Održan partnerski sastanak na projektu „Relevantne institucije i organizacije civilnog društva – glas za žrtve seksualnog nasilja“

 

Untitled design

 

Ženska soba u suradnji s Gradom Slavonski Brod kao partnerskom organizacijom na projektu te Udrugom Brod – grupom za ženska ljudska prava kao suradničkoj organizaciji na projektu, održala je prvi partnerski sastanak na projektu „Relevantne institucije i organizacije civilnog društva – glas za žrtve seksualnog nasilja“.

Sastanak se održao u hotelu Art u Slavonskom Brodu 22. siječnja 2016. godine. Na samom sastanku članice Ženske sobe predstavile su projekt, nakon čega je uslijedio dogovor o aktivnostima, ulogama i obvezama partnera na projektu i drugih detalja vezanih uz samu provedbu.

Glavni cilj projekta je osigurati učinkovitu provedbu prava žrtava seksualnog nasilja propisanih standardima EU, a kroz 5 različitih grupa aktivnosti predviđamo da će ishod biti profiliranje organizacija civilnog društva kao vrijednog partnera u osiguravanju implementacije prava žrtava seksualnog nasilja u skladu s direktivom 2012/09/EU.

Slijedeći sastanak dogovoren je u Zagrebu.

 

Bez naslova