Konferencija „Važnost 116 006 linije u implementaciji Direktive 2012/29/EU“

U organizaciji Udruge za podršku žrtvama i svjedocima dana 14. srpnja 2017. godine u Kući Europe, Zagreb, održana je konferencija povodom povodom obilježavanja četvrte godine rada Nacionalnog pozivnog centra za žrtve kaznenih djela i prekršaja.

Konferencija je poslužila kao prilika za povezivanje predstavnika institucija i organizacija civilnog društva koje su uključene u rad sa žrtvama kaznenih djela i prekršaja. Cilj konferencije je bio osvrt na aktualnu praksu u odnosu na propisanu Direktivu 2012/29/EU o uspostavi minimalnih standarda za prava, potporu i zaštitu žrtava kaznenih djela.

Budući da se Ženska soba – Centar za seksualno nasilje u svom svakodnevnom radu susreće s osobama koje su preživjele neki od oblika seksualnog nasilja te jednako tako ulaže velike napore u edukaciju drugih stručnih osoba koje rade s istima, članica Ženske sobe, Josipa Tukara Komljenović je održala izlaganje „Specijalizirane edukacije za stručne osobe koje rade s osobama koje su preživjele nasilje“. Kroz svoje predavanje je istaknula i trenutnu provedbu projekta Ženske sobe naziva “Relevantne institucije i organizacije civilnog društva – glas za žrtve seksualnog nasilja” u okviru kojeg se promiču odredbe Direktive 2012/29/EU. Projekt je financijski podržan od strane Eurospke Unije te sufinanciran od Ureda za udruge Vlade RH.

Ostali govornici i govornice su bili iz: Ministarstva pravosuđa, Vedrana Šimundža Nikolić; Ministasrtva unutarnjih poslova, Marija Goatti; Odjela za podršku žrtvama i svjedocima pri Županijskom sudu u Zagrebu, Ana Ergović Kuzmanović; Državnog odvjetništva u Splitu, Julijana Stipišić; Samostalne službe za podršku žrtvama i svjedocima  pri Ministarstvu pravosuđa, Nikica Hamer Vidmar i nebojša Kovačević; Županijskog suda u Zagrebu, Odjela za mladež, Lana Peto Kujundžić; organizacija civilnog društva, Ženska pomoć sada, Udruga žena HERA, Hrvatski pravni centar i Zagreb Pride.

Konferencija je okupila velik broj sudionika i sudionica koji su se u završnoj diskusiji osvrnuli na daljnje poboljšanje implementacije Direktive 2012/29/EU te kvalitetnog ostvarivanja prava žrtava i svjedoka kaznenih djela.