Edukacija

Prijava edukacije:

Područja edukacije:

 • seksualno nasilje, nasilje nad ženama;
 • seksualna prava, ženska seksualnost;
 • spolna i rodna ravnopravnost;
 • trgovanje ženama u svrhe seksualne eksploatacije
 • LGBTIQ populacija/tematika.

Načini provođenja edukacija su različiti i prije svega prilagođeni ciljnim grupama, a uključuju:

 • predavanja;
 • radionice (poludnevne, jednodnevne, višednevne);
 • treninge (poludnevne, jednodnevne, višednevne);
 • okrugle stolove;
 • javne tribine.

Ciljne grupe:

 • žene općenito;
 • organizacije civilnog društva u Hrvatskoj i regiji;
 • djeca i mladi;
 • LGBTIQ populacija;
 • relevantne državne institucije i tijela;
 • šira društvena zajednica.