Kreiran video “Neravnopravnost u sportu” s Preporukama mladih

Ženska soba – Centar za seksualna prava je u suradnji s učenicima i učenicama Prve gimnazije Zagreb i Učeničkim domom Srednje škole za primalje iz Zagreba snimila video spot „Neravnopravnost u sportu“ tijekom održavanja debata „Neravnopravnost u sportu“. Debata je održana 17. prosinca 2019. godine u prostoru Prve gimnazije na kojoj su učenici i učenice debatirali i argumentirali na istoimenu temu.

Po završetku debate te na osnovu zaključaka iste su kreirane Preporuke mladih na temu ostvarivanja rodne ravnopravnosti, ukidanja rodnih stereotipa te na koje načine educirati i senzibilizirati mlade i širu javnost.

Video je dostupan na sljedećoj poveznici: https://www.youtube.com/watch?v=MHiCZ6-GiDw

Video Preporuka mladih: https://www.youtube.com/watch?v=Q9wUVONcvqI

Preporuke mladih: http://www.zenskasoba.hr/docs/Preporukemladih.pdf

Video „Neravnopravnost u sportu i Preporuke mladih su nastale u okviru projekta „Mladi za rodnu ravnopravnost“ kojeg je nositeljica Ženska soba – Centar za seksualna prava. Partner na projektu je Grad Zagreb, dok su suradničke organizacije Prva gimnazija Zagreb i Učenički dom Srednje škole za primalje iz Zagreba.