaca za mladež, obiteljskih sudaca i stručnjaka za djecu i mladež.
Organizator okruglog stola je Hrvatska udruga socijalnih radnika.

Ovim projektom koji je započeo u siječnju 2015. godine želi se povećati učinkovitost i osnažiti organizacije civilnog društva u pružanju specifičnih socijalnih usluga žrtvama nasilja u obitelji s naglaskom na seksualno nasilje. Kroz specijaliziranu edukaciju, umrežavanje i razvoj volonterskih programa, te poticanje suradnje organizacija civilnog društva, javnih službi i lokalnih vlasti u planiranju i pružanju socijalnih usluga projektom se želi doprinijeti povećanju kapaciteta za snažniji i uspješniji odgovor pomagača, ali i cijele zajednice na fenomen obiteljskog nasilja.

Press konferencija o stanju socijalnih usluga u Brodsko-posavskoj županiji

Udruga Brod – grupa za ženska ljudska prava održat će press konferenciju za novinare/ke 29.04.2015. u hotelu Centar u Slavonskom Brod.

Na press konferenciji predstavit će se rezultati istraživanja “Analize stanja socijalnih usluga u Brodsko posavskoj županiji” kao jednog od dosadašnjih rezultati provedbe projekta „Zajedno možemo više!“. Na samoj konferenciji predstavit će se i sam projekt.

Projekt “Zajedno možemo više!” provode Ženska soba – Centar za seksualna prava (Zagreb) u partnerstvu s Centrom za žene Adela (Sisak), Udrugom Brod – grupom za ženska ljudska prava (Slavonski Brod), Hrvatskom udrugom socijalnih radnika (Zagreb) i Udrugom sudaca za mladež, obiteljskih sudaca i stručnjaka za djecu i mladež (Zagreb). Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda i Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske (www.strukturnifondovi.hr).

Press konferencija o stanju socijalnih usluga na području Sisačko-moslavačke županije

Centar za žene Adela iz Siska održat će 29. travnja, 2015. godine s početkom u 10.00 sati u Hotelu Panonija (Sisak) press konferenciju za novinare/ke na kojoj će biti predstavljen projekt „Zajedno možemo više!“. Na press konferenciji će biti predstavljena i „Analizu stanja socijalnih usluga na području Sisačko-moslavačke županije“, kao dosadašnji rezultati navedenog projekta.

U ime jednog od partnera na projektu, Centra za žene Adela, navedeni projekt će predstaviti predsjednica organizacije civilnog društva, Marijanka Kovačević, a „Analizu stanja socijalnih usluga u Sisačko-moslavačkoj županiji“, Lahorka Zec, voditeljica Tajnog skloništa za žene i djecu žrtve obiteljskog nasilja.

Projekt “Zajedno možemo više!” provode Ženska soba – Centar za seksualna prava (Zagreb) u partnerstvu s Centrom za žene Adela (Sisak), Udrugom Brod – grupom za ženska ljudska prava (Slavonski Brod), Hrvatskom udrugom socijalnih radnika (Zagreb) i Udrugom sudaca za mladež, obiteljskih sudaca i stručnjaka za djecu i mladež (Zagreb). Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda i Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske (www.strukturnifondovi.hr).

Održan trening za volontere/ke „Zajedno možemo više“

Trodnevni trening volonterki i volontera projekta “Zajedno možemo više!” održan je od 26. do 28. ožujka, 2015. godine u hotelu Terme Jezerčica, Donja Stubica.

Trening su vodile Antonija Hojt Ilić (prof. socijalne pedagogije), Paula Zore (prof. povijesti i komparativne književnosti) i Josipa Tukara (sociologinja), a kroz predavanja i vježbe u grupama obrađene su sljedeće teme: rodna ravnopravnost/feminizam, rodno uvjetovano nasilje, oblici i rasprostranjenost seksualnog nasilja, posljedice seksualnog nasilja, uloga organizacija civilnog društva u suzbijanju nasilja nad ženama, oblici pomoći i zaštite, Protokol o postupanju u slučaju seksualnog nasilja te metodologija rada s mladima.

Kao gošće izlagačice sudjelovale su i dr. sc. Maja Mamula (psihologinja, koordinatorica Ženske sobe) s predavanjem „Seksualno nasilje – situacija u Hrvatskoj“; Štefica Karačić (socijalna radnica, predsjednica Hrvatske udruge socijalnih radnika/ca), s izlaganjem Uloga centra za socijalnu skrb  u suzbijanju  nasilja nad ženama“ te Lana Peto Kujundžić (sutkinja za mladež zagrebačkog Županijskog suda, predsjednica Udruge sudaca za mladež, obiteljskih sudaca i stručnjaka za djecu i mladež), s izlaganjem „Materijalno i procesno pravo vezano za nasilje nad ženama (pravna i stvarna prava žrtava)“.

Sudionice i sudionici trodnevnog treninga su stekle/i i vještine te znanja kako izraditi i provesti edukativno-informativne radionice za osnovnoškolsku/srednjoškolsku populaciju te uključiti se i pridonijeti radu organizacija civilnoga društva u svojim lokalnim sredinama i zajednicama.

Projekt “Zajedno možemo više!” provode Ženska soba – Centar za seksualna prava (Zagreb) u partnerstvu s Centrom za žene Adela (Sisak), Udrugom Brod – grupom za ženska ljudska prava (Slavonski Brod), Hrvatskom udrugom socijalnih radnika (Zagreb) i Udrugom sudaca za mladež, obiteljskih sudaca i stručnjaka za djecu i mladež (Zagreb). Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda i Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske (www.strukturnifondovi.hr).

11052921_10152756414842304_2538192123766460394_o

11052921_10152756414847304_8518948969772249439_o

11052921_10152756414857304_6558857848501774005_o

POZIV NA TRENING ZA VOLONTERE/KE „ZAJEDNO MOŽEMO VIŠE!“

Zadovoljstvo nam je što Vas možemo pozvati na trodnevni trening “Zajedno možemo više”, namijenjen studentima/cama, a koji organizira Ženska soba – Centar za seksualna prava.

Trening će se održati od 26. – 28.03.2015. u hotelu Terme Jezerčica, Donja Stubica. Na treningu će se obrađivati slijedeće teme: rodna ravnopravnost/ feminizam, rodno uvjetovano nasilje, oblici i rasprostranjenost seksualnog nasilja, posljedice seksualnog nasilja, uloga organizacija civilnog društva u suzbijanju nasilja nad ženama, oblici pomoći i zaštite, pravi aspekt nasilja nad ženama, uloga centara za socijalnu skrb u suzbijanju nasilja nad ženama, Protokol o postupanju u slučaju seksualnog nasilja, te metodologija rada s mladima.

Trening će voditi Antonija Hojt Ilić (prof. socijalne pedagogije), Paula Zore (prof. povijesti i komparativne književnosti) i Josipa Tukara (sociologinja), a kao izlagačice sudjelovati će dr. sc. Maja Mamula (psihologinja, koordinatorica Ženske sobe), Štefica Karačić (socijalna radnica, predsjednica Hrvatske udruge socijalnih radnika/ca) te Lana Peto Kujundžić (sutkinja za mladež zagrebačkog Županijskog suda, predsjednica Udruge sudaca za mladež, obiteljskih sudaca i stručnjaka za djecu i mladež).

OBVEZE SUDIONIKA/CA TRENINGA:

•po završetku treninga provesti 2 radionice za mlade u srednjim školama u svojim lokalnim zajednicama (u razdoblju od 01.04.2015. do 31.12.2015. godine)
•ostvariti minimalno 20 volonterskih sati u organizacijama civilnog društva u razdoblju od (u razdoblju od 01.04.2015. do 31.12.2015. godine)

Sudionici/ce će na samome treningu potpisati ugovor o volontiranju te će po izvršenim obvezama primiti potvrdu o završenom treningu i provedenim radionicama, te volonterskom angažmanu.

Poželjno je iskustvo u osmišljavanju i provedbi radionica, te mjesto prebivališta izvan grada Zagreba.

Trening i smještaj su besplatni te je obvezno prisustvovanje tijekom cjelokupnog trajanja treninga. Osiguran je besplatan prijevoz za sudionice od Zagreba do Donje Stubice te povratak do Zagreba.

ROK ZA PRIJAVE JE 19. OŽUJKA 2015.

Molimo zainteresirane da nam do isteka roka na e-mail Ženske sobe: (zenska.soba@zenskasoba.hr) pošaljete:

1. Životopis
2. Ispunjenu prijavnicu koju možete preuzeti na sljedećem linku: www.zenskasoba.hr/docs/prijavni_obrazac2015.doc
3. Pisanu izjavu da niste kazneno osuđivani te da se protiv Vas ne vodi kazneni postupak koju možete preuzeti na sljedećem linku: www.zenskasoba.hr/docs/IZJAVA_o_volontiranju.doc, a koju ćete biti dužni/e potpisati na treningu

Trening je sastavni dio projekta “Zajedno možemo više!” kojega provode Ženska soba – Centar za seksualna prava (Zagreb) u partnerstvu s Centrom za žene Adela (Sisak), Udrugom Brod – grupe za ženska ljudska prava (Slavonski Brod), Hrvatskom udrugom socijalnih radnika (Zagreb) i Udrugom sudaca za mladež, obiteljskih sudaca i stručnjaka za djecu i mladež (Zagreb). Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda i Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske (www.strukturnifondovi.hr).

O projektu “Zajedno možemo više!”

Projekt “Zajedno možemo više!” provode Ženska soba – Centar za seksualna prava (Zagreb) u partnerstvu s Centrom za žene Adela (Sisak), Udrugom Brod – grupom za ženska ljudska prava (Slavonski Brod), Hrvatskom udrugom socijalnih radnika (Zagreb) i Udrugom sudaca za mladež, obiteljskih sudaca i stručnjaka za djecu i mladež (Zagreb).

Cilj projekta je unaprijediti učinkovitost i sposobnost organizacija civilnog društva u pružanju specifičnih socijalnih usluga žrtvama nasilja u obitelji s naglaskom na seksualno nasilje.

Zadani cilj će se postići kroz aktivnosti usmjerene na poticanje suradnje organizacija civilnog društva i lokalnih vlasti u planiranju i pružanju socijalnih usluga, jačanju kapaciteta i sposobnosti organizacija civilnog društva za pružanje specifičnih socijalnih usluga kroz specijaliziranu edukaciju, umrežavanje i razvoj volonterskih programa te unaprjeđenje i razvoj socijalnih usluga za žene žrtve nasilja u obitelji s naglaskom na seksualno nasilje.

Projekt se provodi na području Sisačko – moslavačke županije, Brodsko – posavske županije te Grada Zagreba, a odnosi se na područje jačanja sposobnosti organizacija civilnog društva za razvoj i planiranje socijalnih usluga žrtvama nasilja u obitelji.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda i Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske (www.strukturnifondovi.hr).
Ukupna vrijednost projekta je 664.419,35 HRK, a razdoblje provedbe je od 29.12.2014. do 28.02.2016.

Kontakt osoba:
dr. sc. Maja Mamula, voditeljica projekta
koordinatorica Ženske sobe – Centra za seksualna prava
tel: 01 61 19 174
fax: 01 61 19 175
e-mail: zenska.soba@zenskasoba.hr

 

European_Union    Strukturni_i_investicijski_fondovi1

Ulaganje u budućnost                          Strukturni i investicijski fondovi
Europska unija                                      www.strukturni fondovi.hr

ESF_logo                                  ured za udruge u boji                         

Europski socijalni fond
www.europski-fondovi.eu

 

logo_u_boji_manji_hr

 

 

 

Održan partnerski trening u sklopu projekta „Zajedno možemo više!“

Dvodnevni trening partnerskih organizacija projekta “Zajedno možemo više!” održan je od 20. do 21. veljače, 2015. godine u Termama Jezerčica. Na sastanku su sudjelovale članice organizacija civilnog društva uključenih u projekt.

Sve aktivnosti projekta dogovorene su i usuglašene tijekom dvodnevnog treninga radi što uspješnije realizacije projektnih ciljeva te su definirane obaveze i uloge svih partnerica projekta.

Projekt “Zajedno možemo više!” provode Ženska soba – Centar za seksualna prava (Zagreb) u partnerstvu s Centrom za žene Adela (Sisak), Udrugom Brod – grupom za ženska ljudska prava (Slavonski Brod), Hrvatskom udrugom socijalnih radnika (Zagreb) i Udrugom sudaca za mladež, obiteljskih sudaca i stručnjaka za djecu i mladež (Zagreb). Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda i Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske (www.strukturnifondovi.hr).

Cilj projekta je unaprijediti učinkovitost i sposobnost organizacija civilnog društva (OCD) u pružanju specifičnih socijalnih usluga žrtvama nasilja u obitelji s naglaskom na seksualno nasilje kroz aktivnosti usmjerene na poticanje suradnje OCD-a i lokalnih vlasti u planiranju i pružanju socijalnih usluga, jačanju kapaciteta i sposobnosti OCD-a za pružanje specifičnih socijalnih usluga kroz specijaliziranu edukaciju, umrežavanje i razvoj volonterskih programa te unaprjeđenje i razvoj socijalnih usluga za žene žrtve nasilja u obitelji s naglaskom na seksualno nasilje.
Ukupna vrijednost projekta je 664.419,35 HRK, a razdoblje provedbe je od 29.12.2014. do 28.02.2016.