Održana konferencija “Mlade žene i rodna ravnopravnost u postjugoslavenskim društvima”

Paula Zore i Maja Mamula sudjelovale su s izlaganjem „Nasilje nad djevojkama i mladim ženama“ na međunarodnoj znanstvenoj konferenciji Mlade žene i rodna ravnopravnost u postjugoslavenskim društvima: istraživanja, prakse i politike, koja je održana u Zagrebu 26. i 27.11.2013.

Konferenciju su organizirali Institut za društvena istraživanja u Zagrebu, Odsjek za sociologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Ured za ravnopravnost spolova Vlade RH, Centar za ljudska prava Univerziteta u Sarajevu i organizacija CESI.

Više o konferenciji: http://www.idi.hr/ywage/