Projekti

2021.

„Organizacije civilnoga društva kao ključni akteri u standardizaciji sustava za podršku žrtvama i svjedocima/kinjama kaznenih djela“

Island, Lihtenštajn i Norveška u okviru EGP i Norveških grantova (Active citizen fund)

(01.01.2021. – 30.06. 2023.)

„Sexual Violence – Educational and Prevention Program 2 – Junior – SVEP 2 – Junior“

European Commission, Directorate – general justice and consumers

(01.02.2021. – 31.01.2023.)

„Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela“

Ministarstvo pravosuđa i uprave Republike Hrvatske

(01.01.2021. – 31.12.2023.)

Institucionalna potpora stabilizaciji i/ili razvoju udruge

Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva

(01.01.2019. – 31.12.2021.)

„Protection of women and children survivors of sexual violence and gender based violence during the COVID19 pandemic“

UNICEF
(13.05.2020. – 28.02.2020.)

Centar za žrtve seksualnog nasilja

Ministarstvo zdravstva Republike Hrvatske

(20.12.2019. – 19.12.2022.)

„Edukacija, osnaživanje i suradnja – moja prilika za budućnost“

Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike

(01.06.2020. – 31.05.2023.)

„Kutak ravnopravnosti“

Središnji državni ured za demografiju i mlade 

(01.01.2020. – 31.01.2021.)

„Samo Da znači Da“

Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike

(01.06.2020. – 31.05.2021.)

„Seksualno nasilje u obitelji – otvoreno o skrivenom!“

Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike

(01.12.2020. – 30.11.2021.)

„Ostvarivanje prava i podrške žrtvama seksualnog nasilja“

Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike

(01.09.2020. – 28.02.2021.)

Pomoć i podrška žrtvama seksualnog nasilja

Grad Zagreb, Gradski ured za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom

(15.12.2020. – 28.02.2020.)

Pomoć i podrška žrtvama seksualnog nasilja

Grad Zagreb, Gradski ured za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom

(15.12.2020. – 28.02.2020.)

„Unapređenje rada Centra za žrtve seksualnog nasilja“

Grad Zagreb, Gradski ured za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom
(01.01.2020. – 31.12.2022.)

„Centar za žrtve seksualnog nasilja“

Grad Zagreb, Gradski ured za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom

(01.01.2020. – 28.02.2021.)

#NEnasilju

Grad Zagreb, Gradski ured za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom

(15.12.2020. – 28.02.2021.)

Siguran klik

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku
Partnerstvo, nositelj projekta: Centar za razvoj mladih

(01.06.2020. – 31.05.2021.)

„Mladi za mlade jačanje zajednice mladih osoba u riziku od socijalne isključenosti“

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku

Partnerstvo, nositelj projekta: Centar za razvoj mladih

(01.06.2020. – 31.05.2021.)

2020.

Sexual Violence – Educational and Prevention Program (SVEP Program)

European Commission
Directorate – general justice and consumers
(01.09.2018. – 31.12.2020.)

Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela

Ministarstvo pravosuđa Republike Hrvatske
(01.01.2018. – 31.12.2020.)

Institucionalna potpora stabilizaciji i/ili razvoju udruge

Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva
(01.01.2019. – 31.12.2021.)

Edukacijom i osnaživanjem – korak bliže zaposlenju

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku Republike Hrvatske
(01.06.2017. – 31.05.2020.)

Centar za žrtve seksualnog nasilja

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku
(01.12.2019. – 30.11.2020.)

Centar za žrtve seksualnog nasilja
(Jednokratna financijska potpora)

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku
(01.12.2019. – 31.05.2020.)

#surfambezstraha

Grad Zagreb, Gradski ured za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom
(01.01.2018.-31.01.2019.)

“Kutak ravnopravnosti”

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku
(01.01.2020. – 31.12.2020.)

“I jedanput je nasilje – Milijarda ustaje protiv nasilja nad ženama”

Grad Zagreb, Gradski ured za međugradsku i međunarodnu suradnju i promicanje ljudskih prava
(15.02.2020.)

„Protection of women and children survivors of sexual violence and gender based violence during COVID-19 pandemic“

UNICEF
(13.05.2020. – 31.12.2020.)

„Samo da znači da!“

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku
(01.06.2020. – 31.05.2021.)

„Edukacija, osnaživanje i suradnja – moja prilika za budućnost“

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku
(01.06.2020. – 31.05.2023.)

„Mladi za mlade – jačanje zajednice mladih osoba u riziku od socijalne isključenosti“

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku
(01.06.2020. – 31.05.2021.),Ženska soba je partnerska organizacija Centru za razvoj mladih

„Siguran klik“

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku (01.06.2020. – 31.05.2021.), Ženska soba je partnerska organizacija Centru za razvoj mladih

Opadanje broja slučajeva kaznenog djela silovanja – od prijave do pravomoćne presude

Volonterski projekt Ženske sobe
(od 2012.)

REKOM

Volonterski projekt Ženske sobe
(od 2008.)

Inicijativa za građanski odgoj

Volonterski projekt Ženske sobe
(od 2009.)

 

2019.

Sexual Violence – Educational and Prevention Program (SVEP Program) European Commission
Directorate – general justice and consumers
(01.09.2018. – 31.12.2020.)
Building more effective protection: transforming the system for combating violence against women European Commission
Directorate – general justice and consumers
Partnerski projekt s Pravobraniteljicom za ravnopravnost spolova
(01.04.2017. – 31.12.2019.)
Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela Ministarstvo pravosuđa Republike Hrvatske
(01.01.2018. – 31.12.2020.)
Mladi za ravnopravno društvo Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku
(01.12.2018. – 20.12.2019.)
Institucionalna potpora stabilizaciji i/ili razvoju udruge Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva
(01.01.2019. – 31.12.2021.)
Edukacijom i osnaživanjem – korak bliže zaposlenju Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku Republike Hrvatske
(01.06.2017. – 31.05.2020.)
Center for Victims of Sexual Violence Mediterranean Women’s Fund
(05.2018. – 04.2019.)
Centar za žrtve seksualnog nasilja Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku
(01.12.2019. – 30.11.2020.)
Centar za žrtve seksualnog nasilja Ministarstvo zdravstva
(20.12.2019. – 19.12.2022.)

Centar za žrtve seksualnog nasilja

(Jednokratna financijska potpora)

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku
(01.12.2019. – 31.05.2020.)
#surfambezstraha Grad Zagreb, Gradski ured za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom
(01.01.2018.-31.01.2019.)
#Siguranklik Grad Zagreb, Gradski ured za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom
(20.09.2019.-31.12.2019.)
Psihosocijalna pomoć i podrška žrtvama seksualnog nasilja Grad Zagreb, Gradski ured za zdravstvo
(26.07.2019.-31.12.2019.)
Centar za žrtve seksualnog nasilja Grad Zagreb, Gradski ured za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom
(16.09.2019.-31.12.2019.)
Jednokratna financijska podrška Grad Zagreb, Gradski ured za zdravstvo
(26.08.2019.-31.12.2019.)
Jednokratna financijska podrška “1 od 3” žene Grad Zagreb, Ured za međugradsku i međunarodnu suradnju i promicanje ljudskih prava
(11.10.2019.-31.12.2019.)
 „S-ZONA“ – Savjetovalište za žrtve obiteljskog nasilj Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku (01.12.2019.-30.11.2020.) – Ženska soba je partnerska organizacija, Informativno pravni centar je nositeljica
Opadanje broja slučajeva kaznenog djela silovanja – od prijave do pravomoćne presude Volonterski projekt Ženske sobe
(od 2012.)
REKOM Volonterski projekt Ženske sobe
(od 2008.)
Inicijativa za građanski odgoj Volonterski projekt Ženske sobe
(od 2009.)
 

2018.

Sexual Violence – Educational and Prevention Program (SVEP Program) European Commission
Directorate – general justice and consumers
(01.09.2018. – 31.12.2020.
Building more effective protection: transforming the system for combating violence against women European Commission
Directorate – general justice and consumers
Partnerski projekt s Pravobraniteljicom za ravnopravnost spolova
(01.04.2017. – 31.12.2019.)
Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela Ministarstvo pravosuđa Republike Hrvatske
(01.01.2018. – 31.12.2020.)
Mladi za ravnopravno društvo Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku
(01.12.2018. – 20.12.2019.)
Edukacijom i osnaživanjem – korak bliže zaposlenju Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku Republike Hrvatske
(01.06.2017. – 31.05.2020.)
Stop nasilju i govoru mržnje na Internetu Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva
(01.10.2017. – 31.07.2018.)
Zajednički za sigurno odrastanje Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku
(15.10.2017. – 14.10.2018.)
Isključi nasilje – unapređenje kompetencija ključnih dionika na otoku Visu za prevenciju raznih oblika nasilja nad djecom Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku
Partnerski projekt s Udrugom SVIMA
(15.10.2017. – 14.10.2018.)
Razvoj socijalnih i emocionalnih vještina s ciljem suzbijanja seksualnog nasilja nad i među djecom i mladima u riziku Grad Zagreb, Gradski ured za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom
(01.01.2017. – 31.01.2018.)
Jednokratna financijska potpora za 2018. Grad Zagreb
(01.03.2018. – 31.12.2018.)
Center for Victims of Sexual Violence Mediterranean Women’s Fund
(05.2018. – 04.2019.)
Jednokratna financijska potpora za 2018. Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku
(01.08.2018.-31.12.2018.)
#surfambezstraha Grad Zagreb, Gradski ured za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom
(01.01.2018.-31.01.2019.)
Centar za žrtve seksualnog nasilja Grad Zagreb, Gradski ured za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom
(01.01.2018.-31.12.2018.)
Psihosocijalnapomoć žrtvama seksualnog nasilja Grad Zagreb, Gradski ured za zdravstvo
(01.01.2018.-31.12.2018.)
Opadanje broja slučajeva kaznenog djela silovanja – od prijave do pravomoćne presude Volonterski projekt Ženske sobe
(od 2012.)
REKOM Volonterski projekt Ženske sobe
(od 2008.)
Inicijativa za građanski odgoj Volonterski projekt Ženske sobe
(od 2009.)

2017.

Institucionalna potpora stabilizaciji i/ili razvoju udruge Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva
(01.01.2017. – 31.12.2017.)
“Relevant institutions and civil society organization – voice for victims of sexual violence”
Relevantne institucije i organizacije civilnog društva – glas za žrtve seksualnog nasilja
Europska unija – IPA 2012: Building Capacities of CSOs for Ensuring Effective Implementation of the EU Standards in the Enforcement of Human Rights
(03.11.2015. – 02.11.2017.)
Specijalizirana edukacija za organizacije civilnog društva koje se bave pružanjem pomoći i podrške žrtvama kaznenih djela Ministarstvo pravosuđa Republike Hrvatske
(02.01.2017. – 02.03.2017.)
“Building more effective protection: transforming the system for combating violence against women” European Commission
Directorate – general justice and consumers
Partnerski projekt s Pravobraniteljicom za ravnopravnost spolova
(01.04.2017. – 30.09.2019.)
“Edukacijom i osnaživanjem – korak bliže zaposlenju” Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku
(01.06.2017. – 31.05.2020.)
Novom snagom protiv nasilja nad ženama Iceland Liechtenstein Norway Eea Grants – Norway Grants
(01.01.2016. –28.02.2017.)
Center for Victims of Sexual Violence Mediterranean Women’s Fund
(01.07.2016. – 30.06.2017.)
Stop nasilju i govoru mržnje na Internetu Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva
(01.10.2017. – 31.07.2018.)
Zajednički za sigurno odrastanje Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku
(15.10.2017. – 14.10.2018.)
Isključi nasilje – unapređenje kompetencija ključnih dionika na otoku Visu za prevenciju raznih oblika nasilja nad djecom Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku
Partnerski projekt s Udrugom SVIMA
(15.10.2017. – 14.10.2018.)
Suradnjom do promjena Ministarstvo znanosti i obrazovanje
(07.12.2016. – 31.08.2017.)
#sherajmo odgovorno Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku
(15.11.2016. – 31.10.2017.)
Centar za žrtve seksualnog nasilja Grad Zagreb, Gradski ured za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom
(01.01.2017. – 31.12.2017.)
Volontiram protiv nasilja! Grad Zagreb, Gradski ured za mlade
(01.01.2017. – 31.12.2017.)
Razvoj socijalnih i emocionalnih vještina s ciljem suzbijanja seksualnog nasilja nad i među djecom i mladima u riziku Grad Zagreb, Gradski ured za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom
(01.01.2017. – 31.12.2017.)
Psihosocijalna pomoć žrtvama seksualnog nasilja Grad Zagreb, Gradski ured za zdravstvo
(02.11.2017. – 31.12.2017.)
Nasilje nad ženama s invaliditetom Grad Zagreb, Gradski ured za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom
(01.01.2016. – 31.01.2017.)
Prevencija seksualnog nasilja nad i među mladima Grad Zagreb – Gradski ured za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom
(01.01.2016. – 28.02.2017.)
Razvoj kapaciteta OCD-a za uključivanje ljudskih prava u javne politike Europska unija – IPA 2012: Building Capacities of CSOs for Ensuring Effective Implementation of the EU Standards in the Enforcement of Human Rights
Partnerski projekt s Hrvatskim pravnim centrom, Centrom za žene žrtve rata – ROSA, Hrvatskim Crvenim križem, HOMO udrugom za zaštitu ljudskih prava i građanskih sloboda Pula, Srpskim demokratskim forumom
(11.2015. – 04.2017.)
Opadanje broja slučajeva kaznenog djela silovanja – od prijave do pravomoćne presude Volonterski projekt Ženske sobe
(od 2012.)
REKOM Volonterski projekt Ženske sobe
(od 2008.)
Inicijativa za građanski odgoj Volonterski projekt Ženske sobe
(od 2009.)

2016.

Institucionalna potpora stabilizaciji i/ili razvoju udruge Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva
(01.01.2016. – 31.12.2016.)
Zajedno možemo više! Europski socijalni fond, „Razvoj ljudskih potencijala“ 2007.-2013.,
Jačanje sposobnosti organizacija civilnog društva za pružanje socijalnih usluga
(29.12.2014. – 28.02.2016.)
“Relevant institutions and civil society organization – voice for victims of sexual violence” Relevantne institucije i organizacije civilnog društva – glas za žrtve seksualnog nasilja Europska unija – IPA 2012: Building Capacities of CSOs for Ensuring Effective Implementation of the EU Standards in the Enforcement of Human Rights
(03.11.2015. – 02.11.2017.)
Nova snaga protiv nasilja nad ženama Iceland Liechtenstein Norway Eea Grants – Norway Grants
(01.01.2016. – 28.02.2017.)
Budućnost bez nasilja! Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta
(16.10.2015. – 31.08.2016.)
Sigurni od nasilja! Ministarstvo socijalne politike i mladih
(20.10.2015. – 19.10.2016.)
Suradnjom do promjena Ministarstvo znanosti i obrazovanja
(07.12.2016. – 31.08.2017.)
Institucionalna potpora – Center for Victims of Sexual Violence Heart & Hand
(23.11.2015. – 23.05.2016.)
Center for Victims of Sexual Violence Mediterranean Women’s Fund
(01.07.2016. – 30.06.2017.)
Suzbijanje nasilja nad ženama i rodne neravnopravnosti Grad Zagreb, Ured gradonačelnika, Služba za promicanje ljudskih prava i ravnopravnost spolova, odnose s nacionalnim manjinama i vjerskim zajednicama
(01.01.2016. – 31.12.2016.)
Nasilje nad ženama s invaliditetom Grad Zagreb, Gradski ured za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom
(01.01.2016. – 31.01.2017.)
Centar za žrtve seksualnog nasilja Grad Zagreb, Gradski ured za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom
(01.01.2016. – 31.12.2016.)
Zaštita mentalnog zdravlja transrodnih i transseksualnih osoba Grad Zagreb, Gradski ured za zdravstvo
(01.01.2016. – 31.12.2016.)
Prevencija seksualnog nasilja nad i među mladima Grad Zagreb, Gradski ured za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom
(01.01.2016. – 31.12.2016.)
NIJE kompliment Grad Zagreb, Gradski ured za obrazovanje, kulturu i sport
(01.01.2016. – 31.12.2016.)
Osvijetlimo put iz nasilja! Hrvatska elektroprivreda d.d.
(18.07.2016. – 31.12.2016.)
Ravnopravnost spolova u svakodnevnom životu – naš pogled Grad Zagreb, Ured gradonačelnika, Služba za promicanje ljudskih prava i ravnopravnost spolova, odnose s nacionalnim manjinama i vjerskim zajednicama i razvoj civilnog društva
(15.06.2015. – 29.02.2016.)
Razbijmo mitove o našem zdravlju! Grad Zagreb, Gradski ured za obrazovanje, kulturu i sport
(24.07.2015.-29.02.2016.)
Ja znam! Ja djelujem! Grad Zagreb, Gradski ured za obrazovanje, kulturu i sport
(24.07.2015. – 29.02.2016.)
Razvoj kapaciteta OCD-a za uključivanje ljudskih prava u javne politike Europska unija – IPA 2012: Building Capacities of CSOs for Ensuring Effective Implementation of the EU Standards in the Enforcement of Human Rights
U partnerstvu s nositeljem projekta Hrvatski pravni centar
(2015.-2016.)
Ljubav ne boli Ministarstvo socijalne politike i mladih
U partnerstvu s nositeljem projekta Liga za prevenciju ovisnosti Split
(2015.-2016.)
Opadanje broja slučajeva kaznenog djela silovanja – od prijave do pravomoćne presude Volonterski projekt Ženske sobe
(od 2012.)
REKOM Volonterski projekt Ženske sobe
(od 2008.)
Inicijativa za građanski odgoj Volonterski projekt Ženske sobe
(od 2009.)

2015.

Institucionalna potpora stabilizaciji i/ili razvoju udruge Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva
(02.01.2015. – 31.12.2015.)
Moj glas protiv nasilja!
partnerski projekt u suradnji s Vladinim uredom za ravnopravnost spolova Vlade Republike Hrvatske i Centrom za edukaciju, svajetovanje I istraživanje – CESI
Program Zajednice za zapošljavanje i socijalnu solidarnost – Progress
(01.12.2013. – 30.11.2015.)
Zajedno možemo više! Europski socijalni fond, “Razvoj ljudskih potencijala” 2007.-2013., Jačanje sposobnosti organizacija civilnog društva za pružanje socijalnih usluga
(29.12.2014. – 28.02.2016.)
Centar za žene žrtve seksualnog nasilja
 • Grad Zagreb, Gradski ured za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom
  (02.06.2015. – 31.12.2015.)
 • Mediterranean Women`s Fund (01.08.2014. – 31.07.2015.)
 • Hart & Hand
  (14.11.2014. – 14.05.2015.)
“Relevant institutions and civil society organization – voice for victims of sexual violence / “Relevantne institucije i organizacije civilnog društva – glas za žrtve seksualnog nasilja Europska unija – IPA 2012: Building Capacities of CSOs for Ensuring Effective Implementation of the EU Standards in the Enforcement of Human Rights
(04.11.2015. – 04.11.2017.)
Budućnost bez nasilja! Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske
(16.10.2015. – 31.08.2016.)
Sigurni od nasilja! Ministarstvo socijalne politike i mladih Republike Hrvatske
(20.10.2015. – 19.10.2016.)
Mladi protiv trgovanja ljudima Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske
(15.07.2014. – 30.06.2015.)
Edukacija stručnih osoba koje rade sa žrtvama nasilja u obitelji Grad Zagreb – Gradski ured za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom
(01.01.2015.-31.12.2015.)
Unapređenje kvalitete života osoba s Down sindromom Grad Zagreb – Gradski ured za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom
(13.05.2015.-31.12.2015.)
Ravnopravnost spolova u svakodnevnom životu – naš pogled Grad Zagreb – Ured gradonačelnika, Služba za promicanje ljudskih prava i ravnopravnost spolova, odnose s nacionalnim manjinama i vjerskim zajednicama i razvoj civilnog društva
(15.06.2015.-29.02.2016.)
Promicanje pozitivnog odnosa mladih prema vlastitom tijelu i seksualnosti Grad Zagreb – Gradski ured za zdravstvo
(01.01.2015.-31.12.2015.)
Razbijmo mitove o našem zdravlju! Grad Zagreb – Gradski ured za obrazovanje, kulturu i sport
(24.07.2015.-29.02.2016.)
Ja znam! Ja djelujem! Grad Zagreb – Gradski ured za obrazovanje, kulturu i sport
(24.07.2015.-29.02.2016.)
GOOD inicijativa
partnerski projekt s Centrom za mirovne studije
Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva
(01.11.2015. – 31.10.2016.)
Institucionalna potpora – jednokratna financijska pomoć
Grad Zagreb – Ured gradonačelnika, Služba za promicanje ljudskih prava i ravnopravnost spolova, odnose s nacionalnim manjinama i vjerskim zajednicama
(1.11.2015. – 31.12.2015.)
Ljubav ne boli
partnerski projekt s Ligom za prevenciju ovisnosti Split
Ministarstvo socijalne politike i mladih Republike Hrvatske
(01.10.2015. – 31.09.2016.)
Razvoj kapaciteta OCD-a za uključivanje ljudskih prava u javne politike
partnerski projekt s Hrvatskim pravnim centrom, Centrom za žene žrtve rata – ROSA, Hrvatskim Crvenim križem, HOMO udrugom za zaštitu ljudskih prava i građanskih sloboda Pula, Srpskim demokratskim forumom
Europska unija – IPA 2012: Building Capacities of CSOs for Ensuring Effective Implementation of the EU Standards in the Enforcement of Human Rights
(2015. – 2017.)
Opadanje broja slučajeva kaznenog djela silovanja – od prijave do pravomoćne presude Volonterski projekt Ženske sobe
(od 2012.)
REKOM Volonterski projekt Ženske sobe
(od 2008.)
Inicijativa za građanski odgoj Volonterski projekt Ženske sobe
(od 2009.)

2014.

Edukacijom do znanja – suradnjom do promjena! Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva
(01.01.2014. – 31.12.2014.)
Sigurno mjesto / Safe zone
 • EU – IPA 2009. – I komponenta (04.05.2012. – 03.05.2014.)
 • Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske
  (04.05.2012. – 03.05.2014.)
Gender Equality for All – It’s Time for Transgender Rights
U partnerstvu s Trans AID
Europska komisija – EIDHR 2012
(01.07.2013. – 31.12.2014.)
Moj glas protiv nasilja!
Partnerski projekt u suradnji s Vladinim uredom za ravnopravnost spolova i CESI
Program Zajednice za zapošljavanje i socijalnu solidarnost – Progress
(01.12.2013. – 30.11.2015.)
Institucionalna potpora stabilizaciji i/ili razvoju udruge Global Fund for Women
(01.11.2013. – 30.10.2014.)
Zaštita mentalnog zdravlja transrodnih i transseksualnih osoba Grad Zagreb, Gradski ured za zdravstvo
(27.05.2014. – 31.12.2014.)
Promicanje reproduktivnog zdravlja mladih Grad Zagreb, Gradski ured za zdravstvo
(27.05.2014. – 31.12.2014.)
Centar za žrtve seksualnog nasilja
 • Grad Zagreb, Gradski ured ta socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom (30.04.2014. – 31.12.2014.)
 • Ministarstvo socijalne politike i mladih (01.06.2011. – 31.05.2014.)
 • Mediterranean Women`s Fund (01.08.2014. – 31.07.2015.)
 • Hart & Hand
  (14.11.2014. – 14.05.2015.)
Unapređenje kvalitete života osoba s invaliditetom Grad Zagreb, Gradski ured za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom
(01.01.2014. – 31.12.2014.)
Mladi protiv trgovanja ljudima Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske
(15.07.2014. – 30.06.2015.)
Za ženska ljudska prava, sada! Grad Zagreb, Ured gradonačelnika,Služba za promicanje ljudskih prava i ravnopravnost spolova, odnose s nacionalnim manjinama i vjerskim zajednicama i razvoj civilnog društva
(30.06.2014. – 31.12.2014.)
Edukacija stručnih osoba koje rade sa žrtvama nasilja u obitelji Grad Zagreb, Gradski ured za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom (27.12.2013. – 15.11.2014.)
Iskoristi pravo na život bez nasilja Grad Zagreb, Ured gradonačelnika, Služba za promicanje ljudskih prava i ravnopravnost spoloca, odnose s nacionalnim manjinama i vjerskim zajednicama i razvoj civilnog društva(30.07.2014. – 31.12.2014.)
Opadanje broja slučajeva kaznenog djela silovanja – od prijave do pravomoćne presude Volonterski projekt Ženske sobe
(od 2012.)
REKOM Volonterski projekt Ženske sobe
(od 2008.)
Inicijativa za građanski odgoj Volonterski projekt Ženske sobe
(od 2009.)

2013.

Institucionalna potpora stabilizaciji i/ili razvoju udruge Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva
(01.01.2011. – 31.12.2013.)
Centar za žrtve seksualnog nasilja
 • Ministarstvo socijalne politike i mladih
  (01.06.2011. – 31.05.2014.)
 • Grad Zagreb
  (01.01.2013. – 31.12.2013.)
Institutional support for organizational development Global Fund for Women
(09.04.2012. – 08.04. 2013.)
„Sigurno mjesto/Safe Zone“

(04.05.2012. – 03.05.2014.)

 

 • EU – IPA 2009 – I komponenta
 • Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske
“Gender Equality for All – It’s Time for Transgender Rights” Europska komisija – EIDHR 2012
(01.07.2013. – 31.12.2014.)
„Zaboravljena“ – suzbijanje nasilja nad ženama s invaliditetom Grad Zagreb
(01.01.2013. – 31.12.2013.)
„Mladi i kazalište“ Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske
(01.07.2013. – 30.06.2014.)
„Mladi glumci/ice protiv trgovanja ljudima“ Grad Zagreb, Gradski ured za obrazovanje, kulturu i šport
(01.08.2013. – 28.02.2014.)
„Nasilje nad ženama – prepoznaj i spriječi!“ u partnerstvu sa organizacijom “Žene ženama – Sarajevo” Foundation open Society Institute
(01.06.2011. – 31.05.2013.
Edukacija stručnih osoba koje rade sa žrtvama nasilja u obitelji Grad Zagreb, Gradski ured za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom(02.12.2013. – 31.12.2013.)
Projekt: Rod, rodne uloge, seksualnost, nasilje! – istraživanje Volonterski projekt Ženske sobe
(od 01.04.2008. – )
REKOM Volonterski projekt Ženske sobe
(od 2008. – )
Inicijativa za građanski odgoj Volonterski projekt Ženske sobe
(od 2009. – )

2012.

Institucionalna potpora stabilizaciji i/ili razvoju udruge Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva
(01.01.2011. – 31.12.2013.)
Centar za žrtve seksualnog nasilja
 • Ministarstvo socijalne politike i mladih (01.06.2011. – 31.05.2014.)
 • Grad Zagreb – Gradski ured za socijalnu zaštitu i osobe sa invaliditetom
  (06.06.2012. – 31.12.2012.)
Institutional support for organizational development Global Fund for Women
(09.04.2012. – 08.04. 2013.)
„Sigurno mjesto/Safe Zone“

(04.05.2012. – 03.05.2014.)

 

 • EU – IPA 2009. – I komponenta
 • Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske
Nasilje nad ženama – prepoznaj i spriječi! u partnerstvu sa organizacijom “Žene ženama – Sarajevo” Foundation open Society Institute
(01.06.2011. – 31.05.2013.)
„Glumom protiv trgovanja ljudima“ Grad Zagreb – Gradski ured za odgoj, obrazovanje i šport
(29.05.2012. – 31.12.2012.)
„Glumom protiv nasilja“ Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade RH
(29.08.2012. – 31.12.2012.)
Senzibilizacija i osvještavanje javnosti o problematici nasilja u obitelji – medijska kampanja „U tri klika biraj život bez nasilnika“
 • Grad Zagreb, Ured gradonačelnika, Služba za promicanje ljudskih prava, ravnopravnost spolova, odnosa s nacionalnim manjinama i vjerskim zajednicama i razvoj civilnog društva
  (01.05.2012. – 31.12.2012.)
 • Grad Zagreb – Gradski ured za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom
  (01.10. – 31.12.2012.)
Projekt: Rod, rodne uloge, seksualnost, nasilje! – istraživanje Volonterski projekt Ženske sobe
(od 01.04.2008. – )
REKOM Volonterski projekt Ženske sobe
(od 2008. – )
Inicijativa za građanski odgoj Volonterski projekt Ženske sobe
(od 2009. – )

2011.

Institucionalna potpora stabilizaciji i/ili razvoju udruge Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva
(01.01. – 31.12.2011.)
Institutional support for organizational development Global Fund for Women
(01.06.2010. – 30.05.2011.)
Centar za žrtve seksualnog nasilja
 • Veleposlanstvo Finske
  (01.08.2010. – 31.07.2011.)
 • Veleposlanstvo Švicarske
  (15.10.2010. – 15.04.2011.)
 • Grad Zagreb – Gradski ured za socijalnu zaštitu i osobe sa invaliditetom
  (25.05.2011. – 31.12.2011.)
 • Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi
  (01.06.2011. – 31.05.2014.)
Rodnom ravnopravnošću protiv seksualnog nasilja Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa
(01.09.2010. – 20.07.2011.)
Step by step CNF-CEE
(16.12.2010. – 15.12.2011.)
Učimo kroz kazalište! Ured za ljudska prava Vlade RH
(11.05.2011. – 31.12.2011.)
Glumci/ice u akciji! Grad Zagreb – Gradski ured za obrazovanje, kulturu i šport
(29.04.2011. – 31.12.2011.)
Seksualno uznemiravanje i rodna ne/ravnopravnost. Što ja mogu učiniti? Grad Zagreb – Gradski ured za obrazovanje, kulturu i šport
(29.04.2011. – 31.12.2011.)
Projekt: Rod, rodne uloge, seksualnost, nasilje! – istraživanje Volonterski projekt Ženske sobe
(od 01.04.2008. – )
REKOM Volonterski projekt Ženske sobe
(od 2008. – )
Inicijativa za građanski odgoj Volonterski projekt Ženske sobe
(od 2009. – )

2010.

Korak dalje Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva
(01.01.-31.12.2010.)
Institutional support for organizational development Global Fund for Women
(01.02.2009. – 31.01.2010.)
Institutional support for organizational development Global Fund for Women
(01.06.2010. – 30.05.2011.)
Prevencija seksualnog nasilja – Nova generacija Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa
(25.11.2009. – 31.08.2010.)
Centar za žrtve seksualnog nasilja
 • Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi
  (01.04.2009. – 31. 08.2010.)
 • Veleposlanstvo Finske
  (20.06.2009.-20.05.2010.)
 • Grad Zagreb – Gradski ured za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom
  (01.04. – 31.12.2010.)
 • Veleposlanstvo Finske
  (01.08.2010. – 31.07.2011.)
 • Veleposlanstvo Švicarske
  (15.10.2010. – 15.04.2011.)
Senzibiliziraj! Osvijesti! Sudjeluj! SOS Ured za ljudska prava Vlade RH
(22.04.2009. – 31.01.2010.)
Likovna i kazališna skupina u akciji! Ured za ljudska prava Vlade RH
(16.05.2010. – 31.12.2010.)
Istraživanje: Zaštita prava i pružanje podrške žrtvama/svjedocima nasilja u obitelji Ured za ravnopravnost spolova Vlade RH
(01.12.2009. – 31.12.2010.)
Rodnom ravnopravnošću protiv seksualnog nasilja Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa
(01.09.2010.-20.07.2011.)
Step by step Co-operating Netherlands Foundations for Central and Eastern Europe
(16.12.2010.-15.12.2011.)
Projekt: Rod, rodne uloge, seksualnost, nasilje! – istraživanje Volonterski projekt Ženske sobe
(01.04.2008. – )

2009.

Nula tolerancije prema seksualnom nasilju Europska komisija – PHARE 2006
(27.11.2008.- 28.11.2009.)
DA za Protokol Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva
(01.01.-31.12.2009.)
Institucionalna potpora Ženskoj sobi (3/3) Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva
(01.01.-31.12.2009.)
Institutional support for organizational developement Global Fund for Women
(01.02.2009.-31.01.2010.)
Centar za žrtve seksualnog nasilja
 • Norveška ambasada
  (01.01.-31.12.2009.)
 • Grad Zagreb – Gradski ured za zdravstvo, rad, socijalnu zaštitu i branitelje
  (01.02.-31.12.2009.)
 • Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi
  (01.04.2009.-31.03.2010.)
 • Veleposlanstvo Finske
  (20.06.2009.-20.05.2010.)
 • UNDP (01.09.-31.10.2009.)
 • Večernji list (donacija medijskog prostora za Centar za žrtve seksualnog nasilja)
Implementacija prevencijskog programa protiv seksualnog nasilja u školama 3/3 Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta
(01.09.2008. – 31.08.2009.)
Studenti/ce protiv trgovanja ljudima putem osvještavanja i prevencije STOP Ured za ljudska prava Vlade RH
(01.09.2008.-15.02.2009.)
Senzibiliziraj! Osvijesti! Sudjeluj! SOS Ured za ljudska prava Vlade RH
(22.04.2009.-31.01.2010.)
REKOM (01.01.-31.12.2009.)
Prevencija seksualnog nasilja – Nova generacija Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa
(25.11.2009. – 31.08.2010.)
Istraživanje: Zaštita prava i pružanje podrške žrtvama/svjedocimanasilja u obitelji Ured za ravnopravnost spolova Vlade RH
(01.12.2009. – 31.12.2010.)
Sudjelovanje u Radnoj skupini za izradu analize i plana djelovanja za suzbijanje svih oblika nasilja nad ženama Ured za ravnopravnost spolova Vlade RH

2008.

Implementacija prevencijskog programa protiv seksualnog nasilja u školama 2/3 Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa(01.09.2007. – 31.08.2008.)
Implementacija prevencijskog programa protiv seksualnog nasilja u školama 3/3 Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa(01.09.2008. – 31.08.2009.)
Žene protiv seksualnog nasilja – PP4 Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva(01.01.-31.12.2008.)
Institucionalna potpora Ženskoj sobi – PP6 (2/3) Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva(01.01.-31.12.2008.)
Institutional support for organizational developement Global Fund for Women(15.06.2007.-15.06.2008. )
Centar za žrtve seksualnog nasilja Finska ambasadaPlivaGrad Zagreb – Gradski ured za zdravstvo, rad, socijalnu zaštitu i braniteljeZagrebačka županija(01.01.-31.12.2008.)
abcDA! ravnopravnost spolova – edukacija za mlade Grad Zagreb, Gradski ured za zdravstvo, rad, socijalnu zaštitu i branitelje (01.01.- 31.16.2008.)
STOP – Studenti/ce protiv trgovanja ljudima kroz osvještavanje i prevenciju Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske(19.06. – 31.12.2008.)
Razvoj regionalnih priručnika Cool je kad znash CARE North West Balkan
(01.01.2007. – 25.03.2008.)
Istraživanje o trgovanju ljudima u Hrvatskoj Američko veleposlanstvo i Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske(31.05.2006. – 28.02.2008.)
Radna skupina za razvoj Akcijskog plana protiv nasilja protiv žena Ured za ravnopravnost spolova Vlade Republike Hrvatske
Liz Kelly –izdavanje knjige Preživjeti seksualno nasilje OSI i Ministarstvo kulture Republike Hrvatske
(nastavak iz 2003.)
Regionalna konferencija ženskih organizacija SEKSUALNO NASILJE – NADILAŽENJE INSTITUCIONALNIH,SOCIJALNIH I OSOBNIH PREPREKA Volonterski projekt
European Network against Trafficking ENAT Volonterski projekt
Regionalna mreža protiv seksualnog nasilja Volonterski projekt

2007.

 
Rodna prizma seksualnih prava mladih – istraživanje na studentskoj populaciji Zagrebačkog sveučilišta Ured za ravnopravnost spolova Vlade RH
(01.07.2006.-31.03.2007)
Implementacija prevencijskog programa protiv seksualnog nasilja u školama (trogodišnji program) Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa
(01.09.2006. – 30.09.2009.)
0% tolerancije za seksualno nasilje Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva
(01.01.-31.12.2007.)
Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama: Seksualno nasilje: prepoznajmo, spriječimo Grad Zagreb, Gradski ured za zdravstvo, rad, socijalnu zaštitu i branitelje
(20.08. – 20.10.2007.)
Institucionalna potpora Ženskoj sobi Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva
(01.01.-31.12.2007.)
Institutucionalna potpora razvoju organizacije Global Fund for Women
(15.06.2007.-15.06.2008. )
Istraživanje o trgovanju ljudima u Hrvatskoj Američko veleposlanstvo i Ured za ljudska prava Vlade RH
(31.05.2006. – 28.02.2008.)
Akcija protiv trgovanja ljudima: grafiti i kazalište CARE North West Balkan
(01.12.2006. – 30.06.2007.)
Razvoj regionalnih priručnika Cool je kad znash CARE North West Balkan
(01.01.2007. – 25.03.2008.)
Edukacija policijskih djelatnika/ca o trgovanju ljudima Ured za ljudska prava Vlade RH
(23.05.2007. – 31.12.2007.)
Cijena života – promocija filma CARE North West Balkan
(01.09.- 30.11.2007.)
Identifikacija i uklanjanje postojećih predrasuda o seksualnoj intimnosti u starijoj dobi Grad Zagreb, Gradski ured za zdravstvo, rad, socijalnu zaštitu i branitelje
(01.01.-31.12.2007.)
Izgradnja kapaciteta organizacije:LGBTIQ koordinacija COC Netherlands
(01.01.-30.06.2007.)
Transgender gap COC Netherlands
(01.01.-30.06.2007.)
Kreacija roda? Spola? na engleskom jeziku Astraea Lesbian Foundation for Justice
(01.01.-31.07.2007.)
Liz Kelly –izdavanje knjige Preživjeti seksualno nasilje OSI i Ministarstvo kulture RH
(nastavak iz 2003.)
Psiholozi/ginje i metalno zdravlje LGBTIQ populacije OSI New York
(01.01.2006.-31.12.2007.)
South Eastern European Queer Network – 14. sastanak mreže The Global Fund for Women, Astraea foundation, Mama Cash
(01.01.-30.04.2007.)

2006.

Osnivanje Centra za seksualna prava Kvinna till Kvinna
(01.01.-31.12.2006.)
Rodna prizma seksualnih prava mladih – istraživanje na studentskoj populaciji Zagrebačkog sveučilišta Ured za ravnopravnost spolova Vlade RH
(01.07.2006.-31.03.2007)
Implementacija prevencijskog programa protiv seksualnog nasilja u školama (trogodišnji program) Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa
(01.09.2006. – 30.09.2009.)
5. Feministička ljetna škola Kvinna till Kvinna
(01.01.-31.12.2006.)
Mreža suradnje vladinih institucija i nevladinih organizacija protiv seksualnog nasilja – 5. redovni sastanak Mreže World Day of Prayer
(01.01.2006. – 30.06.2006.)
Istraživanje o trgovanju ljudima u Hrvatskoj Američko veleposlanstvo i Ured za ljudska prava Vlade RH
(31.05.2006. – 28.02.2008.)
Edukacija mladih trenera/ica o trgovanju ljudima World Day of Prayer
(01.01.2006. – 30.06.2006.)
Tgovanje ljudima: akcije mladih u lokalnim zajednicama WORLD LEARNING STAR
(01.01.2006. – 30.06.2006.)
Edukacija studenata/ica relevantnih fakulteta o trgovanju ljudima Ured za ljudska prava Vlade RH
(01.06.2006. – 31.12.2006.)
Konferencija: Trgovanje ljudima i prostitucija i okrugli stol za novinare i novinarke o temi Lobby europeen des femmes – Europski ženski lobi
(01.01.-31.12.2006.)
Razvoj lokalnog civilnog društva kroz izgradnju kapaciteta Europska komisija
(01.03.2005.- 31.08.2006.)
Psiholozi/ginje i metalno zdravlje LGBTIQ populacije OSI New York
(01.01.-31.12.2006.)
Transrodna prava: podizanje svijesti, uključujući knjigu Kreacija roda? Spola? Astrea Lesbian Foundation for Justice
(01.01.-31.12.2006.)
South Eastern European Queer Network – 13. sastanak mreže The Global Fund for Women, Astraea foundation, Mama Cash
(01.09.-31.12.2006.)
Prijedlog promjena vezanih uz seksualno nasilje: promjena zakonodavstva, zaštita žrtava i razvoj prevencijskih programa volonterski projekt Ženske sobe
(01.01.-31.12.2006.)
Liz Kelly –izdavanje knjige Preživjeti seksualno nasilje OSI i Ministarstvo kulture RH
(nastavak iz 2003.)
Organizacijski razvoj Ženske sobe CARE CANADA II IN ZAGREB
(01.05.2006.- 31.05.2006.)

2005.

Stanje seksualnih prava žena u Hrvatskoj Kvinna till Kvinna(01.01. – 31.12.2005.)
IV. Feministička ljetna škola Kvinna till Kvinna(01.05. – 31.12.2005.)
Stvaranje strategija i preporuka za unapređenje politika na području javnog zdravstva LGBTIQ populacije među terapeutima/kinjama, savjetodavcima/kama i pružateljima/cama zdravstvenih usluga u zdravstvenom ustanovama u Hrvatskoj Institut otvoreno društvo New York(01.01. – 31.12.2005.)
Seksualna prava: budućnost ravnopravnosti Europska komisija i Women’s World Day of Prayer(01.01. – 31.12.2005.)
Konferencija Transgresija roda: spolna/rodna ravnopravnost znači više od binarnosti HIVOS/COC Netherland,Mama CashKvinna till KvinnaHenrich Böll FondacijaUred za ravnopravnost spolova Vlade Republike HrvatskeVeleposlanstvo AustralijeNacionalna zaklada za razvoj civilnog društva(Studentski Centar Zagreb, Zagrebački turistički ured, ZET, net.culture klub MaMa)(01.06.2005.-31.12.2005.)
Priručnik za mlade o trgovanju ljudima: Kul je kad znash CARE International B&H, Croatia(01.09.2005.-31.08.2006.)
Seminar za novinare/ke i političarke o prostituciji i trgovanju ženama u svrhu seksualnog iskorištavanja – projekt Europskog ženskog lobija (EWL) i Koalicije protiv trgovanja ženama (CATW) Europski ženski lobi(30.05.2005.-30.05.2006.)
Razvoje lokalnog civilnog društva kroz višeslojni program jačanja kapaciteta Europska komisija CARDS regionalni program 2003 demokratska stabilizacija(01.04.2005.- 31.09.2006.)
Seminari za javno-zdravstvene radnike/ce WORLD LEARNING GTD, Ured za ljudska prava Vlade RH(31.06.2005.-31.12.2005.)
V-Day EUROPAPRESSHOLDING d.o.o.(02.01. – 10.03.2005.)
Liz Kelly – Preživjeti seksualno nasilje :prijevod i izdavanje knjige Open Society Institute i Ministarstvo kulture RH
Regionalni projekt lobiranja, zagovaranja i regulative javnog mnijenja u vezi prava LGBTIQ osoba –ReLAP Volonterski projekt ŽS(01.11.2004.-31.12.2005.)

2004.

Seksualno nasilje – teorija i praksa   (knjiga) Kvinna till Kvinna(01.01.2004. – 31.12.2004.)
Institucinalna potpora za kupovanje opreme Kvinna till Kvinna(01.11.2004.-31.12.2004.)
Stavovi i znanja apsolvenata/ica relevantnih fakulteta o seksualnom – istraživanje Mama Cash(01.01.-31.12.2004.)
Edukacija mladih o problemu trgovanja ljudima World Learning(01.01.2004. – 30.06.2004.)
Edukacija zdravstvenih radnika/ca o javno-zdravstvenim problemima žrtava trgovanja ljudima World Learning
Organizacija prvog sastanka ACTA-e (anti-corruption and anti-trafficking organization) i osnivanje ACTA-e OSCE Zagreb
Regionalni projekt lobiranja, zagovaranja i regulative javnog mnijenja u vezi prava LGBTIQ osoba –ReLAP Volonterski projekt Ženske sobe(01.11.2004.-31.12.2005.)
Edukacija lokalnih ženskih NVO-a o osnovnim ljudskim pravima, nasilju protiv žena uključujući i trgovanje ženama World Day of Prayer(04.11.2003. – 14.11.2004.)
Priručnik za mlade o trgovanju ljudima: Kul je kad znash CARE International B&H, Croatia Zagrebačka banka
Implementacija prevencijskih programa protiv seksualnog nasilja Volonterski projekt Ženske sobe, nastavak rada iz 2003. godine

2003.

Ženska soba – sigurno mjesto za žene  Kvinna till Kvinna(01.01.2003.-31.12.2003.)
Edukacija o trgovanju protiv žena  World Day of Prayer(01.04.11.2003. – 14.11.2004.)
Uvođenje prevencijskih programa protiv seksualnog nasilja u srednje škole u Hrvatskoj World Bank(01.07.2003. – 31.12.2003.)
Mreža suradnje vladinih institucija i nevladinih organizacija protiv seksualnog nasilja- 4. sastanak Britansko veleposlanstvo u Hrvatskoj(01.10.2003.-31.10.2003.)
V-day sa Eve Ensler Satiričko kazalište Kerempuh(15.01.2003.-15.04.2003.)
Stavovi političkih stranaka o LGBT pravima uoči izbora u Hrvatskoj 2003. Volonterski projekt Ženske sobe(01.03.2003.- 01.12.2003.)
Liz Kelly – Preživjeti seksualno nasilje: prijevod i izdavanje knjige Open Society Institute i Ministarstvo kulture RH(01.01.2003.-)