Održano predavanje u Osijeku

Povodom Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama, Obiteljski centar Osječko-baranjske županije u suradnji s Odsjekom prevencije PU Osječko-baranjske i Županijskim timom za prevenciju nasilja organizirao je javno predavanje ”Nasilje nad ženama u Hrvatskoj: učinjeni pozitivni pomaci i predstojeći koraci“ 21. rujna, 2012 godine.

Predavanje je održala koordinatorica Ženske sobe dr. sc. Maja Mamula, psihologinja, u trajanju od dva sata u dvorani Hrvatske gospodarske komore Županijske komore Osijek. Odaziv na predavanje je bio iznimno velik, a nakon izlaganja slijedila je interesantna diskusija popraćena brojnim primjerima iz prakse predstavnika/ca brojnih insitucija.