Održana javna akcija u Poreču

Javna akcija na ulicama Poreča informirala je građane i građanke o temi seksualnog nasilja

Članice Centra za građanske inicijative Poreč su 26. svibnja 2021. u Poreču održale javnu akciju u okviru projekta “Samo DA znači DA” s ciljem osvještavanja mladih i šire javnosti o problematici seksualnog i elektroničkog seksualnog nasilja nad djecom i mladima. Na taj su način građani i građanke Poreča imali priliku saznati više o projektu i problematici seksualnog nasilja.

U sklopu javne akcije, materijali su bili distribuirani i školama, pedijatrima/cama te drugim institucijama.

Javna akcija je organizirana u okviru projekta „Samo DA znači DA“, kojeg provodi Ženska soba – Centar za seksualna prava u partnerstvu s Centrom za građanske inicijative Poreč, Srednjom školom Mate Balota Poreč i Turističko – ugostiteljskom školom Antona Štifanića Poreč uz financijsku podršku Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike. Opći cilj projekta jest prevencija seksualnog i elektroničkog seksualnog nasilja nad i među djecom i mladima.

Izvor: Centar za građanske inicijative Poreč