Jezik ravnopravnosti

 
  • Upišite riječ muškog roda i svoj prijedlog ženske inačice.

 

Verifikacija

Tvoj prijedlog bit će spremljen u jedinstveni Rječnik ravnopravnosti koji će izaći i u tiskanom izdanju!

Riječi imaju moć promjene, a jezik snažno utječe na psihu društva, njegovu toleranciju i ponašanje. Zato Ženska soba, kao dugogodišnja borkinja (ž.r. borac) za rodnu ravnopravnost, ulaže svoj trud i napore u riječi kao važne generatore promjene, za bolju budućnost žena Hrvatske

Pričajmo jezikom ravnopravnosti.

m.r. ž.r.
znalac znalica
pilot pilotkinja
vatrogasac vatrogaskinja
ronilac ronilja
grobar grobarica
mudrac mudrakinja
znalac znalkinja
stvaratelj stvarateljica
drugotan drugotna
znalac znalka
znalac znalateljica
vojnik vojnikinja
dadiljac dadilja
mislilac misliteljica
spasitelj spasiteljica
ronioc ronilica
lugar lugarica
bagerist bageristica
varioc varilica
krovopokrivač krovopokrivačica
limar limarica
činovnik činovnica
vatrogasac vatrogaskinja
svemirac svemirkinja
električar elekričarka
mesar mesarica
mudrac mudrica
manijak manijakinja
stolar stolarica
ronilac roniteljica
grobar grobarka
ličioc ličiorka
varilac variteljica
psiholog psihologinja
monter monterka
rudar rudarka
praljac pralja
cipelar cipelarka
stup stupica
drvosječa drvosječica
dekan dekanica
doktor doktorica
monter monterka
pravnik pravnica
pisac piskinja
lik likinja
borac borina
vodič vodička
gost gostica
rudar rudarica
programer programerka
kirurg kirurgica
filolog filologinja
arheolog arheologinja
čovjek čovjekica
pas pasica
drvosječa drvosječina
mislilac mislilja
nautičar nautičarka
cvijet cvijeta
urar urarica
tvorac tvorkinja
robot robotica
astronaut astronautica
starosjedioc starosjedilka
kupac kupkinja
strojovođa strojovođica
ubojica ubojitkinja
stripaš stripašica
đak đačica
ekspert ekspertinja
odvjetnik odvjetnica
bravar bravarica
supermen supermenka
proaktivac proaktivka
znalac znalateljka
filozof filozofkinja
redar redarka
drvosječa drvosječica
spavač spavačica
dostavljač dostavljačica
šilac šilica
prvačić prvačica
strojar strojarica
strojar strojarka
mornar mornarka
tonac tonkinja
tonac tonica
lutkar lutkarica
rudar rudarica
gost gostica
borac borkinja
ronilac ronilkinja
tehničar tehničarka
kirurg kirurginja
lovac lovkinja
zidar zidarica
primarijus primarijusa
botaničar botaničarka
jezikoslovac jezikoslovkinja
graditelj graditeljica
mangup mangupica
pijanac pijankinja
lomitelj lomiteljica
poslužitelj poslužiteljica
ljekarnik ljekarnica
popisivač popisivačica
nadzornik nadzornica
biljeter biljeterka
darivatelj darivateljica
ekspert ekspertkinja
javni bilježnik javna bilježnica
ličilac ličilica
mehaničar mehaničarka
poštar poštarica
revizor revizorka
kontrolor kontrolorka
egoist egoistica
utjerivač utjerivačica
vodič vodičica
ugostitelj ugostiteljica
vozač vozačica
dramaturg dramaturginja
 čistač čistačica
đak đakinja
marketingaš marketingašica
barbar barbarka
dirigent dirigentica
kovač kovačica
tonac tončica
ambasador ambasadorica
evaluator evaluatorica
entuzijast entuzijastkinja
mislilac mislilica
znalac znateljica
domobran domobraniteljica
znalac znalušava
varioc variteljica
lik likica
etnolog etnologinja
antropolog antropologinja
golman golmanica
znalac znakinja
feminist feministkinja
mačevalac mačevalateljica
lik likuša
roditelj roditeljka
moćnik moćnica
tajkun tajkunica
matrijarh matrijarhinja
akademik akademkinja
strojar strojarka
pijanac pijanica
ispičutura ispičuturica
terorist teroristica
antisemit antisemitkinja
agresivac agresivka
agresor agresorka
probisvijet probisvjetka
grubijan grubijanka
zličinac zločinka
djedovina bakovina
pisac pisateljica
ratar ratarica
ronioc ronionkinja
pekar pekarica
iscjeljivač iscjeljivačica
mirotvorac mirotvorkinja
jamac jamkinja
roditelj roditeljica
znalac znalka
pilot pilotica
knjigovođa knjigovotkinja
pisac pisakinja
arhitekt arhitektica
samac samkinja
 znalac znankinja
lider liderica
mislioc mislilica
pas pasica
lik lika
pisac pisica
znalac znaltkinja
domaćin domaćica
znalac znalja
arheolog arheologica
arhivist arhivistica
kupac kupica
ronioc roniljka
koordinator koordinatorica
bauštelac bauštelkinja
čitaoc čitaokinja
knjigoljubac knjigoljupkinja
fratar fratrica
edukator edukatorica
svetac svetica
lovac lovica
komercijalist komercijalistica
lopov lopovica
mesar mesarka
tehnolog tehnologinja
inženjer inženjerka
prvašić prvašica
strojovođa strojovotkinja
zborovođa zborovotkinja
anđeo anđela
pješak pješačica
kontrolor kontrolorka
prosvjetitelj prosvjetiteljica
redatelj redateljica
zvonar zvonarica
pilot pilotka
majstor majstorinja
kamiondžija kamiondžijka
ribar ribarica
lopov lopovkinja
ranoranioc ranoranilica
žohar žoharica
defektolog defektologinja
primarijus primarija
kultorolog kulturologinja
mudrac mudra
jež ježica
galeb galebica
strojar strojarkinja
pojedinac pojedinka
primaljan primalja
ginekolog ginekologinja
porodničar porodničarka
automehaničar automehaničarka
tokar tokarica
kostimograf kostimografkinja
maneken manekenka
elektrotehničar elektrotehničarka
kućan kućanica
svemirac svemirka
mešetar mešetarica
kurir kurirka
basist basistkinja
kućanac kućanica
prosac proskinja
sudski vještak sudska vještakinja
domar domarka
gitarist gitaristkinja
stručnjak stručnjakinja
fasader fasaderka
šegrt šegrtkinja
fan fankinja
znalac znalačica
izmiritelj izmiriteljica
primaljac primalja
medicinski brat medicinska sestra
istraživač istraživačica
kriminalist kriminalistkinja
miritelj miriteljka
starješina starješinka
biznismen biznismenka
poznavatelj poznavateljica
borac boriteljica
vulkanizer vulkanizerka
tetac u vrtiću teta u vrtiću
keramičar keramičarka
ciglar ciglarica

Logotipi za web

 

Popis organizacija civilnog društva koje su se uključile u kampanju:

1. Centar za podršku i razvoj civilnog društva “DELFIN”

2. Centar za ženske studije

3. Centar za participaciju žena u društvenom životu

4. RODA – Roditelji u akciji

5. SOS Rijeka – centar za nenasilje i ljudska prava

6. S.O.S. – savjetovanje, osnaživanje, suradnja

7. SOS telefon za žene žrtve nasilja Krapinsko-zagorske županije

8. Udruga Brod – grupa za ženska ljudska prava

9. Udruga “HERA” Križevci – za zaštitu i promicanje ljudskih prava

10. Udruga za ljudska prava i građansku participaciju “PaRiter“

11. Udruga za zaštitu žena i djece žrtava obiteljskog nasilja “IRIS” Bjelovar

12. Ženska grupa Karlovac “Korak”

13. Ženska udruga “IZVOR”

14. Ženska soba – Centar za seksualna prava

 

Cilj javne kampanje je osvijestiti širu javnost o neravnopravnom položaju žena i djevojčica koristeći vidljivost neravnopravnosti u jeziku te tako otvoriti prostor u javnom prostoru za razgovor o ovoj temi. Kroz razgovor o neravnopravnosti žena, cilj je i upozoriti na različita područja borbe za prava žena te predstaviti organizacije civilnog društva koje se aktivno bore za prava žena iz cijele Hrvatske.

Prema istraživanju provedenom početkom 2016. godine (Ženska soba, Organizacije civilnog društva kao ključni akteri u suzbijanju nasilja nad ženama), a u kojem je sudjelovalo 37 osoba iz različitih organizacija civilnog društva i državnih institucija/ tijela, od 23 uključene organizacije velika većina ima više od 20 godina iskustva u direktnom radu sa ženama žrtvama nasilja. U najvećem broju imaju do 5 zaposlenih osoba, kao i značajan broj vanjskih suradnica/ka i volonterki/a.

Gotovo sve organizacije pružaju dugoročnu podršku žrtvama, pravno i psihološko savjetovanje, pružanje krizne podrške, kao i podrške u sudskom postupku.

Više od trećine organizacija ima i skloništa za žene žrtve nasilja i njihovu djecu. Od 23 organizacije, 22 rade svaki radni dan, u prosjeku 8 sati, uz mogućnost prilagodbe termina potrebama žrtava.

Ove organizacije godišnje savjetuju 7200-9950 žrtava nasilja, a u skloništima pružaju pomoć i podršku za više od 300 žena i djece.

Iako je njihov rad otežan nestabilnim i neredovitim financiranje te često nepovjerenjem i predrasudama, ove organizacije su kroz svoj dugogodišnji predani rad stvorile neovisni sustav podrške ženama i djeci žrtvama rodno uvjetovanog nasilja i svojim utjecajem pokrenule ključne promjene vezane za područje nasilja nad ženama u radu državnih institucija i tijela.

Kampanja je dio projekta „Novom snagom protiv nasilja nad ženama“ koji financijski podržava Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva, financijski mehanizam europskog gospodarskog prostora (EGP) i financijski mehanizam Kraljevine Norveške. Projekt „Novom snagom protiv nasilja nad ženama“ provode Ženska soba – Centar za seksualna prava (Zagreb) s partnerskim organizacijama Ženska udruga IZVOR (Tenja), Ženska grupa Karlovac „Korak“ (Karlovac) i Stímagót – Counselling and education center on sexual violence (Reykjavík, Island).