Najava 3. modula Specijalizirane edukacije za organizacije civilnog društva i centre za socijalnu skrb o direktnom radu sa žrtvama nasilja u obitelji, s naglaskom na seksualno nasilje

U petak i subotu (22. i 23. siječanj), u Hotelu Art u Slavonskom Brodu, održat će se 3. modul Specijalizirane edukacije za organizacije civilnog društva i centre za socijalnu skrb o direktnom radu sa žrtvama nasilja u obitelji, s naglaskom na seksualno nasilje.

Edukacija je nastavak na 1. i 2. modul specijalizirane edukacije za organizacije civilnog društva i centre za socijalnu skrb o direktnom radu sa žrtvama nasilja u obitelji, s naglaskom na seksualno nasilje, koji su održani 03. i 04. srpnja 2015. godine u Donjoj Stubici te 06. i 07. studenog 2015. u Sisku. Naziv nadolazeće edukacije je „Uloga institucija u radu sa žrtvama“.
Sudionici/e nastavka edukacije su svi/e koji su sudjelovali/e na 1. modulu u Donjoj Stubici te 2. modulu u Sisku, ukupno 30 osoba koje rade u organizacijama civilnog društva i/ili centrima za socijalnu skrb, s područja Republike Hrvatske

Edukacija je sastavni dio projekta “Zajedno možemo više!” kojega provode Ženska soba – Centar za seksualna prava (Zagreb) u partnerstvu s Centrom za žene Adela (Sisak), Udrugom Brod – grupe za ženska ljudska prava (Slavonski Brod), Hrvatskom udrugom socijalnih radnika (Zagreb) i Udrugom sudaca za mladež, obiteljskih sudaca i stručnjaka za djecu i mladež (Zagreb). Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda i Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske (www.strukturnifondovi.hr).