Okrugli stol Povjerenstva za ravnopravnost spolova Grada Zagreba

Povjerenstvo za ravnopravnost spolova Grada Zagreba organiziralo je 22. 11. 2010. okrugli stol povodom Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama. Na okruglom stolu prisustvovali/e su predstavnici/e različitih institucije i tijela, poput policije, sudova, centara za socijalnu skrb i organizacija civilnog društva. Okrugli stol moderirala je koordinatorica Ženske sobe Maja Mamula koja je ujedno i održala predavanje o gradu Zagrebu kao gradu modelu u borbi protiv nasilja nad ženama.