Seksualnost u trećoj životnoj dobi – Identifikacija i uklanjanje postojećih predrasuda