Održano još jedno u nizu predavanja na Policijskoj akademiji

U utorak, 26.10.2010. Maja Mamula je održala još jedno u nizu predavanja na Policijskoj akademij u Zagrebu za šefove/ice smjena policijskih postaja. Tema predavanje je bila Nasilje nad ženama: situacija u Hrvatskoj – uloga organizacija civilnog društva. Na predavanju je bilo prisutno 50-tak šefova/ica smjena policijskih postaja iz različitih dijelova Hrvatske.