Najava follow up sastanka „Primjena Protokola o postupanju u slučaju seksualnog nasilja“

Dana 22. listopada, 2015. u Hotelu Dubrovnik (Zagreb) održat će se follow up sastanak po završetku edukacije o „Primjeni Protokola o postupanju u slučaju seksualnog nasilja“. Sastanak je nastavak jednodnevnih edukacija o „Primjeni Protokola o postupanju u slučaju seksualnog nasilja“ koje su održane u Zagrebu (28.11.2014.), Osijeku (24.04.2015.) i Zadru (12.06.2015.).

Cilj provedenih edukacija bio je unaprijediti primjenu Protokola u radu stručnih službi, kao i suradnju svih nadležnih tijela i drugih čimbenika koji sudjeluju u otkrivanju i suzbijanju seksualnog nasilja. Follow up sastanak facilitirat će dr. sc. Maja Mamula iz Ženske sobe dok će predavanje održati Branka Žigante Živković, sutkinja Visokog prekršajnog suda u Zagrebu. Sastanku će nazočiti i predstavnica Ureda za ravnopravnost spolova Vlade Republike Hrvatske, s obzirom da je Ured u srpnju 2015. osnovao Radnu skupinu za praćenje provedbe Protokola o postupanju u slučaju seksualnog nasilja.

Edukacija je sastavni dio projekta Ureda za ravnopravnost spolova Vlade Republike Hrvatske „Moj glas protiv nasilja“/“My voice against violence“ koji financijski podržava Europska unija (u okviru Programa Zajednice za zapošljavanje i socijalnu solidarnost – PROGRESS), koji se odvija u suradnji sa dvije partnerske organizacije: Ženskom sobom – Centrom za seksualna prava i CESI – Centrom za edukaciju, savjetovanje i istraživanje.